Türetme Nedir? Hakkında Kısaca Bilgi

Türetme Nedir? Türetme Hakkında Kısaca Bilgi (TDK), Türetme nedir, Türetme nasıl yazılır tdk, Türetme Anlamı tdk, Türetme Hakkında Kısaca Bilgi,Terimleri Sözlüğü

Sizlere bu yazımızda –Türetme – kelimesi hakkında bilgi vereceğiz. 

Türetme  kelimesinin anlamı:

Türetme Edebiyat Terimi Olarak Türetme:
Sözcüklerin kök ve gövdelerine yapım eki getirerek onlardan yeni sözcükler oluşturma yöntemi.

Türetme Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Türetme:
Kök ya da gövdeye eklenerek yeni sözcük oluşturma.

Türk Dil Kurumu’na göre Türetme  kelimesinin anlamı:

BİLİM VE SANAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Yazın Terimleri Sözlüğü – 1974
türetme
Türkçe: iştikak
Bir kökten türemiş sözcüklerle bir anlatış özelliği yaratma sanatı: … Alimsin ilmine gayet yok, kadirsin kudretine nihayet yok. …. Kadîmsin ukul-i mütekaddîmin ve müteahhirîn daire-i kıdemine kadem basamaz. (Sinan Paşa)

Matematik Terimleri Sözlüğü – 1983
türetme
Türkçe: iştirak, İngilizce: deprivation, Fransızca: dérivation, Almanca: Ableitung
1. Türev alma. 2. Belirli işlemler yaparak bir sonuca ulaşma. 3. Yalın bir yapıdan başlayarak daha karmaşık bir yapıyı elde etme.

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü – 1981
türetme
İngilizce: reproducing
Bir genel ya da tümel önermenin içerimlerini açığa çıkarma.

Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü – 1972
türetme
Türkçe: iştikak, İngilizce: word formation, derivation, Fransızca: formation de mot, dérivation, Almanca: Wortbildung, Ableitung, Weiterbildung
(Derleme., söz yapma, kelime yapma, teşkil, yapım) Ad ya da eylem kök veya gövdesine yapım eki getirilerek sözcük kurma: Gözlükçü (göz-lük-çü) , kışla (kış-la) , sevgi (sev-gi) , sevgili (sev-gi-li) , söylenti (söyle-n-ti) , geliştirmek (gel-iş-tir-mek) vb.

Dilbilim Terimleri Sözlüğü – 1949
türetme
Fransızca: dérivation
Var olan bir kelimeden başka kelimeler çıkarma yolu. Türetme, ek katmakla veya ek değiştirmekle olur ki ilk takdirde KATMALI ( Progressive ), ikinci takdirde ÖDÜNLÜ ( Substitutive ) denir, Bazen kelimeler kısaltılarak BUDAMLI ( Régressive ou rétrograde ) türetmeler yapılır. Ele. alınan kelimenin kendisi türeme olup olmadığına göre de türetmeler İKİNCİL ve BİRİNCİL ( Secondaire et primaire ) diye vasıflanır.

Gramer Terimleri Sözlüğü – 2003
türetme
Türkçe: iştikak, İngilizce: derivation, Fransızca: dérivation, Almanca: Ableitung, Derivation
Ad veya fiil kök ve gövdelerine yapım ekleri getirmek suretiyle eklendiği kökle ilgili yeni anlamlar kazanmış kelime yapma işi: oyun+a-mak, verim+li+lik, yara-r+lı, kum+luk, bin-ici + lik, ben + im + se-mek, bir-le-ş-tir + mek, oku-t-tur-, yan-kı vb.

Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu – 1997
türetme
Azerbaycan Türkçesi: söz yaradıcılığı; Türkmen Türkçesi: söz yasalış; Gagauz Türkçesi: laf kuruluşu;Özbek Türkçesi: soz yasalişi; Uygur Türkçesi: qoşumçiliq söz yasaş usuli; Tatar Türkçesi: süz yasalışı ~ süzyasalu ~ süz yasaw; Başkurt Türkçesi: hüzyahalış; Kmk: söz yaratıw ~ söznü yaratılıwu;Krç.-Malk.: söz kuraw; Nogay Türkçesi: söz yasaw ~ söz tüzüw; Kazak Türkçesi: sözdiň jasaluwı~ sözjasam; Kırgız Türkçesi: söz casoo; Alt:: sös büderi; Hakas Türkçesi: sös püdîrîzî; Tuva Türkçesi: sösço’gaadılgazı; Rusça: slovoobrazovaniye

Zıt Anlamlı Kelimeler İçin Tıklayınız

Terimler Sözlüğü İçin Tıklayınız

Nasıl Yazılır Kelimeleri İçin Tıklayınız

Atasözleri ve Anlamları İçin Tıklayınız

Deyimlerin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımları İçin Tıklayınız

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN
6. Sınıf Gezegenleri Tanıyalım Konu Anlatımı - 6. Sınıf Güneş Sistemi Konu Anlatımı - 6. Sınıf Hikaye Unsurları Konu Anlatımı - 6. Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı - 6. Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı - 6. Sınıf Yazım Kuralları Konu Anlatımı - 6. Sınıf Edat-Bağlaç-Ünlem Konu Anlatımı - 6. Sınıf Zamirler Konu Anlatımı - 2021 LGS kılavuzu yayımlandı! Meb LGS başvuru kılavuzu indir - 2021-MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı - 6. Sınıf Paragrafın Yapı Yönü Konu Anlatımı - 6. Sınıf Paragrafın Anlam Yönü Konu Anlatımı - MEB, 2021 LGS ile öğrenci alacak lise ve kontenjanları açıkladı - 6. Sınıf Cümle Yorumlama Konu Anlatımı - 6. Sınıf Cümlede Anlam İlişkileri(Eş ve Zıt Anlamlı Cümleler) Konu Anlatımı -