BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Agaç ne kadar uzasa göğe ermez atasözünün anlamı - Ağaç kökünden yıkılır atasözünün anlamı - Agaç düşse de yakınına yaslanır atasözünün anlamı - Adı çıkmış dokuza, inmez sekize atasözünün anlamı - Adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork atasözünün anlamı - Adamın kötüsü olmaz meğer züğürt ola atasözünün anlamı - Adamın iyisi iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adamın iyisi alışverişte belli olur atasözünün anlamı - Adamın bahtı kızına çeyiz olurmuş atasözünün anlamı - Adamın ahmağı malını över atasözünün anlamı - Adamakla mal tükenmez (bitmez) atasözünün anlamı - Adamak kolay ödemek zordur atasözünün anlamı - Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile atasözünün anlamı - Adam olana bir söz yeter atasözünün anlamı - Adam olacak çocuk bokundan belli olur atasözünün anlamı - Adam iş başında belli olur atasözünün anlamı - Adam hacı mı olur ulaşmakla Mekke’ye, eşek derviş mi olur taş çekmekle tekkeye? atasözünün anlamı - Adam adamı bir kere aldatır atasözünün anlamı - Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir atlastan olsa çulu atasözünün anlamı - Adam adamdan korkmaz, utanır atasözünün anlamı - Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Bitki Koruma Bölümü Hakkında Bilgi - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Hakkında Bilgi - Maden Mühendisliği Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgi - Ekonomi Bölümü Hakkında Bilgi - Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sermaye Piyasası Bölümü Hakkında Bilgi - Okul Öncesi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi - Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Hakkında Bilgi - Beyni Bulanmak Deyiminin Anlamı - Nato Kafa Nato Mermer Deyiminin Anlamı - Gam Yememek Deyiminin Anlamı - İçinden okumak Deyiminin Anlamı - Sipsivri Kalmak Deyiminin Anlamı - Karınca Duası Gibi Deyiminin Anlamı - Başını Bir Yere Bağlamak Deyiminin Anlamı - İyi gün dostu Deyiminin Anlamı - Yol tutmak deyiminin anlamı - Tası tarağı toplamak deyiminin anlamı - İçi sızlamak Deyiminin Anlamı - Teslim olmak deyiminin anlamı - Kanı Ağır Deyiminin Anlamı - Başını Kaşımaya (kaşıyacak) Vakti Olmamak Deyiminin Anlamı - Ömrüne bereket Deyiminin Anlamı - Dudak bükmek Deyiminin Anlamı - Fener Alayı Deyiminin Anlamı - Yol kesmek deyiminin anlamı - Bildiğini Okumak Deyiminin Anlamı - Aklını Peynir Ekmekle Yemek Deyiminin Anlamı -