BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış atasözünün anlamı - Açın karnı doyar gözü doymaz atasözünün anlamı - Açın gözün ekmek teknesindedir (olur) atasözünün anlamı - Açılan solar, ağlayan güler atasözünün anlamı - Acıkmış kudurmuştur beterdir atasözünün anlamı - Acıklı başta akıl olmaz atasözünün anlamı - Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler atasözünün anlamı - Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır atasözünün anlamı - Açık yerde tepecik kendini dağ sanır atasözünün anlamı - Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı - Açık ağız aç kalmaz atasözünün anlamı - Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı - Acı acıyı keser, su sancıyı atasözünün anlamı - Acı acıyı keser (bastırır) atasözünün anlamı - Acı söz insanı dininden (çıkarır), tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır atasözünün anlamı - Acemi nalbant mesleği gavur eşeğinde öğrenirmiş atasözünün anlamı - Acemi nalbant kürt eşeğinde dener kendini atasözünün anlamı - Acemi nalbant gibi kah (gerek) nalına vurur, kah (gerek) mıhına atasözünün anlamı - Acemi katır kapı önünde yük indirir atasözünün anlamı - Aceleci sinek süte düşer atasözünün anlamı - Film Tasarım Bölümü Hakkında Bilgi - İç Mimarlık Hakkında Bilgi - Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Endüstri Ürünleri Tasarımı Hakkında Bilgi - İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında Bilgi - Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - İstatistik Bölümü Hakkında Biligi - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Hakkında Bilgi - Felsefe Bölümü Hakkında Bilgi - İletişim Fakültesi Hakkında Bilgi - Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Bilgi - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi - Sanat Tarihi Bölümü Hakkında Bilgi - Bankacılık ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Ayakta kalmak Deyiminin Anlamı - Dünyadan elini eteğini çekmek Deyiminin Anlamı - Şimdiden tezi yok deyiminin anlamı - İçine işlemek Deyiminin Anlamı - Yüreği küt küt atmak deyiminin anlamı - Lafı Ağzında Kalmak Deyiminin Anlamı - Dokuz köyden kovulmuş Deyiminin Anlamı - Aşağı Kurtarmaz Deyiminin Anlamı - Aklı Başından Gitmek Deyiminin Anlamı - Birbirine Düşmek Deyiminin Anlamı - Kelle Götürür Gibi Deyiminin Anlamı - Zihnini kurcalamak deyiminin anlamı - Keçileri Kaçırmak Deyiminin Anlamı - İğneli söz Deyiminin Anlamı - Rest Çekmek Deyiminin Anlamı - İpe çekmek Deyiminin Anlamı - Yoldan kalmak deyiminin anlamı - Yuvarlanıp gitmek deyiminin anlamı - Dirlik düzenlik Deyiminin Anlamı - Meteliğe Kurşun Atmak Deyiminin Anlamı -