Reklam
Reklam

Temel Kavramlar Konu Anlatımı

Matematik ayt konu anlatımı, Matematik tyt konu anlatımı , Matematik yks konu anlatımı… Merhaba arkadaşlar sizlere bu yazımızda Temel Kavramlar Konu Anlatımı hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okuyarak bilgi edinebilirsiniz.

Temel Kavramlar

Rakam, Sayı

Sayıları yazmak için kullanılan sembollere rakam denir. Bir çokluğu belirtmen için bir veya birden fazla rakamla yazılan ifadeye sayı denir.

Kullandığımız 10’luk sayı sisteminde rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olmak üzere 10 adettir.

1923, 100, 5 ve 81 birer sayıdır.

Doğal Sayılar

N = { 0, 1, 2, 3, 4, … } kümesine doğal sayılar kümesi denir ve ” N “ harfi ile isimlendirilir.

Sayma Sayıları

Sadece nesneleri saymaya yarayan sayılardır. 1, 2, 3, 4, … diye ilerlerler ve bitmezler. Bir sonu yoktur sonsuzlardır.

Tam Sayılar 

Z = { …, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, … } kümesine tam sayılar kümesi denir ve ” Z “ harfi ile isimlendirilir.

0’dan küçük tam sayılara negatif tam sayılar denir ve ” Z− “ ile gösterilir. Z− = { −1, −2, −3, … }
0’dan büyük tam sayılara pozitif tam sayılar denir ve ” Z+ “ ile gösterilir. Z+ = { 1, 2, 3, …}

Z = Z− ∪ {0} ∪ Z+

Rasyonel Sayılar

a ve b aralarında asal tam sayılar ve b sıfırdan farklı olmak üzere şeklinde yazılabilen sayıların kümesine rasyonel sayılar kümesi denir ve ” Q “ harfi ile isimlendirilir.

İrrasyonel Sayılar

a ve b aralarında asal tam sayılar ve b sıfırdan farklı olmak üzere şeklinde yazılamayan sayıların kümesine irrasyonel sayılar kümesi denir ve ” Q’ “ harfi ile isimlendirilir.

*Kök dışına tam olarak çıkamayan sayılar irrasyonel sayıdır.
*Ondalık açılımı sınırsız ve devirsiz olan sayılar irrasyonel sayıdır.

Çift Sayılar ve Tek Sayılar

Çift Tam Sayı: Birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından herhangi biri olan sayılara çift tam sayı denir.
n” tam sayı olmak üzere çift tam sayıları “2n” ile gösterebiliriz.

Çift tam sayılar kümesi  {………,-4,-2, 0, 2, 4,……….., 2n, …….. }  şeklinde gösterilir.

Tek Tam Sayı: Birler basamağında 1, 3, 5, 7 rakamlarından herhangi biri olan sayılara tek tam sayı denir.
n” tam sayı olmak üzere tek tam sayılar “2n-1” ile gösterebiliriz.

Tek tam sayılar kümesi {…………,-5, -3, -1, 1, 3, 5, …….., 2n-1, …….. } şeklinde gösterilir.

Tek ve Çift Sayılarda İşlemler

T= Tek Sayı Ç=Çift Sayı olmak üzere

İki çift tam sayının toplamı ve farkı daima çift tam sayıdır.
Ç+Ç=Ç  Ç-Ç=Ç
İki tek tam sayının toplamı ve farkı daima çift tam sayıdır.
T+T=Ç T-T=Ç
Bir çift tam sayı ile bir tek tam sayının toplamı ve farkı daima tek tam sayıdır.
T+Ç=T T-Ç=T
İki veya daha fazla tam sayıdan en az biri çift tam sayı ise çarpımları daima çift tam sayıdır.
Ç.Ç=Ç T.Ç=Ç
İki veya daha fazla tek tam sayının çarpımı daima tek tam sayıdır.
T.T=T

Tek tam sayıların veya çift tam sayıların bölümü için kesin yargılarda bulunulamaz.

Tek veya çift olma, tam sayılar için geçerlidir.
Rasyonel sayılara tek veya çift sayı denemez.

Çift tam sayıların bütün pozitif tam sayı kuvvetleri çift tam sayıdır.
n Є Z+ olmak üzere Ç+= Ç dir.

Pozitif Sayılar ve Negatif Sayılar

a > 0 ise a sayısına pozitif sayı, a < 0 ise a sayısına negatif sayı denir.

 

Pozitif sayıların toplamı daima pozitiftir.
x>0 y>0
x+y>0
Negatif sayıların toplamı daima negatiftir.
x<0 y<0
x+y<0
Zıt işaretli sayıların toplamı için kesin bir yargıda bulunulamaz. Sonuç, sayısal değerce büyük olanın işaretini alır.
x>0 y<0
x+y<0, x+y>0,x+y=0
Aynı işaretli iki sayının çarpımı veya bölümü daima pozitiftir.
x>0 y>0
x.y>0 ve 
x<0 y<0
x.y>0 ve 
Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir.
n bir tam sayı x pozitif sayı olmak üzere daima pozitiftir.

Ardışık Sayılar

Belirli bir kurala göre art arda gelen sayılara ardışık sayılar denir.

Aralarında bir fark olan ve art arda gelen tam sayılara ardışık tam sayılar denir. n tam sayı olmak üzere n, n+1, n+2, n+3, … şeklinde gösterilir.

n bir tek tam sayı ise …., n-2,n,n+2,…. sayılarına ardışık tek sayılar denir ve ardışık tek sayılar arasındaki fark 2 dir.

n bir çift tam sayı ise …., n-2, n , n+2 ,… sayılarına ardışık çift sayılar denir ve ardışık çift sayılar arasındaki fark 2 dir.

Bir ardışık sayı dizisinde terimlerin toplamı ve terim sayısı biliniyor ise ortanca terim

formülü ile bulunabilir.

Bir ardışık sayı dizisindeki terim sayısı bulunurken;

formülü ile bulunur.

Sonlu ardışık sayıların toplamı

Asal Sayılar

1 ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan 1 den büyük doğal sayılara asal sayı denir. Asal sayılar; 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, … şeklinde sıralanır.

En küçük asal sayı 2 dir.
1 asal sayı değildir.
Negatif sayılar asal sayı değildir.
2 dışında çift olup aynı zamanda asal olan başka bir sayı yoktur.

Aralarında Asal Sayılar

1 den başka pozitif ortak böleni olmayan iki veya daha fazla sayıya aralarında asal sayı denir.

Ardışık sayılar daima aralarında asaldır.
1 bütün pozitif tam sayılarla aralarında asaldır.

Faktöriyel

1 den n doğal sayısına kadar olan doğal sayıların çarpımına faktöriyel denir ve n! İle gösterilir.

n! = n.(n-1).(n-2)…3.2.1

0! = 1
1! = 1
2! = 2.1
3!=3.2.1
10!=10.9.8.7!
15!= 15.14.13!

n!=n.(n-1).(n-2)!

 

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. isimsiz dedi ki:

    allah razı olsun

BİR YORUM YAZIN
2021 Ales Ne Zaman Ales’e Kaç Gün Kaldı? Geri Sayım Sayacı - İngilizce Zorunluluk-Mecburiyet Anlatma (Must – Have To / Has To- Should) (Obligation) - İngilizce Bir/Biraz/Birkaç (A/an/Some/Any) - İngilizce Yol Sorma/Yol Tarifi (Asking for Directions) - 2021 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı - İngilizce Önceden/Eskiden Yapılan Alışkanlıklar (Used to Habist) - 2021 DGS Ne Zaman DGS ye Kaç Gün Kaldı? Geri Sayım Sayacı - 2021 TYT AYT YKS Ne Zaman | TYT ye Kaç Gün Kaldı? Geri Sayım Sayacı - İngilizce İsim-Fiil(Fiilimsi) (Gerunds & Infinitives) - Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi (2 Yıllık) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Yerel Yönetimler (2 Yıllık) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Yat Kaptanlığı (2 Yıllık) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Yapı Yalıtım Teknolojisi (2 Yıllık) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları -