LYS maratonu Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4) ile başlıyor

LYS maratonu Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4) ile başlıyor. Lisans Yerleştirme Sınavları’nın(LYS) ilk oturumu 10 Haziran Cumartesi günü Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4) ile başlayacak. 5 oturumlu LYS’lerin ilk sınavı olan LYS-4 saat 10.00’da başlayacak. Tek oturum halinde yapılacak sınav 135 dakika sürecek. Sınavda 44 soruluk tarih testi, 14 soruluk coğrafya-2 testi ve 32 soruluk felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testi yer alacak. Tarih için 65, coğrafya-2 için 20, son test için ise 50 dakika süre verilecek.Her test için ayrı bir test kitapçığı olacak ancak tek cevap kağıdı kullanılacak.

AÇIK SORULAR NASIL DAĞILACAK?

Her sınavda olacağı gibi LYS-4’te de toplam 3 tane açık uçlu soru yer alacak. Tarih ve coğrafya-2 testlerinin her birinde 1’er soru açık uçlu olacak. Felsefe grubu ile din testinde de bir açık uçlu soru bulunacak. Bu soru tüm adayların ortak sorumlu olduğu test olan felsefe grubunda yer alacak. Adaylar bu sorunun cevabını cevap kağıdının ilgili alanında bu ön ve arka yüzü olabilir, yazacak ve kodlayacak. Cevap kağıdının değerlendirilmesinde kodlanan bilgiler optik okuyucu tarafından okunacak. Ancak doğru yazılmasına rağmen, yanlış ya da eksik kodlanan cevap değerlendirmeye alınmayacak, yani yanlış kabul edilecek.

Adaylar LYS-4’te birinci ve ikinci testlerde yani tarih ve coğrafy-2 testlerinde cevaplama süresi içerisinde son testin ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonlarından çıkamayacak.

8 TANE DİN SORUSU YER ALACAK

YGS’de 5 tane din sorusu yöneltilen adaylara LYS-4’te ise 8 tane soru sorulacak. Ancak adayların tümü bu soruları çözmek zorunda değil. ÖSYS başvuru formunda “Ortaöğretimde zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersini aldım” seçeneğini işaretleyen öğrenciler bu 8 din sorusunu yanıtlarken, bu dersi zorunlu almayan yani muaf olan öğrenciler ise alternatif soruları cevaplayacak.

Zorunlu din dersini alan öğrenciler felsefe grubu ve din kültürü ve ahlak bilgisi testindeki 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32’inci soruları yanıtlayacak. Bu dersten muaf olanlar ise testin 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40’ıncı sorularını felsefe ile ilgili soruları cevaplayacak.

EN ÇOK PUAN HANGİ SORULARDAN GELECEK?

LYS-4 Türkçe Sosyal (TS) puanlarının oluşması için girilmesi zorunlu olan iki sınavdan birisi. Bu puan türü için diğer zorunlu sınav ise Edebiyat Coğrafya Sınavı (LYS-3) olacak. TS puanları ile adaylar

TS puan türünde adayların tercihlerinde kullanacakları iki farklı puan bulunuyor. İlahiyat, coğrafya öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği gibi bölümler TS-1 puan türü ile öğrenci alacak. TS-1 puan türünün oluşmasında en büyük katkıyı tarih ile felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi soruları yapacak. Bu iki testin puanların oluşmasında ağırlığı yüzde 15 olacak. TS-1’e coğrafya 2 sorularının katkısı ise yüzde 7.

TS-2 puan türüne gelince tarih, Türkçe öğretmenliklerinin yanı sıra film tasarımı, gazetecilik gibi bölümler bu puan türü ile öğrenci alacaklar. Bu puan türünde adaylar en yüksek puan tarih sorularından alınacak. Bu testin ağırlığı yüzde 18. Felsefe ile din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının ağırlığı yüzde 10, coğrafya-2 sorularının ise yüzde 5 olacak.

LYS-4 TESTLERİNİN ORTALAMALARI NEDİR?

LYS-4’te yer alan 3 test dikkate alındığında sınava giren tüm adaylar dikkate alındığında testlerin yapılma ortalamaları şöyle oluyor: 44 soruluk tarih testinde yapılma ortalaması 6.96, 4 soruluk coğrafya testinde bu oran 3.13 ve 32 soruluk felsefe ve din testinde de oran 4.27.

HANGİ KONULARA DİKKAT ETMELİSİNİZ?

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları, Final Eğitim Kurumları, Uğur Okulları ve Nesibe Aydın Okulları uzmanları tarih, felsefe ve coğrafya sorularında dikkat etmeniz gereken noktaları şöyle sıraladı:

TARİH: Kavram bilgisi eksikliği hataya yol açıyor. Son yıllarda bilgi ile kavramı eşleştirmeye yönelik sorularda öğrenciler zorlanıyor. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi sadece 11. veya 12. sınıfta okutulduğu için öğrenci yeterli donanıma sahip değil ve zorlanıyor. Yoruma dayalı sorular var ancak büyük kısmı bilgi ölçüyor. Bu yüzden sınavdan önce tekrar iyi olacaktır. Soru köklerinin iyi okunması gerekiyor. Sorularda geçen “sadece”, “daha”, “en”, “yalnızca” gibi kelimelere dikkat edilmeli, bu terimlerin cevabı belirlediği unutulmamalı. Tablo üzerinde düzenlenmiş sorularda öğrenciden, neden- sonuç ilişkisini kurması ya da kronolojik sıralamayı bilmesi istenir.

COĞRAFYA: En çok hata yer kavramı ile ilgili sorularda yapılıyor. Türkiye ve dünyanın diğer önemli yerlerinin nerede olduğunu bilmiyorlar. Özellikle grafik veya tablo sorularında üstte verilen bilgiyi okumadan soruyu çözmeye çalışıyorlar. Türkiye’nin ekonomik faaliyetleri ile yer kavramı ile ilgili bilgiler tekrarlanmalı. Türkiye’nin ekonomik yapısı, küresel ortam ünitesi ve çevre toplum ünitelerinden fazla sayıda soru beklemekteyiz. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da hem Türkiye hem de dünya haritalarının kullanıldığı soru tiplerinde dikkatli olmak gerekiyor. LYS müfredatı konularından da en fazla ağırlık verilmesi gereken konular; Bölge Çeşitleri ve Sınıflandırılması, Ekosistem ve Madde Döngüsü, Ülkeler Coğrafyası, Doğal Kaynakların Sınıflandırılması ve Kullanımlarında Çevre Duyarlılığı, Çevre ve Toplum.

FELSEFE: En çok hata yaptıran sorular şöyle: “Bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi eleştirilmektedir?” ya da “Hangisine karşı çıkılmaktadır?” Öğrenci soru yöneltme cümlesinin başını dikkatle okurken sonuna doğru uydurup tamamlama eğilimine giriyor ve soruyu şöyle algılıyor: “Bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi dile getirilmektedir?” Bu yüzden önce yönelme cümlesi dikkatli okunmalı.

SOSYOLOJİ: Genelde felsefe sorularına benzer: Temel kavramları kullanarak paragrafı çözümleme şeklindedir. , Sosyolojiye Giriş, Toplumsal Yapı ve Kurumlar, Kültür konularından sorular her yıl çıkıyor.

PSİKOLOJİ: Son 10 yıldır son derece teknik sorular çıkıyor. Bu yüzden öğrenci temel üniteleri iyi öğrenmeli. Sadece paragraftan yola çıkılarak çözülebilecek soru sayısı az olduğundan konu bilgisine de önem vermeli. Grafik çözümlemeleri de bilinmeli. Duyum Algı, Öğrenme, Ruh Sağlığı ve Sosyal Davranış konuları önemli. Her yıl olduğu gibi yine soru çıkabilir.

MANTIK: Sözel grubun eleyici dersi mantıktır. Mantık konuları da matematik konuları gibi daha fazla tekrarı gerektirir. Mantıkta, öğrenci konuya egemense soruları yanıtlaması çok kolay. Son yıllarda öğrencinin en çok zorlandığı çözümleyici çizelge ve yüklemler mantığından oldukça zorlayıcı sorular çıktı. Klasik ve Sembolik Mantığın Temel Bilgileri konuları her yıl soru çıkan konular.

İKİ SINAVDAN BİRİNDEN SORU ÇÖZÜLMEZSE NE OLUR?

LYS puanları için adaylar iki LYS’ye girecek. Örneğin TM puanına sahip olması için adayın hem Matematik (LYS-1) hem de Edebiyat Coğrafya (LYS-3) sınavına girmesi gerekiyor. Adaylardan en sık gelen sorulardan biri ise LYS’lerden herhangi birine girip, soruları cevaplamazlarsa ne olacaklarına ilişkin oluyor. Bu örnekte olduğu gibi TM puanı için LYS-3’e giren ve sınavdaki iki testten de soru çözen aday yine girmek zorunda olduğu LYS-1’e girip, herhangi bir soru yanıtlamazsa puanı hesaplanacak mı? Evet hesaplanacak ancak matematik testinden soru yanıtlanmadığı için özellikle TM-1 puanı adaya düşük gelecek. Çünkü matematik testinin ağırlığı TM-1 puanında yüzde 33.

LYS PUANIZIN NE ZAMAN HESAPLANIR?

ADAYLARIN Ağırlıklandırılmış LYS puanlarının hesaplanabilmesi için öncelikle DİL puanı ile tercih yapacakların dışında iki LYS’ye girmeleri gerekiyor.

TS PUANLARI İÇİN: 5 testin en az ikisinin ham puanı 0.5 olmalı

TM PUANLARI İÇİN: 3 testin en az ikisinin ham puanı 0.5 olmalı

MF PUANLARI: 4 testin en az ikisinin ham puanı 0.5 olmalı

DİL PUANLARI: Dil ham puanı 0.5 olmalı

LYS PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

LYS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayın katıldığı her sınavda yer alan her test için bir standart puan hesaplanacak. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecek:

— Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak. Kısa cevaplı soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmayacak.

— Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak.

— Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.

— Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

— Hesaplanan standart puanlar ve ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı LYS puanları (ALYS) hesaplanacak.

Kaynak:Pervin Kaplan

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 80 + 2 kaçtır?