Sözlü Anlatım Türleri Konu Anlatımı

Sözlü Anlatım Türleri Konu Anlatımı,Sözlü Anlatım Türleri Nedir, Sözlü Anlatım Türleri tyt,  Sözlü Anlatım Türleri ayt, Sözlü Anlatım Türleri ile ilgili örnek, Arkadaşlar bu yazımızda sizlere Sözlü Anlatım Türleri  hakkında bilgiler vereceğiz. Merak ettiğiniz bir çok sorunun cevabını yazımızı okuyarak bulabilirsiniz.

Sözlü Anlatım Türleri

Sözlü anlatım türlerinin bir kısmı tek kişilik konuşmaya dayanır, bir kısmı ise birden çok kişinin konuşmasına dayanır.

Sözlü anlatım, bazen tartışmalara dayanır. Bir görüşün çeşitli yönleriyle ele alındığı grup konuşmalarına tartışma denir.

Amaç, katılanların ya da izleyenlerin ele alınan konuya ilişkin daha önceki düşüncelerinin yenilenmesi, değişik bir yönde devindirilmesidir.

Sözlü anlatım türleri;

1. Söylev (Nutuk/ Hitabet)

Bir topluluk önünde belirli bir konuda yapılan etkili ve inandırıcı konuşmalara söylev denir. Belli bir düşünceyi anlatmak, bir ülküyü aşılamak veya halk topluluklarını coşturmak amacıyla söylenen sözlere de söylev denir. Bu sözleri söyleyen kişiye hatip, söz söyleme sanatına hitabet denir.

Söylev veren kişiye hatip denir.
İyi bir hatip nerede, ne söyleyeceğini bilmeli, dinleyi­ciyi istediği doğrultuda yönlendirebilecek iletişim beceri­sine sahip olmalıdır.
Söylevin başarılı olması; hatibin jest, mimik, vurgu ve tonlama gibi öğeleri doğru kullanmasıyla orantılıdır.
Türk edebiyatında önemli söylevciler Mehmet Akif Ersoy, Halide Edip Adıvar ve Hamdullah Suphi Tanrıöver’dir.

2. Panel

Bir konunun, karara varmaktan çok, çeşitli yönlerden aydınlatılması için, küçük bir topluluk önünde, bir sohbet havası içinde tartışılmasına panel denir. Panele politika dilince yuvarlak masa konferansı da denilmektedir. Panelde konuşmacı sayısı iki ise buna diyalog denir.

Toplumu ilgilendiren bir konunun, dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde uzmanlar tarafından tartışılmasıdır.
Konuşmacılar bir başkan yönetiminde konuşturulur. Konuşmacıların konuşma süresi 10-15 dakika ile sınırlıdır.
Resmiyetten uzak samimi bir hava vardır.
Panel sonunda başkan tarafından dinleyicilere soru sorma ve görüşlerini açıklama imkanı verilirse panel “forum”a dönüşür.

3. Konferans

Konferans; ilim, sanat, hukuk, edebiyat gibi çeşitli konularda bilgi vermek amacıyla, uzman bir kişi tarafından yapılan açıklayıcı, öğretici, uzun konuşmalardır.

Herhangi bir konuda açıklama ve öğretme amacıyla dinleyiciler karşısında yapılan konuşmadır.
Konferansı veren kişi alanında uzman olmalıdır.
Sıkıcı konuşulmamalı, özellikle çok uzun konuşmalardan kaçınılmalıdır.
Konferansı tek bir kişi verir ve dinleyiciler konuşmaya dahil olmaz. Ancak konferansın sonunda dinleyiciler soru sorabilir.

4. Sempozyum (Bilgi Şöleni)

Sempozyum veya bilgi şöleni, genellikle alanında uzman kişilerin bir araya gelerek, akademik konuların çeşitli yönleriyle ele alındığı seri konuşmalara denir.

Bir konunun çeşitli yönleri üzerinde, konunun uzmanları tarafından, bildiri hazırlanarak sunulmasıyla gerçekleştirilen tartışmalardır.
Diğer tartışma türlerine göre bilimsel değeri daha yüksektir.
Konuşmacı sayısı en fazla 6 olabilir.
Birkaç oturumdan oluşabilir, her oturumda başkan değişir, bazen birkaç gün sürebilir.
Sunulan bildiriler ve alınan kararlar bilimsel değer taşır ve bu yüzden basılarak kamuoyuna duyurulur.

5. Açık Oturum

Geniş kitleleri ilgilendiren bir konunun, konuyla ilgili uzmanlar tarafından, bir başkan yönetiminde ve dinleyiciler önünde tartışıldığı konuşmalara açık oturum denir.

Ele alınan konuyla ilgili bir sonuca ulaşılmaya çalışılır.
Konuşmacı sayısı 3-5 arasındadır.
Başkanın konu hakkında bilgili olması, konuşmacılara eşit süre vermesi, tarafsız olması, konu dışına çıkılmasını engellemesi, konuşmacıları sorularıyla yönlendirerek gerektiğinde kısa değerlendirmeler yapabilmesi gerekir.
Başkan konuşmalar sırasında not alır ve sonunda konuşmaları özetler.
Bir salonda izleyici önünde ya da televizyonda izleyiciler olmadan da yapılabilir.

6. Forum

Forum sözcüğü adını Romalıların eskiden yapılan halk toplantılarından alır. Toplumu ilgilendiren bir konuda ve bir başkan denetiminde yapılan konuşmalara forum denir.

Forumun süresi 30-90 dakika olmalıdır.
Tartışılan konu ilk önce tartışmacılar arsında geçer konuya dinleyiciler daha sonra dahil olur.
Temel amaç dinleyicinilerin konu üzerinde daha fazla fikir sahibi olmasıdır.
Konuşmacılar konuyla ilgili uzman kişiler olmalıdır.
Dinleyicinin sorduğu sorular kısa ve net olmalıdır.Başkan eğer forumu tek başına bir tartışma şekli olarak ele alacaksa, konuşma kurallarını, forumun nasıl yapılacağını ve konuyu kısaca anlatır.
Forumda söz alan dinleyicilerin konu dışına çıkmaması, özel sorulara girmemesi ve sorularının kısa ve öz olması gerekir.

7. Münazara

Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına münazara denir.Münazara, bir konuda karşıt görüşleri savunan takımların fikirlerini çarpıştırdıkları bir tartışma platformudur.

Seçilen herhangi bir konu üzerinde, farklı iki düşüncenin, bir jüri önünde iki grup arasında tartışılmasıdır.
Jüride en az 3 kişi olmalıdır.
Bir başkan yönetiminde gerçekleşir.
Gruplar en fazla 4 kişiden oluşur.
Her grubun bir sözcüsü olur.
Sözcüler arkadaşlarını tanıtır, konunun hangi yönü üzerinde duracaklarını belirtir.
Katılımcılar konuşmasını bitirdikten sonra, son söz olarak sözcüler savunmalarını gerçekleştirir ve tartışma biter.
Jüri bir değerlendirme yapar ve kazananı ilan eder.

8. Sunum

Bilgileri yenilemek, pekiştirmek, bir çalışma sonucunu açıklamak, laboratuar ve anket araştırmalarını sunmak, önemli olay ve olguları dile getirmek amacıyla yapılan konuşmalara sunum denir.

Sunumun etkin olması, bazı şekil, anlam ve içerikle ilgili unsurlara bağlıdır.
Sunum insan ilişkilerinde önemli bir faaliyettir.
Sunum sırasında sunumu yapan kişi yoğun olarak dinleyiciler tarafından izlenir, dinlenir.
Dinleyici konuşmacının anlattıklarını, davranışlarını sürekli izler.
Anlatımı ve özellikle de jest ve mimikleri anlatıcının doğallığı ile ilgili bilgi verir.

9. Tartışma

Önceden belirlenmiş bir konu üzerinde farklı görüşlere sahip kişilerin bir araya gelerek konu ile ilgili görüşlerini bildirmeleri, görüşlerini savunmaları ve konuyu çözümlemeleri için yaptıkları konuşmalara tartışma adı verilir.

Tartışma, sürekli kendini yenileyen ve birbirine gereksinim duyan insan için bir zorunluk olduğu kadar demokrasinin de bir gereğidir. Tartışma sonucu yeni düşünceler ve görüşler ortaya çıkar.
Tartışmada elden geldiğince tartışılan kişinin görüşlerine saygılı olmalı, konuşmasını kesmeden dinlemeli, sonra cevap verilmelidir. – – Tartışmalarda konuşmacının kendisi değil, görüşleri esas alınmalıdır.
Konuşmalar sözlü anlatımın temel ilkelerine dayandığı gibi kısa, öz ve anlaşılır bir dille yapılmalı, uzun ve süslü cümlelerden kaçınılmalıdır.
İyi bir konuşmacı, karşıdaki konuşurken hemen savunmaya geçmez, söylenenleri dikkatle dinledikten ve kendi bilgileriyle karşılaştırdıktan sonra karar verir.

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. Sabriye dedi ki:

    Kısa ve öz gayet güzel anlatılmış ancak diğer anlatım türleri de olsaymış keşke.(sempozyum, mülakat, röportaj,kurs vb.)

  2. Sanem dedi ki:

    Müthiş 100 üzerinden 100

BİR YORUM YAZIN

5. Sınıf Türkçe Parçada Anlam Testi Çöz-3 - DGS Maden Mühendisliği 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS Lojistik Yönetimi 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS Kimya Mühendisliği 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS Kimya 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS Kamu Yönetimi 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS Jeoloji Mühendisliği 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS Jeofizik Mühendisliği 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS İşletme 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları -
reklam