reklam
reklam
logo
logo
logo
logo

Tarih Bölümü Hakkında Bilgi

Tarih Bölümü Hakkında Bilgi

Tarih lisans programı, bölüm öğrencilerini tarihçilik kavramları ve araştırma yöntemleri ile tanıştırırken, onlara çağdaş dünyayı tarihsel bir bakış açısı ile değerlendirebilecekleri bir donanım kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitim kapsamında; Doğu Akdeniz tarihinin sosyal, ekonomik, politik, kültürel boyutlarının yanı sıra, Bizans, Osmanlı ve Türkiye tarihi de önemli yer tutmaktadır. Gerek bu bölgenin tarihine, gerekse Asya ve Avrupa tarihine dünya tarihi açısından karşılaştırmalı ve disiplinler arası yaklaşımlar tarih lisans programını zenginleştirmektedir. Bölüm lisans öğrencilerine esnek ve çok yönlü bir program sunmaktadır. Öğrenciler bölümün ana derslerinin yanı sıra ilgi alanları çerçevesinde farklı alanlardan seçmeli ders de alabilmektedir. Tarih ve sosyal bilimlere giriş, tarihsel çalışmanın yöntem ve kuramları, çağdaş dünyanın oluşumunu ele alan kapsamlı bir dünya tarihi, eski çağlardan modern döneme kadar Akdeniz, İslam ve Batı Avrupa uygarlıkları, ortaçağdan modern döneme kadar Anadolu ve Balkanların toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel tarihi konularından oluşan eğitim programı kapsamında niceliksel araştırma yöntemleri konusunda açılımlar sağlayacak matematik ve istatistik dersleri de yer almaktadır. Bölümde öğrencilere Asya, İslam, Akdeniz, Bizans, Orta Doğu, Ortaçağ Anadolusu, Osmanlı, Modern Türkiye, Avrupa ve Amerika Tarihi’nin farklı yönlerini kapsayan çok sayıda seçmeli ders sunulmaktadır. Arkeoloji, Sanat ve Mimarlık Tarihi, Sözlü Tarih dersleri, öğrencileri bu tarihi ve coğrafi alanların görsel, maddi ve sözel kültürü ile tanıştırarak bu alanlara tarihsel perspektifte yaklaşımlar sunmaktadır. Öğrenciler bölümleri dışında sosyal bilimler, beşeri bilimler, siyaset bilimi, güzel sanatlar, yabancı diller bölümlerinden de ders seçebilmektedir. Bölümde araştırma dilleri ana eğitim programının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Zorunlu olan Osmanlıca’ya Giriş derslerine ek olarak, Osmanlı Tarihi konusunda çalışmak isteyen öğrencilerimiz Osmanlı Paleografyası; Eski Yunan, Roma, Bizans Tarihi ve arkeolojisi veya Ortaçağ’dan Modern Dönem’e Avrupa Tarihi ile ilgilenenler Eski Yunanca veya Latince; Doğu Asya Tarihi ile ilgilenenler ise Çince, Japonca veya Korece dersleri almaktadırlar.

Tarihsel Yöntem ve Kuram, Modern Dünyanın Oluşumu, Psikolojiye, Felsefeye veya Siyaset Bilimine Giriş, Sosyolojiye Giriş, Tarihsel Yöntem ve Kuram, Ekonomiye Giriş, Erken ve Ortaçağ Türk Tarihi, Batı Avrupa, Akdeniz ve İslam Uygarlıklarına Giriş: İlkçağdan Ortaçağ Sonuna Kadar, Osmanlı Türkçesi, Tarihte Araştırma Yöntemleri, Geç Osmanlı Tarihi, Osmanlı Paleografisi, Tarih Yazıcılığı.

Üniversite sınavlarından yeterli puanı almak

Tarih lisans diploması.

Mezunlarımız yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde Tarih, Arkeoloji, Mimarlık ve Sanat Tarihi ile Sosyal Bilimler konularında lisansüstü eğitimlerine devam ediyor.

Sosyal ve beşeri bilimlerde akademik kariyer sahibi olan mezunlarımızın yanı sıra saygın yayınevlerinde editörlük, medya ve reklam şirketlerinde yöneticilik, özel ve devlet kurumlarında öğretmenlik yapan mezunlarımız da bulunmaktadır.

Öğrenci değişim programlarına katılabilirler.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile öğrenci almıyor.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.