Reklam
Reklam

Dilbilim Bölümü Hakkında Bilgi

A+
A-


Bölüm Hakkında Bilgi

Dilbilim, iletişimin en yaygın ve en temel aracı olan insan dilinin sistematik yapısını, bireysel ve toplumsal özelliklerini kuramsal ve uygulamalı olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Bilimin giderek gelişmesi sonucu, günümüzde modern dilbilim incelemeleri değişik alt-alanlar bağlamında yürütülmekte, "dil" olgusu disiplinlerarası daha geniş bakış açıları ile ele alınmaktadır. Bölümün temel amacı, yaşamımızın her alanında kullandığımız dilin yapısal ve işlevsel özelliklerini kuramsal ve uygulamalı derslerle öğretmek; eleştirel düşünebilen, araştıran, üreten, dilbilim alanında olduğu kadar Türkçe'nin ve İngilizce'nin kullanımında yetkin bireyler olarak öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaktır. Bölüm, insana özgü en gelişmiş ve karmaşık iletişim aracı olan insan dilini bilimsel yöntemlerle yapısal, bireysel, toplumsal ve ilgili tüm disiplinlerarası alanlarındaki özellikleri ile incelerken, yerli ve yabancı yayınları takip ederek araştırmalar yapmayı, bilgi üretmeyi, ana dilimiz Türkçe'ye ve evrensel bir bilim dalı olan dilbilime katkıda bulunmayı, dilin ve iletişimin tüm ayrıntılarını ele almayı, aynı zamanda, dil farkındalığı gelişmiş, dille bağlantılı değerlerimizi saptayacak, koruyacak, geliştirecek ve gelecek nesillere aktaracak nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Öğretim dili İngilizce’dir. Üniversitelerde dilbilim bölümleri ile "dil ve edebiyat" bölümlerinin dil incelemelerine yaklaşımları önemli açılardan farklılık gösterir: Genel olarak tanımlanırsa, dil ve edebiyat (filoloji) bölümleri, herhangi bir dilin tarihsel süreç içindeki değişimini, değişik dönemlerdeki özelliklerini tarihsel yazılı belgelerin ve edebi metinlerin çözümlemelerine dayanarak ele alır. Beşeri bilimler (humanities) kapsamında edebiyat incelemelerine ağırlık verir. Bir sosyal bilim dalı olan dilbilim ise, insan dilini, gerek tarihsel, gerek günümüz özellikleri ile kendi başına karmaşık ve çok yönlü bir olgu olarak ele alınır. Yazılı ya da sözlü dil kullanım örnekleri ile tek bir dil üzerine incelemeler yürütülebileceği gibi, diller arası karşılaştırmalı ya da insan dilinin evrensel ilkelerine yönelik çalışmalar yürütülür.

Hangi Dersler Var?

Dil ve İletişim, Bütünleşik Dil Becerileri, Dilbilime Giriş, Akademik Çalışma Becerileri, Dünya Dilleri, Yazınsal Metin İncelemesi, Dilbilim İncelemeleri, Sesbilgisi ve Sesbilim, Temel Bilgi ve İletişim, Teknolojilerin Kullanımı, Toplumbilim, Anlambilim, Bilim ve Uygarlık Tarihi, Biçimbilim, Dilbilim Çeviri, Dil ve Kültür, Sözlü Sunum Becerileri, Yazınsal Metin İncelemesi, Psikodilbilim, Sözdizim, Sesbilgisi ve Sesbilim, Göstergebilim, Dilbilimde Alan Çaışması,  İnsanbilimsel Dilbilim, Çeviride Uygulama Çalışmaları, Sözlükbilim, Dilbilimde Araştırma Projeleri, İleri Düzey Sözdizim İncelemeleri, Dil Öğretiminde Yeni Yönelimler, Edimbilim, Tür Çözümlemesi, Çeviri Eleştirisi, Toplumbilim Araştırmaları.

Gereken Özellikler

Dili her yönüyle bilimsel olarak incelemeye, bilgi üretmeye, ana dilimiz Türkçe'ye ve genel anlamda dilbilime katkıda bulunmaya, bu bilgileri evrensel boyutlara taşımaya istekli olmak. Ayrıca, İngilizce kitapları ve makaleleri okuyup anlayabilmek ve ağ sayfalarından İngilizce anahtar sözcüklerle arama, tarama yapabilmek ve sonuçları değerlendirmek için gerekli olan çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak.

Kazanılacak Ünvan

Dilbilimci unvanını alırlar. Ayrıca eğitim fakültelerinden pedagojik formasyon dersi alarak, İngilizce Öğretmeni olarak çalışabilmek için gerekli olan “Eğitim Sertifikası” edinebilirler.

Çalışma Alanları

İngilizce öğretim dili olan bir bölüm mezunu ve “dilbilimci” olarak, çeşitli kademedeki okullarda İngilizce öğretmenliği veya okutmanlığı, çevirmenlik, metin yazarlığı, dil danışmanlığı, turizmcilik, kamuda/özel sektörde dilbilimci ve iyi derecede İngilizce bilgisi gerektiren her türlü diğer iş alanları. Bölüm mezunlarının iş bulma sorunları gözlenmemiştir.

Özel Koşul Var Mı?

Özel koşul yok.

Zorunlu Staj Var Mı?

Zorunlu staj yok.

Erasmus / Farabi / Mevlana

Öğrenci değişim programlarından Erasmus, Farabi ve Mevlana'ya katılabilirler.

DGS İle Geçiş Var Mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile öğrenci alınmıyor.

Kaç Net Gerekir

Hangi Üniversitelerde Var

Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları


📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN
2021 Ales Ne Zaman Ales’e Kaç Gün Kaldı? Geri Sayım Sayacı - İngilizce Zorunluluk-Mecburiyet Anlatma (Must – Have To / Has To- Should) (Obligation) - İngilizce Bir/Biraz/Birkaç (A/an/Some/Any) - İngilizce Yol Sorma/Yol Tarifi (Asking for Directions) - 2021 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı - İngilizce Önceden/Eskiden Yapılan Alışkanlıklar (Used to Habist) - 2021 DGS Ne Zaman DGS ye Kaç Gün Kaldı? Geri Sayım Sayacı - 2021 TYT AYT YKS Ne Zaman | TYT ye Kaç Gün Kaldı? Geri Sayım Sayacı - İngilizce İsim-Fiil(Fiilimsi) (Gerunds & Infinitives) - İngilizce Sahip Olmak (Have got/ Has got) - İngilizce There is or There are (Vardır) - İngilizce Emir Cümleleri (Imperatives) - 2021 KPSS Ne Zaman | KPSS ye Kaç Gün Kaldı? Geri Sayım Sayacı - İngilizce Reported Speech (Dolaylı Anlatım) - Doğal Yapı Taşları Teknolojisi (2 Yıllık) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları -