Türkiye’deki Üniversitelerin Başarı Sıralaması 2014 2015

URAP TR 2014-2015 Türkiye Sıralaması Basın Bildirisi (12 KASIM 2014)

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı 2009 yılından buyana Türkiye’deki üniversiteleri akademik performanslarına göre sıralamaktadır. Türkiye sıralamasında, Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynaklar ile ÖSYM’nin yayınladığı veriler kullanılmıştır. URAP’ın üniversitelerimiz için geliştirdiği bu sıralama sisteminin her üniversitenin kendi konumu hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olacağını umuyoruz. Üniversitelerimizin bazı konulardaki eksiklerini görüp kendilerini geliştirerek belirli bir süre içinde dünya sıralamalarında daha üst sıralara yükseleceğine inanıyoruz. Halen, üniversitelerimizin dünyadaki yeri çok sayıda Avrupa üniversitesinden daha iyidir. Üniversitelerimiz, tüm maddi sıkıntılara ve kadro sorunlarına karşın uluslararası sıralamalarda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almaktadır. Örneğin; 2014 yılında: ARWU (Çin) tarafından yayınlanan dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında 1, NTU (HEEACT-Tayvan) tarafından yayınlanan dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında 1, THE (İngiltere) tarafından yayınlanan dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında 1 ve ilk 250 üniversitesi arasında 5, LEIDEN (Hollanda) tarafından yayınlanan dünyanın en iyi 750 üniversitesi arasında 11 üniversitemiz yer almaktadır. Benzer şekilde URAP 2014-2015 dünya sıralamasında 9 üniversitemiz ilk 750 üniversite arasına girmiştir.

Ekran Resmi 2014-11-12 15.37.58Ekran Resmi 2014-11-12 15.38.07

Dünya sıralamasında en iyi derecede 4 Türk üniversitesi

Akbulut, URAP tarafından yapılan “dünyanın en iyi 2 bin üniversite sıralaması”nı da duyurdu.

Dünyada çeşitli kuruluşlarca pek çok sıralama sisteminin dünyanın ilk 500 üniversitesiyle sınırlı kaldığını belirten Akbulut, URAP’ın ise daha geniş bir sıralamayla 2 bin üniversiteyi sıraladığını kaydetti. Akbulut, URAP tarafından yapılan dünya sıralamasının mevcut sıralama sistemleri içerisinde en geniş kapsamlı olan sıralamalardan biri olduğunu bildirdi.

Sıralama sisteminin oluşturulmasında en fazla bilimsel makalesi olan 2 bin 500 yükseköğrenim kurumuna ait akademik performans verilerinin toplandığını, buna göre üniversitelere bir puan verildiğini dile getiren Akbulut, değerlendirmeye alınan 2 bin 500 kurum arasından ilk 2 bininin sıralamaya dahil edildiğini açıkladı.

Akbulut, URAP’ın “İlk 2000 Dünya Üniversitesi Sıralaması”nda yayın sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, atıf sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi, uluslararası işbirliği olmak üzere toplam 6 akademik üretkenlik kriterinin kullanıldığını bildirdi.

URAP 2014-2015 dünya sıralamasında Türkiye’den 4 üniversite ilk 500’e girdi. Buna göre, ODTÜ 433. sırada, Ege Üniversitesi 487. sırada, İTÜ 488. sırada, İstanbul Üniversitesi ise 489. sırada yer aldı. Dünya sıralamasında ilk 2 bin üniversite arasında ise Türkiye’den 76 üniversite bulunuyor. Dünya sıralamasında Harvard Ünivresitesi ilk sırada bulunurken, University of Toronto ikinci, University of Oxford ise üçüncü sıraya yerleşti.

URAP 2014-2015 Dünya Sıralamasındaki ilk 15 üniversite şöyle:

SIRA Ülke Üniversite Toplam puan
1 ABD Harvard University 600,00
2 Kanada University of Toronto 590,15
3 İngiltere University of Oxford 581,74
4 ABD Johns Hopkins University 561,40
5 İngiltere University of Cambridge 556,21
6 İngiltere University College London 551,66
7 ABD Stanford University 546,94
8 ABD University of California Berkeley 536,50
9 ABD Massachusetts Institute of Technology 532,67
10 ABD University of Michigan 529,40
11 ABD University of Washington Seattle 523,17
12 ABD University of California Los Angeles 522,82
13 ABD University of Pennsylvania 514,01
14 ABD Columbia University New York 508,67
15 İngiltere Imperial College 503,53

Akbulut, bu yıl çeşitli kurumlarca açıklanan dünyanın en iyi 750 üniversitesi arasında 11 Türk üniversitesinin yer aldığını anımsatarak, buna benzer şekilde URAP 2014-2015 dünya sıralamasında ise 9 Türk üniversitesinin ilk 750 üniversite arasına girdiğini bildirdi.

Geliştirdiğimiz sistem, üniversiteleri iyiler ve kötüler şeklinde ayırmayı hedeflememektedir. Amaç, üniversitelerin belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmaktır. Diğer sıralama sistemlerinde olduğu gibi bu sistemin de eleştiriye açık yönleri vardır. URAP laboratuvarında yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarına ve gelecek önerilere göre düzenlemeler yapılarak mevcut sıralama sistemi sürekli olarak geliştirilecektir.

 

Üniversitelerimizin genel sıralamasında kullanılan 9 kriter aşağıda verilmektedir;

No Kriter Amaç Kaynak Açıklama
1 Makale Sayısı Araştırma WoS2 2013 yılına ait SCI, SSCI ve AHCI taramalarına giren makale sayısı
2 Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı Araştırma WoS2 ve

ÖSYM1
2013 yılına ait SCI, SSCI ve AHCI taramalarına giren makale sayısı / 2012 yılı Öğretim Üyesi Sayısı
3 Atıf Sayısı Araştırma WoS2 2011-2013 yılları arasında alınan toplam atıf sayısı
4 Öğretim Üyesi Başına Düşen Atıf Sayısı Araştırma WoS2 ve

ÖSYM1
2011-2013 yılları arasında alınan toplam atıf sayısı / 2012 yılı Öğretim Üyesi Sayısı
5 Toplam Bilimsel Doküman Sayısı Araştırma WoS2 2011-2013 yılları arasında yapılan toplam yayın, tebliğ vb. sayısı3
6 Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Doküman Sayısı Araştırma WoS2 ve ÖSYM1 2011-2013 yılları arasında yapılan toplam yayın, tebliğ vb. sayısı3 / 2012 yılı Öğretim Üyesi Sayısı
7 Doktora Öğrenci Sayısı Eğitim ve Araştırma ÖSYM1 2012-2013 Öğretim Yılı doktora öğrenci sayısı
8 Doktora Öğrenci Oranı Eğitim ve Araştırma ÖSYM1 2012-2013 Öğretim Yılı doktora öğrenci sayısı / aynı dönemdeki toplam öğrenci sayısı
9 Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı Eğitim ÖSYM1 2012-2013 Öğretim Yılı toplam öğrenci sayısı / 2012 yılı Öğretim Üyesi Sayısı
  1. 2012-2013 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri kitabından (www.osym.gov.tr/) alınmıştır. URAP sıralaması için verilerin toplandığı tarihte, ÖSYM tarafından 2013-2014 öğretim yılı verileri henüz güncellenmediği için 2012-2013 verileri dikkate alınmıştır.

    2. Thomson Reuters Scientific’in Web of Science veri tabanından alınmıştır.

    3. Thomson Reuters Scientific’in Web of Scienceveri tabanından alınmıştır. Makale, kısa makale, yorum/tarama makalesi, konferans bildirisi, kitap özeti, editöryal mektup, şiir, edebiyat/sanat eleştirileri gibi basılmış çok sayıda yayın türünü içermektedir.

Yukarıda verilen 1. , 3. ve 5. kriterlerin büyük üniversitelerin lehine olduğu düşünülebilir, ancak bu kurumların dünya bilimine daha çok katkı yaptıkları da bir gerçektir. Bu katkıları nedeniyle yüksek puan almaları doğaldır. Tablodaki 2. , 4. ve 6. kriterler ise, üniversitelerin büyüklüğünden bağımsız olarak kişi başına üretkenliği ölçmektedir. Böylece büyük üniversiteler toplam çıktılarından, küçükler ise üretkenliklerinden dolayı yüksek puan alma şansına sahiptir. Performansın sürekliliği; 3.,4., 5. ve 6. kriterler, güncelliği ise diğer kriterler ile ölçülmektedir. Ayrıca SCI, SSCI ve AHCI endekslerine giren dergilerdeki makale sayıları az olan ancak konferans, kitap vb. ağırlıklı bilimsel çalışması olan üniversitelerin bu çabası da 5. ve 6. kriterlerden aldıkları puanlarla değerlendirilmektedir. Sıralamada kullanılan dokuz kriter eşit ağırlık yüzdelerine sahiptir. Her üniversitenin yayın sayısı, atıf sayısı, doktora öğrenci sayısı gibi veriler için aldığı puanlarahttp://tr.urapcenter.org adresinden ulaşılabilir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü’nde URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarında yürütülen bu çalışmamız Teknik Kurul ve Danışma Kurulunun ortak ürünüdür. Teknik Kurulumuzda görev yapan Prof. Dr. Nazife Baykal, Prof. Dr. Canan Çilingir, Prof. Dr. Ayşen Akkaya, Yrd. Doç. Dr. Murat Perit Çakır, Yrd. Doç. Dr. Cengiz Acartürk, Dr. Serkan Alkan, Oğuzhan Alaşehir, Buket Aran, Nuray Baltacı, Pelin Canbaz, Murat Koçak, Fatih Ömrüuzun, İlker Koç ve Çağatay Taşcı ile Danışma Kurulumuzda yer alan Prof. Dr. Nusret Aras, Prof. Dr. Tunçalp Özgen, Prof. Dr. Engin Ataç, Prof. Dr. Ülkü Bayındır, Prof. Dr. Attila Aşkar ve Prof. Dr. Yaşar Sütbeyaz’a teşekkür ederiz.

Bu çalışmamızın Türk üniversitelerinin dünya sıralamalarında daha iyi yerlere çıkmasına katkıda bulunmasını diliyoruz.

Prof.Dr. Ural Akbulut URAP Koordinatörü

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 20 + 2 kaçtır?


Basari Sıralamaları