reklam
reklam
logo
logo
logo

Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi

Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi

Sağlık İdaresi bölümü, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yaparak, sağlık hizmetlerinin ve kuruluşlarının yönetimine ilişkin bilgi birikimini geliştirmektedir. Sağlık İdaresi bölümü, gerek lisans gerekse lisansüstü eğitim programı ile sağlık sektörüne her düzeyde kimlik ve kişiliği gelişmiş, kendine güvenen, ülkesini ve dünyayı iyi tanıyan, çağdaş ve evrensel değerleri benimsemiş, araştıran ve sorgulayan, sağlık kuruluşlarını yönetecek bilgisi, becerisi ve ideali olan, yabancı dili iyi derecede kullanan, üretime dönük girişimcilik ruhuna sahip, iletişim ve liderlik becerileri gelişmiş, mesleği için gerekli ilke, kavram bilgi ve becerilerle donanmış üstün nitelikli profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Birinci sınıfta genel muhasebe, genel işletme, iktisada giriş, işletme matematiği, hukukun genel kavramları, yönetimin genel ilkeleri, sağlık yönetiminde iletişim becerileri, tıbbi terminoloji, temel bilgi ve iletişim teknikleri kullanımı, temel İngilizce, Türk dili ve Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi gibi temel dersleri aldıktan sonra ikinci sınıfta sağlık kurumları yönetimi, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık yönetiminde araştırma yöntemleri, sağlık ve toplum, epidemiyoloji, tıbbi dokümantasyon, idare hukuku, kamu maliyesi, Türkiye sağlık sistemi, sağlık turizmi, sağlık ekonomisi, sağlık kurumlarında ergonomi ve zaman yönetimi, uzun dönemli bakım hizmetleri ve İngilizce derslerini almaktadırlar. Öğrenci üçüncü sınıfa geldiğinde sağlık kurumlarında üretim ve işlemler yönetimi, sağlık kurumlarında finansal yönetim, sağlık yönetiminde kantitatif teknikler, sağlık kurumlarında maliyet muhasebesi, sağlık yönetiminde istatistik, sağlık kurumlarında örgütsel davranış, Avrupa birliği ve sağlık, sağlık kurumlarında pazarlama, sağlık sigortacılığı, sağlık kurumlarında bilgi sistemleri, medeni hukuk ve sağlık sektöründe girişimcilik derslerini almaktadır. Dördüncü sınıfa gelen öğrenci güz döneminde sağlık kurumlarında program planlama ve değerlendirme, sağlık kurumlarında teknoloji yönetimi, sosyal politika, sağlık politikası ve planlaması, sağlık kurumlarında kalite yönetimi, sağlık hukuku, işletme hukuku, derslerini alıp bahar döneminde sağlık kurumlarında strateji yönetimi, karşılaştırmalı sağlık sistemleri, sağlık yönetiminde etik, iş ve sosyal güvenlik hukuku dersleri ile birlikte zorunlu stajını yapmaktadır.
Bu programda zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Ayrıca bu derslerin dışında öğrenci kendi isteği ve danışmanın onayına bağlı olarak farklı bölümlerden/üniversitelerden dersler alabilmektedir.
Bölümün dört yıllık lisans eğitiminde verilen bilgiler genelde teorik boyuttadır. Öğrencilerin teorik olarak aldıkları bu bilgileri yönetim temelinde uygulamaya koymaları, yataklı tedavi kurumları ve diğer sağlık birimlerinde yapacakları stajlarla mümkün olabilmektedir.

Sağlık İdaresi programına girmek isteyen bir kimsenin sözlü düşünme ve hesaplama yeteneği yüksek, psikoloji,sosyoloji ve ekonomi konularına meraklı ve bu alanlarda başarılı, sosyal yardım ilgisi güçlü bir kimse olması gereklidir. Sağlık yönetimi sorunları yoğun olan, durumu nesnel olarak değerlendirmede güçlük çeken hasta ve hasta sahipleri ile iletişim halinde çalışmayı gerektirdiği için sağlık yöneticisi sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü ve soğukkanlı olmalıdır. Sağlık yöneticisi hastanenin az çok birbirinden bağımsız bölümleri arasında işbirliği sağlamak için bölüm başkanları, doktor, hemşire ve diğer personel ile iyi bir iletişim kurmak zorundadır. Ayrıca, hastanede çalışan sağlık yöneticisi halkla ilişkilerini yürütme, hastanenin yönetim düzenini ve politikasını saptama durumunda olduğundan, bu mesleğe girmek isteyen kimsenin karar verme gücüne sahip, kendine güvenen, ağır sorumluluk altında verimli çalışabilen, ikna gücü yüksek bir kimse olması beklenir.

Sağlık idaresi programını bitirenlere “Sağlık Yöneticisi” ünvanı verilir. Sağlık yöneticisi (müdür), hastanedeki çok çeşitli etkinliklerin düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından, çeşitli hasta bakım hizmetleri ücretlerinin saptanmasından sorumludur. Yönetici, hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesini tespit etmek için gerekli çalışmaları da yapar.

Mezunlar ağırlıklı olarak hastanelerde olmak üzere; kamu ve özel sektöre bağlı çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarında; yönetici, planlamacı, karar verici veya politika belirleyici olarak istihdam edilme potansiyeline sahiptir. Sağlık Bakanlığı dışında; Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı gibi bakanlıklar, üniversiteler ve özel sektörde (özel hastaneler, ilaç ve tıbbi cihaz firmaları, sigorta şirketleri ve diğer özel sağlık kuruluşları) görev alabilmektedirler. Mezunlar, sağlık kuruluşlarının muhasebe ve finansman bölümlerinde, insan kaynakları bölümlerinde, pazarlama bölümlerinde, kalite bölümlerinde ve hasta ilişkileri bölümlerinde çalışma imkanları bulabilmektedir.
Ayrıca Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarında müfettişlik ve uzmanlık gibi görevlerde çalışma imkanına da sahip olabilmektedirler. Mezuniyetlerinden sonra akademik kariyeri hedefleyenler, bilim uzmanlığı ve doktora programlarına devam edebilirler.

Dördüncü sınıfın son döneminde bir dönem süren zorunlu staj yapılmaktadır.

Öğrenci değişim programlarına katılabilirler.

Sağlık kurumları yönetimi ve tıbbi dokümantasyon gibi iki yıllık bölümlerden kriterleri sağlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş yapabilmektedir

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.