Serveti Fünun Döneminde Roman Konu Anlatımı

Merhaba arkadaşlar size bu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı Konuları hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okuyarak  bilgi sahibi olabilirsiniz. Serveti Fünun Döneminde Roman nedir? sorusunun cevabı aşağıda sizleri bekliyor…

Serveti Fünun Döneminde Roman

Servet-i Fünun romancıları, daha çok Namık Kemal’in etkisinde kalarak romantizmin özelliklerine uygun olarak roman ve hikâye yazdılar; bu dönemde, bilhassa Sergüzeşt gibi realizme giriş yapan örneklerden hareketle, realist akım etkili olmuşsa da, tam olarak romantizmden bir vazgeçme davranışı görülmez.

Servet-i Fünun romancıları, devrin özelliklerine uygun olarak ve işlemeye çalıştıkları realist çizgiye paralel bir şekilde, tasviri genellikle dış çevre için, tahlili de şahısların iç dünyalarını anlatmak için kullanırlar.

Serveti Fünun Döneminde Roman Özellikleri

» Bu dönemde yazılan romanlar, şiirde olduğu gibi karamsar bir bakış açısıyla oluşmuştur.
» Eserler genellikle kötü sonla biter. Bu durum sanatçılarının etkilendiği Fransız edebiyatından ve dönemin siyasal durumundan kaynaklanmaktadır.
» Servetifünun Dönemi romancılar, Tanzimatçılardan farklı olarak sosyal konuları işlememişler, eserlerini bireysel konularda yazmışlardır.
» Tanzimat romanında teknik kusur olarak sayılan, “olay akışını kesip okuyucuya bilgi verme yazarın kişiliğini yansıtması ve iyi-kötü ayrımı” Servetifünun romanında görülmez.
» Romanlarda mekan olarak genellikle İstanbul kullanılmış ve kahramanlar halktan değil de genellikle aydın kesimden seçilmiştir.
» Bu dönem romancıları yaşadıkları çağı yansıtırken okuyucularına nasihat vermeye veya onları yönlendirme çalışmazlar. Tarafsız bir şekilde olay örgüsünü ve kahramanları anlatarak kararı okuyucuya bırakmışlardır.
» Romanlarda Türkçenin kurallarına ve söz dizinine uymayıp yeni anlatım olanakları aramışlardır. Bunun sonucu olarak da şiirde olduğu gibi konuşma dilinden uzak ağır bir dil ortaya çıkmıştır.
» Servetifünun yazarları, yakından takip ettikleri Fransız yazarların etkisiyle realist ve natüralist roman anlayışını benimsemişlerdir. Realist romanlar olayları kişi ve çeviri gerçekçi bir şekilde anlatır.
» Bu dönem romancıları esere kendi duygu, düşünce ve hayallerini karıştırmaz, kişiliğini gizler. Olaylar ve kişiler karşısında tarafsız kalır.
» Realist romanlarda eserin üslubu yapmacıksızdır.
» “Sanat sanat içindir” anlayışından hareketle sanatçılar dil ve anlatıma önem vermişlerdir.
» Realist romanlarda gerçekler, görülenler ve incelemeleri ortaya koyduğu sonuçlar önemlidir.
» Yazarlar gerçeğe uygun çevre betimlemeleri yapmıştır. Böylelikle yazarlar olayları, kişileri iç ve dış özellikleri ile psikolojik yönleri ile objektif bir şekilde anlatır.
» Dil ve üslup olaya ve olayın kahramanının kişiliğine uygun olarak kullanılır.
» Natüralist romanlarda bilime ve araştırmaya daha çok önem verilir. Natüralistler gerçeğe bağlılıkta ve sosyal olayları araştırmada realistlerden çok daha fazla bilimsel metotlara bağlıdır. Toplumu adeta bir laboratuvar olarak düşünürler ve eserlerini bu laboratuvar içinde bilimsel verilere bağlı kalarak yazarlar.

Servet-i Fünûn Dönemi’nde yazılan bazı romanlar:

Halit Ziya Uşaklıgil: Aşk-ı Memnu, Mai ve Siyah, Kırık Hayatlar, Nemide.
Mehmet Rauf: Eylül, Bir Aşkın Tarihi, Ferdâ-yı Gâram.
Hüseyin Cahit Yalçın: Nadide, Hayal İçinde.
Ahmet Hikmet Müftüoğlu: Gönül Hanım.
Safveti Ziya: Salon Köşelerinde.

10. Sınıf  Roman Konu Anlatımı için Tıklayınız…

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları için Tıklayınız…

10. Sınıfta Yer Alan Diğer Ders ve Konuları için Tıklayınız…

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN
6. Sınıf Solunum Sistemi Konu Anlatımı - 6. sınıf Kan Grupları ve Kan Alışverişi Konu Anlatımı - 6. Sınıf Kan Dolaşımı Konu Anlatımı - 6. Sınıf Kan Konu Anlatımı - 6. Sınıf Kan Damarları Konu Anlatımı - 6. Sınıf Kalbin Yapısı ve Görevleri Konu Anlatımı - 6. Sınıf Dolaşım Sistemi Konu Anlatımı - 2021 LGS Mayıs Ayı Örnek Soruları Yayımlandı - 6. Sınıf Sindirime Yardımcı Organlar Konu Anlatımı - 6. Sınıf Besinlerin Emilim Olayı Konu Anlatımı - 2021 MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı - 6. Sınıf Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar Konu Anlatımı - Burs Veren Üniversiteler - 6. Sınıf Fiziksel (Mekanik) ve Kimyasal Sindirim Konu Anlatımı - 6. Sınıf Sindirim Sistemi Konu Anlatımı -