BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Vur dedik, öldürdü atasözünün anlamı - Vermeyince Mabud, neylesin Mahmud atasözünün anlamı - Vermemiş mabut, neylesin Mahmut atasözünün anlamı - Verirsen veresiye, batarsın karasuya atasözünün anlamı - Verirsen doyur, vurursan duyur atasözünün anlamı - Veripte kötü olacağına, vermeyipte kötü ol atasözünün anlamı - Verip pişman olmaktansa (olacağına), vermeyip düşman olmak yeğdir (ol) atasözünün anlamı - Veresiye şarap içen, iki kez sarhoş olur atasözünün anlamı - Veren eli herkes öper atasözünün anlamı - Varsa hünerin, var her yerde yerin; yoksa hünerin, var her yerde yerin atasözünün anlamı - Varsa (var mı) pulun, herkes kulun; yoksa (yok mu) pulun, dardır yolun atasözünün anlamı - Varını veren utanmamış atasözünün anlamı - Var varlatır, yok söyletir atasözünün anlamı - Var ne bilsin yok halinden atasözünün anlamı - Var evi, kerem evi; yok evi, verem (elem) evi atasözünün anlamı - Vakitsiz öten horozun başını keserler atasözünün anlamı - Vakit nakittir atasözünün anlamı - Üzümü (üzümünü) ye (de), bağını sorma atasözünün anlamı - Üzüm üzüme baka baka kararır atasözünün anlamı - Üveye etme, özünde bulursun; geline etme, kızında bulursun atasözünün anlamı - Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Uluslararası Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Otomotiv Mühendisliği Hakkında Bilgi - Ulaştırma Mühendisliği Hakkında Bilgi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilge - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hakkında Bilgi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Maliye Bölümü Hakkında Bilgi - Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi - Uluslararası İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Fen Bilgisi Öğretmenliği Hakkında Bilgi - Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü Hakkında Bilgi - Adalet Bölümü Hakkında Bilgi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Hungaroloji Bölümü Hakkında Bilgi - İşletme Bölümü Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - Bilgisayar Programcılığı Bölümü Hakkında Bilgi - Çenesi kuvvetli Deyiminin Anlamı - Sırtını Dayamak Deyiminin Anlamı - Elinin Hamuruyla Erkek İşine Karışmak Deyiminin Anlamı - Gönülden Çıkarmak Deyiminin Anlamı - Kulak Asmamak Deyiminin Anlamı - Tavşana kaç tazıya tut deyiminin anlamı - Dilinin altında bir şey olmak Deyiminin Anlamı - Çetin ceviz Deyiminin Anlamı - İçi yanmak Deyiminin Anlamı - Arkadan Vurmak Deyiminin Anlamı - Alttan Güreşmek Deyiminin Anlamı - Taş üstünde taş bırakmamak (koymamak) deyiminin anlamı - Çat pat Deyiminin Anlamı - Sakalı Ele Vermek Deyiminin Anlamı - Tepe tepe kullanmak deyiminin anlamı - Şart koşmak deyiminin anlamı - Göz Hakkı Deyiminin Anlamı - Aç Acına Deyiminin Anlamı - Dobra dobra söylemek Deyiminin Anlamı - Yer cücesi deyiminin anlamı -