Çevre Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi

A+
A-


Bölüm Hakkında Bilgi

Çevre Mühendisliği Bölümü'nün misyonu;  "Endüstrinin ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik yüksek kalitede çevre mühendisliği eğitimini sağlamak, çevre biliminin ve mühendisliğinin temel prensiplerinin anlaşılması ve uygulanmasını geliştirmek, sürdürülebilir ekonomik gelişme çabalarının arttırılması ve devamlılığını sağlamak, toplumun genel değerlerini eğitim, araştırma ve halka yönelik programlar ile iyileştirmek" olarak tanımlanmıştır.

Hangi Dersler Var?

Çevre Mühendisliği, hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğanın kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve giderilmesi, kirlenmiş bölgelerin temizlenmesi ve çevre kirliliğini engelleyerek sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması konusunda faaliyet gösteren mühendislik dalıdır. Bu nedenle lisans programında öğrencilere temel mühendislik derslerine ek olarak kimya ve biyoloji temelli uygulama dersleri ve su, hava ve toprak kirliliği, doğal kaynakların kullanımı, geliştirilmesi ve yönetimi, evsel ve endüstriyel atıkların yönetimi, kirlilik önleme, çevresel süreçlerin tasarımı vb. konularda hem geniş teorik bilgi veren hem de pratik uygulamalar ile altyapı oluşturan dersler verilmektedir.

Gereken Özellikler

Bölümümüzde okumak için gerekli özel bir nitelik olmamakla birlikte, dalımızın bir mühendislik olması nedeniyle matematiksel ve analitik düşünme yeteneği ve kimya ve mikrobiyolojiye karşı ilgi gereklidir.

Kazanılacak Ünvan

Bu bölümün mezunları Çevre Mühendisi unvanını alır.

Çalışma Alanları

Çevre Mühendisliği bölümü mezunları kamuda, özel sektörde ve sivil toplum örgütlerinde iş bulabilmektedir.  Bununla birlikte yurt dışında gerek kurum ve kuruluşlarda, gerekse de akademide çalışan mezunlarımız da mevcuttur. Çevre Mühendisliği bölümü mezunları su kirliliği ve kontrolü, su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması, içme suyu temini, iletimi ve arıtma tesislerinin sistem seçimi ve projelendirilmesi; içme suyu kalitesi; kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi; evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi ve işletilmesi; arıtılmış atıksuların alıcı ortama deşarj edilmesi, olası etkilerinin araştırılması ve modellemesi; hava kirliliği ve kontrolü, ısınma, trafik, sanayi ve enerji üretimi kaynaklı hava kirleticilerinin belirlenmesi, izleme ve modellemesi, kontrolü ve temiz teknolojilerin uygulanması; temiz üretim olanaklarının değerlendirilmesi ve planlaması; karbon ayakizinin azaltılmasına yönelik planlamaların yapılması; katı atıkların toplama, taşıma, depolama, yeniden kazanım ve bertaraf işlemleri; toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirliliğe karşı korunması, çevre yönetimi ve planlaması, kirlilik önleme, çevre mevzuatı geliştirme, AB uyum sürecinde yeni mevzuatların hazırlanması, sanayi ve altyapı yatırımları için çevresel etki değerlendirilmesi (ÇED) raporunun hazırlanması ve sürecin takibi; tehlikeli ve zararlı atıkların bertarafı; risk analizi ve değerlendirilmesi alanlarında çalışabilir.

Özel Koşul Var Mı?

Özel koşul yoktur.

Zorunlu Staj Var Mı?

Lisans eğitimi boyunca öğrenciler iki defa 20 iş günü staj yapmak zorundadırlar.

Erasmus / Farabi / Mevlana

Öğrencilerimizin Erasmus, Mevlana, Farabi gibi programlara katılma hakları vardır. Ayrıca bölümümüzün ABD’deki Carnegie Mellon Üniversitesi ile ortak doktora programı bulunmaktadır. Bu programa devam eden öğrenciler her iki üniversiteden de doktora derecesi alırlar.

DGS İle Geçiş Var Mı?

Yok

Kaç Net Gerekir

Hangi Üniversitelerde Var

Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları


Limit
📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN
6. Sınıf Kan Dolaşımı Konu Anlatımı - 6. Sınıf Kan Konu Anlatımı - 6. Sınıf Kan Damarları Konu Anlatımı - 6. Sınıf Kalbin Yapısı ve Görevleri Konu Anlatımı - 6. Sınıf Dolaşım Sistemi Konu Anlatımı - 2021 LGS Mayıs Ayı Örnek Soruları Yayımlandı - 6. Sınıf Sindirime Yardımcı Organlar Konu Anlatımı - 6. Sınıf Besinlerin Emilim Olayı Konu Anlatımı - 2021 MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı - 6. Sınıf Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar Konu Anlatımı - Burs Veren Üniversiteler - 6. Sınıf Fiziksel (Mekanik) ve Kimyasal Sindirim Konu Anlatımı - 6. Sınıf Sindirim Sistemi Konu Anlatımı - 6. Sınıf Kaslar ve Kas Çeşitleri Konu Anlatımı - 2021 DGS Konuları ve Soru Dağılımı Yeni Müfredat (ÖSYM) -
reklam