Servet-i Fünun Şiir Konu Anlatımı

Merhaba arkadaşlar size bu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı Konuları hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okuyarak  bilgi sahibi olabilirsiniz. Servet-i Fünun Şiir sorusunun cevabı aşağıda sizleri bekliyor…

Servet-i Fünun Şiir

» Türk edebiyatını kesin olarak modernleştiren Servet-i Fünun büyük bir hızla sonuç aldığı ilk edebi tür şiirdir.
» Topluluğun genelinin şair olması ve Tevfik Fikret’in güçlü bir şair olması şiir konusunda hızlı bir netice almayı sağlamıştır.
» Servet-i Fünuncular ilk zamanlarında divan edebiyatının nazım şekillerini kullandılar. Ancak toplu olarak hareket etmeye başladıkları zaman, bu şekilleri derhal terk etmişlerdir.
» Kullandıkları nazım şekillerini üç grupta toplayabiliriz:
** Fransız şiirinden aynen alınanlar. (sone gibi)
** Divan edebiyatından alınıp değiştirilenler. (Serbest müstezat)
** Ne divan şiirinde ne de Fransız şiirinde bulunmayıp kendi kendilerine icad ettikleri ve nazımda geniş bir kafiye kolaylığı sağlayanlar.
Böylece Türk şiiri yepyeni bir görüş kazanmış oldu.

» Şiirin konusu sınırsızlaşmıştır. Her şeyin şiire konu olabileceği kabul edildi. Ama sosyal ve siyasi konulardan uzak durmuşlardır. Şiirlerde aşk, tabiat ve aile hayatı başlıca temalardır.
» 19. YY. Fransız şiirinin romantizminden sembolizmine kadar her merhalesini tanımışlardır. Böylece yeni bir duyuş, yeni bir zevk estetik getirmişlerdir. Beğendikleri birçok hayali de getirdiler.
» Bu anlayış da şiirde Arapça ve Farsça kelimelerin sayısını haddinden fazla çoğaltmıştır. Arapça ve Farsça kelimelerin artması ve «sanatkârane üslup» gayesi ile yapılan çabalar Servet-i Fünun şiirini ancak sınırlı bir aydın topluluğunun anlayabileceği duruma getirdi
» Teknik bakımdan başarıyı yakalamışlardır.
» Kafiyede ses benzeyişlerine fazla titizlik göstermedikleri için söyleyişte kolaylık sağlamışlardır.
» Fakat aruza bağlı kalmışlardır. Bu da teknik bir güçlüğü devam ettirmiştir. Aruzda başarılı olmuşlardır. Klasik aruz anlayışını değiştirmişlerdir.

» Servet-i Fünun şiirinde resim sanatından etkilenilmiştir.
» Sanat sanat içindir anlayışına uygun bireysel şiirler yazılmıştır.
» Sadece Tevfik Fikret bireysel şiirler yazdığı ilk döneminden sonra toplumcu şiirler yazmıştır.
149 Şiirlerde aşk ve doğa gibi bireysel konular işlenmiş, sıfatlara ve doğa tasvirlerine bolca yer verilmiştir.
» Tanzimat sanatçılarından olan R. M. Ekrem’in “Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir.” anlayışıyla hareket edilmiştir.
» Kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir.
» Aruz Türkçeye uydurulmaya çalışılmıştır.
» Arapça ve Farsçadan, daha önce kullanılmamış sözcükleri kullanmayı bir hüner olarak görmüşlerdir.
» Divan edebiyatı ve Tanzimat edebiyatından farklı yeni imgeler (beyaz titreyiş, anılarımın gecesi vb.) kullanmışlardır.
» Süslü, sanatlı bir dil vardır.
Anlam bir mısrada değil diğer mısrada tamamlanmış, şiirin bütünlüğüne önem verilmiştir.
» Şiirde sembolizm ve parnasizmin etkisi vardır.
» Nazım nesre yaklaştırılmıştır, manzum hikâyeler yazılmıştır.
» Bu dönemde, mensur şiir örnekleri verilmeye başlanmıştır.

Servet-i Fünun Şairlerinden Bazıları

Tevfik Fikret(1867-1915)
» Kendi akımının ve Türk edebiyatının en önemli şairlerindendir.
» Aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulamıştır.
» Fen, bilim, teknik onun kalemiyle şiirimize girmiştir.
» Parnasizm akımından etkilenmiştir.
» Şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır.
» Şermin adlı eserinde hece ölçüsünü kullanmıştır.
» Servet-i Funun’dan sonra herhangi bir topluluğa katılmamış, bazı sosyal şiirler yazmıştır.
» Türk edebiyatında ilk defa İstanbul’u eleştiren şair olmuştur.(Sis şiiri)
» Mehmet Akif ile atışmışlardır. Oğlu Amerika’ya okumak için gider; ancak papaz olur.

Eserleri: Rubab-ı Şikeste, Haluk’un Defteri, Rubab-ın Cevabı, Tarih-i Kadim, Doksan Beşe Doğru, Şermin.

Cenap Şahabettin (1870-1934)
» Sanat, sanat içindir görüşünü benimsemiştir.
» Halk arasında birçok dizesi atasözü gibi kullanılmaktadır.
» Dilini süslemiş, kelime oyunları bol, söz sanatları oldukça fazla kullanmıştır.
» Şaire göre “şiir kelimelerle resim yapma işidir.”

Eserleri: Hac Yolunda, Evrak-ı Eyyam, Tamat, Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh, Afak-ı Irak Tiryaki Sözleri.

Süleyman Nazif (1869-1927)
» Servetifünun topluluğuna katıldıktan sonra bireysel konuları işlemiştir.
» 1908’den sonra ise toplumsal konuları işlemiştir, “toplum için sanat” anlayışını benimsemiştir.
» İtilaf Devletleri tarafından İstanbul’un işgal edilmesi üzerine “Kara Bir Gün” adlı yazısının yayımlanmasından dolayı Malta’ya sürülmüştür.
» Daüssıla şiirinde milli duyguları ve ıstırapları anlatmıştır.
» Malta’da sürgündeyken yazdığı “vatan” konulu şiirleriyle ünlenmiştir.
» Şiirlerinde Namık Kemal’i örnek alan sanatçı, toplumcu bir anlayışa sahiptir.
» Eserlerinde vatan, millet, hürriyet konularını işlemiştir.

Eserleri
Şiir: Gizli Figanlar, Firak’ı Irak
Şiir-Nesir: Batarya ile Ateş, Malta Geceleri
Makale: Çal Çoban Çal, Malum-ı İlam, Tarihin Yılan Hikâyesi
Monografi: Namık Kemal, Mehmet Akif, Fuzuli

11. Sınıf Şiir Konu Anlatımı Tıklayınız…

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları için Tıklayınız…

11. Sınıfta Yer Alan Diğer Ders ve Konuları için Tıklayınız…

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 20 + 2 kaçtır?


Basari Sıralamaları