BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Abdala “kar yağıyor” demişler, “titremeye hazırım” demiş atasözünün anlamı - Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz atasözünün anlamı - Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır atasözünün anlamı - Abdal abdalın ne onduğunu ister, ne de bulduğunu atasözünün anlamı - Abdal abdala çatmayınca, kasnak boyuna geçmez atasözünün anlamı - Abdal (derviş) tekkede, hacı Mekke’de bulunur atasözünün anlamı - Abanın kadri yağmurda bilinir atasözünün anlamı - Aba vakti yaba yaba vakti aba atasözünün anlamı - Aba vakti aba, yaba vakti yaba alan yanılmaz atasözünün anlamı - Aba da bir diba da giyene, güzel de bir çirkin de sevene atasözünün anlamı - Bal tutan parmağını yalar atasözünün anlamı - Azman olma, uzman ol atasözünün anlamı - Az veren candan çok veren maldan verir atasözünün anlamı - Büyük lokma ye büyük söz söyleme atasözünün anlamı - Atı alan Üsküdar’ı geçer atasözünün anlamı - Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünün anlamı - Ateş düştüğü yeri yakar atasözünün anlamı - Ata et, ite ot vermek atasözünün anlamı - At karnından yiğit burnundan bellidir atasözünün anlamı - At binenin, kılıç kuşananın atasözünün anlamı - Uçak Gövde Bakım Bölümü Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Zaza Dili ve Edebiyatı Hakkında Bilgi - Veteriner Fakültesi Hakkında Bilgi - Tıp Mühendisliği Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık ve Uzay Mühendisliği Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Hakkında Bilgi - Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Gıda Mühendisliği Hakkında Bilgi - Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında Bilgi - İğne atsan yere düşmez Deyiminin Anlamı - Ayağının Altına Almak Deyiminin Anlamı - Yalancı pehlivan deyiminin anlamı - Duman etmek Deyiminin Anlamı - Soğuk Nevale Deyiminin Anlamı - Bir Baltaya Sap Olmak Deyiminin Anlamı - Parmağı Ağzında Kalmak Deyiminin Anlamı - Üstesinden gelmek deyiminin anlamı - Yere bakan yürek yakan deyiminin anlamı - Dizgini (dizginleri) ele almak Deyiminin Anlamı - Dizinin (dizlerinin) bağı çözülmek Deyiminin Anlamı - Post Elden Gitmek Deyiminin Anlamı - İş ayağa düşmek Deyiminin Anlamı - Don gömlek Deyiminin Anlamı - Kıran Girmek Deyiminin Anlamı - Göz Hapsine Almak Deyiminin Anlamı - Çarkına okumak Deyiminin Anlamı - İşi düşmek Deyiminin Anlamı - Yolunu sapıtmak deyiminin anlamı - Yarım adam deyiminin anlamı -