Mektup/E-Posta Konu Anlatımı

Mektup/E-Posta Konu Anlatımı

Türkçe ayt konu anlatımı, Türkçe tyt konu anlatımı , Türkçe yks konu anlatımı… Merhaba arkadaşlar sizlere bu yazımızda Mektup/E-Posta Konu Anlatımı hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okuyarak bilgi edinebilirsiniz.

Mektup/E-Posta

Mektup Nedir?

Mektup; kalemle, daktilo ile veya elektronik yöntemlerle yazılmış; elden, posta ile veya elektronik bir cihaz aracılığıyla gönderilmiş; genellikle düzyazı şeklindeki uzun mesaj. Bir düşünce veya duygunun birilerine iletilmesi amacıyla yazılan özel yazılara mektup denir.

Özellikleri:

» Anlatımda kullanılacak olan anlatım karşıdaki kişinin bilgisine ve kültür seviyesine göre ayarlanır.
» Mektupların üslubu son derece doğal ve samimidir.
» Dönemin özelliklerini en iyi yansıtan türlerden olması nedeniyle birer belge niteliği taşır.
» Konu sınırlaması yoktur, hemen her konuda yazılabilir.
» Özel, resmi, iş ve edebi olmak üzere dörde ayrılır.
» İletişim araçlarının gelişmesiyle günlük hayatta pek sık kullanılmaz hale gelmesine rağmen hisleri en iyi anlatan tür olması ve doğallığı nedeniyle hala önem arz etmektedir.
» Özelliklerine göre 4 başlıkta incelenebilir: Özel, resmi, iş ve edebi mektuplar.

Mektup Türleri

Özelliklerine göre 4 başlıkta incelenebilir: Özel, resmi, iş ve edebi mektuplar.

Özel mektuplar

Birbiriyle yakın, tanışık insanlar ve eş dost arasında yazılan mektuplardır. İsteğe bağlı yazılabilir.Bu türdeki mektuplarda doğal ve samimi anlatım ön plandadır.Sanatçı ve edebiyatçıların,daha çok genel konular üzerinde yazdıkları özel mektuplara ‘edebi mektup’ da denmektedir.Telgraf Mektubun ulaşma süresinden daha erken ulaşması gereken kısa ve öz olarak oluşturulan bir mektup türüdür. Telgrafta az ve öz ifade önemlidir.

Resmi Mektuplar

Devlet kurumlarının birbirleri arasında yaptıkları yazışmalar resmi mektup olarak adlandırılır. Resmi mektuplar makamdan makama yazılabileceği gibi kişiden bir makama da yazılabilir. Bu mektuplarda ciddi bir üslup kullanılır. Bu mektupların var olan kurallarına uyulma zorunluluğu vardır. Mektup eğer alt makama yazılıyorsa sonu “rica ederim”, üst makama yazılıyor ise “arz ederim” kalıplarıyla tamamlanır.

İş Mektupları

Özel kişilerle iş kurumları arasında ve iş kurumlarının kendi arasında, işle ilgili olarak yazdıkları mektuplardır. Bu mektuplarda bir iş ya da hizmet söz konusudur. Bu, bir sipariş, satış, şikayet, borç alıp verme isteği, tavsiye ya da bilgi isteme olabilir. İş mektuplarının özellikleriyle ilgili şunlar söylenebilir:

» İş mektuplarında kullanılan dil alıcıyı harekete geçirme işlevindedir.
» Emredici anlatım türü kullanılır.
» İfadeler açık ve yalındır. Söz gereksiz yere uzatılmaz.
» İş mektuplarına, kendisine mektup yazılan kişi ya da kurumun ad ve adresi ile başlanır.

Edebî mektuplar

Edebî mektuplar; yazarlar, içerikleri ve ifade şekilleri ile özel mektuplar içinde ayrı yer tutar ve ayrı şekilde ele alınırlar. Edebî mektuplarda, mektubun yazıldığı dönemin edebiyat ve düşünce olayları yer alır. Yazar, karşısındakine öğüt verir, yol gösterir. Eski dönemlerde, bu tür kişisel edebî mektuplar, “Mektûbât = Mektuplar” adı altında toplanır ve geniş kitlelerin de okuyabilmesi için yayımlanırdı.

Düşünce ve edebiyat alanındaki görüşleri sergilemeleri bakımından mektupları yayımlanan yazar ve şairlerimizden bazıları şunlardır:

» Ali Şir Nevaî (15. yüzyıl)
» Kınalızade Ali (16. yüzyıl)
» Veysî (17. yüzyıl)
» Ragıp Paşa (18. yüzyıl)
» Namık Kemal (19. yüzyıl)
» Ahmet Hamdi Tanpınar (20. yüzyıl)

Ayrıca mektup tarzında eleştiri, seyahatname, roman, hikâye, şiir gibi yazılı kompozisyon türlerinin (edebî türler) de yazıldığı görülmektedir.

Dilekçe Nedir?

Dilekçe bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı anlamına gelir. Aslında dilekçe resmi/is mektubu olarak değerlendirilmektedir.

Dilekçe yazılırken dikkate dilmesi gereken kurallar;

» Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır. Kesinlikle yarım kâğıt kullanılmamalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemelidir, çok gerekli ise ikinci kâğıt kullanılmalıdır.
» Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir. Tükenmez kalemle mavi ve siyah mürekkepli kalemler dışında başka renkli kalemlerle yazılmaz.
» Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
» Yer ve tarih belirtilmelidir.
» Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.
» Sorun, durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir.
» İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusu ise sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır.
» Hiyerarşik düzene dikkât edilmelidir.
» Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa “…durumu bilgilerinize arz ederim.”,
» Üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa “Gereğini saygılarımla arz ederim.”,
» Yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa ” İzninizi saygılarımla arz ederim” gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.
» Yazım ve noktalama kurallarına dikkât edilmelidir.
» Dilekçe sahibi adını-soyadını ve açık adresini belirtmelidir.
» Bir dilekçede sadece bir imza bulunması gerektiği unutulmamalıdır. Ortak bir konuda birden fazla kişi aynı dilekte bulunacaksa bunlar da dileklerini ayrı ayrı dilekçelerle belirtmelidirler.
» Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda “Ekler” başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.

Dilekçe yazılırken dikkat edilecek kurallar:

» Tarih
» Makam adı (ve gerekirse ili veya açık adresi.)
» Konu metni
» İmza
» Dilekçeyi yazan kişinin adı
» Dilekçeyi yazan kişinin adresi

Tutanak Nedir?

Bir durumun ve veya olayın nasıl meydana geldiğini tespit edip anlatan, ilgililer tarafından imzalanan belgelere de “tutanak” denir. Eskiden tutanaklara “zabıt” veya “zabıtname” adı verilirdi.

» Tutanak, bir tür resmî yazışma örneğidir.
» Tutanak yazılması için mutlaka bir olumsuzluğun yaşanması gerekmez.
» Meclis çalışmalarında, mahkemelerde, kurul toplantılarında, kongrelerde, sınavlarda tutanak düzenlenebilir.
» Resmî ve özel kurumların yöneticileri tarafından yasalara ya da mevzuata aykırı görülen tutum ve davranışlar; tutanak yazma nedeni olabilir. Örneğin tutanak, kamu kurumlarında suç sayılan bir olayın meydana gelmesi sonucunda yazılacağı gibi yerel yönetim görevlilerinin iş yerlerini denetlemeleri sırasında yasa ve mevzuata aykırı tutumların belirlenmesinde de yazılır.

E-Posta Nedir?

Günümüzde genel ağ’ın oluşmasıyla mektubun yerini aldığını genel olarak birbirine benzediği fakat resim, müzik ve video göndermek gibi farklılıkları olan aynı zamanda mektuba göre daha hızlı bir şekilde iletişim kurmamıza yarayan türüdür. Elektronik posta hizmetinden yararlanmak isteyen kişi ilk önce kendine hesap açmalıdır.

Mektup ve E-posta Yazımı

Öncelikle amacımız ve yazacağımız muhatabı belirledikten sonra buna bağlı olarak içerik belirlenmelidir. Yazıya başlarken bir hitap ifadesi kullanılmalıdır daha sonra kişi kendini tanıtmalıdır bu safhadan sonra içerik yazılmaya başlanmalıdır sona geldiğinde selam, saygı, sevgi sözcükleri kullanmalıdır. E-posta için yalnız bunlar gerekliyken mektupta; ad-soyad, tarih, imza, adres gibi bilgilerin de yazılması gerekir.

 

 

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN
Muş Sosyal Bilimler Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Muş Fen Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Muş Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Muğla Fen Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - 2021 YKS ikinci Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı - Muğla Sosyal Bilimler Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Muğla Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Muğla Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Muğla Anadolu İmam Hatip Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Mersin Fen Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Mersin Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Mersin Sosyal Bilimler Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Mersin Anadolu İmam Hatip Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) -