BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış atasözünün anlamı - Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi - Su Ürünleri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında Bilgi - Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Çeviribilim Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - İngilizce Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi - Mekatronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Otel Yöneticiliği Bölümü Hakkında Bilgi - Muhasebe Bölümü Hakkında Bilgi - Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Ziyanı yok deyiminin anlamı - Başa Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Ele Almak Deyiminin Anlamı - Burnu Kaf Dağında (olmak) Deyiminin Anlamı - Abayı Yakmak Göstermek Deyiminin Anlamı - El atmak Deyiminin Anlamı - Yan yan bakmak deyiminin anlamı - Nefes Tüketmek Deyiminin Anlamı - Karaman`ın koyunu sonra çıkar oyunu Deyiminin Anlamı - Dem tutmak Deyiminin Anlamı - Zınk diye durmak deyiminin anlamı - Topun ağzında deyiminin anlamı - Barut Fıçısı Deyiminin Anlamı - Çıngar çıkarmak Deyiminin Anlamı - Göz Dikmek Deyiminin Anlamı - Zifiri karanlık deyiminin anlamı - Akşamı İple Çekmek Deyiminin Anlamı - Ucu ortası belli olmamak deyiminin anlamı - Kalburla Su Taşımak Deyiminin Anlamı - Ağız Kavafı Deyiminin Anlamı -