YÖK denkliği nedir ve neden önemlidir

Üniversite Öğrenimlerini Yurtdışında Sürdürmek İsteyen Öğrencilerin Dikkatine

Denklik Nedir?

 Yurtdışındaki üniversitelerin belirli bir kalitede eğitim verdiğini Türkiye'de YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) denetler. Denklik komisyonu belirli kriterlere göre yurt dışından alınan bir diplomanın Türk eğitim standartlarına uygun olup olmadığına karar verir. Dünya genelinde binlerce üniversitenin birinden alınan diplomanın YÖK tarafından onaylı olduğunu T.C.'nin yüksek öğretimden sorumlu tek resmi birimince belirlenmesi ve en sağlıklı bilginin yine resmi kurumlardan öğrenilmesi gerekir.

 Kimler Başvurabilir
 
· Yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun TC vatandaşları
· Yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun Yabancı Uyruklular
 
*Yüksek lisans ya da doktora başvurusunda bulunacak Yabancı Uyruklu ilgililerin, sağlık alanları dışında, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur. İlgililer Kurulumuzdan Okul Tanıma Yazısı alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler.

Gerekli Evraklar
 
Denklik başvurusunda istenilen evraklar, kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ya da Yabancı Uyruklu olması durumunda değişmektedir. Hem Türkiye Cumhuriyeti hem de bir başka ülkenin vatandaşlığına sahip kişiler, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları'ndan istenilen belgeler ile başvurularını yapabilirler.
 
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları
 
1. Denklik Başvuru Formu imzalı çıktısı.
2. Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurusunda İstenilen Belgeler
3. Yüksek Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler
 
Yabancı Uyruklular
 
1. Denklik Başvuru Formu imzalı çıktısı.
2. Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurusunda İstenilen Belgeler
3. Yüksek Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler
 
UYARILAR
 
1) Kurulumuza sunmuş olduğunuz evrak asılları denklik işlemlerinin bitiminde Denklik Başvuru Formunda belirttiğiniz tercihiniz doğrultusunda elden ya da posta yoluyla iade edilecek olup , onaylı suret ve tercüme belgeleri iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde vekiline teslim edilmektedir.
 
2) Eksik belge ile müracaat halinde herhangi bir işlem yapılmaz ve ilgilinin adresine eksikler bildirilerek evrakın tamamlanması istenecektir. Kurulumuz bu nedenle postada meydana gelebilecek gecikme ve kaybolmalardan sorumlu değildir.

YÖK hem Yüksek Öğrenim Kanunu, hem de buna bağlı bir kurum olan Yüksek Öğrenim Kurumu’nun kısaltmasıdır. Ülkemiz kanunlarına göre, üniversite eğitiminin remen geçerli olması için eğitimin YÖK e bağlı bir yerel üniversiteden ya da YÖK ün onay verdiği bir yabancı üniversiteden alınması gerekmektedir.

YÖK onaylı bir üniversite diplomanız  varsa, resmi olarak üniversite mezunu statüsü alırsınız. Bu askerlik yaparken kısa dönem erbaş ya da yedek subay olmanızı sağlar. Buna ek olarak, kamu görevlisi olarak çalışmak istiyorsanız, üniversite diplomanızın YÖK onaylı olması gerekmektedir. Aksi halde resmi merciiler tarafından ön lisans mezunu olarak sınıflandırılırsınız.

Yurtdışından alınan Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans düzeyindeki yükseköğretim diplomalarının denklik işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’ un 7/p maddesi ile Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Buna göre:

Yurtdışından alınan bir diplomanın denklik değerlendirmesine alınabilmesi için, diplomanın alındığı kurumun ve eğitimin yapıldığı programın, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olması gerekmektedir.

YÖK e yapılan denklik başvurularında aranan belgeler şunlardır;

·         Bir önceki eğitim-öğretim ilişkin diploma aslı veya onaylı sureti, ve fotokopisi
·         Denkliği istenilen diploma veya mezuniyet belgesi aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve örneği;
·         Öğrenim süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi (transkript) aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve örneğii alınan derslerin içerikleri,
·         Diploma sahibine ait pasaport aslı (Başvuru yurtdışından yapılacak ise, bulunan ülkedeki Büyükelçiliğimizce onaylanmış pasaport örneği ile başvuru yapılabilir)
·         Yabancı uyruklular için, denkliğe neden ihtiyaç duyduklarını gösteren bir belge ile Emniyet Müdürlüğü nden alınacak oturma izni belgesi,
·         Mezun olunan yüksek öğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer olunmuş ise transfer olunan yükseköğretim kurumunun transkript aslı.

Bu belgeler ile YÖK e başvuru yapılır ve daha sonra kurul tarafından gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra denklik verilir.

Uzaktan öğretim yoluyla alınan diplomalara YÖK tarafından denklik belgesi verilmez.

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından, Temel Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji), Filoloji, Tarih, Coğrafya, Edebiyat, Sanat tarihi, Sosyoloji, Güzel Sanatlar, Klasik Arkeoloji, Beden Eğitimi ve benzeri alanlarda alınan diplomaların denkliği, ülkemizdeki benzeri programlara uygun eğitim alınıp alınmadığı bakımından yapılan inceleme sonucuna göre reddedilmekte veya kabul edilmektedir.

Bu alanların dışındaki mesleki alanlarda( Mühendislik, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hukuk vb) alınan diplomaların denkliği, ilgili alanlarda dersler ve bunların içerikleri dikkate alınarak yapılan inceleme sonucuna göre reddedilmekte, kabul edilmekte veya başvuru sahipleri seviye tespit sınavına alınmaktadır.

Yurtdışında Ön Lisans, Lisans veya Yüksek Lisans öğretim gören veya görecek olan erkek öğrencilerin askerlik tecil durumlarını ayrıca takip ettirmeleri gerekmektedir. Bu takipler için öğrencilerin, öğrencilik statülerini belgeleyen bir dosya açtırmaları gerekmektedir.

Bu dosya Türkiye den;

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
YÜKSEK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6.KAT A BLOK
06648 BAKANLIKLAR/ANKARA
Tel:0312 4131632
Fax:0312 4184553

açtırılabilmektedir. Ayrıca yurtdışında bulunan öğrencilerin bu dosyaları açtırmaları için bulundukları ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular Mayıs ayı hariç 11 ay yapılabilmektedir. Öğrenciliğin tanınması için Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü nce gerekli işlemler tamamlanıp, Öğrenci Tanıma Fişi düzenlenmesi gerekmektedir. Bu işlemler en fazla 2 ay kadar sürmektedir.

Öğrencilik işlemleri tamamlandıktan sonra ayrıca bir de dosya açtırmak gerekmektedir. Dosya Açtırma işlemini tamamlayan öğrencilerin askerlik takip işlemleri daha seri ve kolay takip edilebilmektedir.

Lisans seviyesinde 29, lisans üstü seviyede 33 yaş üzerindeki öğrencilerin askerlik ve pasaport işlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi mümkün olmamaktadır. Bu durumda öğrenciler dosya açtırmış olsalar dahi işlemlerini kendilerinin muhakkak takip etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında eğitim alacak öğrenciler için YÖK denkliği çok önemli bir konudur. Unutulmamalıdır ki sadece askerlik açısından değil, yurda döndükten sonra iş başvurularında da hem devlet hem de özel sektörde YÖK denkliği işverenler tarafından istenmektedir.

Öğrencilerin faydalanabilecekleri web sitelerinin adresleri aşağıda verilmiştir.

YÖK www.yok.gov.tr 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI www.meb.gov.tr www.turkey.org/education/ozel/lisans

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 4 + 4 kaçtır?


Basari Sıralamaları