Sözcüğün Yapısı Konu Anlatımı

Sözcüğün Yapısı Konu Anlatımı,Sözcüğün Yapısı Nedir, Sözcüğün Yapısı tyt, Sözcüğün Yapısı örnek sorular, Sözcüğün Yapısı ayt, Sözcüğün Yapısı ile ilgili örnek, Sizlere bu yazımızda Sözcüğün Yapısı hakkında bilgi vereceğiz.

Sözcüğün Yapısı

Bir sözcüğün oluşum durumuna onun yapısı denir. Sözcük yapı bakımından kök ve gövde durumunda ya da  birleşik durumda bulunur. Bu durumlarından dolayı sözcükler, üç başlık altında incelenir:

Basit Sözcükler

Üzerinde yapım eki bulunmayan, kök durumundaki sözcüklerdir. Basit sözcükler çekim eki alabilirler.

Örnek:
Çocuklar küçük kediyi yolda bulmuşlar.
(Çocuk kelimesi çoğul eki -lar;  kedi kelimesi belirtme durum eki -i;  yol kelimesi bulunma durum eki -da;  bulmak kelimesi mişli geçmiş zaman eki  -muş ve üçüncü çoğul kişi eki -lar almıştır.)
Bahçede pembe güller açmış.
(Bahçe kelimesi bulunma durum eki -da; gül kelimesi çoğul eki -ler;  açmak kelimesi mişli geçmiş zaman eki -mış  almıştır)

 

Türemiş Sözcükler

Üzerinde yapım eki bulunan gövde durumundaki sözcüklerdir.

Örnek:
avcı-lık-tan, bak-ıcı-lar-ın, gel-iyor-du

Yapım eki alan her sözcük türemiştir ve gövde durumunda demektir. Kökten gövdeye geçebildiği gibi gövdeden gövdeye de geçilebilir.

Örnek:
su-la-, bak-ım, bil-gi, bil-gin

Bir sözcüğün üzerinde birden çok gövde bulunabilir.

Örnek:
göz-lük-çü-lük, oku-t-tur-,al-dır-t-

Bir gövde hangi soydansa(ad, ad soylu, eylem) onunla çağrılır.

Örnek:
at-tım  →  eylem köklü ad gövdesi
sızı-la  → ad köklü eylem gövdesi

Türemiş sözcükle kök ya da gövdesi arasında bir anlam ilkisi bulunur. bu anlam ilişkisi yoksa sözcüğü yapı bakımından daha küçük parçaya götüremeyiz.

Örnek:
su-suz-luk →ad köklü ad gövdesi → Addan ad yapılmış
su-la- → ad köklü eylem gövdesi  →  Addan eylem yapılmış

 

Birleşik Sözcükler

Birden çok sözcüğün türlü biçimlerde birleşmesiyle oluşurlar.

Örnek:

bozkır, gözyaşı, yardım et-, kaybol-, bakakal-, yazadur-, süregel-, başöğretmen…

Birleşik Adlar

En az iki sözcüğün birleşmesiyle oluşan ve tek bir nesneyi ya da kavramı karşılayan adlardır.

Birleşik adlardaki özellikler

 1. Birleşik Adlardaki Anlam Kayması
  Birleşiği oluşturan sözcüklerin asıl anlamlarının dışında anlam kazanması özelliğidir.Örnek:
  akşamsefası
  ⇒ Çiçek Adı
  İki sözcükte de anlam kayması
  havvaanaeli  ⇒ Çiçek Adı
  üç sözcükte de anlam kayması
 2. Birleşik Adlarda Ses Olayları
  Birleşiği oluşturan sözcüklerin taşıdığı seslerin birleşiğin oluşması sırasında  geçirdiği değişmedir.Örnek:
  Kayın+ata Kaynata
  Kayın+anaKaynana
  Hasta+haneHastahane
  Kaz+kanat+ı Kazkanadı
 3. Birleşik Adlarda tür Kayması
  Birleşiği oluşturan sözcüklerden birinin ya da her ikisinin de eylem olması durumunda görülür.Örnek:
  ateş + kesateşkes
  (ikinci sözcük eylemden oluşmuştur ad olmuştur. Yani ikinci sözcükte tür kayması..)
  çal + çene ⇒ çalçene
  (birinci sözcük eylemden ad olmuştur.Birinci sözcükte tür kayması..)
 4. Birleşik Adların Oluşum Özellikleri
  ali + nazik ⇒ alinazik (yemek adı)
  ad +ad (iki ad birleşmiş)
  yalı + çapkın +ıyalıçapkını
  Belirtisiz ad tamlaması biçiminde oluşmuş.
  sivri + sineksivrisinek
  sıfat tamlaması biçiminde oluşmuş.
  gel + berigelberi
  eylem + addan oluşmuş.
  gök + delengökdelen
  ad + sıfat fiilden oluşmuş

 

Birleşik Eylemler

iki ya da daha çok sözcükten oluşan eylemlerdir.

Örnek:
sırrol-
kaybet-
sevk et-
hisset-
hallol- 

 

 

 

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

DGS İş Sağlığı ve Güvenliği 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS İstatistik 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS İspanyol Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS İslami İlimler 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS İnşaat Mühendisliği 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS İnsan Kaynakları Yönetimi 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS İngiliz Dilbilimi 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS İmalat Mühendisliği 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS İletişim ve Tasarımı 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS İletişim Tasarımı ve Yönetimi 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları - DGS İletişim Sanatları 2023 Taban Puanları (Son 2 Yıl) Başarı Sıralamaları -
reklam