Tekniker Önlisans KPSS Atama Taban Puanları (Son 7 Yıl)

KPSS Önlisans mezunu atamalarına göre Tekniker taban puanları ve ilgili kurumlar aşağıda listelenmiştir. Tabloda Tekniker KPSS atama taban puanları en son alımları bulunmaktadır. Puan bilgileri ÖSYM baz alınarak hazırlanmıştır. KPSS 2021/2 Tekniker   atama taban puanları aşağıda tabloda belirtilmiştir.

Tekniker Önlisans KPSS Atama Taban Puanları

Üniversitelerin meslek yüksek okullarından mezun kişilere 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun kapsamında verilen ünvandır.

Tekniker alımlarında atamalara göre nitelikler değişmektedir. Atamalarda tercih yapacak adaylar tercih kılavuzunda bulunan nitelik kodlarına dikkat etmesi gerekir. Ayrıca atamalara katılabilmek için KPSS’den en az 70 puan ve üzeri almak gerekmektedir.

Kadro unvanı kısmında yer alan meslek isimlerine tıklayarak atamaların hangi illere gerçekleştiğini öğrenebilirsiniz.

Tekniker atamalarında belirttiğimiz nitelikler kurum ve kuruluşlara göre farklılık göstermektedir. Atamalarda tercihte bulunmadan tercih kılavuzunun dikkatle okunması gerekmektedir.

Kadro Unvanı Atama Yılı Aranan Nitelikler Toplam Kontenjan Yerleşen En Düşük Taban Puan En Yüksek  Puan
TEKNİKER 2023/2 bkz. 184 184 64,43230 97,21332
TEKNİKER 2023/1 bkz. 123 123 67,79235 98,94782
Tekniker (Ziraat) 2022/8 bkz. 10 10 83,00265 88,30554
TEKNİKER 2022/7 bkz. 61 61 76,70649 91,32981
TEKNİKER 2022/3 bkz. 18 18 70,55087 91,47480
TEKNİKER 2022/2 bkz. 137 137 71,06285 95,98038
TEKNİKER 2022/1 3268,3205,3290,3292,
3293,3225,3366,3373,
3233,3249,3318,3364,
3319,3206,7322,3297,
3235,7300,7368,
95 95 67,24796 96,39298
TEKNİKER 2021/2 3248,3249,7368,3204,
3206,7300,3292,3290,
3085,3235,3204,3366,
3115,3268,3297,3319,
3293,3347,3225,3261,3364
107 107 70,69275 96,53419
TEKNİKER (Ziraat) 2020/7 3067,3069,3074,3087,3096,3101,3137 121 121 72,67861 85,04497
TEKNİKER (Orman) 2020/7 3149 10 10 76,86907 81,39873
TEKNİKER (Arıcılık) 2020/7 3085 8 8 71,86915 77,50633
TEKNİKER (Veteriner Sağlık) 2020/7 3021 11 11 83,38294 84,85898
TEKNİKER 2020/3 3318,7225 68 68 77,42017 81,18524
TEKNİKER 2020/2 3067,3073,3074,3087,
3133,3143,3209,3204,
3205,3206,3225,3238,
246,3249,3290,3293,
3315,3318,3319,7248,
7257,7300,7368
95 95 77,12979 96,70709
TEKNİKER 2020/13 3009 68 68 76,51939 91,2299
TEKNİKER 2020/11 3035 1 1 88,84446 88,84446
TEKNİKER 2020/11 3235 1 1 88,84276 88,84276
TEKNİKER 2020/11 3236 1 1 71,51946 71,51946
TEKNİKER (Orman) 2020/10 3149 1 1 86,00434 86,00434
TEKNİKER (Ziraat) 2020/10 3067,3074, 3087, 3096, 3101 4 4 76,20595 84,74531
TEKNİKER (Veteriner Sağlık) 2020/10 3021 1 1 83,06258 83,06258
TEKNİKER 2020/1 3035,3188,3318,3319,
6514,7302,3366,3238,
3249,3341,3292,3261,
3225,3290,3013,3115,
3399,3087,3013,3246,
7247,7300
116 116 69,26153 95,0328
TEKNİKER 2019/1 3021,3043,3159,3239,
3248,3249,3290,3292,
3293,3347,3359,3366,
3373,7225,7247,7248,7314
56 56 78,13661 94,42135
TEKNİKER 2019/5 3293, 7225 24 24 82,06021 90,46514
TEKNİKER 2019/3 3318,7225 164 164 74,87631 90,85441
TEKNİKER 2019/2 3013,3043,3053,3066,
3069,3071,3073,3074,
3075,3076,3087,3089,
3096,3098,3101,3115,
3133,3137,3141,3147,
3148,3246,3150,3225,
3248,3249,3261,3268,
3290,3318,3319,3366,
3388,3393,7225,7300
104 104 71,01482 93,39658
TEKNİKER 2018/3 3317,3319,3217,3359,
3366,3229,3225,6506,
25 25 78,52242 91,03537
TEKNİKER 2018/2 7257,7225,7247,7248,
7327,3035,3225,3235,
3238,3204,3205,3206,
3207,3246,3247,3248,
3249,3260,3292,3319,
3359,3361,3366,7300,7314
80 80 78,78431 93,22953
TEKNİKER 2018/1 1101,3043,3053,3064,
3067,3069,3074,3076,
3085,3086,3087,3089,
3097,3098,3101,3115,
3119,3127,3131,3133,
3137,3141,3147,3150,
3235,3249,3233,3248,
3238,3292,7247,7248,
7314,3366,3319,3393,3395
154 154 74.25815 95.08757
TEKNİKER 2017/9 3293,7225,7257,3366 26 26 82,2549 88,77596
TEKNİKER 2017/6 3319 813 813 65,48924 89,93455
TEKNİKER 2017/4 3319 100 100 78,67542 93,28715
TEKNİKER 2017/2 3067,3069,3073,3074,
3079,3081,3085,3086,
3087,3089,3098,3101,
3105,3107,3115,3127,
3129,3133,3137,3141,
3147,3149,3204,3206,
3225,3235,3248,3249,
3290,3292,3293,3297,
3318,3319,3366,7105,
7225,7257,7263,7279,
7283,7300,7322,7327,
191 191 72,4039 92,58625
TEKNİKER 2017/1 1101,3043,3064,3318,
3319,3225,3248,3249,
3268,3290,3291,3293,
3319,3347,3356,3366,
3373,7105,7225,7257,
7263,7265,7279,7283,
7314,7322
177 177 66,43337 100

Nitelik kodlarının açıklamaları:
1101
Cinsiyeti erkek olmak.
3013
Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programından
mezun olmak.
3035
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisansprogramından mezun olmak. 
3043
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
3053
Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol, Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü, Gıda Kalite
Kontrolü ve Analizi önlisans programlarının birinden mezun olmak
3066
Çayır- Mera ve Yem Bitkileri önlisans programından mezun olmak.
3067 Tarım önlisans programından mezun olmak.
3069 Tarım Alet ve Makineleri, Tarım Makinaları, Tarım Makineleri önlisans programlarının birinden mezun olmak
3073 Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme, Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3074 Tarla Bitkileri önlisans programından mezun olmak.
3079 Tütün Yetiştiriciliği ve İşlemeciliği, Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3081 Antep Fıstığı Tarımı ve Teknolojisi, Antep Fıstığı Tarımı ve İşleme Teknolojisi, Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3085 Arıcılık önlisans programından mezun olmak.
3086 Bağcılık önlisans programından mezun olmak.
3087 Bahçe Ziraatı, Bitkisel Üretim, Bahçe Tarımı önlisans programlarının birinden
mezun olmak
3089 Sebze Üretimi önlisans programından mezun olmak.
3098 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3101 Bitki Koruma önlisans programından mezun olmak
3105 Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama, Tarım Ürünlerinin Muhafazası, Tarım Ürünlerinin Muhafazası ve Depolanması, Hasat Sonrası Teknolojisi, Tarım Ürünleri Muhafaza ve Depolama
Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak
3107 Meyve-Sebze İşleme, Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
3115 Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3127 Endüstriyel Tavukçuluk, Tavukçuluk, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği önlisans programlarının birinden mezun olmak
3129 İpek Böcekçiliği önlisans programından mezun olmak.
3133 Organik Tarım önlisans programından mezun olmak.
3137 Sulama Teknolojisi, Tarımsal Sulama Yönetimi, Tarımsal Sulama önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3141 Tohumculuk, Tohumculuk Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun
olmak
3147 Balık Yetiştiriciliği veya Su Ürünleri önlisans programından mezun olmak.
3149 Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Ormancılık ve Orman Ürünleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3204 Raylı Sistemler Makine Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
3206 Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi veya Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
3225 İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3235 Doğalgaz,Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3248 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri önlisans programlarının birinden mezun olmak
3249 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
3290 Elektrik önlisans programından mezun olmak.
3292 Mekatronik önlisans programından mezun olmak.
3293 Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3297  Elektronik Haberleşme, Telekomünikasyon, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Elektronik
Haberleşme Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
3318 Tapu ve Kadastro, Tapu Kadastro veya Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu önlisans programlarının birinden mezun olmak
3319 Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak
3366 Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri önlisans programlarının birinden mezun olmak
3393 Radyo TV Yayımcılığı, Radyo-Tv Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Radyo-Televizyon Programcılığı, Televizyon Yapım ve Yönetimi, Radyo-Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve TV Yayımcılığı, Film Yapım Teknikleri, Televizyon ve Radyo Programcılığı önlisans programlarının birinden mezun olmak
3395 Radyo ve Televizyon Tekniği, RadyoTelevizyon Tekniği, Radyo ve Televizyon Teknolojisi, Radyo Tv Yayıncılığı, Radyo ve Televizyon Yayıncılığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
7105 İngilizce Bilmek
7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması
7257 Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak
7263 En Az İki Yüksek Düzeyli Programlama Dilini Bildiğini Belgelemek
7279 Cisco Ağ sistemlerini bildiğini belgelendirmek
7283 Web tasarımı konusunda belge sahibi olmak
7314 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü)
7300 Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
7322 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü)
7327 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü)

KPSS Önlisans Atama Taban Puanları

KPSS Önlisans Puan Hesaplama

KPSS Lisans Atama Taban Puanları

KPSS Ortaöğretim Atama Taban Puanları

* Yazılarımız tamamen bilgi amaçlıdır. Tercih yapacak adayların Ösym Kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir.

Tekniker Önlisans KPSS Atama Taban Puanları 2024, Tekniker Önlisans KPSS Atama Taban Puanları 2023, Tekniker Önlisans KPSS Atama Taban Puanları 2022,Tekniker Önlisans KPSS Atama Taban Puanları 2021, Tekniker Önlisans KPSS Atama Taban Puanları 2020, Tekniker Önlisans KPSS Atama Taban Puanları 2019, Tekniker Önlisans KPSS Atama Taban Puanları 2018, Tekniker Önlisans KPSS Atama Taban Puanları 2017

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 5 YORUM
 1. Hacer güven dedi ki:

  Halı ve kilim de atamavarmi

 2. hb dedi ki:

  Tabloda İş unvanınımn yanında yıllar yazıyor mesela 2017/9, 2017/2 gibi buradakiker bölüden sonra gelen rakamın anlamı nedir(2,9) bu rakamları neyi temsil ediyor.H

  1. kevserkuzey dedi ki:

   Bölüden sonraki ifadeler o yıl içinde kaçıncı atama olduğunu ifade eder.

   1. muhammed dedi ki:

    Sizin puanınız kaçtı

  2. muhammed dedi ki:

   gençler sizin puanlarınız kaç?

BİR YORUM YAZIN

Soru: 52 + 4 kaçtır?


Basari Sıralamaları