Memur Atamaları KPSS Taban Puanları (Lisans) (Son 7 Yıl)

KPSS Lisans mezunu atamalarına göre Memur taban puanları ve ilgili kurumlar aşağıda listelenmiştir. Tabloda Memur KPSS atama taban puanları en son alımları bulunmaktadır. Puan bilgileri ÖSYM baz alınarak hazırlanmıştır. KPSS 2022/2 Memur  atama taban puanları aşağıda tabloda belirtilmiştir.

Memur Atamaları KPSS Taban Puanları

Memur, idari bir sisteme bağlı olarak kamu hizmetini yapmakla görevlendirilen meslek grubuna verilen isimdir. Devlet memurları aylık maaş almak suretiyle çalışır. Kamu görevlisi sıfatına sahip olan memurlar, devlet güvencesi altındadır.

Devlet memurları, kanun ve mevzuatta belirtilen görevleri, bağlı bulundukları hizmet birimlerinde zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapmakla yükümlüdür. 657 numaralı kanunda, “görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumlu” olduğu belirtilen devlet memurlarının yerine getirmekle yükümlü olduğu bazı sorumluluklar bulunmaktadır.

Aşağıda istenen şartların nitelik kodları açıklamaları da verilmiştir. Dönem dönem farklılık göstermektedir. Kadro unvanı kısmında yer alan meslek isimlerine tıklayarak  atamaların hangi illere gerçekleştiğini öğrenebilirsiniz.

KPSS 2022/2 merkezi atamalarda Memur kontenjanı için 359 kontenjan açılmış ve 359 atama yapılmış olup aşağıda taban puanları belirtilmiştir. Niteliklerin açıklamaları aşağıda verilmiştir.  Memur atamalarında belirttiğimiz nitelikler kurum ve kuruluşlara göre farklılık göstermektedir. Atamalarda tercihte bulunmadan tercih kılavuzunun dikkatle okunması gerekmektedir.

Kadro Unvanı Atama Yılı Aranan Nitelikler Toplam Kontenjan Yerleşen En Düşük Taban Puan En Yüksek  Puan
MEMUR 2023/2 bkz 1729 1729 65,23979 96,80561
MEMUR 2022/2 bkz 359 359 59,49389 95,07241
MEMUR 2022/1 bkz 66 66 66,77869 66,77869
MEMUR 2021/2 4001,4062,4083,4099,
4133,4148,4271,4273,
4275,4285,4291,4419,
4421,4423,4426,4429,
4431,4437,4443,4453,
4459,4463,4465,4478,
4481,4484,4493,4499,
4502,4503,4507,4873,
615 615 67,16679 99,00258
MEMUR 2021/1 4001,4099,4237,4243,
4269,4275,4271,4273,
4291,4419,4421,4423,
4426,4427,4429,4431,
4453,4459,4463,4478,
4481,4484,4493,4502,
4503,4507,4524,4525,
7109,7300,7322,7368,7257
197 197 75,31205 95,53037
MEMUR 2020/2 4001,4099,4126,4128,
4271,4273,4275,4277,
4278,4285,4418,4421,
4426,4427,4429,4431,
4453,4463,4478,4484,
4485,4502,4503,7300,7368,
418 418 77,01441 95,91284
MEMUR 2020/1 4001,4078,4079,4099,
4117,4237,4243,4275,
4285,4291,4307,4419,
4421,4424,4426,4429,
4431,4432,4452,4453,
4458,4459,4463,4469,
4483,4484,4485,4486,
4502,4503,4507,4508,
4525,4539,4541,4596,
4986,7111,7163,7225,
7271,7290,7300,
898 896 50,71012 97,55436
MEMUR 2019/2 4001,4019,4062,4099,
4418,4419,4420,4421,
4422,4423,4424,4425,
4426,4427,4429,4431,
4436,4437,4459,4463,
4466,4478,4480,4486,
4469,4503,4507,4524,
4525,7225,7107,7257,
309 309 62,18138 96,57968
MEMUR 2019/1 4001,4137,4139,4141,
4143,4273,4275,4285,
4291,4421,4426,4428,
4429,4431,4432,4441,
4453,4459,4466,4502,
4503,4507,4525,4559,7109,
139 139 72,06954 98,53440
MEMUR 2018/2 4001,4108,4459,4421,
4503,4707,7225,4507,
4423,4427,4429,4431,
4459,4483,4484,4485,
4486,4503,4968,7300,7111
209 209 55,09617 99,13508
MEMUR 2018/1 4001,4062,4074,4077,
4080,4175,4269,4270,
4273,4275,4291,4421,
4426,4427,4429,4431,
4432,4453,4459,4463,
4503,4507,4532,4536,
4542,4596,4873,6225,
6907,7109,7225
226 226 65,78968 92,70931
MEMUR 2017/2 4001,4238,4418,4420,
4421,4426,4429,4431,
4432,4453,4459,4480,
4493,4486,4502,4503,
4524,4525,4545,4909,
4986,7109,7111,7225,7327,
161 159 70,27687 98,56743
MEMUR 2017/1 1101,4099,4001,4177,
4269,4273,4285,4291,
4403,4418,4420,4421,
4423,4426,4427,4429,
4431,4432,4434,4436,
4440,4441,4453,4459,
4465,4469,4478,4481,
4493,4503,4502,4507,
4515,4523,4527,4659,
4873,6907,7105,7109,
7111,7163,7257,7225
544 544 57,13970 95,62649

Nitelik kodlarının açıklamaları:

1101 Cinsiyeti erkek olma
4099
Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik
lisans programından mezun olmak
4062 İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
4074 Alman Dili ve Kültürü veya Alman Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
4077 Alman Dili lisans programından mezun olmak.
4080 Mütercim-Tercümanlık (Almanca), Çeviribilim (Almanca) veya Mütercim-Tercümanlık (TürkçeAlmanca-İngilizce) lisans programından mezun olmak
4083 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Çeviribilim (İngilizce), Çeviribilim, Mütercim-Tercümanlık
(İng-Fra-Türkçe) veya Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) lisans programından
mezun olmak.
4001 Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
4108 Mütercim-Tercümanlık(Arapça) lisans programından mezun olmak.
4137 Eğitim İletişimi ve Planlaması lisans programından mezun olmak.
4139 Eğitim Programları ve Öğretim lisans programından mezun olmak.
4141 Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği veya Eğitim Yönetimi ve Planlaması lisans programından
mezun olmak.
4143 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme veya Eğitimde Ölçme-Değerlendirme lisans programından
mezun olmak.
4175 Anaokulu Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk
Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği,
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi lisans
programlarının birinden mezun olmak
4177 Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak
4117 Tarih lisans programından mezun olmak.
4237 Grafik Sanatlar, Fotograf ve Grafik Sanatlar(Grafik), Grafik Sanatları, Grafik Tasarım,
Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım lisans programlarının birinden mezun olmak
4133 Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Eğitim Bilimleri lisans programlarının
birinden mezun olmak.
4238 Grafik lisans programından mezun olmak.
4269 Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Görsel İletişim Sanatı, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar lisans programlarının birinden mezun olmak.
4270 Yeni Medya lisans programından mezun olmak.
4273
İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı (Multimedya), İletişim ve Tasarım, İletişim Tasarımı ve Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
4285
Radyo, Sinema ve Televizyon; Radyo, Televizyon ve Sinema; Radyo-Televizyon, Sinema; Radyo, TV ve Sinema; Radyo-TV-Sinema; Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar, Radyo ve Televizyon veya Radyo-TV, Sinema, Sinema ve Televizyon, SinemaTV, Sinema-TV Fotoğraf, Sinema TV-Fotoğraf lisans programlarının birinden mezun olmak.
4291
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programlarının birinden mezun olmak.
4403 Halkbilim, Halk Bilim, Halk Bilimi (Folklor), Halkbilimi (Folklor) lisans programlarının birinden mezun olmak.
4418
İktisadi ve İdari Bilimler Programları lisans programından mezun olmak.
4420
İktisadi Programlar lisans programından mezun olmak.
4421
Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman lisans programlarının birinden mezun olmak.
4423 Ekonomi ve Finans lisans programından mezun olmak
4426
İşletme-Ekonomi / İşletme-İktisat Lisans Programından mezun olmak
4427
Ekonometri lisans programından mezun olmak.
4429
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olmak.
4431 İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon lisans programlarının birinden mezun olmak.
4432
Finans ve Muhasebe lisans programından mezun olmak. 
4434
İşletme Ekonomisi lisans programından mezun olmak.
4436
İşletme Yönetimi lisans programından mezun olmak.
4440 Ticari Bilimler lisans programından mezun olmak.
4441
Ticaret Ekonomisi lisans programından mezun olmak.
4453
Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
4459
Maliye, Muhasebe ve Maliye veya MaliyeMuhasebe lisans programından mezun olmak.
4465 Bankacılık, Bankacılık Finans, Bankacılık ve Finans veya Bankacılık ve Finansman, Finans ve Bankacılık lisans programlarının birinden mezun olmak
4469
Sigortacılık veya Sigortacılık ve Risk Yönetimi lisans programından mezun olmak
4478
Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik veya Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret lisans programından mezun olmak.
4480 Gümrük İşletme lisans programından mezun olmak
4481
Uluslararası İşletme Yönetimi lisans programından mezun olmak.
4486 Ulaştırma ve Lojistik lisans programından mezun olmak
4493 Havacılık işletmeciliği, Sivil Hava İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya Havacılık Yönetimi lisans programından mezun olmak.
4503
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
4502
İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları lisans programından mezun olmak.
4507
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans programlarının birinden mezun olmak.
4515 Matematik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
4523
Matematik ve İstatistik lisans programından mezun olmak.
4527
Matematik, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve İnformatik, Matematik İnformatik, Matematik-Bilgisayar Programcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak.
4659
Talaşlı Üretim Öğretmenliği veya Tesviye Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.
4873 Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm İşletmecilik ve Otelcilik, Turizm ve Rehberlik, Turizmde Büro Yönetimi, Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Otel Yöneticiliği, Otel İşletmeciliği, Turizm, Turizm rehberliği, Turizm ve Hizmetler,
Konaklama İşletmeciliği veya Konaklama ve Turizm İşletmeciliği lisans programlarının
birinden mezun olmak.
4909 Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans programından mezun olmak.
4986
Lojistik lisans programından mezun olmak.
6907
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde Almanca Bilmek
7105
İngilizce Bilmek
7109
Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek
7111 Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
7163
“C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesine sahip olmak.
7257
Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak
7225
Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması

KPSS Lisans Puan Hesaplama

KPSS Lisans Atama Taban Puanları

KPSS Önlisans Atama Taban Puanları

KPSS Ortaöğretim Atama Taban Puanları

* Yazılarımız tamamen bilgi amaçlıdır. Tercih yapacak adayların Ösym Kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir.

Memur Atamaları KPSS Taban Puanları 2024, Memur Atamaları KPSS Taban Puanları 2023, Memur Atamaları KPSS Taban Puanları 2022, Memur Atamaları KPSS Taban Puanları 2021, Memur Atamaları KPSS Taban Puanları 2020, Memur Atamaları KPSS Taban Puanları 2019, Memur Atamaları KPSS Taban Puanları 2018

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 10 + 6 kaçtır?


KPSS Ortaöğretim Atatürk Dönemi Dış Politikalar Konu Anlatımı - KPSS Ortaöğretim Atatürk Dönemi İç Politikalar Konu Anlatımı - KPSS Ortaöğretim Atatürk Dönemi İç ve Dış Politikalar Konu Anlatımı - Bakan Tekin net konuştu! “Taviz vermeyeceğiz” - 2024 YKS: Soru hazırlayan ekibe öğretmenler de katıldı - 2024 YKS başvuruları için son gün - KPSS Ortaöğretim Atatürk İlkeleri Konu Anlatımı - KPSS Ortaöğretim Atatürk İnkılapları Konu Anlatımı - 2024-MSÜ: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı - KPSS Ortaöğretim Düzenli Ordunun Kurulması Konu Anlatımı - KPSS Ortaöğretim Milli Mücadele Muharebeler Dönemi Konu Anlatımı - KPSS 2024/4 Lisans Veteriner Hekim Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Ziraat) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Su Ürünleri) Atama Taban Puanları - KPSS 2024/4 Lisans Mühendis (Orman) Atama Taban Puanları - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik,üniversite,vakıf üniversitesi, özel üniversite, hukuk, tıp, sağlık bölümleri,pilotaj, özel sağlık sigortaları, forex, amerika dil eğitimi,Tıp Fakültesi Ücretli, hukuk ücretli,
Basari Sıralamaları