Türkiye Topraklarının Kullanımı Konu Anlatımı

Merhaba arkadaşlar size bu yazımızda Coğrafya Konuları hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okuyarak  bilgi sahibi olabilirsiniz. Türkiye Topraklarının Kullanımı Nedir? sorusunun cevabı aşağıda sizleri bekliyor…

Türkiye Topraklarının Kullanımı

Türkiye toprakları tarım, ormancılık, çayır, mera, yerleşme, turizm ve sanayi ham maddesi gibi birçok alanda kullanılmaktadır.Türkiye’nin arazi varlığının %31,1’i tarım alanı, %18,6’sı mera, %27,6’sı orman alanı %21,3’ü ise diğer amaçlarla kullanılmaktadır.

Toprağın Tarımda Kullanılması

Ülkemizin topraklarının yaklaşık 1/3’ü tarım alanı olarak kullanılmaktadır. Bu toprakların bir kısmında kuru, bir kısmında ise sulu tarım yapılmaktadır. Kuru tarım yapılan toprakların bir kısmı her yıl nadasa bırakılmaktadır.

Ülkemizin kuzeyinde geniş yer kaplayan kahverengi orman topraklarında daha çok çay, fındık, mısır ve tütün tarımı yapılır. Bu alanda ayrıca gür otlaklar oluştuğundan büyükbaş hayvancılık da gelişmiştir.

Kahverengi ve kestane rengi bozkır toprakların yaygın olduğu iç kesimlerde buğday, arpa, mercimek, baklagiller, şeker pancarı tarımı ile küçükbaş hayvancılık gelişmiştir. Akdeniz ikliminin etkili olduğu alanlarda görülen kırmızı topraklarda ise turunçgil, yer fıstığı, pamuk, zeytin, çeşitli sebzeler ve meyveler üretilmektedir.

Bu topraklarda ayrıca küçükbaş hayvancılık da gelişmiştir. Çernezyomların yaygın olduğu Kuzeydoğu Anadolu’da ise büyükbaş hayvancılık gelişmiştir.

Ülkemizde tarım alanı olarak kullanılan topraklar, temel besin maddelerimiz olan bitkisel ve hayvansal ürünlerin elde edilmesinin yanı sıra birçok sanayi kolunun da ham madde kaynağıdır.

Alüvyal topraklarımız verimli olduğundan ve bu topraklar çoğunlukla su kaynaklarına yakın yerlerde bulunduğundan bu alanlarda sulu tarım gelişmiştir. Sanayi ürünleri ve sebze üretimi bu toprakların kullanıldığı başlıca alanlardır.

Toprağın Hayvancılıkta Kullanılması

Bir bölgede görülen iklim ve toprak yapısına bağlı olarak ortaya çıkan bitki örtüsünün özellikleri o bölgede yapılan hayvancılık faaliyetini belirleyen faktörlerin en başında gelir. Türkiye’nin arazilerinin yaklaşık olarak % 18’i otlak ve meralardan meydana gelmektedir. Otlak alanlarımız hayvancılık faaliyetlerinin yoğunlaştığı ve hayvanlar
için besin ve ot ihtiyacının karşılandığı alanlardır. Uzun boylu ve yaz boyunca yeşil kalan otlak alanlarında büyükbaş hayvancılık yapılırken, otların yaz mevsiminde kuruduğu bozkır alanlarda küçükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılır. Engebeli alanlar ile makilik ve çalılıklarda yerlerde kıl keçisi yetiştirilir. Yaz mevsiminde çiçeklerin çok
olduğu yerler ile çam ormanları ve meyveliklerin yoğun olduğu alanlarımızda arıcılık yapılmaktadır.

Toprağın Sanayide Kullanılması

Toprağın sanayide ham madde olarak kullanılmasının tarihi, insanların tarıma başladıkları ve yerleşik hayata geçtikleri Neolitik Dönem’e dayanmaktadır. Bu dönemde topraktan çanak çömlek yapımı başladı.

Günümüze kadar varlığını koruyan, bu döneme ait çanak çömlek ve heykellerin kalıntıları, kilin pişirildiğini de göstermektedir. Arkeolojik araştırmalar, Anadolu’da çanak çömlek üretiminin günümüzden 8000 yıl öncesine dayandığını göstermektedir. Daha sonraki süreçlerde topraktan tuğla üretiminde yararlanılmıştır.

Günümüzde de çanak çömlek yapımı önemli uğraşılardan biridir. Özellikle Nevşehir çevresinde çanak çömlek yapımı önemli ekonomik etkinliklerden biridir.

Ülkemizde toprağın ham madde olarak kullanıldığı alanlardan biri çimento sanayisidir. Günümüzde şehirlerin önemli bir kısmında çimento fabrikası bulunmaktadır. İnşaat sektörünün geliştiği yerlerde çimento fabrikalarının sayısı daha fazladır. Örneğin Türkiye’deki çimento fabrikalarının büyük bir kısmı İç Anadolu, Marmara ve Ege’de yoğunlaşmıştır. Ayrıca hazır beton üretiminde de toprak ham madde olarak kullanılmaktadır.

Seramik sanayisinin temel ham maddesi topraktır.Fotoğraf 1.180 Seramik sanayisinin temel ham maddesi topraktır.
Seramik sanayisinin temel ham maddesi topraktır.

Ülkemizde toprağın ham madde olarak kullanıldığı sanayi dallarından biri de seramik sanayisidir. Çanakkale, İstanbul, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, İzmir, Aydın ve Yozgat seramik sanayisinin gelişmiş olduğu başlıca yerlerdir.

Dünya seramik üretiminde sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, birçok ülkeye seramik ihraç etmektedir.

Türkiye’de Erozyon ve Etkileri

Türkiye, erozyonun şiddetli olduğu ülkelerdendir. Örneğin dünyada km2 başına taşınan toprak miktarı yılda 368 ton iken bu değer Türkiye’de 600 ile 800 tondur.

Ülkemizde daha çok su erozyonu etkilidir. Buzul ve rüzgârların neden olduğu erozyon, su erozyonuna göre daha azdır.

Ülkemizde erozyonun çok olmasının başlıca nedenleri yer şekilleri, bitki örtüsü ve iklim koşullarıdır. Engebenin fazla, bitki örtüsünün cılız olması, ülkemizde erozyonun fazla olmasının başlıca nedenidir. Yağış rejiminin düzensiz olması da erozyonu artıran etmenlerdendir. Çünkü kurak dönemde taneli hâle gelen materyaller yağışlı dönemde kolay taşınmaktadır.

Ülkemiz topraklarında çeşitli derecelerde erozyon meydana gelmektedir. Erozyonun büyük bir kısmının tarım alanlarında meydana gelmesi, erozyona insan etkisini açıkça ortaya koymaktadır. Tarım alanlarımızın yaklaşık 3/4’ünde erozyon gerçekleşmektedir.

Tarlaların eğim yönünde sürülmesi, çok eğimli yamaçların tarıma açılması, nadas uygulaması, hayvanların meralarda aşırı otlatılması ve bitki örtüsünün tahrip edilmesi erozyonu artıran başlıca etmenlerdir.

Erozyon sonucu öncelikle toprağın verimli üst kısmı taşınmaktadır. Bu durum bir süre sonra toprağın verimsizleşmesine ve tarımsal üretimde olumsuzluklara neden olmaktadır. Erozyonun yanı sıra amaç dışı toprak kullanımı ve toprak kirliliği de göz önüne alınırsa toprağın sürdürülebilir kullanımının önemi daha iyi anlaşılır.

Gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir ortam bırakmak temel görevlerimizdendir. Bu nedenle topraklarımızı erozyona, kirliliğe ve amaç dışı kullanımlara karşı korumalıyız.

Türkiye 778.997 km2yi bulan yüz ölçümü ile dünyanın fazla araziye sahip ülkeleri arasında yer almaktadır. Ülkemizin toplam arazi varlığını arazi kullanımı bakımından kabaca tarım, orman ve mera alanları olarak üçe ayırmak mümkündür. Ancak gerek ülkenin ekolojik şartları, gerek yanlış arazi kullanımı, gerekse hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak çevre sorunları ülkemiz topraklarını tehdit etmektedir.

Sayılan bu sebepler sonucunda topraklarımız erozyonla denizlere taşınmakta, verimli tarım alanları konutlar ve sanayi tesisleri ile kaplanmakta, orman alanları tarım alanlarına dönüştürülmekte ve her yıl yüzlerce hektar arazi kullanılamaz duruma gelmektedir. Yasal açıdan arazi kullanımına yönelik onlarca yasa ve yönetmelik olmasına rağmen, konuyla birçok kuruluşun ilgili olması sebebiyle uygulamada zorluklar çıkmakta ve topraklar korunamamaktadır.

10. Sınıf Coğrafya Konuları için Tıklayınız

10. Sınıfta Yer Alan Diğer Ders ve Konuları için Tıklayınız

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 4 + 4 kaçtır?


2024-MSÜ: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı - KPSS Ortaöğretim Düzenli Ordunun Kurulması Konu Anlatımı - KPSS Ortaöğretim Milli Mücadele Muharebeler Dönemi Konu Anlatımı - KPSS 2024/4 Lisans Veteriner Hekim Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Ziraat) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Su Ürünleri) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Orman) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Kimya) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (İnşaat) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Harita) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Gıda) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Bitki Koruma) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Bilgisayar) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Büro Personeli Atama Taban Puanları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik,üniversite,vakıf üniversitesi, özel üniversite, hukuk, tıp, sağlık bölümleri,pilotaj, özel sağlık sigortaları, forex, amerika dil eğitimi,Tıp Fakültesi Ücretli, hukuk ücretli,
Basari Sıralamaları