Verilerin Grafikle Gösterilmesi Konu Anlatımı

Verilerin Grafikle Gösterilmesi Konu Anlatımı

Merhaba arkadaşlar size bu yazımızda Matematik Konuları hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okuyarak  bilgi sahibi olabilirsiniz. Verilerin Grafikle Gösterilmesi konusu ile ilgili bütün soruların cevabı sizleri bekliyor…

Verilerin Grafikle Gösterilmesi

Histogram Grafiği

Gruplandırılmış bir veri topluluğunda, her bir gruptaki veri sayılarının bitişik dikdörtgen şeklinde sütunlar halinde gösterimidir.

*Histogram genelde sürekli verilerin gösteriminde kullanılır.
*Özellikle veri sayılarının çok olduğu durumlarda tercih edilir.
*Her aralık eşit olarak bölünerek gösterilir.
*Her bir veri için ayrı değil, belirli aralıktaki toplam veri sayısı ile ilgili yorum yapılmasını sağlar.

Histogram oluşturulurken;

1) Öncelikler veriler küçükten büyüğe sıralanır. (İşlemlerde kolaylık sağlar.)
2) Veri grubunun açıklığı (aralığı) bulunur. Açıklık en büyük veriden en küçük verinin çıkartılması ile elde edilir.
3) Verilerin kaç gruba ayrılacağı belirlenir. Veri gruplarının sayısının 10 civarında olması uygundur.
4) Grup genişliği bulunur. Açıklık değerinin grup sayısına bölünmesiyle elde edilen sayıdan büyük en küçük doğal sayı grup genişliği olarak alınır. (Veri gruplarının sayısının 10 alınması hesaplamayı kolaylaştırır.)
5) Veriler en küçük veriden başlayarak grup genişliğine göre gruplara ayrılır.
6) Oluşturulan gruplar ve gruplardaki veri sayıları tablo halinde düzenlenir.
7) Tabloya bakılarak histogram çizilir.

Veri Türleri

Kesikli Veri: Belirli bir aralıktaki her gerçek sayı değerini alamayan veri türüdür. Örneğin bir mağazada satılan ceket sayısı 12,5 olamaz, tam sayı olmak zorundadır. Bir derginin aylık satış sayıları, günlere göre okul kantininden alış-veriş yapan öğrencinin sayıları birer kesikli veridir.

Sürekli Veri: Belirli bir aralıktaki her gerçek sayı değerini alabilen veri türüdür. Bir şehrin aylara göre sıcaklık değişimi, bir bitkinin boyunun yıllara göre değişimi, bir ailenin aylara göre tükettiği elektrik miktarı birer sürekli veridir.

Çizgi Grafiği

Sürekli verilerin yatay ve düşey eksendeki değerleri işaretlenerek bulunan noktaların düz çizgilerle birleştirilmesi sonucunda elde edilen grafik türüdür.

Sütun Grafiği

Veri gruplarını karşılaştırmak için koordinat sisteminde yatay ya da düşey olacak şekilde sütun ya da çubuk kullanılarak çizilen grafik türüdür. Sütun grafiği kesikli veriler için kullanılır.

Daire Grafiği

Verilerin bütüne olan oranını daire dilimleriyle gösteren grafik türüdür. Bütünün parçalarıyla ilgili yorum yapılmasını sağlayan en güçlü yöntemdir.

9. Sınıf Matematik Konuları için Tıklayınız

9. Sınıfta Yer Alan Diğer Ders ve Konuları için Tıklayınız

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

2022 DGS Başvuruları Başladı - 4. Sınıf Ses Bilgisi Konu Anlatımı - 4. Sınıf Hece Bilgisi Konu Anlatımı - 4. Sınıf Durum (Hal) Ekleri Konu Anlatımı - 4. Sınıf Yapılarına Göre Sözcükleri Konu Anlatımı - 4. Sınıf Anlamlarına Göre Kelimeler Konu Anlatımı - 4. Sınıf Sözcükte Anlam Konu Anlatımı - 5. Sınıf Söz Gruplarında Anlam Konu Anlatımı - 5. Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı - 5. Sınıf Yazım Kuralları Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ses Olayları Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ünsüz(Sessiz) Harfler Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ünlü(Sesli) Harfler Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ses Bilgisi Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ekler Konu Anlatımı -
reklam