Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü

A+
A-


Bölüm Hakkında Bilgi

‘Balıkçılık’ terimi uluslararası kabul görmüş İngilizce bir terim olan ‘Fisheries’ ifadesinin Türkçe karşılığıdır. ‘Fisheries’ ise;  su ürünleri avcılığı, yetiştiriciliği, işleme ve değerlendirme, stokların yönetimi ve sucul kaynakların korunması, sucul canlıların biyoekolojisi, balıkçılığın çevresel etkileri, su altı faaliyetleri gibi bu alanda yapılan pek çok faaliyeti anlatmakta kullanılan genel bir terimdir. ‘Balıkçılık Mühendisliği’ ise bu faaliyetleri mühendislik bilgi ve becerisiyle yürütmeyi öğretir. Ayrıca mevcut sektörün geleneksel yapısını bilim ve ileri teknolojiyi kullanarak ilgili faaliyetlerin daha pratik (otomasyon), ekonomik üretim ve ürüne daha çok değer katmayı hedefleyen, mevcut stokların daha verimli kullanımı ve yeni stokların kazanımı (sürdürülebilir balıkçılık), çevreye duyarlı (stokların ve halk sağlığının korunması), en iyi kalite ve gıda güvenliği hedefiyle balıkçılık sektörüne yenilikler getirmeyi hedefler. Lisans ve lisansüstü öğrencilerine bölümümüz bu hedefler ışığında sadece özel sektörde değil, ülkemizin bu faaliyetleri planlayan ve yürütülmesini denetleyen ilgili kurumlarına da bu alanda destek vermeye çalışır. Aynı zamanda yurtdışı öğrenci değişim programları ve yabancı öğrenci kabulü ile de mezunların balıkçılık faaliyetlerinin dünyadaki gelişimine bölüm olarak katkıda bulunmak amaçlar arasındadır.

Hangi Dersler Var?

Bölüm öğrencileri mezun olduğunda ‘Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi’ ve mezuniyetinden sonra ilgili şartları sağladığında ‘Sınırlı Vardiya Zabiti’ unvanları şeklinde iki unvan alacağından dersler meslek dersleri ve Gemicilik/Kaptanlık dersleri olarak iki gruba ayrılıp 4 yıla dağıtılmıştır.
Birinci yıl, 1. dönemde zorunlu temel FKB derslerinin yanında meslek derslerine ‘Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliğine Giriş’ dersiyle meslek tanıtımına başlanmaktadır.  1. yılın 2. döneminde ise zorunlu meslek dersleri iki farklı grupta devam etmektedir. Bu dersler; ‘Balık Biyolojisi, Deniz Biyolojisi, Gemicilik, Yüzme ve Can Kurtarma’ dersleridir.
İkinci yıldan itibaren zorunlu meslek dersleri 5 farklı meslek alanındaki ortak derslerle devam etmektir. Bu gruplar şu şekildedir;
-    Su ürünleri yetiştiriciliği (örn. Deniz ürünleri yetiştiriciliği, Balık hastalıkları)
-    Balıkçılık yönetimi (Örn.  Populasyon dinamiği, Avlanma Yöntemleri)
-    Su ürünleri işleme, değerlendirme ve kalite kontrol (Örn. Su ürünleri İşleme teknolojisi, Su ürünlerinde kalite kontrol)
-    Deniz ekolojisi (Örn. Deniz ve İçsular Ekolojisi, Oşinografi, Su kalitesi yönetimi)
-    Gemicilik/Kaptanlık (Örn. Seyir, Denizde Güvenlik, Vardiya standartları, Yük İşlemleri, Gemi yapısı ve dengesi)

Gereken Özellikler

Bu programa alınacak öğrencilerin yüzme, dalma, can kurtarma ve denize dayanıklı olma durumlarına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunları olmadığına dair, sağlık kurulu raporunu; Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne yerleşenler KTÜ Farabi Hastanesi'nden veya tam teşekküllü bir hastaneden almaları gerekir.

Kazanılacak Ünvan

‘Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi’ unvanını alırlar. Mezuniyetten sonra en çok 4 ayı liman seferi olmak üzere 12 ay deniz stajı yapanlar ‘Sınırlı Vardiya Zabiti’ yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu sınavdan da başarılı olanlar, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi unvanına ek olarak ‘Sınırlı Vardiya Zabiti’ unvanını da alırlar. Ayrıca mezunlar ‘Denizel Kişisel Can Kurtarma  Teknikleri, Temel İlkyardım, Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele, Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk, Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliliği, Seyir Vardiyası Tutma, Radar Gözlem ve Plotlama’ belgelerini kursa katılmaksızın alabilirler.

3. sınıfta ‘Denizde Haberleşme’ dersini alıp başarılı olanlar ise, ‘Gemi adamları Sınavları Merkezi tarafından yapılan GMDSS Genel Telsis Operatörü (GOC) sınavına girme hakkını elde ederler. Ayrıca 2. sınıfa gelen öğrenciler belirli bir alanda uzmanlaşmak amacıyla zorunlu dersler dışında tercih ettiği alan (Deniz Ekolojisi, Yetiştiricilik ve Balık Hastalıkları, Balıkçılık Yönetimi, Su ürünleri İşleme ve Değerlendirme) ile ilgili seçmeli dersler almaktadırlar.

Mezunlar seçtikleri alanda da uzman sayılabilirler, hatta bazı alanlarda bazı belgeleri de alabilirler Örneğin, HACCP belgesi, Su ürünleri İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon belgesi gibi.

Tüm mezunlar ayrıca ‘Yetiştiricilik Tesislerinin Mühendislik Çizimi’ni yapıp bu belgelere imza atabilirler. Su altı grubu ile ilgili grubundan ise ‘Dalış’ belgeleri alabilirler.

Çalışma Alanları

Mezunlar genellikle özel sektörün pek çok alanında iş bulmaktadırlar. Ayrıca üniversitelerde, araştırma enstitüleri ve pek çok resmi kurumda iş bulma olanağına sahipler. İş bulma alanları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;
ÖZEL SEKTÖR:
-    Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde:  ‘Sorumlu Mühendis'
-    Su ürünleri işleme fabrikalarında: ‘Sorumlu Mühendis' veya 'Kalite Kontrol/ Gıda Güvenliği Uzmanı/ Görevlisi'
-    Su ürünleri pazarlayan İşletmelerde: ‘Pazarlama Uzmanı' veya ‘Kalite Kontrol Uzmanı/ Görevlisi'
-    Balık yemi üreten tesislerinde: ‘Sorumlu Mühendis'
-    Gıda ve su analiz laboratuvarlarında:  ‘Mühendis’
-    Danışmanlık hizmeti veren birimlerde:  ‘Danışman’
-    Bankalarda kredi vb. danışmanlık işlerinde:  ‘Danışma uzmanı'
-    Çeşitli işletmelerde: ‘İş Güvenliği Uzmanı'  (İlgili belgeyi mezuniyetten sonra eğitim ve sınava girip alanlar)
-    Profesyonel akvaryum şirketlerinde:  ‘Mühendis’
-    Balıkçı gemilerinde ve 500 grostona kadar olan gemilerde: ‘Kaptan'  veya ‘Gemi Adamı'
-    Yat sektöründe:  ‘Yat Kaptanı' ve '‘Yat İşletmeni'
-    Ayrıca yandal yapanlar da yaptıkları bölümlerle ilgili çalışabilir. Örneğin; Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünde yandal yapan ‘Uzakyol Vardiya  Zabiti- Kaptanı' olarak çalışabilir.
ÜNİVERSİTE ve KAMU SEKTÖRÜNDE
-    Üniversitelerde:  ‘Akademisyen'
-    Araştırma enstitülerinde: ‘Araştırmacı'
-    Denizcilik ve su ürünleri meslek liselerinde: ‘Öğretmen'
-    Bakanlıklarda 'Mühendis' ve 'uzman',
-    Belediyelerde 'Mühendis'
-    Gümrük Müsteşarlıklarında: ‘Bot kaptanı'

Bölüm mezunları, mezun olurken özellikle özel sektörde örneğin ‘Yetiştiricilik ve Balık Hastalıkları’ ve ‘Su Ürünleri İşleme Tesislerinde’ diplomalarını alır almaz yüzde 100 iş bulma şansına sahipler. Gelecekte Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikası çerçevesinde ‘Sürdürülebilir Balıkçılık ve Yetiştiricilik’,  'Sucul Canlı Kaynaklarımızın Korunması’, ‘Sulak Alanlarımızın Korunması’, 'Deniz ve İç sularımızın Kirliliği’, ‘Su Ürünleri Avcılık, Yetiştiricilik ve Su Ürünleri Pazarlanması’ ile ilgili AB yasalarının belirlediği zorunluluklar nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümünde ülkemizin kamu ve özel sektörlerinde daha çok ‘Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri’ne ihtiyaç duyulacaktır.

Özel Koşul Var Mı?

Var

Zorunlu Staj Var Mı?

Var

Erasmus / Farabi / Mevlana

Var

DGS İle Geçiş Var Mı?

Yok

Kaç Net Gerekir

Hangi Üniversitelerde Var

Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları


Limit
📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN
6. Sınıf Solunum Sistemi Konu Anlatımı - 6. sınıf Kan Grupları ve Kan Alışverişi Konu Anlatımı - 6. Sınıf Kan Dolaşımı Konu Anlatımı - 6. Sınıf Kan Konu Anlatımı - 6. Sınıf Kan Damarları Konu Anlatımı - 6. Sınıf Kalbin Yapısı ve Görevleri Konu Anlatımı - 6. Sınıf Dolaşım Sistemi Konu Anlatımı - 2021 LGS Mayıs Ayı Örnek Soruları Yayımlandı - 6. Sınıf Sindirime Yardımcı Organlar Konu Anlatımı - 6. Sınıf Besinlerin Emilim Olayı Konu Anlatımı - 2021 MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı - 6. Sınıf Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar Konu Anlatımı - Burs Veren Üniversiteler - 6. Sınıf Fiziksel (Mekanik) ve Kimyasal Sindirim Konu Anlatımı - 6. Sınıf Sindirim Sistemi Konu Anlatımı -
reklam