BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Zurnada peşrev olmaz (ne çıkarsa bahtına) atasözünün anlamı - Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı - Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir atasözünün anlamı - Zorla güzellik olmaz atasözünün anlamı - Zora dağlar dayanmaz atasözünün anlamı - Zor oyunu bozar atasözünün anlamı - Zor kapıdan girerse, şeriat bacadan çıkar atasözünün anlamı - Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı - Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez atasözünün anlamı - Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin dölü kıymetli olur atasözünün anlamı - Zenginin malı, fakirin ağzını yorar atasözünün anlamı - Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar atasözünün anlamı - Zenginin horozu bile yumurtlar atasözününanlamı - Zenginin gönlü olana kadar (olasıya), fakirin canı çıkar atasözünün anlamı - Zenginin ayıbı, fukaranın hastalığı meydana çıkmaz atasözünün anlamı - Zenginin ayakucunda uyuyacağına, fakirin başucunda uyu atasözünün anlamı - Zengin giyerse “sağlıcakla”, fakir giyerse “nereden buldun ki!” derler atasözünün anlamı - Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz ovada yolunu şaşırır atasözünün anlamı - Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonometri Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Hititoloji Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Enformatiği Bölümü Hakkında Bilgi - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Gıda Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Hakkında Bilgi - Kimya Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Orman Endüstrisi Mühendisliği Hakkında Bilgi - Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ayağına Bağ Olmak Deyiminin Anlamı - Üstüne yıkmak deyiminin anlamı - Dümen kırmak Deyiminin Anlamı - Gözleri Bulutlanmak Deyiminin Anlamı - Ağzından Bal Akmak Deyiminin Anlamı - Dostlar alışverişte görsün Deyiminin Anlamı - Boynu Bükük Deyiminin Anlamı - Dili tutulmak Deyiminin Anlamı - Ağır Hastalık Deyiminin Anlamı - Diş geçirememek Deyiminin Anlamı - Don gömlek Deyiminin Anlamı - Masal Okumak Deyiminin Anlamı - Kül Yutmamak Deyiminin Anlamı - Patlak Vermek Deyiminin Anlamı - Yer almak deyiminin anlamı - Parmağına Dolamak Deyiminin Anlamı - Mal Bulmuş Mağribi Gibi Deyiminin Anlamı - Özrü kabahatinden büyük Deyiminin Anlamı - Danışıklı dövüş Deyiminin Anlamı - Mezhebi Geniş Deyiminin Anlamı -