LYS-4 soru analizleri yorumları

Üniversiteye geçişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları’nın (LYS) ilk oturumu tamamlandı. 5 oturumlu LYS’lerin ilk sınavı olan Sosyal Bilimler Sınavı’nda 44 soruluk tarih testi, 14 soruluk coğrafya-2 testi ve 32 soruluk felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testi yer aldı. Her sınavda olacağı gibi LYS-4’te de toplam 3 tane açık uçlu soru soruldu. Sosyal medyada soruları yorumlayan, sınava giren adayların gündeminde felsefe sorularının zorluğu ve sosyoloji soruları arasında Suriyeli mültecilerin sınavda sorulması yer aldı. Bu yıl LYS’de ilk kez uygulanan açık uçlu sorular ise adaylar için kolaydı. Tarih testindeki soruların Osmanlı tarihi ağırlıklı olmasından ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) çıkan tarih ve coğrafya sorularının LYS’deki sorulardan daha zor olmasından şikayetçi. Peki eğitimciler LYS-4 sorularını nasıl yorumladı? İşte yanıtı:

FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI

TARİH: Öğrencilerin çoğu Tarih sorularının YGS tarzında olduğunu sadece bilgi ağırlıklı olmadığını yorum gücü de gerektirdiğini ifade ettiler. Biraz çalışmayla rahatlıkla yapılabilecek sorulardan oluşan bir sınavdı.

COĞRAFYA-2: Sorular beklenildiği gibi. Geçmiş yıllarda Coğrafya-2 testinde çıkan soruların konu dağılımına uygun. Yorum ağırlıklı ve orta düzeyde zorluğa sahip, çalışan öğrencinin rahatlıkla yapabileceği bir sınav.

FELSEFE: Mantık soruları bilgi ağırlıklı. Özelikle Psikoloji ve Sosyoloji de metinler uzun ve yorumlaması güç. Sosyolojide verilen metin ile sorudaki terimleri eşleştirmek adayları oldukça zorlamış. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kolay ve rahatlıkla yapılabilecek sorulardan oluşmuş. Kavram pek fazla sorulmamış.

NESİBE AYDIN OKULLARI

TARİH: Sınava giren öğrencilerle, sınav sonrası yapılan görüşmeler sonucunda, LYS-4’te yer alan tarih sorularının, 9, 10, 11 ve 12. sınıfların tarih müfredatına uygun olarak eşit bir şekilde dağıtıldığı anlaşılmıştır. Konu dağılımı bakımından önceki yıllarla uyumlu bir sınav olduğu gözlenmiştir. Sorular genelde bilgiye dayalı hazırlanmıştır. Müfredat dışı soru sorulmamıştır. Düzenli çalışan bir öğrencinin çok zorlanmayacağı türde sorulardan oluşmuştur. Sorular bilgiye dayalı olmakla birlikte, 30 civarında soru, YGS bilgisiyle cevaplanabilecek düzeydedir. Bu yıl ilk kez uygulanan açık uçlu soru tipinden 1 soru gelmiştir. Bu soru da, yapılabilecek düzeydedir.

COĞRAFYA – 2: Sınava giren öğrencilerle, sınav sonrası yapılan görüşmeler sonucunda, LYS-4’te yer alan Coğrafya sorularında, müfredat dışına çıkılmadığı, açık uçlu sorular dahilolmak üzere LYS bilgilerinin esas alındığı görülmüştür. LYS-4 Coğrafya sorularının genel olarak uzun ve paragrafa dayalı olmadığı, bilgiyi yorumlamaya yönelik olduğu görülmüştür.Sorular çelişkiye düşürmeyecek kadar açık ve anlaşılır niteliktedir. Zorluk derecesi geçen seneye paralel olarak orta düzeydedir.

FELSEFE GRUBU: Konu dağılımı bakımından önceki yıllarla uyumlu olduğu gözlenmiştir. Sınav, 8 Psikoloji, 8 Sosyoloji, 8 de Mantık (4 klasik, 4 sembolik mantık) sorusundan oluşmuştur. Açık uçlu soru, Psikoloji (Savunma Mekanizmaları/Gerileme) alanından gelmiştir. Açık uçlu sorunun konu eksiği olmayan öğrenciyi zorlamadığı tespit edilmiştir.Öğrencilerle sınav sonrası yapılan görüşmeler sonucu, bu yıl çıkan sorularda müfredat dışından soru olmadığı anlaşılmıştır. Psikoloji sorularının daha çok bilgi ağırlıklı olduğu, sosyoloji sorularının daha çok kavram bilgisinin yorumlanmasını gerektirdiği; öğrencilerin en çok zorlandığı Mantık sorularının ise bilgi ağırlıklı sorulardan oluştuğu anlaşılmıştır. 2017 LYS-4’ün Felsefe soruları, geçmiş yılların soruları ile müfredat ve zorluk derecesi açısından benzer nitelik göstermiştir. Öğrencilerin, mantık soruları dışında zorlanmadıkları söylenebilir.

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ GRUBU: Sınava giren öğrencilerle, sınav sonrası yapılan görüşmeler sonucunda, LYS-4’te yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının, 2016 LYS ve 2017 YGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularına göre kolay olduğu anlaşılmıştır. Sorulardan 2 tanesinin doğrudan bilgi gerektiren; diğer 6 sorunun ise “anlam-yorum- paragraf” sorusu biçiminde olduğu gözlenmiştir. Bilgi gerektiren soruların birisi İslam mezhepleri; diğeri ise Musevilik konularından gelmiştir. Paragraf soruları ise oruç, Hz. Muhammed gibi genel İslami konulardan oluşturulmuştur. Sorularda ortaöğretim müfredatı dışında bir içerik görülmemiştir. Bu sınav, dini konularda donanımlı öğrencilerin kolay; bilgi birikimi olmayan öğrencilerin nispeten zor bulduğu bir sınav olmuştur.

DOĞA KOLEJİ

TARİH: ÖSYM’nin hazırlamış olduğu 2017 LYS-4’te tarih branşından gelen sorularda bazı zor soruların tamamı 9, 10, 11 ve 12. sınıf müfredat konularından geldi. Bu yıl LYS’de cevabı doğrudan terim olan bilgi sorularının yanında, paragraf soruları da vardı. Bunun yanında, sorularda görsellik de kullanılan yöntemlerden biriydi. Kronoloji, eşleştirme ve öncüllü sorular yine bu yıl da soruldu. Bu yıl ilk defa kullanılan açık uçlu soru, 12. Sınıf müfredatından geldi. 20. yüzyılın en önemli buluşlarından biri olan ENIAC’ın hangi alanda yapılan bir çalışma olduğu soruldu. Özellikle çeldiricilerin çok iyi seçilmiş olduğu, soruların yarıya yakınının zorluk düzeyinin orta düzeyde olduğu, terim ve bilgi sorularının ise o konu ile ilgili temel bilgilerden seçildiği söylenebilir.

COĞRAFYA: LYS-4’te yer alan coğrafya soruları, tüm lise müfredatından LYS formatını kapsayacak şekilde hazırlanmış olup müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Hem yorum hem de bilgiyi ölçmeye yönelik sorular gelmiştir. YGS de harita yorumlamak üzere gelen sorular bu sınavda da karşımıza çıkmıştır. İlk kez bu yıl uygulanan açık uçlu soru formatında yer alan Kiel Kanalı sorusu hem müfredata uygun hem de öğrencilerimizin harita bilgilerini değerlendirecek ölçüde hazırlanmıştır. Bununla birlikte LYS-4 formatına uygun olarak dünya coğrafyasına ağırlık verilmiştir. YGS de alışılagelmiş olan konu başlıkları LYS-4’te de artık karşımıza çıkmaktadır. Özellikle YGS de her yıl beklenen Dünyanın şekli ve hareketleri konusu bu sınavda karşımıza çıktı. Öğrenciler soruları rahat çözdüklerini, çeldirici yönü kuvvetli soruların olmadığını belirtmiştir. Genel itibari ile verilen temel bilgiler kullanılarak yapılabilecek rahat bir sınav olmuştur.

FELSEFE: 2017 LYS-4 Felsefe Grubu soruları, konu dağılımı açısından önceki yıllarla uyumlu olduğu görülmüştür. Bu yılda psikolojiden sekiz, sosyolojiden sekiz ve mantıktan sekiz soru gelmiştir. İlk kez bu yıl uygulanan açık uçlu soru psikoloji branşından gelmiş ve müfredat dışı soruya rastlanmamıştır. Psikoloji ve mantık sorularının bilgi ağırlıklı olduğu, sosyolojinin ise yoruma dayalı olduğu görülmüştür. Öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre; felsefe grubunda mantık sorularının ayırt edici bir rol üstlendiği gözlemlenmiştir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: 2016 LYS ve 2017 YGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularına göre biraz daha kolaydı. Sorular önceki LYS sınavlarına göre bilginin daha ön planda olduğu sorular olarak karşımıza çıktı. Sürprizin yaşanmadığı sınavda soruların genel olarak zorluk derecesi orta düzeydeydi. Allah’ın sıfatları ile ilgili soru ise çıkmasına kesin gözüyle bakılan sorular arasındaydı. Soruların müfredat perspektifinde çalışan bir öğrencinin zorlanmayacağı seviyede olduğu, çeldirici unsurların olmadığı, analiz ve yorum sorularının ise orta düzeyde olduğu görülüyor.

UĞUR OKULLARI

TARİH: Öğrencilerden edindiğimiz bilgilere göre 2017 LYS-4 sınav soruları kolay gelmiştir. LYS-4’ te yer alan tarih soruları, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıfların tarih müfredatına uygun olarak, eşit bir şekilde dağıtılmıştır. Konu dağılımı bakımından önceki yıllarla uyumlu bir sınav olduğu gözlenmiştir. Sorular genelde bilgiye dayalı hazırlanmıştır. Düzenli çalışan bir öğrencinin çok zorlanmayacağı türde sorulardan oluşmuştur. Toplam 44 soru sorulmuştur ve bilgi düzeyini yoklamaya yönelik hazırlanmıştır. Açık uçlu soru, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinden gelmiştir. Detaylı bilgi içeren soru sayısının az olmasına rağmen soruların bilgiyi ölçücünitelikte olduğu ifade edilmiş ve sorulardan 5-6 tanesinin ayırt edici nitelikte olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Genel olarak çalışan ve soru kökünü dikkatli okuyan öğrencilerin yapabileceği nitelikte sorular sorulmuştur.

COĞRAFYA: Coğrafya -2 sınavında, soruların dört yılın lise müfredatını kapsayacak şekilde hazırlandığı ve her yıl olduğu gibi bu yıl da haritalı sorulara yer verildiği bilgisi paylaşıldı. Kısa cevaplı soru olarak Almanya’da bulunan Kiel Kanalı’nın sorulduğunu öğrendik. Bu sorunun öğrencilerimizin çoğu tarafından da doğru şekilde kodlanmış olduğunu tahmin ediyoruz. Coğrafya-2 sınavının yapılabilirliğinin yüksek olduğunu düşünüyorum.

FELSEFE: Öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre sınav soruları müfredata uygundur. Psikoloji ve Sosyolojide sorular uzun paragraflardan oluşturulmuş, Mantıkta ise işlem ağırlıklı sorulmuştur. Bu da bilginin yanı sıra test tekniği ve zaman yönetimi konularında iyi olmayı gerektirmektedir. Bilgisinden emin olmayanı, zamanı iyi yönetemeyeni eleyecek bir sınavdır. Bu nedenle geçen seneye göre biraz daha zorlayıcıdır. Kısa cevaplı soru, Psikoloji dersinin savunma mekanizmaları konusundan gelmiştir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları müfredata uygundur. Önceki yıllarda olduğu gibi paragraf yorumu ve kavram bilgisini sorgulayan niteliktedir.

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 20 + 2 kaçtır?