reklam
logo
reklam
logo
logo

Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi

Tapu Kadastro Bölümü Hakkında Bilgi

Tapu kadastro programı, tapu sicillerinin tutulmasına ilişkin temel kurallar ile tapu sicilinin oluşturulmasını amaçlayan kadastro çalışmaları için gerekli arazi ölçümü ve harita yapım teknikleri konusunda çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.

Matematik, Tapu Sicili Uygulaması, Ölçme Bilgisi, Bilgisayar, Hukukun Temel Kavramları, Tapu Mevzuatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Medeni Hukuk, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku, Kadastro Bilgisi, Kamulaştırma, İstatistik ve Olasılık, Tapu Sicili Uygulaması, Miras Hukuku, Şehircilik ve İmar, Fotogrametri, İcra İflas Hukuku, İdare Hukuku, Kamu Yönetimi, İmar Uygulaması, Halkla İlişkiler, Kıymetli Evrak Hukuku, Kartoğrafya, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kamu Maliyesi, Sermaye Piyasası Hukuku, Toprak ve Taşınmaz Hukuku, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Osmanlı Paleografyası, Mesleki Yabancı Dil, Kentsel Hizmetler Konut Politikası, Taşınmazların Değerlendirilmesi.

Bu programa girmek isteyen öğrenciler matematik, fizik, trigonometri gibi teknik derslerde iyi yetişmiş olmalı ve bilgisayar ile hukuk konularına ilgi duymalıdırlar. Tapu ve kadastro mesleği, arazi üzerinde ve büroda ekip çalışmasını gerektirir. Bu nedenle mesleğe girmek isteyenlerin ekip çalışmasını sevmeleri ve doğadan hoşlanmaları beklenir. Ayrıca bu kimselerin doğada çalışmalarını engelleyecek ruhsal ve fiziki özürlerinin olmaması gerekir.

Bu programdan mezun olanlara “Tapu Kadastro Teknikeri” ünvanı verilmektedir. Tapu kadastro teknikeri tapu sicil müdürlükleri hizmetlerinde, kadastro hizmetlerinde ve yol, kanal, baraj yapımı ile her türlü harita yapımında teknik eleman olarak görev yaparlar.

Tapu kadastro genel müdürlüğü, tapu sicil müdürlükleri, kadastro müdürlükleri, tapu kadastro bölge müdürlükleri, karayolları genel müdürlüğü, belediyeler, iller bankası, devlet su işleri, devlet demiryolları ile harita, parselasyon, imar planı, yol, baraj gibi hizmet yapan inşaat ve harita şirketlerinde iş bulma imkânlarına sahiptirler

Haftada bir gün zorunlu staj var.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile öğrenci almıyor.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.