Reklam
Reklam

İktisat Bölümü Hakkında Bilgi

A+
A-


Bölüm Hakkında Bilgi

Programın amacı öğrencilerin Türkiye ve dünya ekonomilerinde gelişmeleri anlamalarına ve yönlendirmelerine imkan verecek donanıma kavuşturmak, bunu yaparken bağımsız ve eleştirel düşünce yetilerini geliştirmektir. Bu amaca yönelik olarak tasarlanan eğitim müfredatının temel prensibi en iyi şöyle özetlenebilir: her iktisatçının edinmesi gereken zorunlu bilgilerin dışında mutlaka sosyal bilimci olarak kuvvetli yetişmelerine imkan verecek dersleri de almaları ve bunları tamamlayıcı şekilde farklı bilim dalları ve eğitim branşlarına da yönelerek bütünsel bir bakış açısı yakalayacakları bir üniversite eğitimi ile düşünsel olarak kendilerini zenginleştirmeleri. Bu genel prensiple birlikte her bireyin özel yetenekleri ve onları değerli kılan farklı özellikleri olduğu bilinci ile müfredatımızın esnek olması da önemsediğimiz bir prensip. Temel bilimsel tabanı oluşturduktan sonra tüm bireylerin kendilerini keşfetmeleri ve bunu yaparken kendi tercihleri doğrultusunda bir yol çizebilmelerine imkan verecek bir eğitim sunmak önde gelen amacımız. Bölümün genel amacı temel taşları yenilikçi bilgi üretimi, bu bilginin tüm paydaşlarla ortak olarak ortaya konması ve üretilen bilginin yaygın bir şekilde ve karşılıklı iletişimle arttırılması. Bu misyondaki en önemli paydaşlardan birisi bölümün öğrencileridir. Amaç, öğrencilere sağlanan eğitim ve öğrenim imkanlarında üstünlük yaratmaktır.

Hangi Dersler Var?

Matematiğe Giriş, İktisada Giriş, Bilgisayar Programlama, Türkçe, Türkiye Tarihi, İngilizce, Medeniyetler Tarihi, Mikro ve Makro İktisat, İstatistik, İktisat İçin Matematik, Ekonometri ve İktisadi Düşünce Tarihi derslerini almak zorundalar. Bu zorunlu dersler dışında ise toplam 20 adet seçmeli ders almaktadırlar. Bu seçmeli derslerin birisinin Sosyal Bilimler alanından kendi tercih ettikleri bir giriş dersi olması, 6’sının iktisat alanında tercih ettikleri uzmanlaşma derslerinden olması, 5’inin sosyal ve beşeri bilimler, İşletme, Fen Bilimleri, Mühendislik fakültelerinden olması, kalan 8’inin de üniversite içerisinde açılan herhangi bir dersten olmasına imkan veren bir esneklik mevcut. Son olarak, tüm öğrenciler mezun olabilmek için “Transdisipliner Bitirme Projesi” dersini tamamlamak zorundalar. Bu proje dersi dört yıllık eğitim ve öğrenim süreleri boyunca öğrencilerin edinmiş oldukları birikimi bir araya getirmelerine ve bu birikimleri ile bir somut projele tamamlamalarına fırsat vermektedir. Üç farklı bölümden öğrencilerin bir araya gelerek oluşturdukları takımlarla tamamlanan bu projeler sosyal bilimci olarak İktisat öğrencilerinin bütünsel eğitim yaklaşımını tamamladıkları ders olmaktadır.

Gereken Özellikler

Bu bölümde okumak için gereken en önemli nitelikler sosyal olgulara ve bireylerin davranışlarına ilgi duymak ve analitik düşünceyi sevmek. Eğer bireylerin, şirketlerin ve devletlerin verdikleri kararlara ve bunların sonuçlarına dair bir “neden” sorusu öğrencinin aklında var ise ve bu soruya yanıt ararken buna analitik bir çerçeve ile yanıt vermenin gücünü hissetmek istiyorsa o zaman bu bölümde okumaktan hem zevk alacak hem de çalışmalarında başarılı olacaklardır.

Kazanılacak Ünvan

Tüm mezunlar “iktisatçı” oluyorlar. Müfredatları içerisinde tamamlamış oldukları derslerin içeriğine göre de iktisat alanındaki uzmanlaşmalarını/yoğunlaşmalarını belgeleyen bir sertifika da alabiliyorlar. Bu uzmanlaşma/yoğunlaşma alanları mikro iktisat, makro iktisat, akademik veya işletme iktisadı olarak tanımlanıyor.

Çalışma Alanları

İktisat bir mesleki eğitim değildir. Bu sebeple İktisat okuyan bireyler birçok iş alanında çalışabilmektedirler. Hem özel hem de kamu sektöründe neredeyse tüm kurumlarda çalışma alanı bulunmaktadır. Finans, bankacılık, yöneticilik, girişimcilik, pazarlama, muhasebe, denetim, kamu kurumlarında veya uluslararası kurumlarda ekonomistlik, akademisyenlik mezunlarımızın genel olarak tercih ettiği iş alanlarını kapsamaktadır.

Özel Koşul Var Mı?

Var

Zorunlu Staj Var Mı?

Var

Erasmus / Farabi / Mevlana

Var

DGS İle Geçiş Var Mı?

Var

Kaç Net Gerekir

Hangi Üniversitelerde Var

Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları


📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN
2021 Ales Ne Zaman Ales’e Kaç Gün Kaldı? Geri Sayım Sayacı - İngilizce Zorunluluk-Mecburiyet Anlatma (Must – Have To / Has To- Should) (Obligation) - İngilizce Bir/Biraz/Birkaç (A/an/Some/Any) - İngilizce Yol Sorma/Yol Tarifi (Asking for Directions) - 2021 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı - İngilizce Önceden/Eskiden Yapılan Alışkanlıklar (Used to Habist) - 2021 DGS Ne Zaman DGS ye Kaç Gün Kaldı? Geri Sayım Sayacı - 2021 TYT AYT YKS Ne Zaman | TYT ye Kaç Gün Kaldı? Geri Sayım Sayacı - İngilizce İsim-Fiil(Fiilimsi) (Gerunds & Infinitives) - İngilizce Sahip Olmak (Have got/ Has got) - İngilizce There is or There are (Vardır) - İngilizce Emir Cümleleri (Imperatives) - İngilizce Reported Speech (Dolaylı Anlatım) - İngilizce Active-Passive Voice (Etken-Edilgen) - Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon (2 Yıllık) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları -