KYK Yurt Ücreti ve Depozito Ne Kadar 2023 2024

kyk yurt ücretleri ne kadar oldu 2023 2024,yurtkur kayıt için gerekli belgeler, kyk yurt ücretleri sorgulama, kyk yurt ücretleri son ödeme tarihi, kyk yurt yemek ücretleri, kyk yurt ücretleri yatırma, kyk yurt ücretleri 2023 2024, kyk yurt ücretleri ne zaman yatırılacak,

Yurt Ücreti ve Güvence Bedeli İşlemleri :

Yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücreti uygulanmaktadır.

Güvence Bedeli Nedir ?

Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak güvence bedeli alınır.

Yurt Ücreti ve Güvence Bedeli İşlemleri :

1- Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak güvence bedeli alınır.

2- Güvence bedeli tutarı, Genel Müdürlükçe tespit edilir. İleriki öğretim yıllarında tespit edilecek güvence bedeli tutarının önceden tahsil edilmiş tutardan fazla olması halinde güvence bedeli farkı yurtta kalan öğrencilere tamamlattırılır. Ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencinin yurtla ilişiği kesilir. O öğretim yılı içinde bu öğrencilerin başvuruları yeniden değerlendirilir.

3- Öğrencinin yurt malzemesine zarar vermesi halinde, zarar güvence bedeli tutarından az ise güvence bedelinden mahsup edilir ve eksilen tutar öğrenciye tamamlattırılır. Zarar güvence bedeli tutarından fazla ise tutarın tamamı öğrenciden tahsil edilir. Öğrenciye, bu işlemler için 20 gün süre tanınır. Bu süre içinde güvence bedelini tamamlamadığı ya da verdiği zararı ödemediği takdirde yurtla ilişiği kesilir. Zarar genel hükümlere göre tahsil edilir.

4- Öğrencilerin yurtlardan ayrılması ya da kaydının silinmesi nedeniyle kalan güvence bedeli tutarları, talep halinde iade edilir. Talep edilmemesi halinde ise güvence bedeli tutarı 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.

5- Yaz okulu, staj gibi nedenlerle yaz aylarında nöbetçi yurtlarda kalan öğrenciler, asıl kayıtlı bulunduğu yurdun ücretini ödemeye devam ederler.

6- Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerin son ay yurt ücreti mahsup edilmeden güvence bedeli talep edilmesi halinde varislerine iade edilir.

Yurt Ücreti ve/veya Güvence Bedeli Alınmayacak Öğrenciler

Yurt ücreti ve/veya güvence bedeli alınmayacak öğrenciler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

1- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar.

2- Devlet koruması altında olan öğrenciler.

3- Anne ve babası vefat etmiş olanlar.

4- Şehit ve gazi çocukları.

5- 2330 sayılı Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin çocukları.

Bu öğrenciler okullarını normal öğrenim süresinde bitirmemişse 1 yıl daha aynı haklarla barınmaya devam ederler.

Yurt Ücreti Ne Zaman ve Nasıl Ödenecektir ?

1- Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

2- Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.

Yurt Ücretini Ödemeyenler

Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:
a) Yurt ücretini ayın son iş günü belirlenen saate kadar ödemeyen öğrencinin yurt ücreti aynı gün saat 16.00’dan sonra güvence bedelinden mahsup edilir. Güvence bedelini tamamlaması için izleyen ayın 10’u mesai bitimine, ayın 10’unun resmi tatil olması durumunda takip eden işgünü mesai bitimine kadar süre verilir. Verilen bu sürenin sonunda güvence bedelini tamamlamaz ise bu günlerin ücreti de güvence bedelinden mahsup edilerek öğrencinin kaydı silinir. Kaydı silinen bu öğrencilerin başvurularının kabulü halinde aynı öğretim yılı için iki kat güvence bedeli alınarak yurda kayıtları yapılır. Öğrencinin talebiyle dönem sonunda tek kat güvence bedeli iade edilir.

b) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı, kaza veya hastalık ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren 5 gün, diğer durumlarda ayın 15’ine kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık raporlarının; aile hekimliği, Sağlık Bakanlığına bağlı diğer resmi sağlık kurumları veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir.

 Yurt Ücreti Ne Zaman ve Nasıl Ödenecektir ?

a. Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıt olunan ay ile kayıt sildirilen ayda ise günlük ücret hesabı yapılır. Bir ay 30 gün üzerinden hesap edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.
b. Yurt ücretleri en geç ayın son günü saat 21.00’a kadar banka aracılığıyla ödenir. İlk kayıtta yurt ücreti ve depozito ücreti kayıt sırasında yurt kasasına yatırılacaktır. Öğrenci, kayıt tarihine göre ödeyeceği yurt ücretini ve depozito miktarını, yayınlanması halinde Kurum internet sitesinden veya kaydolacağı yurt müdürlüğünden öğrenir.
c. Öğrenciler ileriki aylara ait yurt ücretini peşin olarak ödeyebilirler. Bir yıllık erken ödemelerde % 20 indirim yapılır.
d. Kayıt sildirme durumunda ücret ve depozito iade işlemleri ile depozito tamamlama işlemleri yurt kasasından yapılır.
e. Yaz okulu, staj gibi nedenlerle yaz aylarında nöbetçi yurtlarda kalan öğrenciler, asıl kayıtlı bulunduğu yurdun ücretini ödemeye devam eder.
f. Yurtta barınmakta iken kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin tekrar başvurmaları ve yurtta boş yer olması halinde, o öğretim yılı için iki kat yurt ücreti alınarak yeniden yurda kayıtları yapılır.
g. Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerin son ay yurt ücreti mahsup edilmeden depozitosu talep edilmesi halinde varislerine iade edilir. Talep edilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.
h. Artık yıl öğrencileri % 50 fazla yurt ücreti öderler.

Yurt Ücretini Ödemeyenler

Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:
a. Yurt ücretini ayın son gününe kadar ödemeyen öğrencinin yurt ücreti takip eden ayın ilk işgünü depozitosundan mahsup edilir. Depozitosunu tamamlaması için ayın 10’u mesai bitimine kadar (ayın 10’unun resmi tatil olması durumunda takip eden işgünü mesai bitimine kadar) süre verilir. Bu sürenin sonunda depozitosunu tamamlamaz ise bu günlerin ücreti de depozitosundan mahsup edilerek kaydı silinir. Kalan depozitosu talebi halinde iade edilir. Talep edilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.
b. Öğrenciler (a) bendinde belirtilen depozito tamamlama hakkından öğretim dönemi ve takip eden tatil ayları içinde en fazla iki kez yararlanabilirler. Üçüncü tekrarında öğrencinin yurt ücreti depozitosundan mahsup edilerek kaydı silinir. Kalan depozitosu talebi halinde iade edilir. Talep edilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.

 Depozito Nedir ?

Öğrencilerden zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak tutulan paradır.

 Yurt Ücreti ve Depozito Alınmayacak Öğrenciler

  – Devletin koruması altındaki öğrencilerden,
-Anne ve babası vefat etmiş olanlardan,
-Şehit ve gazi çocuklarından yurt ücreti ve depozito alınmaz.,

KYK Yurt Ücretleri 2023 2024:

Yurt Türleri 2023-2024 Dönemi
Depozito Ücreti Yurt Ücreti
1. Tip 855 TL 345 TL
2. Tip 1.020 TL 405 TL
3. Tip 1.020 TL 405 TL
4. Tip 1.110 TL 480 TL
5. Tip 1.200 TL 510 TL
6. Tip 1.365 TL 570 TL
KIBRIS 1.620 TL 750 TL

TİP 1 – 2 KYK YURDU: 1. Tip KYK yurtları genellikle 6-8 kişilik odalardan oluşmaktadır ve en yaygın yurt tiplerinden bir tanesidir. Bu yurtlar öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak durumda inşa edilir. Öğrencilere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği sağlanan bu yurtlarda öğrencilerin yemek hakkından yararlanabilmeleri adına belli bir limitleri vardır. Bu limiti aşan öğrenciler, öğün başına aştıkları miktar kadar ücret ödemesi yapar.

TİP 3 – 4 KYK YURDU: 3. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 4-6 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buzdolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo, tuvalet ortak kullanım alanıdır.

TİP 5 – 6 KYK YURDU: En lüks olarak bilinen bu 5. be 6. tip KYK yurtlarında, odalar 1-2-3 kişilik olmakla birlikte odaya özel tuvalet bulunmaktadır. Ayrıca oda içinde öğrencilerin neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayacak eşya bulunmaktadır.

KYK Yurt Ücretleri 2022 2023:

KYK yurt ücretlerine yapılan zam sonrasında öğrenciler ve veliler KYK 2022 Yılı en düşük ve yüksek yurt ücreti aramalarını sorgulamaya başladı… Peki 2023 KYK yurt ücretleri ne kadar?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan zam sonrasında en düşük yurt ücreti 500 Türk Lirası olarak belirledi ve uygulamaya başladı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yeni yıl yurt ücretleri tarifelerine göre en düşük yurt ücreti daha önceden 275 TL iken, 2022 2023 Kyk Yurt Fiyatları 500 TL olarak belirlendi.

KYK’ya ait 6 farklı tipte yurt bulunmaktadır. Yurt ücretleri 1.tip yurtlardan 6.tip yurtlara doğru artış göstermektedir. Depozito ücreti, KYK yurtlarına girişte bir kereliğine ödenen ve kaldığınız odada bir hasar oluşturmadığınız takdirde yurttan çıkarken tarafınıza ödenen güvence bedelidir.

Yurt Türleri 2021-2022 Dönemi 2022-2023 Dönemi
Depozito Ücreti Yurt Ücreti Depozito Ücreti Yurt Ücreti
1. Tip 376 TL 275 TL 683 TL 500 TL
2. Tip 410 TL 300 TL 752 TL 550 TL
3. Tip 444 TL 325 TL 820 TL 600 TL
4. Tip 513 TL 375 TL 888 TL 650 TL
5. Tip 547 TL 400 TL 957 TL 700 TL
6. Tip 615 TL 450 TL 1093 TL 800 TL

KYK Yurt Ücretleri 2021:

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan açıklamalara göre KYK yurt ücretlerine bir önceki yıla göre yüzde 15 zam yapıldığını duyurmuştu.

KYK yurt ücretlerine yapılan zam sonrasında öğrenciler ve veliler KYK 2021 Yılı en düşük ve yüksek yurt ücreti aramalarını sorgulamaya başladı… Peki 2021 KYK yurt ücretleri ne kadar?

KYK’ya ait 6 farklı tipte yurt bulunmaktadır. Yurt ücretleri 1.tip yurtlardan 6.tip yurtlara doğru artış göstermektedir. Depozito ücreti, KYK yurtlarına girişte bir kereliğine ödenen ve kaldığınız odada bir hasar oluşturmadığınız takdirde yurttan çıkarken tarafınıza ödenen güvence bedelidir.

Yurt Tipi KYK Yurt Ücreti Depozito Ücreti
1.Tip KYK Yurtları 230 ₺ 314 ₺
2.Tip KYK Yurtları 250 ₺ 342 ₺
3.Tip KYK Yurtları 290 ₺ 396 ₺
4.Tip KYK Yurtları 325 ₺ 444 ₺
5.Tip KYK Yurtları 360 ₺ 492 ₺
6.Tip KYK Yurtları 390 ₺ 533 ₺
Kıbrıs KYK Yurtları 500 ₺ 683 ₺

Ek bilgi: Devlet tarafından KYK yurtlarında kalan her öğrenciye iki farklı öğün için yemek yardımı yapılmaktadır. 2021 yılı için yemek yardımı kahvaltıda 5 TL; akşam yemeğinde ise 11 TL olmak üzere günlük toplam 16 TL’dir.

EN DÜŞÜK KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan zam sonrasında en düşük yurt ücreti 200 Türk Lirası olarak belirledi ve uygulamaya başladı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yeni yıl yurt ücretleri tarifelerine göre en düşük yurt ücreti daha önceden 168 TL iken, 2020 Kyk Yurt Fiyatları 200 TL olarak belirlendi.

2020 yılında 6 ya da 8 kişilik kredili yurtlar kurumu bünyesinde hizmet veren yurt odasında kalmak isteyenlerin ödeyeceği ücret tutarı yapılan zam oranı yüzde 19’un üzerine çıktı.

KYK YURT GÜVENCE BEDELİ (DEPOZİTO) NE KADAR OLDU?

Öğrencilerin zamanında ödemedikleri yurt ücretleri ya da yurtta yapacakları zarar karşısında ödeyecekleri güvence bedeli bir diğer adıyla öğrenciden alınan Depozito ise en düşük yurt modelinde 224 TL’den 273 TL’ye yükseldi. 2020 yılı Kyk Yurt güvence bedeli yani Kyk Depozito bedeli 273 TL olarak belirlenmiş oldu.

Kıbrıs KYK Yurt Fiyatları 2020 Yılında ne kadar oldu ?

Kıbrıs’ta bulunan Kredili Yurtlar Kurumu Devlet yurtları için ise yapılan zam oranı yüzde 30’un üzerine çıktı. Orada ise 300 TL olan ücret 400 lira olarak açıklandı.

Yurt Ücretleri 2019 2020:

Öğrencilerimizin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

Yurt ücretlerinde Eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere 10 TL ile 20 TL arasında değişen tutarlarda artış yapılmıştır. Yeni yurt ücretleri sisteme otomatik yansıtılmış olup ödeme ekranlarında çıkmaktadır. Ayrıca güvence bedellerinde de 5 TL ile 15 TL arasında değişen tutarlarda artış yapılmıştır. Güvence bedeli fark ücretleri de ödeme ekranlarına yansıtılmıştır.  Güvence bedeli, kayıt silindiğinde iade edilecektir.

Bu yıl KYK yurt ücretlerine zam olacak mı? Resmi açıklama geldi

2018 – 2019 eğitim dönemi başlıyor. Üniversite kayıtlarıyla birlikte başlayan KYK yurt kayıt işlemleri için öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunu araştırıyor. Her yıl binlerce öğrenci tarafından tercih edilen KYK yurtları fiyat açısından da aileler için önemli bir fırsat sağlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamayla birlikte 2019 KYK yurt ücretlerinin fiyatları belirlendi.

KYK ÜCRETLERİNE ZAM OLACAK MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurt ücretlerinde herhangi bir zam yapılmayacağını söyledi.

“Bu sene Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’müze bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız. Oluşturulmak istenen ekonomik baskılara karşı direncimizi ve gücümüzü ortaya koymak adına yurt ücretlerine zam yapmama kararı aldık, bunu da ekonomik baskılara karşı anlamlı bir duruş olarak görüyoruz.

Gençlerimize ve yurtlarımıza dair destekleri ve ücret politikasındaki bu karardaki katkıları nedeniyle Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza gençliğimiz ve Bakanlığımız adına şükranlarımı sunuyorum.”  

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2018 -2019 Öğretim Döneminde Yönetim Kurulumuzca öğrencilerimizin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık yurt yatak ücreti 150 TL olarak belirlenmiştir. Standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti ise 160-265 TL arasındadır.

2017-2018 YK Yurt Ücreti ve Depozito Ne Kadar;

İlk kayıt ücretleri Ziraat Bankası üzerinden ödenecek
Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.
İlk kayıt ücreti öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibariyle sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 168 TL ile 285 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 TL olarak uygulanıyor.

2016 2017 KYK Yurt Ücreti ve Depozito Ne Kadar

Not: Yurt ücreti ödemelerinde sıralı ödeme kuralı olduğundan, yurtlarımızda barınan öğrencilerimizin öncelikle güvence bedeli fark ücretini ödemeleri daha sonra yurt ücretini ödemeleri gerekmektedir.

YURT ÜCRETİ GÜVENCE BEDELİ
 2015-2016    2016-2017      2015-2016    2016-2017
140 TL 150 TL 195 TL 200 TL
150 TL 160 TL 210 TL 215 TL
165 TL 175 TL 225 TL 235 TL
175 TL 190 TL 240 TL 255 TL
185 TL 200 TL 255 TL 270 TL
195 TL 210 TL 270 TL 285 TL
205 TL 220 TL 285 TL 295 TL
215 TL 230 TL 300 TL 310 TL
225 TL 245 TL 315 TL 330 TL
235 TL 255 TL 330 TL 340 TL
245 TL 265 TL 345 TL 355 TL
KKTC YURTLARI
YURT ÜCRETİ GÜVENCE BEDELİ
2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017
245 TL 265 TL 345 TL 355 TL

NOT:Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu e-kayıt sistemi, bu dönem tüm yurtlarda uygulanıyor. Bu kapsamda, 4 Eylül 2015 tarihinden itibaren 11 Eylül’e kadar YURTKUR’a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler “www.turkiye.gov.tr” internet sitesi üzerinden kayıtlarını yapabilecek. Bu uygulamanın amacı yurtlara kayıt yaptırmak için bulunduğu ilden kazandığı yurda gitmek zorunda kalan öğrencilerimizi ekonomik olarak rahatlatmak ve onlara zaman tasarrufu sağlamaktır.

Uygulama, 2015-2016 dönemi için YURTKUR’a asil ve yedek listeden yerleşmeye hak kazanan öğrencileri kapsayacak.

E-devlet üzerinden kayıt yapabilmek için öğrencilerimizin e-devlet şifresi temin etmesi gerekmektedir

2014 yılında 300 TL olan burs/kredi miktarları, 2015 yılı Ocak ayından itibaren 330 TL’ye, günlük beslenme yardımımız ise 7.30 TL’den 8 TL’ye yükseltilerek öğrencilerimize katkıda bulunulmuştur. 

2015 2016 YILI ÜCRET VE DEPOZİTO LİSTESİ

YURDUN ADI KAPASİTE
Blok Kız Erkek Toplam Ücreti Depozito
0400005-ANTAKYA YURDU A BLOK 263 263 179 270
B BLOK 263 263 179 270
C BLOK 261 261 179 270
D BLOK 263 263 179 270
0400018-ERDEMLİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 170 170 179 270
0400019-HATAY ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 96 96 189 285
B BLOK 114 114 189 285
C BLOK 102 102 189 285
0400022-ADANA ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 328 328 228 345
B BLOK 382 382 228 345
E BLOK 382 382 228 345
0400026-İÇEL ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 507 507 170 255
0400027-MERSİN-YENİŞEHİR ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 211 211 209 315
B BLOK 190 190 209 315
C BLOK 211 211 209 315
D BLOK 211 211 209 315
0400028-MERSİN KIZ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 440 440 170 255
B BLOK 440 440 170 255
C BLOK 440 440 170 255
D BLOK 440 440 170 255
0400029-NİĞDE MİLLİ PİYANGO YURDU(C-D BLO C BLOK 276 276 209 315
D BLOK 276 276 209 315
0400030-SÜMER YURDU(B BLOK ST YÜK.) B BLOK 205 205 228 345
0400032-SİLİFKE TAŞUCU ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 412 412 189 285
0400033-TAYFUR SÖKMEN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 1188 1188 219 330
B BLOK 1188 1188 219 330
0400034-ANAMUR ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 215 215 430 170 255
0400035-CEMİL MERİÇ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 194 194 209 315
B BLOK 273 273 170 255
C BLOK 315 315 170 255
0400037-HABİBİ NECCAR ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 245 245 170 255
0400039-GAZİYE HATUN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 290 290 219 330
0400040-KIRKKAŞIK ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 440 440 170 255
B BLOK 440 440 170 255
C BLOK 440 440 170 255
D BLOK 440 440 170 255
0400043-SADIK EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 440 440 189 285
0400045-MAHMUT SAMİ RAMAZANOĞLU ÖĞRENCİ A BLOK 286 286 228 345
B BLOK 286 286 228 345
C BLOK 286 286 228 345
D BLOK 286 286 228 345
0400046-SULTAN I. KILIÇARSLAN ÖĞRENCİ YURD A BLOK 2000 2000 209 315
0400047-KARACAOĞLAN ÖĞRENCİ YURDU(B BLK.S B BLOK 622 622 209 315
43 12041 4931 16972
YURDUN ADI KAPASİTE
Blok Kız Erkek Toplam Ücreti Depozito
0100021-BAŞKENT YURDU A BLOK 400 400 199 300
0100031-ÇANKIRI YURDU A BLOK 532 532 170 255
B BLOK 534 534 170 255
0100032-HALİDE EDİP YURDU NEŞE ALBAYRAK KI NEŞE ALBAYRAK KIZ BLOĞU 294 294 170 255
0100034-MAHMUT NEDİM ZAPÇI YURDU(ANK) A BLOK 108 108 199 300
B BLOK 294 294 199 300
0100035-SEYRAN YURDU C- VİL.HİZ.BİR.BŞK.KIZ B VİL.HİZ.BİRL.BŞK.BL. 80 80 199 300
0100037-KIRIKKALE -KIZILIRMAK KIZ ÖĞR. YURDU A BLOK 240 240 219 330
B BLOK 210 210 219 330
C BLOK 627 627 219 330
D BLOK 852 852 219 330
0100040-YUNUS EMRE YURDU A BLOK 404 404 199 300
B BLOK 142 142 199 300
0100041-GÖLBAŞI KIZ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 380 380 199 300
B BLOK 344 344 199 300
C BLOK 344 344 199 300
D BLOK 380 380 199 300
0100042-EYMİR ERKEK ÖĞRENCİ YURDU (B BLOK B BLOK 216 216 199 300
0100043-CEBECİ E.Y.V.H.B.VALİ A. ÇEVİK Ö.B.(ST VİL.HİZ.BİRL.VALİ AYHAN ÇEVİK ERK. BLOĞU 107 107 170 255
0100049-BAĞLICA ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 571 571 199 300
0100050-KESKİN ÖĞRENCİ YURDU(B-C BLOK ST.Y B BLOK 170 170 199 300
C BLOK 170 170 199 300
0100051-ÇUBUK ULUBEY ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 284 284 199 300
B BLOK 284 284 199 300
0100052-ANKARA HACI BAYRAM-I VELİ ÖĞR.YURD A BLOK 656 656 199 300
B BLOK 66 66 199 300
0100054-KASTAMONU HÜMA HATUN ÖĞRENCİ YUR A BLOK 380 380 170 255
B BLOK 380 380 170 255
C BLOK 636 636 189 285
0100056-RABİA GÜLNUŞ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 442 442 170 255
0100057-FATMA HANIM ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 24 24 170 255
B BLOK 63 63 170 255
C BLOK 63 63 170 255
D BLOK 30 30 170 255
E BLOK 40 40 170 255
F BLOK 30 30 170 255
0100058-TÜRKAN HATUN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 1630 1630 219 330
0100059-HAMİDİYE ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 540 540 219 330
0100060-HACI MURAT VELİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 458 458 170 255
39 9848 3557 13405
YURDUN ADI KAPASİTE
Blok Kız Erkek Toplam Ücreti Depozito
1300011-BUCAK ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 308 308 160 240
B BLOK 308 308 160 240
1300012-MANAVGAT ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 220 220 179 270
B BLOK 190 190 179 270
C BLOK 92 92 179 270
1300014-ALANYA ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 72 72 160 240
B BLOK 245 245 170 255
C BLOK 191 191 219 330
1300015-GÖLHİSAR ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 346 346 170 255
B BLOK 350 350 170 255
1300016-ELMALILI HAMDİ YAZIR ÖĞRENCİ YURD A BLOK 380 380 228 345
B BLOK 380 380 228 345
C BLOK 380 380 228 345
D BLOK 380 380 228 345
1300017-ASIM’IN NESLİ ÖĞRENCİ YURDU TACEDDİN DERGAHI BLOĞU 278 278 189 285
İSTİKLAL BLOĞU 278 278 189 285
1300019-AHMET HAMDİ AKSEKİ ÖĞRENCİ YURD A BLOK 152 152 209 315
B BLOK 140 140 209 315
C BLOK 86 86 209 315
RASİM AKTAŞ BLOĞU 168 168 150 225
1300020-SAFAHAT ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 252 252 189 285
B BLOK 300 300 189 285
1300023-GÜLCİHAN ÖĞRENCİ YURDU B BLOK 139 139 140 210
C BLOK 45 45 140 210
D BLOK 122 122 130 195
1300024-GÖKVELİ SULTAN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 248 248 189 285
B BLOK 284 284 189 285
SABANCI KIZ BLOĞU 288 288 179 270
1300028-KORKUTELİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 150 150 189 285
B BLOK 150 150 189 285
1300029-FERELİ SİNAN EFENDİ ÖĞRENCİ YURD A BLOK 1078 1078 199 300
1300030-GÜLKENT ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 200 200 189 285
B BLOK 200 200 189 285
33 3151 5249 8400
YURDUN ADI KAPASİTE
Blok Kız Erkek Toplam Ücreti Depozito
1000001-BOLU-ABANT ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 616 616 160 240
1000002-AKÇAKOCA YURDU A BLOK 270 254 524 170 255
1000006-HENDEK YURDU A BLOK 200 0 200 150 225
B BLOK 200 0 200 150 225
C BLOK 200 0 200 150 225
1000007-KOCAELİ-YAVUZ SELİM YURDU A BLOK 308 308 170 255
B BLOK 312 312 170 255
C BLOK 240 240 170 255
1000014-KARAMÜRSEL-GAZANFER BİLGE ÖĞR. YU A BLOK 240 320 560 150 225
1000017-GEBZE ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 98 98 179 270
B BLOK 148 148 179 270
C BLOK 100 100 179 270
D BLOK 94 94 179 270
E BLOK 114 114 179 270
F BLOK 101 101 179 270
G BLOK 105 105 179 270
1000019-BOLU GÖLKÖY ÖGR.YURDU A BLOK 320 320 170 255
B BLOK 320 320 170 255
C BLOK 320 320 170 255
D BLOK 320 320 170 255
1000020-KANDIRA-İL ÖZEL İDARESİ YURDU A BLOK 508 0 508 150 225
1000022-GEREDE YURDU A BLOK 284 328 612 150 225
1000024-KOCAELİ Z.GÜNDOĞDU Y.(KYK.K.V.S.Y.D.V KYK.K.V.S.Y.D.V.BL. 376 376 150 225
1000025-DÜZCE- KONURALP ÖĞRENCİ YURDU B BLOK 465 465 170 255
A BLOK 465 465 170 255
C BLOK 333 333 170 255
1000031-EBU HANİFE ÖĞRECİ YURDU A BLOK 444 444 228 345
1000032-ZAHİDÜL KEVSERİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 295 295 209 315
1000033-ABDURRAHMAN GÜRSES ÖĞRENCİ YURD A BLOK 186 186 199 300
B BLOK 272 272 199 300
C BLOK 217 217 199 300
1000034-AHMET HİLMİ EFENDİ ÖĞRENCİ YURD A BLOK 349 349 209 315
1000035-SAMİHA AYVERDİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 292 292 170 255
B BLOK 276 276 170 255
C BLOK 300 300 170 255
D BLOK 272 272 170 255
E BLOK 260 260 170 255
1000036-ALİ KUŞCU ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 272 272 209 315
B BLOK 271 271 209 315
C BLOK 272 272 209 315
1000037-KOCAELİ VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ BLOĞU 212 212 170 255
1000039-ŞERİFE GELİN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 1148 1148 209 315
1000040-SABAHATTİN ZAİM ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 356 356 170 255
B BLOK 360 360 170 255
C BLOK 360 360 170 255
D BLOK 356 356 170 255
46 8549 6180 14729
YURDUN ADI KAPASİTE
Blok Kız Erkek Toplam Ücreti Depozito
1400013-ÇANAKKALE KIZ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 297 297 199 300
B BLOK 293 293 199 300
1400016-BURSA EMİR SULTAN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 276 276 199 300
B BLOK 276 276 199 300
C BLOK 276 276 199 300
D BLOK 276 276 199 300
1400017-TERMAL ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 276 276 199 300
B BLOK 276 276 199 300
1400019-HASAN BASRİ ÇANTAY ÖĞRENCİ YURD A BLOK 273 273 199 300
B BLOK 273 273 199 300
C BLOK 273 273 199 300
D BLOK 273 273 199 300
1400022-BANDIRMA ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 778 778 228 345
1400023-NİLÜFER HATUN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 279 279 228 345
1400028-BİGA ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 275 275 199 300
B BLOK 275 275 199 300
1400029-MALHUN HATUN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 193 193 209 315
1400030-FATMA ANA ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 268 268 199 300
B BLOK 268 268 199 300
1400031-AHMET BİCAN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 234 234 209 315
B BLOK 162 162 209 315
C BLOK 162 162 209 315
D BLOK 234 234 209 315
23 2926 3540 6466
YURDUN ADI KAPASİTE
Blok Kız Erkek Toplam Ücreti Depozito
1500002-AYDIN YURDU A BLOK 444 444 160 240
B BLOK 316 316 160 240
1500007-PAMUKKALE YURDU A BLOK 806 806 130 195
B BLOK 806 806 130 195
C BLOK 806 806 130 195
1500011-MUĞLA MİLLİ PİYANGO KIZ YURDU A BLOK 472 472 160 240
B BLOK 316 316 160 240
D BLOK 320 320 160 240
E BLOK 316 316 160 240
1500012-MUĞLA Ş BAYDUR ATATÜRK BLK-F-G BLK ŞEHBAL BAYDUR ATATÜRK BLOĞU(STANDARTI YÜKSEK) 64 64 219 330
F BLOK 276 276 219 330
G BLOK 276 276 219 330
1500017-MUĞLA ERKEK Y. (ETHEM RUHİ FİĞLALI ETHEM RUHI FIĞLALI BLOĞU 520 520 160 240
D BLOK 520 520 160 240
A BLOK 274 274 219 330
E BLOK 262 262 219 330
1500020-KUŞADASI YURDU A BLOK 0 69 69 199 300
B BLOK 0 69 69 199 300
C BLOK 156 156 209 315
D BLOK 242 242 199 300
E BLOK 242 242 199 300
1500022-İSABEYLİ YURDU (NAZİLLİ) A BLOK 275 275 160 240
B BLOK 275 275 160 240
1500024-AYDIN-ADNAN MENDERES ÖĞRENCİ YUR A BLOK 261 261 179 270
B BLOK 261 261 179 270
C BLOK 261 261 179 270
D BLOK 261 261 179 270
1500025-SULTANHİSAR ÖĞR.YUR.(A BLOK ST.YÜK. A BLOK 508 508 140 210
1500026-BULDAN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 238 238 140 210
1500027-UŞAK ERKEK ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 504 504 179 270
1500029-BULDAN ÖĞRENCİ YURDU(B BLOK ST.YÜK B BLOK 74 74 140 210
1500030-DENİZLİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 750 750 130 195
B BLOK 770 770 130 195
1500032-TAVAS ÖĞRENCİ YURDU(C BLOK ST YÜK. C BLOK 84 84 189 285
1500034-BİRUNİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 500 500 160 240
B BLOK 500 500 160 240
1500035-HAREZMİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 202 202 199 300
1500036-İBN-İ RÜŞD ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 191 191 228 345
1500037-İBN-İ HALDUN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 170 170 228 345
B BLOK 170 170 228 345
1500038-HANDAN SULTAN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 412 412 209 315
B BLOK 125 125 209 315
C BLOK 125 125 209 315
D BLOK 125 125 209 315
1500039-GÜLÇİÇEK HATUN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 240 240 209 315
1500040-GEVHERHAN SULTAN ÖĞRENCİ YURDU MENEKŞE BLOK 425 425 209 315
SÜMBÜL BLOK 65 65 209 315
1500040-GEVHERHAN SULTAN ÖĞRENCİ YURDU GÜL BLOK 115 115 209 315
NERGİS BLOK 96 96 199 300
1500041-ŞAHİDİ KIZ YURDU A BLOK 496 496 228 345
1500042-PROF. DR.CEVAT AKŞİT ÖĞRENCİ YURD A BLOK 176 176 219 330
B BLOK 520 520 219 330
C BLOK 544 544 219 330
D BLOK 518 518 219 330
1500043-HACI MUSTAFA EFENDİZADE ÖĞRENCİ Y A BLOK 265 265 160 240
B BLOK 268 268 160 240
56 11323 7019 18342
YURDUN ADI KAPASİTE
Blok Kız Erkek Toplam Ücreti Depozito
2100001-BÜLENT ECEVİT ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 0 225 225 228 345
B BLOK 375 375 228 345
C BLOK 362 362 228 345
2100002-NECMETTİN ERBAKAN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 204 0 204 228 345
B BLOK 208 208 228 345
C BLOK 365 365 228 345
6 774 965 1739
YURDUN ADI KAPASİTE
Blok Kız Erkek Toplam Ücreti Depozito
0500001-MEHMET AKİF YURDU(DİYAR.) A BLOK 264 264 179 270
B BLOK 264 264 179 270
C BLOK 264 264 179 270
D BLOK 264 264 179 270
E BLOK 238 238 179 270
F BLOK 220 220 179 270
0500007-SİİRT ERKEK ÖĞRENCİ YURDU B BLOK 253 253 160 240
C BLOK 253 253 160 240
0500009-DİYARBAKIR-SELAHATTİN EYYUBİ KIZ Ö A BLOK 255 255 160 240
B BLOK 255 255 160 240
C BLOK 255 255 160 240
D BLDK 255 255 160 240
0500010-BİNGÖL KIZ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 271 271 160 240
B BLOK 271 271 160 240
C BLOK 271 271 160 240
0500012-BATMAN KIZ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 262 262 160 240
B BLOK 262 262 160 240
C BLOK 262 262 160 240
0500015-MARDİN KIZ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 1034 1034 209 315
0500017-KASIMİYE ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 130 130 170 255
B BLOK 130 130 170 255
C BLOK 130 130 170 255
D BLOK 88 88 170 255
E BLOK 88 88 170 255
F BLOK 216 216 170 255
0500019-ESMEHAN SULTAN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 392 392 170 255
0500020-HALİD BİN VELİD ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 719 719 170 255
B BLOK 801 801 170 255
28 4045 4322 8367
YURDUN ADI KAPASİTE
Blok Kız Erkek Toplam Ücreti Depozito
1100011-LÜLEBURGAZ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 384 384 170 255
1100014-EDİRNE KIZ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 319 319 199 300
B BLOK 382 382 199 300
C BLOK 382 382 199 300
1100015-ÇORLU ERKEK ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 264 264 170 255
B BLOK 264 264 170 255
1100016-UZUNKÖPRÜ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 279 279 170 255
B BLOK 279 279 170 255
1100018-GAZİ EVRENOS ÖĞRENCİ YURDU HACI İLBEY BLOĞU 130 130 199 300
19 KASIM BLOĞU 130 130 199 300
GAZİ BLOĞU 170 170 160 240
1100020-KIRKPINAR ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 320 320 199 300
B BLOK 320 320 219 330
1100021-ŞEMSETTİN SAMİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 288 288 170 255
B BLOK 336 336 170 255
1100022-GAZİ HASAN PAŞA ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 368 368 199 300
1100023-SULTAN II. MURAT ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 556 556 199 300
17 2025 3146 5171
YURDUN ADI KAPASİTE
Blok Kız Erkek Toplam Ücreti Depozito
0800002-PALANDÖKEN ERKEK YURDU A BLOK 324 324 150 225
0800014-ERZURUM KIZ ÖĞR.YURDU(B-C-D-E-F.BL.S F BLOK 271 271 179 270
E BLOK 271 271 179 270
D BLOK 271 271 179 270
B BLOK 528 528 160 240
C BLOK 592 592 160 240
0800020-ARDAHAN YURDU A BLOK 282 282 160 240
B BLOK 212 212 150 225
0800022-KAZIM KARABEKİR YURDU A BLOK 460 460 199 300
B BLOK 512 512 199 300
D BLOK 512 512 199 300
C BLOK 516 516 199 300
0800024-OLTU YURDU (A.BLOK) ST.YÜK. A BLOK 238 238 170 255
0800028-ERZURUM-NENE HATUN ÖĞRENCİ YURD A BLOK 500 500 199 300
B BLOK 500 500 199 300
C BLOK 500 500 199 300
D BLOK 500 500 199 300
0800029-ERZURUM-ALVARLI EFE ÖĞRENCİ YURD B BLOK 506 506 160 240
C BLOK 624 624 150 225
0800030-ERZURUM-İBRAHİM HAKKI ÖĞRENCİ YU A BLOK 210 210 150 225
AZİZİYE BLOĞU 248 248 170 255
0800031-AĞRI-AHMED-İ HANİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 800 800 170 255
B BLOK 500 500 170 255
0800033-ERZİNCAN-MENGÜCEK GAZİ ÖĞRENCİ Y A BLOK 255 255 199 300
B BLOK 255 255 199 300
0800034-KARS-HASAN HARAKANİ ÖĞRENCİ YURD A BLOK 275 275 199 300
B BLOK 275 275 199 300
0800035-KEMALİYE-O.NURİ AKIN(SAİME AKIN KIZ SAİME AKIN KIZ BLOĞU 214 214 199 300
0800038-PASİNLER ÖĞR.YUR(B-C BLOK.ST.YÜK) B BLOK 24 24 150 225
C BLOK 30 30 150 225
0800040-KAFKAS ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 331 331 228 345
0800041-YAKUTİYE ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 507 507 219 330
0800043-ABDURRAHİM ARVASİ ÖĞRENCİ YURD A BLOK 258 258 189 285
B BLOK 258 258 189 285
C BLOK 258 258 189 285
0800044-RABİA HATUN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 691 691 219 330
0800045-ABDURRAHMAN GAZİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 320 320 150 225
B BLOK 320 320 150 225
0800046-ÖMER NASUHİ BİLMEN ÖĞRENCİ YURD A BLOK 325 325 199 300
B BLOK 444 444 199 300
0800047-İSHAK PAŞA ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 270 270 170 255
B BLOK 250 250 150 225
C BLOK 242 242 150 225
0800048-ÜMMÜ EYYÜB ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 504 504 170 255
B BLOK 450 450 170 255
0800049-YUSUF HAS HACİP ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 432 432 140 210
VASFİYE ERİŞ BLOĞU 140 140 150 225
0800050-KAŞGARLI MAHMUT ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 294 294 150 225
0800054-IĞDIR ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 270 270 199 300
B BLOK 270 270 199 300
0800056-RABİATÜL ADEVİYYE ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 306 306 189 285
B BLOK 192 192 228 345
0800057-DEDE KORKUT ÖĞRENCİ YURDU (A BLK.S A BLOK 145 145 150 225
0800058-ERZİNCAN ÖĞRENCİ YURDU AYDIN DOĞAN V.BL. 185 185 160 240
EROL YÜKSEL BLOĞU 249 249 160 240
0800059-ABDURRAHİM REYHAN ÖĞRENCİ YURDU C BLOK 150 150 228 345
0800060-TERZİBABA ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 686 686 179 270
57 10932 9020 19952
YURDUN ADI KAPASİTE
Blok Kız Erkek Toplam Ücreti Depozito
0700005-AFYON YURDU E BLOK 240 240 170 255
0700014-ESKİŞEHİR YURDU A BLOK 320 320 160 240
B BLOK 320 320 160 240
C BLOK 320 320 160 240
0700015-KÜTAHYA-ZAFERTEPE ÖGR.YURDU A BLOK 357 357 199 300
B BLOK 357 357 199 300
C BLOK 360 360 199 300
D BLOK 357 357 199 300
0700016-SİMAV ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 508 508 160 240
0700018-DİNAR ÖĞRENCİ YURDU HACI HATİCE ACAR BLOĞU 130 118 248 160 240
0700019-BAYAT ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 116 116 160 240
B BLOK 60 0 60 160 240
0700021-AFYON-ÇİĞİLTEPE KIZ ÖĞRENCİ YURD A BLOK 356 356 219 330
B BLOK 356 356 219 330
C BLOK 356 356 219 330
0700024-CUMHURİYET ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 593 593 219 330
0700025-SİVRİHİSAR ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 64 64 140 210
B BLOK 100 100 140 210
0700026-EMİRDAĞ KIZ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 268 268 170 255
B BLOK 268 268 170 255
0700027-ŞUHUT ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 185 185 160 240
B BLOK 164 164 160 240
0700029-EMİNE HATUN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 352 352 219 330
0700030-MÜKRİME HATUN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 812 812 219 330
B BLOK 80 80 219 330
0700032-TAPTUK EMRE ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 132 132 179 270
0700033-DURSUN FAKIH ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 235 235 228 345
0700035-SAFİYE SULTAN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 328 328 189 285
0700036-ŞEYH EDEBALI ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 324 324 140 210
0700038-HAYME ANA ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 450 450 219 330
0700039-TİRİ MÜJGAN SULTAN ÖĞRENCİ YURD A BLOK 360 360 170 255
B BLOK 120 120 170 255
C BLOK 126 126 170 255
0700040-MOLLA FENARİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 133 133 209 315
0700047-ARSLAN BEY ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 270 270 160 240
B BLOK 270 270 160 240
0700049-DESTİNE HATUN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 814 814 219 330
B BLOK 686 686 219 330
0700050-İBN-İ SİNA ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 256 256 199 300
B BLOK 124 124 199 300
40 10335 1810 12145
YURDUN ADI KAPASİTE
Blok Kız Erkek Toplam Ücreti Depozito
1700001-GAZİANTEP NİLÜFER ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 780 780 228 345
B BLOK 728 728 228 345
C BLOK 700 700 228 345
1700005-KİLİS YURDU A BLOK 420 420 160 240
B BLOK 80 80 160 240
1700011-KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÖĞRENCİ Y A BLOK 510 510 179 270
1700012-GÖKSUN YURDU A BLOK 293 293 170 255
B BLOK 235 235 170 255
1700014-NİZİP YURDU A BLOK 270 270 160 240
B BLOK 270 270 160 240
C BLOK 140 140 160 240
1700016-GAZİKENT ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 152 0 152 199 300
B BLOK 152 0 152 199 300
1700017-KİLİS KIZ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 254 254 160 240
B BLOK 254 254 160 240
C BLOK 255 255 160 240
1700018-GAZİANTEP-ŞAHİNBEY ÖĞRENCİ YURD A BLOK 338 338 199 300
B BLOK 338 338 199 300
C BLOK 338 338 199 300
1700020-KAHRAMANMARAŞ AVŞAR ÖĞR.YURDU A BLOK 251 251 199 300
B BLOK 251 251 199 300
C BLOK 251 251 199 300
D BLOK 251 251 199 300
1700023-ÜMMÜ GÜLSÜM ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 768 768 228 345
B BLOK 720 720 228 345
C BLOK 720 720 228 345
D BLOK 768 768 228 345
1700024-ABDULKADİR GEYLANİ ÖĞRENCİ YURD A BLOK 530 530 160 240
B BLOK 192 192 228 345
1700025-ERDEM BAYAZID ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 268 268 160 240
1700026-NURİ PAKDİL ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 280 280 189 285
B BLOK 280 280 189 285
1700028-MİHRİŞAH VALİDE SULTAN ÖĞRENCİ YU A BLOK 500 500 189 285
1700029-NAKŞİDİL VALİDE SULTAN ÖĞRENCİ YU A BLOK 375 375 189 285
1700031-HACER ANA ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 392 392 179 270
B BLOK 364 364 179 270
C BLOK 244 244 179 270
1700032-ABDÜLKADİR GÜLLÜOĞLU ÖĞRENCİ YUR A BLOK 754 754 228 345
B BLOK 706 706 228 345
39 11301 4071 15372
YURDUN ADI KAPASİTE
Blok Kız Erkek Toplam Ücreti Depozito
0200007-AVCILAR-ATATÜRK KIZ YURDU A BLOK 348 348 160 240
0200029-FATİH SULTAN MEHMET ÖĞRENCİ YURD B BLOK 540 540 228 345
A BLOK 540 540 228 345
C BLOK 540 540 228 345
0200030-FLORYA-BEŞYOL ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 914 914 228 345
B BLOK 291 291 228 345
0200033-ESENYURT ERKEK ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 400 400 199 300
0200034-ATATÜRK ÖĞRENCİ YURDU HASEKİ SULTAN BLOĞU 711 711 228 345
HATİCE SULTAN BLOĞU 711 711 228 345
MİHRİMAH SULTAN BLOĞU 711 711 228 345
GÜLFEM SULTAN BLOĞU 711 711 228 345
AFİFE NURBANU SULTAN BLOĞU 711 711 228 345
0200035-MAHİR İZ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 324 324 228 345
B BLOK 324 324 228 345
14 5108 2668 7776
YURDUN ADI KAPASİTE
Blok Kız Erkek Toplam Ücreti Depozito
0300012-URLA YURDU A01 BLOK 24 24 170 255
A02 BLOK 24 24 170 255
A03 BLOK 24 24 170 255
A04 BLOK 24 24 170 255
A05 BLOK 24 24 170 255
A06 BLOK 24 24 170 255
A07 BLOK 24 24 170 255
A08 BLOK 24 24 170 255
A09 BLOK 24 24 170 255
A10 BLOK 24 24 170 255
A11 BLOK 24 24 170 255
A12 BLOK 24 24 170 255
A13 BLOK 24 24 170 255
A14 BLOK 24 24 170 255
A15 BLOK 24 24 170 255
A16 BLOK 24 24 170 255
A17 BLOK 24 24 170 255
A18 BLOK 24 24 170 255
A19 BLOK 24 24 170 255
A20 BLOK 24 24 170 255
A21 BLOK 24 24 170 255
A22 BLOK 24 24 170 255
A23 BLOK 24 24 170 255
A24 BLOK 24 24 170 255
0300015-MANİSA-MURADİYE ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 226 226 179 270
B BLOK 232 232 179 270
C BLOK 232 232 179 270
D BLOK 232 232 179 270
E BLOK 232 232 179 270
F BLOK 232 232 179 270
0300016-BUCA KIZ YURDU A BLOK 348 348 209 315
B BLOK 332 332 209 315
0300017-SALİHLİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 255 255 170 255
B BLOK 255 255 170 255
0300018-KÖPRÜBAŞI ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 98 98 170 255
0300019-KIRKAĞAÇ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 187 115 302 160 240
0300020-İZMİR KIZ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 268 268 209 315
B BLOK 268 268 209 315
C BLOK 268 268 209 315
D BLOK 268 268 209 315
E BLOK 268 268 209 315
0300021-GÖRDES ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 162 162 170 255
0300022-ÇİĞLİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 382 382 179 270
B BLOK 384 384 179 270
C BLOK 384 384 179 270
0300025-İZMİR GAZİEMİR ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 60 60 170 255
B BLOK 80 80 170 255
0300025-İZMİR GAZİEMİR ÖĞRENCİ YURDU C BLOK 94 94 170 255
0300026-İZMİR BARBAROS ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 290 290 179 270
0300027-HASAN FERDİ TURGUTLU ÖĞRENCİ YUR A BLOK 168 168 170 255
0300028-BORNOVA ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 120 120 228 345
B BLOK 120 120 228 345
C BLOK 120 120 228 345
D BLOK 120 120 228 345
0300029-MANİSA YUNUS EMRE ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 616 616 228 345
B BLOK 704 704 228 345
C BLOK 360 360 228 345
0300030-ÇAKABEY ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 230 230 209 315
0300031-CİHANNÜMA ÖĞRENCİ YURDU KATİP 480 480 219 330
ÇELEBİ 480 480 219 330
0300033-MERKEZ EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 132 132 160 240
0300035-GÖRDES MOLLA GÜRANİ ÖĞRENCİ YURD A BLOK 165 165 170 255
0300036-SALİHLİ FARABİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 76 76 170 255
B BLOK 88 88 170 255
0300037-URLA LATİFE HANIM ÖĞRENCİ YURDU A01 BLOK 24 24 170 255
A02 BLOK 24 24 170 255
A03 BLOK 24 24 170 255
A04 BLOK 24 24 170 255
A05 BLOK 24 24 170 255
A06 BLOK 24 24 170 255
A07 BLOK 24 24 170 255
A08 BLOK 24 24 170 255
A09 BLOK 24 24 170 255
A10 BLOK 24 24 170 255
A11 BLOK 24 24 170 255
A12 BLOK 24 24 170 255
A13 BLOK 24 24 170 255
A14 BLOK 24 24 170 255
A15 BLOK 24 24 170 255
A16 BLOK 24 24 170 255
A17 BLOK 24 24 170 255
A18 BLOK 24 24 170 255
A19 BLOK 24 24 170 255
83 6181 4982 11163
YURDUN ADI KAPASİTE
Blok Kız Erkek Toplam Ücreti Depozito
1800009-ERCİYES YURDU D BLOK (ÜCRETİ FARKL D BLOK 656 656 160 240
1800015-YILDIZELİ YURDU A BLOK 274 274 170 255
B BLOK 282 282 170 255
1800016-SUŞEHRİ YURDU A BLOK 426 258 684 170 255
1800017-SİVAS HATİCE-TÜL KÜBRÂ ÖGR.YURDU A BLOK 264 264 199 300
B BLOK 264 264 199 300
C BLOK 264 264 199 300
D BLOK 264 264 199 300
1800018-DEVELİ YURDU A BLOK 174 174 170 255
B BLOK 183 183 209 315
C BLOK 277 277 209 315
1800021-AVANOS ÖĞR.YURDU( B BL.ST.YÜKSEK) B BLOK 246 246 209 315
1800022-AKDAĞMADENİ YURDU A BLOK 167 167 160 240
B BLOK 302 302 160 240
1800023-MELİKGAZİ KIZ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 352 352 209 315
B BLOK 356 356 209 315
C BLOK 358 358 209 315
D BLOK 360 360 209 315
1800024-KIRŞEHİR-AHİ EVRAN KIZ ÖĞRENCİ YUD A BLOK 277 277 209 315
B BLOK 277 277 209 315
1800027-ÜRGÜP ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 167 167 209 315
1800029-NEVŞEHİR YURDU(B-C-D) BL.ST.YÜK. B BLOK 460 460 219 330
C BLOK 460 460 219 330
D BLOK 542 542 219 330
1800033-ZARA HATİCE SEFER DURSUN Y.(B-C BL.S B BLOK 276 276 170 255
C BLOK 276 276 170 255
1800034-HACI BEKTAŞ-I VELİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 280 280 219 330
B BLOK 280 280 219 330
1800036-SİVAS SANCAKTAR ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 702 702 219 330
B BLOK 848 848 219 330
1800037-PINARBAŞI ÖĞRENCİ YURDU AZİZİYE BLOĞU 136 136 170 255
DANİŞMEND BLOĞU 136 136 170 255
1800038-MUSTAFA ASIM KÖKSAL ÖĞRENCİ YURD A BLOK 350 350 170 255
1800039-ŞULE YÜKSEL ŞENLER ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 531 531 209 315
1800040-PERTEVNİYAL SULTAN ÖĞRENCİ YURD A BLOK 200 200 199 300
1800041-EROL GÜNGÖR ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 166 166 189 285
B BLOK 166 166 189 285
C BLOK 158 158 189 285
1800043-SALİHA SULTAN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 330 330 209 315
1800044-ALTUNCAN HATUN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 255 255 170 255
B BLOK 255 255 170 255
1800045-AYŞE HÜMAŞAH SULTAN ÖĞRENCİ YURD A BLOK 552 552 219 330
1800048-BOZOK ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 264 264 189 285
B BLOK 360 360 179 270
1800049-SELÇUK HATUN ÖĞRENCİ YURDU(B-C BLK B BLOK 370 370 209 315
C BLOK 380 380 209 315
1800050-YOZGAT ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 320 320 170 255
1800050-YOZGAT ÖĞRENCİ YURDU B BLOK 320 320 170 255
C BLOK 320 320 170 255
1800051-AHMET EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU (B BLK. B BLOK 328 328 170 255
1800052-HALUK NUR BAKİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 428 428 219 330
1800053-EMİNE NAZİKEDA ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 870 870 209 315
B BLOK 540 540 209 315
53 13578 4729 18307
YURDUN ADI KAPASİTE
Blok Kız Erkek Toplam Ücreti Depozito
2000003-MERAM YURDU A BLOK 207 207 228 345
B BLOK 202 202 228 345
C BLOK 174 174 228 345
D BLOK 174 174 228 345
2000021-AKSARAY-CEMALEDDİN AKSARAY-İ ÖGR A BLOK 259 259 170 255
B BLOK 261 261 170 255
2000022-KADINHANI-F.ALİ-FATMA SÜNDÜZ İÇİL Y B BLOK 281 281 170 255
C BLOK 281 281 170 255
2000024-EREĞLİ KIZ YURDU A BLOK 278 278 170 255
B BLOK 278 278 170 255
2000025-KONYA KIZ YURDU(B BLOK ST.YÜK.) B BLOK 378 378 199 300
2000026-KONYA-KİMYA HATUN KIZ YURDU A BLOK 740 740 199 300
2000027-KONYA-ŞEMS-İ TEBRİZİ ÖĞRENCİ YURD A BLOK 270 270 209 315
B BLOK 272 272 209 315
C BLOK 270 270 209 315
D BLOK 272 272 209 315
2000030-ILGIN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 183 183 170 255
B BLOK 183 183 170 255
2000031-KARAMAN YURDU(F BLOK.ST YÜK.) F BLOK 260 260 228 345
2000032-KARAMAN PİRİ REİS ÖĞRENCİ YURDU(C C BLOK 528 528 199 300
2000034-CİHANBEYLİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 298 298 209 315
2000035-HADİM ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 150 150 170 255
B BLOK 150 150 170 255
2000037-AKSARAY ERKEK YURDU A BLOK 181 181 219 330
B BLOK 175 175 219 330
C BLOK 234 234 170 255
2000038-ALİ ULVİ KURUCU ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 1109 1109 219 330
2000039-MÜMİNE HATUN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 292 292 228 345
B BLOK 782 782 219 330
C BLOK 400 400 219 330
D BLOK 402 402 219 330
2000041-GÜLŞAH HATUN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 414 414 219 330
2000042-MAHPERİ HATUN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 744 744 219 330
2000043-AKÖREN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 130 130 199 300
B BLOK 130 130 199 300
C BLOK 130 130 199 300
2000044-MEHMET VEHBİ ÇELİK ÖĞRENCİ YURD A BLOK 171 171 209 315
B BLOK 171 171 209 315
38 8191 3623 11814
YURDUN ADI KAPASİTE
Blok Kız Erkek Toplam Ücreti Depozito
1600002-ARAPGİR YURDU A BLOK 164 164 160 240
B BLOK 164 164 160 240
1600009-KAHTA YURDU A BLOK 168 168 160 240
B BLOK 226 226 160 240
1600011-ADIYAMAN YURDU(A-B-C-D ve TPAO  BL..S A BLOK 264 264 160 240
B BLOK 264 264 160 240
C BLOK 264 264 160 240
D BLOK 262 262 160 240
TPAO BLOĞU 512 512 160 240
F BLOK 696 696 199 300
1600013-MALATYA-HACI HAFİZE ÖZAL KIZ ÖGR.YU C BLOK 264 264 170 255
D BLOK 264 264 170 255
A BLOK 264 264 170 255
B BLOK 264 264 170 255
1600016-HARPUT ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 328 328 170 255
B BLOK 384 384 170 255
C BLOK 384 384 170 255
1600017-ELAZIĞ HAZAR ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 320 320 179 270
B BLOK 312 312 170 255
1600018-HEKİMHAN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 58 58 160 240
B BLOK 115 115 160 240
1600019-BEYDAĞI ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 410 410 219 330
1600021-ELAZIĞ FIRAT ERKEK YURDU(A-C BLK.ST. A BLOK 404 404 189 285
C BLOK 364 364 170 255
1600023-VEYSEL KARANİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 240 240 160 240
1600025-ŞAH CİHAN SULTAN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 552 552 170 255
1600027-FATIMATÜ’Z ZEHRA ÖĞRENCİ YURDU(B B B BLOK 210 210 219 330
1600028-SAFVAN BİN MUATTAL ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 1044 1044 199 300
1600029-BESNİ-SERVİ M.ERDEMOĞLU YURDU(B B B BLOK 300 300 160 240
1600031-AHMET KABAKLI ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 1430 1430 160 240
B BLOK 1382 1382 160 240
31 7206 5071 12277
YURDUN ADI KAPASİTE
Blok Kız Erkek Toplam Ücreti Depozito
1200001-İLKADIM YURDU A BLOK 520 520 150 225
B BLOK 277 277 150 225
1200009-İLKADIM YURDU(C BLOK ST.YÜK.) C BLOK 72 72 199 300
1200013-ERBAA YURDU A BLOK 0 186 186 160 240
B BLOK 152 152 160 240
C BLOK 152 152 160 240
1200014-NİKSAR YURDU A BLOK 274 274 160 240
B BLOK 274 274 160 240
1200016-SİNOP YURDU( B-C-D-E  BLOK ST. YÜK.) B BLOK 326 326 170 255
C BLOK 326 326 170 255
1200017-MERZİFON YURDU A BLOK 175 175 150 225
1200019-ATAKUM YURDU (SAMSUN) B BLOK 226 226 150 225
C BLOK 212 212 150 225
1200020-TERME YURDU A BLOK 192 128 320 140 210
1200023-ÇARŞAMBA ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 0 250 250 160 240
B BLOK 148 148 160 240
C BLOK 360 360 160 240
1200025-TOKAT ÖĞRENCİ Y.BEDRİYE ÜSTÜN( E- B BEDRİYE ÜSTÜN BLOĞU 48 48 219 330
E BLOK 170 170 209 315
1200026-SAMSUN KIZ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 357 357 170 255
B BLOK 357 357 170 255
C BLOK 333 333 170 255
1200028-AYANCIK ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 115 115 150 225
1200029-TOKAT İBN-İ KEMAL ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 272 272 199 300
B BLOK 276 276 199 300
C BLOK 274 274 199 300
D BLOK 264 264 170 255
1200033-HİTİT ÖĞRENCİ YURDU(D-E BLOK ST.YÜ D BLOK 151 151 170 255
E BLOK 286 286 209 315
1200034-TURGUT ÖZAL ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 827 827 170 255
B BLOK 641 641 170 255
1200036-VEZİRKÖPRÜ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 144 144 170 255
B BLOK 177 177 170 255
1200037-ONDOKUZ MAYIS ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 213 213 170 255
B BLOK 213 213 170 255
1200038-HAVZA ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 213 213 170 255
B BLOK 213 213 170 255
1200039-ZİLE YURDU (A-B-E-F BLK ST.YÜK.) E BLOK 150 150 170 255
F BLOK 150 150 170 255
A BLOK 84 84 170 255
B BLOK 136 136 170 255
1200040-OSMANCIK ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 154 154 170 255
B BLOK 154 154 170 255
1200043-TURHAL YURDU KAYACIK BLOĞU 262 262 170 255
LALEGÜL BLOĞU 262 262 170 255
1200044-ALİ FUAT BAŞGİL ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 209 209 189 285
B BLOK 210 210 219 330
1200045-GÜLCEMAL HATUN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 129 129 219 330
B BLOK 71 71 219 330
C BLOK 360 360 150 225
D BLOK 102 102 219 330
E BLOK 102 102 219 330
1200046-MÜNEVVER AYAŞLI ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 250 250 199 300
B BLOK 442 442 170 255
1200048-ALAİYE ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 204 204 170 255
B BLOK 152 152 170 255
1200049-ALİ PAŞA ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 192 192 179 270
1200050-HÜSNÜŞAH HATUN ÖĞRENCİ YURDU(B-C B BLOK 240 240 189 285
C BLOK 260 260 189 285
1200052-İSKİLİPLİ ATIF HOCA ÖĞRENCİ YURD A BLOK 500 500 219 330
B BLOK 500 500 219 330
C BLOK 500 500 219 330
1200053-HAYRETTİN KARAMAN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 381 381 170 255
B BLOK 378 378 170 255
C BLOK 252 252 150 225
65 12702 3878 16580
YURDUN ADI KAPASİTE
Blok Kız Erkek Toplam Ücreti Depozito
0600001-TRABZON NİZAMİYE ÖĞRENCİ  YURDU A BLOK 628 628 150 225
B BLOK 624 624 150 225
C BLOK 630 630 150 225
0600014-RİZE YEŞİLÇAY YURDU A BLOK 400 400 170 255
B BLOK 400 400 170 255
0600015-YOMRA-KANUNİ YURDU B BLOK 279 279 179 270
A BLOK 279 279 179 270
C BLOK 429 429 179 270
D BLOK 429 429 179 270
0600019-GİRESUN SAHİL ÖĞR.YUR.(B-C BL.ST.I YÜ B BLOK 498 498 160 240
C BLOK 360 360 160 240
0600023-TRABZON-DOĞU KARADENİZ YURDU A BLOK 212 212 189 285
B BLOK 175 175 189 285
C BLOK 108 108 189 285
D BLOK 250 250 189 285
E BLOK 298 298 189 285
F BLOK 467 467 189 285
G BLOK 467 467 189 285
H BLOK 460 460 189 285
0600026-BEŞİKDÜZÜ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 124 112 236 170 255
0600027-OF ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 113 189 302 170 255
0600029-ÇORUH ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 534 534 170 255
0600030-PAZAR ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 88 88 140 210
0600034-ORDU LEBİBE-ERGİN KARLIBELÖĞR.YUR A BLOK 464 464 189 285
B BLOK 571 571 189 285
0600036-FATSA ÖĞRENCİ YURDU B BLOK 255 255 189 285
C BLOK 255 255 189 285
0600039-DEREPAZARI KAPTAN ARİF BAYRAKTAR Ö A BLOK 168 168 170 255
0600046-ŞEBİNKARAHİSAR YURDU(C BL.ST.Y.) B BLOK 200 200 160 240
0600047-HOPA ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 156 156 179 270
B BLOK 400 400 189 285
0600048-KEŞAP AZİZ HÜSEYİN BABA ÖGRENCİ Y A BLOK 78 78 160 240
B BLOK 57 57 160 240
0600049-ÜNYE YURDU B-C BLK.ST.YÜK. B BLOK 251 251 189 285
C BLOK 254 254 189 285
0600053-SEYYİD VAKKAS ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 361 361 160 240
B BLOK 250 250 199 300
0600057-HEKİMOĞLU ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 150 150 189 285
B BLOK 256 256 150 225
0600058-EVLİYA ÇELEBİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 300 300 219 330
0600060-AHMET TEVFİK İLERİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 333 333 150 225
0600061-DEVLET HATUN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 648 648 189 285
0600062-TENZİLE ERDOĞAN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 822 822 228 345
0600063-MEHMET FUAD KÖPRÜLÜ YURDU (C BLK S C BLOK 164 164 199 300
0600064-AHMET ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVİ ÖĞR A BLOK 380 380 179 270
B BLOK 383 383 179 270
0600065-OSMAN NURİ EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 136 136 150 225
0600065-OSMAN NURİ EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU B BLOK 280 280 150 225
0600066-AŞIKKUTLU ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 247 247 160 240
B BLOK 247 247 160 240
50 9391 7228 16619
YURDUN ADI KAPASİTE
Blok Kız Erkek Toplam Ücreti Depozito
0900009-ÖZALP YURDU B BLOK 216 140 356 140 210
0900012-MALAZGİRT ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 100 100 179 270
0900015-GEVAŞ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 181 181 140 210
B BLOK 181 181 140 210
0900017-BİTLİS KIZ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 277 277 140 210
B BLOK 277 277 140 210
0900020-ERCİŞ YURDU(C BL.ST.YÜK.) C BLOK 300 300 140 210
0900022-MUŞ MÜŞTAK BABA ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 282 282 150 225
B BLOK 284 284 150 225
C BLOK 284 284 150 225
D BLOK 284 284 150 225
0900027-AMİNE HATUN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 180 180 140 210
B BLOK 180 180 140 210
C BLOK 180 180 140 210
D BLOK 180 180 140 210
0900034-SEYYİD FEHİM ARVASİ YURDU A BLOK 180 180 140 210
B BLOK 180 180 140 210
C BLOK 180 180 140 210
D BLOK 180 180 140 210
E BLOK 180 180 140 210
0900035-İMAM ŞAFİİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 176 176 140 210
B BLOK 176 176 140 210
C BLOK 180 180 140 210
D BLOK 180 180 140 210
E BLOK 180 180 140 210
0900036-VAN ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 279 279 140 210
B BLOK 279 279 140 210
C BLOK 279 279 140 210
28 2905 3250 6155
YURDUN ADI KAPASİTE
Blok Kız Erkek Toplam Ücreti Depozito
1900008-KARABÜK-BAHADDİN GAZİ YURDU A BLOK 390 390 170 255
B BLOK 360 360 170 255
C BLOK 360 360 170 255
D BLOK 388 388 170 255
1900009-BARTIN YURDU A-B BL.(ST.YÜKSEK) A BLOK 376 376 170 255
B BLOK 376 376 170 255
1900010-ZONGULDAK-KARAELMAS  YURDU A BLOK 226 226 170 255
B BLOK 228 228 170 255
C BLOK 228 228 170 255
D BLOK 226 226 170 255
E BLOK 228 228 170 255
F BLOK 228 228 170 255
1900014-ALAPLI ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 206 206 179 270
B BLOK 287 287 179 270
1900015-BARTIN ÇEŞM-İ CİHAN ÖĞRENCİ YURD A BLOK 346 346 228 345
B BLOK 321 321 228 345
1900019-ORUÇ REİS ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 249 249 228 345
1900020-KATİP ÇELEBİ ÖĞRENCİ YURDU A BLOK 822 822 179 270
18 2938 2907 5845
807 155450 92146 247596

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 2 + 2 kaçtır?


Basari Sıralamaları