Nüfusun Dağılışı, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Piramitleri Konu Anlatımı

Nüfusun Dağılışı, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Piramitleri Konu Anlatımı

Merhaba arkadaşlar size bu yazımızda Coğrafya Konuları hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okuyarak  bilgi sahibi olabilirsiniz. Nüfusun Dağılışı, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Piramitleri Nedir? sorusunun cevabı aşağıda sizleri bekliyor…

Nüfusun Dağılışı, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Piramitleri

Nüfusun Dağılışı

Nüfusun yaş ve cinsiyet özelliği,
Nüfusun eğitim durumu,
Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı,
Kır ve şehir nüfusunun dağılımıdır.

Nüfusun Yaş Gruplara Göre Dağılımı

Genel olarak üç gruba ayrılır. Bunlar;

0-14 yaş çocuk (genç) nüfus
15-64 yaş yetişkin nüfus
+65 yaş ise yaşlı nüfus olarak ifade edilir.

Cinsiyet Yapısı

Genellikle ülkelerin kadın ve erkek nüfuslarının birbirine yakın olduğu görülür.

Yoğun göç olaylarının yaşandığı yerlerde göç olayına genelde  erkekler katıldığı için; göç veren yerlerde kadın nüfus, göç alan yerlerde ise erkek nüfus oranı fazladır.

Eğitim Durumu

Ülke kalkınmasında etkili olan bir başka faktördür. Gelişmiş ülkelere bakıldığında okuryazar oranının oldukça yüksek olduğu görülür. Mali, Çad gibi gelişmemiş ülkelerde  ise bu oran %50’nin  altına düşmektedir.

Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kolları Dağılımı

Aktif nüfusun yaklaşık yarısı hizmetler sektöründe, diğer yarısı ise  tarım ve sanayi sektöründe çalışmaktadır. Geri kalmış ülkelerde tarım sektörü fazla iken, gelişmiş ülkelerde ise hizmet sektörünün oranı daha fazladır.

Şehir ve Kır Nüfusu

Bir ülkenin gelişmişlik seviyesi ile doğrudan ilişkilidir. Gelişmiş ülkelerde nüfusun çoğunluğu şehirlerde, az gelişmiş ülkelerde ise kırsal kesimlerde yaşamaktadır.

Nüfus Yoğunluğu

Nüfus yoğunluğu, herhangi bir elle tutulur nesne için kullanılabilir, ancak genelde yaşayan organizmalar için kullanılmaktadır. Nüfus yoğunluğu birim alanda yaşayan organizma sayısı olarak ifade edilir.

İnsanoğlu için nüfus yoğunluğu birim alanda yaşayan kişi sayısı olarak ifade edilir, hesaplama yapılırken alandaki su bazen hesaba katılır. Bazen bu hesaplama tüm alan için yapılırken, bazen de yalnızca yerleşim yerleri için, yerleşilebilir alanlar için, tarım yapılan ya da tarım yapılabilecek alanlar için hesaplanır.

Genellikle kilometre karede, mil karede ya da hektarda kişi sayısı olarak hesaplanır. Bu rakam basitçe alanda yaşayan birey sayısı alanın yüzölçümüne bölünerek yapılır.

Bu sayı bir ülke için, bir kent için ya da tüm dünya için hesaplanabilir. Mali değerler yüksektir.

Herhangi bir alandaki insan yoğunluğunu ifade etmek için değişik yöntemler kullanılır. Nüfus yoğunluğu: Aritmatik, Tarımsal ve Fizyolojik olmak üzere üç türlü hesaplanır.

Aritmetik nüfus yoğunluğu:Toplam nüfus/Yüzölçümü(km²)
Tarımsal nüfus yoğunluğu:Tarım nüfusu/Tarım alanları(km²)
Fizyolojik nüfus yoğunluğu:Toplam nüfus/Tarım arazisi(km²)

Dünyanın en yoğun büyücek ülkesi 134 milyon kişinin Ganj Irmağının aşağı bölümünün çevresindeki yoğun tarım yapılan alandır. Burada nüfus yoğunluğu 900 kişi/km²’dir. Tüm dünyanın nüfus yoğunluğu ise yaklaşık 2 kişi/km²’dir.

Nüfus Piramitleri

Her ülkenin nüfus yapısına göre oluşturulan sayısal verilerden elde edilen grafiklere nüfus piramidi
denir.

Nüfus piramitlerine bakarak :

» Ülkenin ekonomik yapısı
» Toplam nüfus miktarı
» Nüfusun yaş ve cinsiyet durumu
» Ortalama yaşam süresi gibi konulrada bilgi edinebiliriz

Gelişmiş Ülkelerin Nüfus Piramitleri Ve Özellikleri

» Nüfus artış hızı düşüktür,genç nüfus oranı azdır.
» Nüfusun büyük kısmı şehirlerde yaşar
» Tarımda makineleşme görülür.
» Bebek ölüm oranları düşüktür.
» Yaşam standartları yüksektir.ortalama yaşam süresi uzundur.
» Kişi başına düşen milli gelir payı yüksektir. Ülkenin kalkınma hızı fazladır.
» İhracatta sanayi ürünlerinin payı fazladır.
» Aktif nüfus oranı yuksektir. Ve çalışan işçilerin nitelikleri fazladır.

Gelişmemiş Ülkelerin Nüfus Piramitleri Ve Özellikleri

» Nüfus artış hızı yüksektir,genç nüfus oranı fazladır.
» Nüfusun büyük kısmı köylerde ve kasabalarda yaşar
» İlkel tarım metodları uygulanır.
» Bebek ölüm oranları yüksektir..
» Yaşam standartları düşüktür.ortalama yaşam süresi kısadır.
» Kişi başına düşen milli gelir payı azdır. Ülkenin kalkınma hızı yavaştır.
» İhracatta tarım ve hayvancılık ürünlerinin payı fazladır.
» Aktif nüfus oranı düşüktür.. Ve çalışan işçilerin nitelikleri azdır.

10. Sınıf Coğrafya Konuları için Tıklayınız

10. Sınıfta Yer Alan Diğer Ders ve Konuları için Tıklayınız

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

2022 DGS Başvuruları Başladı - 4. Sınıf Ses Bilgisi Konu Anlatımı - 4. Sınıf Hece Bilgisi Konu Anlatımı - 4. Sınıf Durum (Hal) Ekleri Konu Anlatımı - 4. Sınıf Yapılarına Göre Sözcükleri Konu Anlatımı - 4. Sınıf Anlamlarına Göre Kelimeler Konu Anlatımı - 4. Sınıf Sözcükte Anlam Konu Anlatımı - 5. Sınıf Söz Gruplarında Anlam Konu Anlatımı - 5. Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı - 5. Sınıf Yazım Kuralları Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ses Olayları Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ünsüz(Sessiz) Harfler Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ünlü(Sesli) Harfler Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ses Bilgisi Konu Anlatımı - 5. Sınıf Ekler Konu Anlatımı -
reklam