reklam
reklam

Türkçe Öğretmenliği Hakkında Bilgi

Türkçe Öğretmenliği Hakkında Bilgi

Türkçe Eğitimi bölümü, gerek alan eğitiminde gerekse öğretmen yetiştirmede geçmişten getirdiği köklü tecrübesi ile çağdaş yaklaşımları birleştirerek dört yıllık öğretim programını sürdürmektedir. Program, öğretmenlik mesleği ve genel kültür ile ilgili zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin kendi ilgi alanları doğrultusunda seçebilecekleri seçmeli dersleri de içermektedir

İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Osmanlı Türkçesi, Yazı Yazma Teknikleri, Türk Dil Bilgisi: Ses Bilgisi, Türk Dil Bilgisi: Şekil Bilgisi, Edebiyat Bilgi ve Kuramları, Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatım, Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Psikolojisi, Türk Dil Bilgisi, Türk Halk Edebiyatı, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Bilgisayar, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Genel Dilbilimi, Etkili İletişim, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Çocuk Edebiyatı, Dünya Edebiyatı, Sınıf Yönetimi, Türk Kültürü Tarihi, Metin Bilgisi, Kitle İletişimi ve Türkçe, Balkanlarda Türkçe Öğretimi, Metin Yazarlığı, Doğu-Batı Düşüncesi, Dil Politikaları, Türkçe Öğretiminde Materyal tasarımı-Anlama Becerileri, Türk Dilinin Kaynakları, Türk Destan Edebiyatı, Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretim, Akademik Yazma, Çağdaş Türk Edebiyatı, Dil Sosyolojisi, İlk okuma ve Yazma Öğrenimi

Bu bölümde okumak için eğitim, dil sevgisi ve duyarlığı taşımak; araştırmayı, okumayı ve oluşturmayı sevmek önemli niteliklerdir

Türkçe Öğretmenliği alanında lisans derecesi

Bu alandan mezun olan öğretmen adaylarının hedef kitlelerini
- Ana dili Türkçe olanlar
- Yabancılar
- İki dilliler (bilingualler)
- Türk soylular oluşturmaktadır.
Hedef kitlelerden hareketle Türkçe eğitimi bölümünden mezun olanların istihdam edilebilecekleri alanlar ise şöyle sıralanmaktadır:
- Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî okullar ve özel ilköğretim okulları
- Özel dershaneler
- Basın yayın kuruluşları
- Diksiyon ve güzel konuşma eğitimciliği
- Karşılaştırmalı dil çalışmaları
- Diğer bilim alanlarının hemen tamamının dil sorunlarının çözümü
- Arşiv ve müzeler
- Dünya Türkoloji merkezleri
- Türk Cumhuriyetleri ile ilgili özel ve resmî kuruluşlar
- Üniversiteler
- Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Merkezleri
- Yabancı ülkelerdeki Türkoloji ve Türkçe eğitimi bölümleri
- Yurtdışındaki Türk özel okulları, üniversiteler

Zorunlu staj yoktur, ancak lisans 4. sınıfın ilk dönemi Okul Deneyimi, ikinci dönemi ise Öğretmenlik Uygulaması dersleri ile uygulama yapılma zorunluluğu vardır. Okul Deneyimi dersinde danışman hoca gözetiminde, uygulama yapılan okulların idari ve mesleki yapısı, eğitim-öğretim süreci vb. konular gözlemlenir. Öğretmenlik Uygulaması dersinde ise öğrencilerin bizzat öğretmenlik görevi üstlenerek deneyim kazanmaları sağlanır. Öğrenciler bu dersler süresince uygulama dosyaları hazırlarlar

Öğrenci değişim programlarına katılabilirler.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile öğrenci alınmıyor

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.