BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözünün anlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Hakkında Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - El Sanatları Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - Antropoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Yazılım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Aktüarya Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Endüstri Tasarımı Hakkında Bilgi - Senet Vermek Deyiminin Anlamı - Soluk Soluğa Deyiminin Anlamı - Külünü (Göğe) Savurmak Deyiminin Anlamı - Zıvanadan çıkmak deyiminin anlamı - Yürükten bağlanmak deyiminin anlamı - Kol Kanat Olmak Deyiminin Anlamı - Göz Önünde Tutmak (Bulundurmak) Deyiminin Anlamı - Duman attırmak Deyiminin Anlamı - Tan atmak (ağarmak sökmek) deyiminin anlamı - Gözden Geçirmek Deyiminin Anlamı - Bire Bir Gelmek Deyiminin Anlamı - Zamane çocuğu deyiminin anlamı - İki eli (birinin) yakasında olmak Deyiminin Anlamı - Çığır açmak Deyiminin Anlamı - Pas Geçmek Deyiminin Anlamı - Türküsünü çağırmak deyiminin anlamı - Tabanları yağlamak deyiminin anlamı - Bir Baltaya Sap Olmak Deyiminin Anlamı - İçine doğmak Deyiminin Anlamı - Turşu gibi olmak deyiminin anlamı -