reklam
reklam
logo
logo
logo
logo

Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi

Tıp Fakültesi Hakkında Bilgi

Tıp Fakültesi sağlık alanında hizmet verecek hekimler yetiştirir.İnsanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak hekimleri yetiştirme ile ilgili eğitim ve araştırma yapılır. Tıp fakültesi diploması alan bir kimse pratisyen hekim unvanını taşır. Bir pratisyen hekim, uzmanlık sınavında başarılı olduğu taktirde aşağıda belirtilen alanlardan birinde uzmanlaşabilir: Programın Amacı: Tıp programının amacı, insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak sağlık personelini (hekimleri) yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır.

Tıp Fakültesi, Temel Bilimler, Dahili Bilimler ve Cerrahi Bilimler olarak üç bölüme ayrılıyor.

Temel Bilimler bölümünde; Anatomi Anabilim Dalı, Biyofizik Anabilim Dalı, Biyoistatik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Fizyoloji Anabilim Anabilim Dalı, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı bulunmakta.

Dahili Bilimler bölümünde; Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Fiziksel Tıp ve Reh. Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Radyoloji Anabilim Dalı, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Nöroloji Anabilim Dalı, Adli Tıp Anabilim Dalı, Acil Tıp Anabilim Dalı ve Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı branşları mevcut.

Cerrahi Bilimler bölümünde ise, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Üroloji Anabilim Dalı

Sağlık alanına ilgisi olan, insanlara yardımcı olmayı seven, uzun süre çalışmaya dayanıklı, hedef odaklı vb. özelliklere sahip olması beklenir

Tıp doktoru unvanı alırlar.

Tıp programında aşağıdaki diplomalar verilir.

Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesini başarı ile tamamlayanlara üniversiteden ayrıldıkları takdirde “Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması” verilir.

Temel Tıp Bilimleri Lisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri Önlisans ve Temel Tıp Bilimleri Lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Temel Tıp Bilimleri Lisans Diploması” verilir.

Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması: Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesini başarı ile tamamlayanlara “Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması” verilir.

Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp Doktorluğu için öngörülen Temel Tıp Bilimleri Önlisans, Klinik Bilimleri Yüksek Lisans ve onları takip eden Aile Hekimliği kademelerini başarı ile tamamlayanlara “Tıp Doktorluğu Diploması” verilir. Tıp eğitimini bitiren bir kimsenin hekimlik yapabilmesi için Tabipler Odasına kaydını yaptırması zorunludur. Tabipler Odası yasası gereğince her 100 hekimin bulunduğu yerde bir tabipler odası açılır. Oda, hekimlerin çalışmalarını meslek yasasına uygunluğu yönünden denetler, onların haklarını korur. Doktorun çalışma koşulları genellikle ağırdır. Resmi bir sağlık kuruluşuna bağlı hekimlerin gündüz çalışmalarına ek olarak gece ve hafta sonu nöbetleri vardır. Ülkemizde hekim sayısı az olduğundan bir hekime düşen hasta sayısı da çok fazla olmaktadır. Muayenehanesi de olan hekimler günün her saatinde dolu demektir. Geceleri hastaya çağrılan doktor, mesleki sorumluluğu gereği gitmek zorundadır. Tıp doktorluğu diploması alan bir kimse “Pratisyen Doktor” ünvanını taşır. Tıp doktoru olan kimse, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, TUS’ta başarılı olduğu takdirde, aşağıda belirtilen alanlardan birinde uzmanlaşabilir.

– Koruyucu Hekimlik Uzmanlık Dalları: – Halk Sağlığı Epidemiyoloji İşci Sağlığı ve Güvenliği
– Okul Hekimliği Askeri Sağlık Hizmetleri Hekimliği
– Spor Hekimliği
– Hava ve Uzay Hekimliği
– Deniz Hekimliği
– Hijyen ve Koruyucu Hekimlik
– Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
– Aile Hekimliği

II- İyileştirici Hekimlik (Klinik) Uzmanlık Alanları:
– İç Hastalıkları,
– Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz,
– Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji,
– Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,
– Deri ve Zührevi Hastalıklar,
– Nöroloji (Sinir Sistemi Hastalıklar),
– Genel Cerrahi,
– Çocuk Cerrahisi,
– Ortopedi ve Travmatoloji (İskelet Sistemi Hastalıkları),
– Anesteziyoloji ve Reanimasyon,
– Kadın Hastalıkları ve Doğum,
– Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları,
– Göz Hastalıkları,
– Üroloji (Boşaltım Sistemi Hastalıkları),
– Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,
– Hidroklimatoloji,
– Radyoloji,
– Göğüs Cerrahisi,
– Kalp ve Damar Cerrahisi,
– Beyin ve Sinir Cerrahisi,
– Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

III- Laboratuvar Uzmanlık Alanları:

– Biyokimya ve Klinik Biyokimya,
– Patolojik Anatomi, Tıbbi Farmakoloji,
– Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji.

IV- Akademik Uzmanlık Dalları: – Adli Tıp,
– Anatomi,
– Fizyoloji,
– Fizyopatoloji,
– Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji,
– Tıp Tarihi ve Deontoloji,
– Tıbbi Genetik,
– Nükleer Tıp

İster uzman ister pratisyen olsun bir doktorun en önemli görevi toplumu ve kişileri her türlü hastalıktan korumak, bütün çabalara karşın sağlığı bozulan kimseleri tedavi etmektir.

Başta hastaneler olmak üzere, sağlık alanındaki diğer kuruluşlarda çalışabilirler. Tıp doktoru olarak görev yapmak istemediği takdirde ilaç sektörü, biyomedikal şirketler gibi sağlık alanındaki özel kuruluşlarda da görev alabilirler.

4. ve 5. sınıflar tamamen zorunlu stajlardan oluşmaktadır. Son yıl intörn hekimlik yapılır.

Erasmus, Farabi, Mevlana gibi programlara katılma hakları vardır.​

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile öğrenci alınmıyor

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.