Türk ve Dünya Edebiyatında ki İlkler Konu Anlatımı

Türk ve Dünya Edebiyatında ki İlkler Konu Anlatımı,Türk ve Dünya Edebiyatında ki İlkler Nedir, Türk ve Dünya Edebiyatında ki İlkler tyt, Türk ve Dünya Edebiyatında ki İlkler ayt, Arkadaşlar bu yazımızda sizlere Türk ve Dünya Edebiyatında ki İlkler hakkında bilgiler vereceğiz.

Türk ve Dünya Edebiyatında ki İlkler

Türk Edebiyatında İlkler

İlk Hikâyeler (Öyküler)

İlk Hikâye Örneği: Letâif-i Rivayat, Ahmet Mithat Efendi -1870
Batılı Anlamda İlk Hikâye Denemesi: Küçük Şeyler, Sami Paşazade Sezai – 1892

 

İlk Romanlar

İlk Çeviri Roman: Tercüme-i Telemak (Fenelon), Yusuf Kâmil Paşa
İlk Yerli Roman Denemesi: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Şemsettin Sami
İlk Edebî Roman: İntibah, Namık Kemal
İlk Realist Roman Denemesi: Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem
İlk Köy Romanı Denemesi: Karabibik, Nabizade Nazım
İlk Psikolojik Roman Denemesi: Zehra, Nabizade Nazım
İlk Psikolojik Roman: Eylül, Mehmet Rauf
Batı Tekniğine Uygun İlk Realist Roman: Mai ve Siyah, Halit Ziya Uşaklıgil
İlk psikolojik roman denemesi, ilk Naturalist ve tezli roman: Zehra, Nabizade Nazım
İlk Tarihî Roman Denemesi: Yeniçeriler, Ahmet Mithat Efendi
İlk Tarihî Roman Örneği: Cezmi, Namık Kemal
İlk Kadın Romancımız: Fatma Aliye Hanım
İlk polisiye roman: Esrar-ı Cinayet, Ahmet Mithat Efendi
Kurtuluş Savaşını Doğrudan İşleyen Romanımız: Ateşten Gömlek, Halide Edip Adıvar

 

İlk Tiyatrolar

Sahnelenen İlk Tiyatro Eseri:Vatan Yahut SilistreNamık Kemal
İlk Tiyatro Eseri: Şair EvlenmesiŞinasi
Heceyle Yazılan İlk Manzum Tiyatro Eseri: NesterenAbdülhak Hamit Tarhan
İlk Uyarlama Tiyatro Eserinin Yazarı: Ahmet Vefik Paşa
Edebiyatımızda Epik Tiyatronun Kurucusu:Haldun Taner
Hece ile Yazılan ilk Manzum Tiyatro Örneği: Binnaz Yusuf Ziya Ortaç
İlk Epik Tiyatro örneği: Keşanlı Ali DestanıHaldun Taner

 

İlk Şiirler

Fransızca’dan İlk Şiir Çevirileri Yapan ve İlk Folklor İncelemesi Çalışmaları Yapan Sanatçı: Şinasi
İlk Şiir Antolojisi: HarabatZiya Paşa
İlk Mensur Şiir Örnekleri: Mensur ŞiirlerHalit Ziya Uşaklıgil
Edebiyatımızda İlk Kafiyesiz Şiir Denemesi: ValidemAbdulhak Hamit Tarhan
İlk Köy Şiiri Örneği: Köylü Kızların Şarkısı Muallim Naci
Edebiyatımızda ilk Çocuk Şiiri Örnekleri: ŞerminTevfik Fikret
İlk Pastoral Şiir Örneği: SahraAbdulhak Hamit Tahran
Aruzu Türkçe’ye Uyarlayan İlk Şair: Tevfik Fikret
Tasavvuf Edebiyatının Kurucusu ve Bu Yönde şiirler Yazan İlk Şair: Hoca Ahmet Yesevi
Bilinen İlk Türk Şair: Aprınçor Tigin
Bilinen ilk Türk Yazar: Yollug Tigin
Edebiyatımızda Aruzla Yazılan İlk Eser: Kutadgu BiligYusuf Has Hacib
İlk Hamse Sahibi: Ali Şir Nevaî
İlk Divan Şairimiz:Hoca Dehhanî
İlk Didaktik Eser Örneği: Kutadgu BiligYusuf Has Hacib

 

İlk Gazeteler

Edebiyatımızda İlk Özel Gazeteyi Çıkaran, Noktalama İşaretlerini İlk Kullanan Sanatçı: Şinasi
İlk Resmî Türkçe Gazete: Takvim-i Vakayi 1831
İlk Yarı Resmi Türkçe Gazete: Ceride-i Havadis 1832
İlk Özel Türkçe Gazete : Tercüman-ı Ahval 1860

 

Diğer İlkler

Edebiyatımızda İlk Fabl Örneği: HarnamŞeyhî
Edebiyatımızda Batılı Anlamda İlk Fabl Örneği: Eşek İle Tilki HikâyesiŞinasi
İlk Makale Örneği: Tercüman-ı Ahval MukaddimesiŞinasi 1860
İlk Eleştiri Örneği: Namık Kemal 1866
Edebiyatımızdaki En Önemli Gezi Yazısı Örneği: SeyahatnameEvliya Çelebi
Edebiyatımızda Günlük Terimini İlk Kullanan yazar: Falih Rıfkı Atay
İlk tezkire : Mecalisü’n-Nefais – Ali Şir Nevaî
Anadolu Sahasında Yazılan İlk Tezkire: Heşt BehişEdirneli Sehî Bey
İlk Söylev (Nutuk): Göktürk Yazıtları (Orhun Abideleri)
İslâmî Dönem Türk Edebiyatı İlk Yazılı Eser : Kutadgu BiligYusuf Has Hacib
Edebiyatımızda İlk Mesnevi Örneği: Kutadgu BiligYusuf Has Hacib
Edebiyatımızda İlk Siyasetname Örneği: Kutadgu BiligYusuf Has Hacib
Batı Etkisindeki Türk Edebiyatında Bilinçli İlk Temsilcisi: Şinasi
Edebiyatımızdaki İlk Atasözleri Derlemesi: Durub-ı Emsal-i OsmaniyeŞinasi
İlk Bibliyografya: Keşfu’z-ZünunKâtip Çelebi
İlk Hatıra Kitabı: BabürnâmeBabürşah 16.yy.
İlk Mizah Dergisi: DiyojenTeodor Kasap
İlk Edebî Bildiriyi Yayımlayan Topluluk: Fecr-i Ati Topluluğu
İlk Yazılı Edebî Metin ve Türk Adının Geçtiği İlk Metin: Göktürk Yazıtları
Türk Dilinin İlk Sözlüğü ve İlk Dilbilgisi Kitabı: Divanü Lügati’t-TürkKâşgarlı Mahmut
İlk Türkçe Sözlük: Kamus-ı Türkî – Şemsettin Sami
İlk Edebiyat Tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi
Batılı Anlamda İlk Edebiyat Tarihçimiz: Mehmet Fuat Köprülü
Türkçe’nin İlk Dilbilgisi Kitabı: Sarf-ı TürkîSüleyman Paşa
İlk Alfabemiz: Göktürk Alfabesi
Edebiyatımızda Milli Edebiyatın Açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul
İlk Türk Destanı: Alp Er Tunga Destanı
Süslü Nesrin İlk Temsilcisi: Sinan Paşa
Dilde Sadeleşmeyi Savunan ilk Yayın Organı: Genç Kalemler
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Kurulan ilk Edebî Topluluk: Yedi Meşaleciler
Edebiyatımızda Yayımlanan ilk Ortak Kitap: Yedi Meşale
Edebiyatımızda Yayımlanan İkinci Ortak Kitap: Garip
İlk Röportaj örneği :RüyaZiya Paşa
İlk Dergi örneği: Mecmua-ı FünunMünif Paşa 1861
Batılı anlamda İlk Günlük Örneği: Seyahat JurnaliDirektör Ali Bey
Türkî-i Basit Akımının Öncüsü: Aydınlı Visali  15.y.y.
Türkî-i Basit Akımının En güçlü Temsilcileri – Edirneli Nazmi
İlk fıkra yazarımız:Ahmet Rasim

Dünya Edebiyatında İlkler

Dünya Edebiyatında Hikâye Türünün ilk Örneği: Decameron ÖyküleriGiovanni Boccacio
Dünya Edebiyatında Deneme Türünün ilk Örneği: DenemelerMontaigne
Dünya Edebiyatında İlk Modern Roman Örneği: Don KişotCervantes
Dünya Edebiyatında ilk Realist Roman Örneği: Mademe BovaryGustave Flaubert
Dünyanın Bilinen İlk Destanı: Gılgamış DestanıSümerler
Komedi Türünün ilk Temsilcisi: Aristofanes
Trajedi Türünün ilk Temsilcisi: Aiskylos
Bilinen ilk Fabl Örneği: Pança Tantra (Kelile ve Dimne)Hint Edebiyatı

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN
6. Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı - 6. Sınıf Yazım Kuralları Konu Anlatımı - 6. Sınıf Edat-Bağlaç-Ünlem Konu Anlatımı - 6. Sınıf Zamirler Konu Anlatımı - 2021 LGS kılavuzu yayımlandı! Meb LGS başvuru kılavuzu indir - 2021-MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı - 6. Sınıf Paragrafın Yapı Yönü Konu Anlatımı - 6. Sınıf Paragrafın Anlam Yönü Konu Anlatımı - MEB, 2021 LGS ile öğrenci alacak lise ve kontenjanları açıkladı - 6. Sınıf Cümle Yorumlama Konu Anlatımı - 6. Sınıf Cümlede Anlam İlişkileri(Eş ve Zıt Anlamlı Cümleler) Konu Anlatımı - 6. Sınıf Örtülü Anlam Konu Anlatımı - 6. Sınıf Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler Konu Anlatımı - 6. Sınıf Karşılaştırma Cümleleri Konu Anlatımı - 2021 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Giriş Belgeleri Açıklandı -