reklam
reklam
reklam
logo
reklam
logo

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgi

Çalışma hayatının dinamiklerini bilen, işgücü piyasasındaki değişim ve dönüşümleri anlayan, çalışanın refah ve huzurunu sağlamaya yönelik politikalar yanında işyerinin verimlilik ve rekabet gücünü artırmaya yönelik tedbirleri de düşünen “Çalışma Ekonomisti” yetiştirmektir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, öncelikle çalışma yaşamını ve ilişkilerini, sosyal politika, hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve siyaset bilimi gibi sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerinin sağladığı bilgi birikiminden de yararlanarak, bölüme özgü amaç sistemleri çerçevesinde incelemektedir. Buna bağlı olarak da programda bu doğrultuda eğitim- öğretim ve uzmanlık bilgisi verilmektedir.

Eğitim programlarının ilk iki yılında ağırlıkla, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin diğer bölümlerinde de verilen, sosyal bilimler alanının genel ve ortak dersleri yer almaktadır. Üçüncü ve dördüncü yılların müfredat programlarında ise, sosyal politika tarihi, sosyal politika, çalışma ekonomisi, sendikaların ekonomik ve toplumsal işlevleri ve tarihi, iş hukuku ve sosyal güvenlik, sivil toplum örgütlerinin yapısı ve işlevleri, endüstriyel demokrasi, gelir ve servet dağılımı, ücretler, kentleşme ve konut politikaları, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yapısı, kooperatifçilik, çalışma sosyolojisi ve psikolojisi, uluslararası sosyal politika gibi uzmanlık alanına özgü dersler yer almaktadır. Ayrıca, bu bölüm, sosyoloji ve hukukun analitik yöntemlerini kullanarak çalışma yaşamı, sosyal güvenlik, sendikacılık ve toplu pazarlık alanlarında araştırma ve öğretim üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin ekonomik ve toplumsal konulara ve bu çerçevede çalışma yaşamının konularına (işçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, iş hukuku, vb. gibi) ilgi duymaları beklenir. Ayrıca insan ilişkilerinde girişken, katılımcı olmaları öğrenimleri süresince başarılarını artırıcı rol oynayacaktır.

Bu programı bitirenler “Çalışma Ekonomisti” unvanı verilir..

Bu alanda öğrenim görenler, DPT'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtiçi ve yurtdışı ünitelerinde, SSK, Bağkur, T.C. Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumlarında, müfettiş veya uzman olarak kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler. Çalışma Ekonomistlerinin önemli çalışma alanı ise sendikalarda danışmanlıktır. Çalışma ekonomistleri ayrıca kamu yönetimi, iktisat ve işletme bölümleri mezunlarının çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alabilirler. Özel sektörde ilerleme kişisel yeteneğe ve yabancı dil bilmeye bağlıdır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.