BasariSiralamalari-2017 2018 Üniversite Taban Puanları ve Bölümleri
Yarına kalan davadan korkma atasözünün anlamı - Yarım hekim candan eder, yarım hoca dinden eder atasözünün anlamı - Yarım elma, gönül (hatır) alma atasözünün anlamı - Yardımcının yardımcısı olur atasözünün anlamı - Yarası olan gocunur atasözünün anlamı - Yaralı tavşana sıkı atılmaz atasözünün anlamı - Yara, sıcakken sarılır atasözünün anlamı - Yar, yıkıldığı gün tozar atasözününanlamı - Yapı taşı, yapıdan (yerde) kalmaz atasözünün anlamı - Yanlızlık Allah’a mahsustur (yaraşır) atasözünün anlamı - Yanlız taş duvar olmaz atasözünün anlamı - Yanlız öküz, çifte (boyunduruğa) koşulmaz atasözünün anlamı - Yanlız kalanı kurt yer atasözünün anlamı - Yanlış hesap Bağdat’tan döner atasözünün anlamı - Yalancının şahidi şıracı olur atasözünün anlamı - Yalancının mumu yatsıya kadar yanar atasözünün anlamı - Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış atasözünün anlamı - Yalancı kim? İşittiğini söyleyen atasözünün anlamı - Yakın (hayırlı) dost (komşu) hayırsız akrabadan (hısımdan) yeğdir (iyidir) atasözünün anlamı - Yağmurlu gün tavuk su içmez atasözünün anlamı - Ekonomi ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi - Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi - Tekstil Mühendisliği Hakkında Bilgi - Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi - Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi - Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Hidrojeoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi - Matematik ve Bilgisayar Bölümü Hakkında Bilgi - Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü Hakkında Bilgi - İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi - Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi - Avrupa Birliği İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi - Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi - Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir Hakkında Bilgi - Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi - Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Hakkında Bilgi - Pilot Eğitimi Bölümü Hakkında Bilgi - Soyup Soğana Çevirmek Deyiminin Anlamı - Yüreği kabarmak deyiminin anlamı - Beyin Yıkamak Deyiminin Anlamı - Ya sabır çekmek deyiminin anlamı - Rüzgâr Gelecek Delikleri Tıkamak Deyiminin Anlamı - Kırık Dökük Deyiminin Anlamı - Dili açılmak Deyiminin Anlamı - Velveleye vermek deyiminin anlamı - Yoluna (rayına) girmek deyiminin anlamı - Cin çarpmışa dönmek Deyiminin Anlamı - Ayağı Düşmek Deyiminin Anlamı - Dar hayat Deyiminin Anlamı - Tercüman olmak deyiminin anlamı - Üstüne gül koklamamak deyiminin anlamı - Ateşine (nârına) Yanmak Deyiminin Anlamı - Kendi Kendini Yemek Deyiminin Anlamı - Göze Çarpmak Deyiminin Anlamı - İçtikleri su ayrı gitmemek Deyiminin Anlamı - Beş Aşağı Beş Bukarı Deyiminin Anlamı - Can borcunu ödemek Deyiminin Anlamı -