Reklam
Reklam
reklam reklam

Tarih Bilimi Konu AnlatımıTarih ayt konu anlatımı, Tarih tyt konu anlatımı , Tarih yks konu anlatımı… Merhaba arkadaşlar sizlere bu yazımızda Tarih Bilimi hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okuyarak bilgi edinebilirsiniz

Tarih Bilimi

Tarihin Tanımı: Geçmişteki olayları yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak, objektif (nesnel) olarak inceleyen sosyal bir bilimdir.

Tarihin Konusu: İnsan topluluklarının siyasal,sosyal, ekonomik, kültürel ve dini etkinliklerdir.

Tarih Öğrenmenin Faydaları:

Geçmişte yapılan hataların tekrar edilmemesini sağlar.
Toplumların karşılaştıkları sorunlara çözüm bulunmasını kolaylaştırır.
Milletlerin geleceklerine güvenle bakmalarını sağlar.
Milletlerin kendi aleyhlerine hazırlanan oyunlara düşmemesini sağlar.
Vatan ve millet sevgisini artırır.
Milli birlik ve bütünlük duygusunu geliştirir.

Olay: Hayat içinde tek tek meydana gelen, başlangıcı ve bitişi belli olan kısa süreli gelişmelerdir. Örnek; Haçlı Seferleri, Malazgirt Savaşı, İstanbul’un Fethi…

Olgu: Olayların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan uzun süreli, daha soyut ve süreklilik gösteren gelişmelerdir.

Tarihi Olayların Özellikleri:

Tarih, geçmişte meydana gelen olayları inceler.
Olaylar belli bir yer ve zamanda meydana gelmiştir.
Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır.
Olaylar belgelere dayandırılır.
Tarihi olaylar tekrarlanamaz, deney ve gözlemi yapılamaz.

Tarihi Olaylar İncelenirken Uyulması Gereken Kurallar;

Olaylar, neden-sonuç ilişkisi içerisinde incelenmelidir.
Olayın geçtiği yer ve zaman belirtilmelidir.
Olayda rolü olan kişilerin katkılarının doğru olarak değerlendirilebilmesi için olayın geçtiği günün şartları göz önünde bulundurulmalıdır.
Olayın geçtiği yerde araştırma yapılmalıdır.
Olaylar objektif olarak değerlendirilmelidir.

Objektifliğin sağlanması için aşağıdaki şartlara uyulmalıdır:

Olayın üzerinden belli bir süre geçmelidir.
Olay, meydana geldiği zamanın değer yargıları göz önüne alınarak incelenmeli, günümüzün değer yargıları ile yorumlanmamalıdır.
İncelenen olay ile ilgili kaynak taraması yapılmalıdır.

Tarihi olayların ve olguların araştırılması ve değerlendirilmesi sırasında izlenmesi gereken yöntemler:

Tarama (Kaynak Arama): Olayla ilgili yazılı ve yazısız kaynaklara başvurulur.

* Yazılı Kaynaklar: Kitabeler, şecereler, biyografiler, seyahatnameler, hatıralar, takvimler, dergiler ve gazeteler, mahkeme kayıtları, resmi veya özel mektuplar, fermanlar, paralar, kanunlar,

* Yazısız Kaynaklar: Evler, kaleler, çeşmeler, heykeller, resimler, fotoğraflar, filmler, destanlar, hikaye ve masallar, efsaneler.

Tasnif (Sınıflandırma): Tarihsel verilerin (bilgilerin) zamana, yere ve konuya göre bölümlere ayrılarak düzenlenmesine tasnif denir. Belgeler sınıflandırılır.

Tahlil (Çözümleme): Elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığının tespitine Tahlil etme denir. Belgeler çözümlenir.

Tenkit (Eleştiri): Eldeki bilgilerin doğruluk derecesinin güvenilir kaynaklara göre belirlenmesidir. Belgelerin yanlış olanları ayırt edilir.

Terkip (Sentez): Kaynaklar sınıflandırma, çözümleme ve eleştiri aşamasından geçtikten sonra çalışmaları birleştirmek, bir araya getirmek ve sonuca gitmek işlemine Terkip, sentez yapma, birleştirme denir.

Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması): Tarihin araştırılmasında ve öğretiminde kolaylık sağlamak amacıyla tarih zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırılır.

* Zamana Göre Sınıflandırma: Bu tasnifte tarih, kronolojik dilimlere, çağlara bölünmüştür. Örneğin: Tarih öncesi çağlar (Taş çağı, maden çağı), tarih çağları (İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ).

* Mekana Göre Sınıflandırma: Kıtaların(Asya Tarihi, Avrupa Tarihi vb.) ülkelerin (Türkiye Tarihi, Çin Tarihi vb.) bölgelerin(Ortadoğu Ülkeleri Tarihi, Kafkas Ülkeleri Tarihi vb.) ve şehirlerin tarihi.(İstanbul Tarihi, Ankara Tarihi vb.)

* Konuya Göre Sınıflandırma: Bu tasnifte toplumların siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal, sanatsal ve dini tarihleri incelenebilir. Siyasi Tarih, Sanat Tarihi, Dinler Tarihi, Hukuk Tarihi vb.

Tarihin Yardımcı Bilimleri

Coğrafya: Yer bilimi

Arkeoloji: Kazı bilimi (özellikle tarih öncesi dönemlerin incelenmesinde yardımcı olur.)

Antropoloji: Irk bilimi

Etnografya: Öz kültür bilimi

Paleografya: Yazı bilimi

Nümizmatik (Meskukat): Para bilimi

Diplomasi: Belge bilimi (Devletler arası resmi yazışmaları, belgeleri inceler.)

Sosyoloji: Toplum bilimi

Kronoloji: Takvim bilimi

Filoloji: Dil bilimi

Meraldik: Arma bilimi

Sigillografya: Mühür bilimi

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2020 TYT'e Kalan Süre
Gün
Saat
Dakika
Saniye

reklam