Kur’an’da Bazı Kavramlar Konu Anlatımı

Merhaba arkadaşlar size bu yazımızda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okuyarak  bilgi sahibi olabilirsiniz. Kur’an’da Bazı Kavramlar Nedir? sorusunun cevabı aşağıda sizleri bekliyor…

Kur’an’da Bazı Kavramlar

İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet

Hidayet sözlükte “yol göstermek, doğru yola iletmek ve gerçeğe ulaştırmak” anlamına gelir. Terim olarak ise, Allah’ın kitap ve Peygamberleri vasıtasıyla insanlara doğru yolu göstermesi ve onları bu yola ulaştırması demektir. Allah kendisini bu vasfından dolayı hâdî (hidayet veren) olarak nitelendirmiştir.

Allah, insan hidayete ersin diye ona akıl ve irade vermiş ve onu vahiy ile desteklemiştir. Hidayeti veren
Allah’tır. Hidayet, günahlarla iç içe bir hayat yaşayan bir kimsenin günahları terk etmesi ve yaşantısını Allah’ın
rızasına uygun bir hâle getirmesidir. Hidayet, Müslüman olmayan bir kimsenin İslam dinine girmesi anlamına da
gelmektedir.
Hidayetin zıddı ise dalalettir. Dalalet “doğru yoldan sapmak, haktan yüz çevirip batıla yönelmek, ilahî buyruklara aykırı davranmak” anlamlarına gelir.
Allah insana akıl ve irade vermiştir. Hayrı şerden, hakkı batıldan ayırma kabiliyeti bağışlamıştır.
Kitap ve peygamber göndermek suretiyle de hidayet ve dalalet yollarını açıklamıştır.
Akıl ve irade verilen insan hidayete veya dalalete yönelmede serbest bırakılmıştır.
Bununla birlikte Yüce Allah, kullarının dalaletini değil hidayetini ister.
Bu yüzden insan, iman edebilecek bir fıtratta yaratılmıştır.
Eğer insan bu fıtrat üzere yürümez, küfür ve sapkınlığa yönelirse dalalete düşmüş olur.

Yüce Allah’ın rahmeti ve lütfu gereği seçtiği peygamberler ve gönderdiği vahiyler, kulların hidayetine bir vesiledir.
İnsana düşen görev; Allah’ın gönderdiği kitaba ve elçisi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) uymak, Allah’tan hidayet istemektir.

Rabbimiz buyuruyor ki:
“İşte kitap; onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir hidayet rehberidir.”
(Bakara suresi, 2. ayet.)

“Şüphesiz biz insana doğru yolu gösterdik; artık o isterse şükreden olur, isterse nankör.”
(İnsan suresi, 3. ayet.)

“Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin.”
(Âl-i İmrân suresi, 8. ayet)

Peygamberimiz buyuruyor ki:
 “Allah’ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et.”

<Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan

İhsan”, yapılması gereken şeyi en iyi şekilde bilme ve güzel bir şekilde yerine getirme, başkasına iyilik etme, Allah’a kulluk, her görevi en iyi şekilde, önemseyerek, hakkıyla ve lâyık vechiyle yapma anlamına gelmektedir. Yapılan bir işin ihsan seviyesine ulaşabilmesi için kişinin öncelikle, ne yaptığının farkında olması ve onu en uygun, en güzel şekilde uygulaması gerekmektedir. Hz. Ali’nin, “Kişinin değeri, işindeki ihsanıyla ölçülür.” sözü de bir insanın hem kendisinin hem de yaptığı işlerin değerinin, ortaya koyacağı anlamlı, ölçülü, güzel davranışlarla değer kazanacağını ifade etmektedir.”

Allah’ı her an görüyormuş gibi yaşayan müminler, Kur’an-ı Kerim’de “muhsin” olarak isimlendirilmiş ve
onlardan övgüyle bahsedilmiştir.

İhsan ile hareket eden bir Müslüman
Her an Yüce Allah’ın huzurunda olduğunun bilinciyle davranışta bulunur.
Bütün amellerini samimiyetle yerine getirmeye çalışır.
Allah’ın hoşlanmadığı kötü söz ve fiillerden kaçınır.
Gurur ve kibre kapılmadan çevresindeki tüm insanlara karşı alçak gönüllü, kibar ve saygılı olur.
Yaptığı işleri en güzel şekilde yapmak için gayret gösterir.

<Allah İçin Samimiyet: İhlas

İhlas: Allah’a ve resulüne gönülden inanmaktır. Kullukta hiçbir şeyi Allah’a ortak koşmamaktır. Allah’ın emir ve yasaklarının dışına çıkmamaktır. Yüce Allah’ın rızasını kazanmaya çalışmaktır. İkiyüzlülük ve gösterişten uzaklaşmak, samimi ve mütevazı olmaktır.

İbadetlerin her türlü gösteriş, menfaat ve çıkar beklentisinden uzak; yalnızca O’nun rızasını gözeterek yapılması gerekir.
İhlas ve samimiyetle yapılan dualar, Allah katında makbul olan dualardandır.
İhlas ve samimiyet, ibadetlerimizde olduğu gibi insanlarla olan ilişkilerimizde de önemli bir yere sahiptir.
Mümin, güvenilirlik vasfını içten ve samimi davranışlarla ortaya koyabilir.
İhlas ve samimiyet olduğu müddetçe sosyal ilişkilerde doğallık ve dürüstlük hâkim olur.
İhlasın zıddı ise riyadır.
Riya sözlükte “gösteriş, iki yüzlülük, özü sözü bir olmama” gibi anlamlara gelir.

Riya, dinî terim olarak Allah rızası için yapılması gereken ibadetleri ve güzel davranışları, insanlara gösteriş ve çıkar sağlamak için yapmaktır.
İbadetlere ve davranışlara riya karıştırmak, yapılan işin Allah katında değersiz hâle gelmesine sebep olur.

<Allah’ın Emir ve Yasaklarına Riayet: Takva

İnsan, dikenli tarlada yürürken, zarar görmemek için nasıl dikkatli, titiz ve uyanık hareket ederse, mü’min de dînî hayatında haramlara ve mekruhlara dokunmamak için aynen öyle dikkatli ve hassas davranmalıdır. İşte Allah’ın muhabbet ve rızâsını kaybetmemek ve O’nun gazabını çekmemek için emir ve nehiylerine îtinâ ile tâbî olmak, bu itaat hâlini korkulan şeylerle aramıza perde gibi çekmek takvâdır. Bu sebeple takvâya kısaca “Allah’tan korkmak” ve “Allah’a saygı duymak” mânâları verilmiştir.

Hâsılı takvâ, fazilet ehli sâlih bir mü’min olarak Allah’ın rızâsına uygun bir hayat yaşamaktır.

Takva sahibi müminlere, müttaki denir.
Müttaki bir Müslüman günahlardan kaçınır ve büründüğü takva elbisesi ile her türlü kötülükten korunmaya çalışır.
Takva, günah işlemeyi önleyen bir koruyucu olarak kabul edilir.
Takva, ruhumuzun kötü duygularını örter ve ruhumuzu süsler.

Dosdoğru Yol: Sırat-ı Müstakim
Allah Yolunda Mücahede: Cihat
İyi, Doğru ve Güzel Davranış: Salih Amel

11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları için Tıklayınız

11. Sınıfta Yer Alan Diğer Ders ve Konuları için Tıklayınız

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
  1. Sude Doğan dedi ki:

    Çok güzel olmus anlatim

  2. livanur dedi ki:

    teşekkürler

  3. Murat dedi ki:

    gerçekten çok yararlı ve verimli bir yazı olmuş çok teşekkürler

BİR YORUM YAZIN

Soru: 52 + 4 kaçtır?


Basari Sıralamaları