Matematik Soru Bankası

Tarih Nedir? Hakkında Kısaca Bilgi


Tarih Nedir? Tarih Hakkında Kısaca Bilgi (TDK), Tarih nedir, Tarih nasıl yazılır tdk, Tarih Anlamı tdk, Tarih Hakkında Kısaca Bilgi,Terimleri Sözlüğü

Sizlere bu yazımızda –Tarih – kelimesi hakkında bilgi vereceğiz. 

Tarih  kelimesinin anlamı:

Tarih Edebiyat Terimi Olarak Tarih:
Divan edebiyatında şairlerin doğum, ölüm, büyük bir yapı ya da önemli olayları belirtmek amacıyla sürdürdükleri gelenek.

Tarih Tarih Terimi Olarak Tarih:
1. Ülkeleri, ulusları, toplumları, kuruluşları etkileyen eylemlerden doğan olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki nedensel bağları, bunların daha önceki ve sonraki olaylara bağlantılarını, karşılıklı etkilenmelerini, her ulusun kurduğu uygarlıkları, ulusların kendi iç sorunlarını vb. inceleyen bilim.

2. Geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır.

3. Geçmişte yaşamış olan toplulukları belgelere dayanarak, yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde izleyen ve objektif olarak açıklayan bir bilimdir.

Tarih Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Tarih:
İnsanların geçmişte meydana getirdikleri olayları yer ve zaman göstererek, neden sonuç ilişkisi içersinde inceleyen bilim dalıdır.

Tarih incelenirken yıllara, yüzyıllara ve çağlara ayrılmıştır. Hz. İsa’nın doğum günü Miladi takvimin başlangıcı olarak sıfır kabul edilmiş ve buna Milat adı verilmiştir.

Bu tarihten (sıfır) öncesine Milattan Önce (M.Ö), bu tarihten sonrasına Milattan Sonra (M.S) denir. Yüzyılların sınıflandırılması da Milada göre yapılır.

Türk Dil Kurumu’na göre Tarih  kelimesinin anlamı:

BİLİM VE SANAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Gökbilim Terimleri Sözlüğü – 1969
tarih
İngilizce: date, Fransızca: date, Almanca: Datum
Bir olayın, bir gözlemin zamanını, gün, ay, yıl olarak belirten ifade.

Eğitim Terimleri Sözlüğü – 1974
tarih
İngilizce: history, Fransızca: histoire
1. Ulusların geçmişte oluşturdukları kültür ürünlerini, yaptıkları savaşları, kurdukları siyasal ve ekonomik ilişkileri yöntemli bir biçimde inceleyen, geçmişe değgin olayları yer ve zaman göstererek gerçeğe uygun biçimde açıklayan bilim dalı. 2. Öğrencilere tarih bilincini kazandırmak, gerek kendi uluslarının gerek öteki ulusların tarih boyunca gösterdikleri ilerlemeler üzerinde bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla ilk ve orta dereceli okullarda okutulan ders.

Yazın Terimleri Sözlüğü – 1974
tarih
Fransızca: histoire
1. Divan ozanlarının önem verdikleri geleneklerden biri de tarih düşürmektir. Doğum, ölüm, büyük yapı, önemli olaylar tarih düşürmek için bir fırsattı. Şöyle düşürülürdü: Arap abecesi Ebced denilen özel bir sıralanışa göre dizilmiş, her birine birden ona, on1dan yüze, yüzden bine kadar bir sayı değeri verilmiştir. Sözcük ya da dize, harflerle öyle örülür ki, sayı toplamaları istenen tarihi gösterir. Örnekler: Timur, 803 hicret yılında Sivas’ı zaptediyor, yıkıp yakıyor. Bu olaya “harap (…)” tarihi düşürülmüştür. Türleri: a- tarih-i sade / Senin sinnin Süruri geldi kırka=1205 b- tarih-i mucem: Yalnız noktalı harfler hesap olunarak çıkan tarih. Buna”tarih-i mücevher” de denirdi. c- Yalnız noktasız harfleri hesap olunana da tarih-i mühmel ya da “sade” denirdi. / Tarih dizesindeki birkaç sayı eksiği varsa tamlanması ya da artığın çıkarılması gereği öncül dizede imlenir. 2. XIX. yüzyıla değin tarih bir yazın türü idi. Anlatımda güzelliği amaç edinilir, araya koşuklar, fıkralar sıkıştırılarak konu tatlandırıldı. Pozitivizm akımından sonra bilimsel olmağa yöneldi. / Daha önceleri tarihsel konuları: 1. Şehnameciler. 2. Vakanüvisler 3. Özel tarihçiler işlerlerdi.

Tarih Terimleri Sözlüğü – 1974
tarih
İngilizce: History, date, Fransızca: histoire, date, Almanca: Geschichte, Datum
İnsanların, üyesi bulundukları toplumu etkileyen eylemlerinden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan; bu olaylar arasındaki nedense! ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri araştırıp gösteren bilim. 2. Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz: 29 Ekim 1923, Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu tarihtir. 3-Tarih kitabı: Cevdet Paşa’nın Osmanlı Tarihi; Naima Tarihi.

Felsefe Terimleri Sözlüğü – 1975
tarih
İngilizce: history, Fransızca: histoire, Almanca: Geschichte, Diğer: Yun. historia < historein
(Yun. historia < historein = bilmeye çalışmak, bilmek, anlatmak) 1. Olup biten şeyler olarak tarih: 1. (En geniş anlamında) Zaman içindeki değişmelerin tümü. (Bu anlamda yeryüzü tarihinden de sözedilir.) 2. İnsanın dünyasında olup bitenler, insanlığa ilişkin olay süreçleri. 3. Sonluluğu ve zamanlılığı; planlayarak, yaratarak, eyleyerek ve inanarak geleceğe yönelmişliği, aynı zamanda geçmişe olan bağıntısı içindeki insan varoluşunun kendine özgü bir boyutu. 4. (Dar anlamda): Geçmiş olan. a. Yitirilmiş olan, artık bulunmayan, b. Yinelenmeyen, bir kezlik olan. c. Olmakta olan, zamanın gidişi içinde ortaya çıkan durumlar, d. Geçmişte olmuş olan, ama aynı zamanda şimdi de bulunan. II. Bilgi ve bilim olarak tarih: Geçmişin incelenmesi. 1. Aktarılan gelenekler yoluyla yapılan araştırma. 2-Olayların anlatılması ya da belgelenmesi ile yapılan araştırma. 3. Tarih bilimi olarak: a. Eleştirerek (eleştirel yöntemle) araştıran; b. Betimleyen ve yorumlayan incelemeler.

Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü – 1948
tarih
Fransızca: Histoire
Nesrin hikâyeleme türlerinden biri olup her türlü kaynaklardan faydalanarak, zaman içinde geçen olayları sebep ve sonuç bakımından birbirine bağlar (TARİHSEL, Tarihî, Historique; TARİHÇİ, Müverrih, Historien; RESMİ TARİHÇİ, Vakanüvis, Historiographe).

Zıt Anlamlı Kelimeler İçin Tıklayınız

Terimler Sözlüğü İçin Tıklayınız

Nasıl Yazılır Kelimeleri İçin Tıklayınız

Atasözleri ve Anlamları İçin Tıklayınız

Deyimlerin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımları İçin Tıklayınız

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

YKS Sınava girerken yanında bulundurulması yasak olan araç, gereç ve eşyalar nelerdir? - YKS Adaylar sınava girerken neleri yanında bulundurmak zorundadır? - 2023 ALES Adayın yanında bulundurması yasak olan araç ve gereçler - 2022 ÖSYM’ye Dilekçe Nasıl Gönderilir? - 2023 LGS soruları ve cevapları yayınlandı - 2023 LGS merkezi sınavı sona erdi - Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2023 LGS-MEB - 2023 ALES Adayın sınavda yanında bulundurması gerekenler nelerdir? - 2023 ALES İnternetten bireysel başvuru nasıl yapılır? - 2023 ALES Aday başvuru formu nasıl doldurulur? - 2023 ALES Sınav ücretinin yatırılması nasıl olur? - 2023 ALES Başvuru işlemleri nasıl olur? - 2023 KPSS Sınavın geçerli sayılması nelere bağlıdır? - 2023 KPSS Cevap kağıdı nasıl doldurulacaktır? - 2023 KPSS Sınavda Uyulması Gereken Kurallar - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik
reklam