reklam
logo
reklam
logo

KTO Karatay Üniversitesi Hakkında Bilgi

A+
A-
KTO Karatay Üniversitesi Hakkında Bilgi

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Üniversite Türü : Vakıf

İL : KONYA

Web Adresi : www.karatay.edu.tr/‎

Fakülteler ve Bölümler

FAKÜLTELER

Hukuk Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Tıp Fakültesi

YÜKSEKOKULLAR

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Adalet Meslek Yüksekokulu

ENSTİTÜLER

Fen Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimler Enstitüsü

KOORDİNATÖRLÜKLER

İngilizce Hazırlık Koordinatörlüğü
Erasmus Koordinatörlüğü
Üniversite Hakkında

2005 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Konya’nın ilk vakıf üniversitesi olarak eğitim hayatına başlamıştır. KTO Karatay Üniversitesi ilk öğrencilerini 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında kabul etmiş ve ilk mezunlarını Haziran 2013’te vermiştir.

Böylelikle 134 yıllık tarihiyle Osmanlı son döneminin ve Cumhuriyet yıllarının canlı tanığı olan Konya Ticaret Odası, KTO Karatay Üniversitesi ile sahip olduğu hafızayı 8 yüzyıl öncesine taşımıştır.
Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 07 /07/2009 tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’na 5913 Sayılı Kanun’un 1. Maddesi ile eklenen (aşağıda verilen) Ek 113. Madde ile kamu tüzel kişiliğine kavuşarak Konya’nın ilk vakıf üniversitesi olmuştur.

Resmi Gazete Ek Madde 113 – (Ek:23/06/2009-5913/1 madde)
Konya’da Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip KTO Karatay Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu üniversite, rektörlüğe bağlı olarak;
a) Hukuk Fakültesi’nden,
b)Mühendislik Fakültesi’nden,
c)İşletme ve Yönetim Fakültesi’nden,
d)Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nden,
e)Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden,
f) Tıp Fakültesi’nden,
g)Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu’ndan,
h)Adalet Meslek Yüksek Okulu’ndan,
ı)Fen Bilimleri Enstitüsü’nden,
j)Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden,
k)Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden,
oluşur.

Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan üniversitemiz sahip olduğu 90.133 metrekarelik alan dahilinde; 37.365 m2 kapalı ve 12.455 açık olmak üzere toplamda 49.820 metrekarelik alanda faaliyet göstermektedir.

KTO Karatay Üniversitesi 2010 yılında 3 fakülte ile eğitim öğretime başlamış olup bugün itibariyle 6 fakülte, 1 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ile eğitim vermektedir.2015-2016 eğitim öğretim yılında 138 önlisans, 3384 lisans, 417 lisansüstü olmak üzere yaklaşık 4000 öğrenci öğrenim görmektedir.

KTO Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası’nın üniversitesidir. Bu nedenle öğrencilerimiz sanayi ve ticaret dünyası ile iç içe eğitim görmektedir. Öğrenim süresi boyunca stajlarını tamamlayan öğrencilerimiz, sektörde aranılan özelliklere sahip bireyler olarak eğitimlerini tamamlamaktadır. Üniversitemizin hedefi mezun olduğunda iş kuracağı, çalışacağı sektörle ilgili temel verilere sahip, kurumun taleplerini karşılayabilecek donanımda, işte aranan mezunlar yetiştirmektir. Sektör Danışmanlığı projesi ile de akademik danışman öncülüğünde, öğrencilerin eğitim alanları ile ilgili mesleki ve sektörel donanımı öğrencilikleri devam ederken kazanmaları hedeflenmektedir. Bununla birlikte KTO Karatay Üniversitesi’nin hedefi öncelikle bölgesinde sanayi, ticaret kesiminin sorunlarını çözmeye yönelik eğitim ve araştırmalar yapmak, nitelikli, kolay iş bulan mezunlar yetiştirmek ve daha sonra ulusal, uluslararası çapta ön plana çıkan bir üniversite olmaktır.

Gelenekten geleceğe uzanan KTO Karatay Üniversitesi, iş dünyasının üniversitesi olarak yola çıkmış ve kuruluşu 1251 yılına dayanan; eğitim, bilim ve kültür tarihimizin simgesi olan Karatay Medresesi’nin günümüzdeki ruhu olmuştur. Geçmişten geleceğe taşınan Karatay Medresesi ruhu ile yoluna devam eden KTO Karatay Üniversitesi tüm insanlığa fayda sağlayan, uluslararası arenada hem teoride hem de uygulamada güçlü, bilimsel etkinlikleri ile adından söz ettiren, yerli ve yabancı tüm akademik dünya ile işbirliği sağlayan, vizyon sahibi bir üniversite olarak bölgesine ve ülkesine ışık saçmaya devam etmektedir.
Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM) ise KOBİ’lerin, kendini geliştirmek isteyen çalışanların ve istihdam edilmeyi bekleyen gençlerin daima hizmetindedir. Bunlara ek olarak, müşteri ve hizmet odaklı olarak çalışan KARSEM, yapmış olduğu sertifika programları ile kursiyerlerin memnuniyetini ve uygulamaya dönük somut faydalar kazanmalarını hedeflemektedir.
Karatay Selçuklu Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSUM) de Selçuklu dönemine ilişkin sosyal, kültürel, tarihi, bilimsel ve ekonomik birikimlerin ortaya çıkarılması için araştırma ve incelemeler yapmak amacıyla kurulmuştur. Merkez, Selçuklu döneminin önemli şahsiyetlerinden Mevlâna Celâleddin Rumî, Bahaeddin Veled, Sultan Veled, Emir Celâleddin Karatay, Yunus Emre, Şeyh Sadreddin gibi ünlü simaların eserlerinin daha da iyi anlaşılması ve gelecek nesillere aktarılmasına konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Bir başka merkez olan Karatay Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (KARTUM) amacı ise yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmektir.
13. yüzyılda sahip olduğu Türk İslam kültürü ile dünyanın gözdesi olan Konya’yı yeniden merkez bir şehir haline getirecek çalışmaların temeli, Karatay Medresesi kültürünü vizyon edinen KTO Karatay Üniversitesi ile atılmıştır. Karatay Medresesi’nin işletiminin üniversitemize devir işlemleri tamamlandığında ise kuruluş tarihimiz 1251 olarak alınacak, bununla beraber üniversitemiz dünyanın en eski üniversiteleri arasına yerini alacaktır.

2016 ÖSYM İLK YERLEŞTİRME TABAN PUANLAR

2016 ÖSYM İLK YERLEŞTİRME TABAN PUANLAR
TAM BURSLU % 75 BURSLU % 50 BURSLU ÜCRETLİ
BÖLÜM  Taban Puan Başarı Sırası   Taban Puan Başarı Sırası   Taban Puan Başarı Sırası Taban Puan Başarı Sırası
Tıp Fakültesi 506,169 2884 472,710 11572 466,081 14053 444,992 23594
Hukuk Fakültesi 465,804 5782 426,839 26882 422,928 30210 395,262 61282
Mühendislik Fakültesi
TAM BURSLU % 75 BURSLU % 50 BURSLU ÜCRETLİ
BÖLÜM  Taban Puan Başarı Sırası   Taban Puan Başarı Sırası   Taban Puan Başarı Sırası Taban Puan Başarı Sırası
İnşaat Mühendisliği 377,005 64716 353,898 82934 289,994 151056 273,314 175646
Bilgisayar Mühendisliği 373,491 67338 305,909 130969 *240,106 238886 **
Elektrik Elektronik Mühendisliği 392,047 54074 339,503 95575 263,197 192482 **
Mekatronik Mühendisliği 330,891 103755 287,571 154394 *240,010 239105 **
Makine Mühendisliği 347,253 88489 298,080 140463 242,565 233462  **
Malzeme Bilimi ve Nano Teknoloji Mühendisliği 290,807 149936 *243,439 231500 *  **
Endüstri Mühendisliği 321,123 113863 262,105 194470 *247,394 223014 *
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
TAM BURSLU % 75 BURSLU % 50 BURSLU ÜCRETLİ
BÖLÜM  Taban Puan Başarı Sırası   Taban Puan Başarı Sırası   Taban Puan Başarı Sırası Taban Puan Başarı Sırası
İşletme 324,337 163184 275,404 317450 237,022 504990 231,231 535150
Uluslararası Ticaret 358,255 99359 306,969 207475 250,085 436232 236,302 508877
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 297,181 237318 272,778 328482 *206,647 593955 *224,987 564077
İslam Ekonomisi ve Finans 344,569 154171 307,946 257910 282,833 352882 **
Lojistik Yönetimi 271,015 336080 228,692 547731 *209,447 592570 *221,802 575297
Enerji Yönetimi 306,229 209593 279,794 299509 242,502 475809 228,920 546687
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
TAM BURSLU % 75 BURSLU % 50 BURSLU ÜCRETLİ
BÖLÜM  Taban Puan Başarı Sırası   Taban Puan Başarı Sırası   Taban Puan Başarı Sırası Taban Puan Başarı Sırası
Sosyal Hizmet 394,719 62105 386,983 73350 372,379 97199 309,529 252813
Psikoloji 424,952 28450 416,495 36300 410,991 42104 373,071 96075
Sosyoloji 327,938 196763 303,934 271562 283,451 350167 231,152 585878
Tarih 476,359 1662 298,337 224423 278,180 299467 *220,744 547823
Mütercim – Tercümanlık ( Arapça ) 337,517 38716  ** ** **
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
TAM BURSLU % 75 BURSLU % 50 BURSLU ÜCRETLİ
BÖLÜM  Taban Puan Başarı Sırası   Taban Puan Başarı Sırası   Taban Puan Başarı Sırası Taban Puan Başarı Sırası
Mimarlık 413,474 40863 399,395 49389 370,648 69481 353,102 83585
İç Mimarlık 370,250 69780 326,016 108615 285,470 157486 231,160 260134
Grafik Tasarım 353,885 116911 331,155 162788 263,708 399953 228,476 569845
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
TAM BURSLU % 75 BURSLU % 50 BURSLU ÜCRETLİ
BÖLÜM  Taban Puan Başarı Sırası   Taban Puan Başarı Sırası   Taban Puan Başarı Sırası Taban Puan Başarı Sırası
Odyoloji 479,570 22400 467,379 31724 454,945 42205 319,173 249733
Hemşirelik 395,259 106073 378,951 128056 335,469 206658 283,049 390747
Çocuk Gelişimi 389,699 149062 366,799 221273 355,157 266792 283,663 756422
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 458,129 39428 443,652 52605 432,513 63579 363,215 152335
Beslenme ve Diyetetik 456,111 41200 436,271 59840 426,761 69678 353,902 168711
Ebelik 355,506 165733 337,305 201890 313,158 268449 239,012 709785
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet 368,801 220070 328,055 456073 311,267 591139 256,339 1158697
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
TAM BURSLU % 75 BURSLU % 50 BURSLU ÜCRETLİ
BÖLÜM  Taban Puan Başarı Sırası   Taban Puan Başarı Sırası   Taban Puan Başarı Sırası Taban Puan Başarı Sırası
Fizyoterapi 385,646 1109253 333,161 971550 293,370 1268305 257,137 1387846
Diyaliz 321,317 848973 284,530 1342123 274,801 1138453 246,754 1350084
Çocuk Gelişimi 343,235 1384499 297,799 1757393 294,094 1645226 229,388 1786557

sinavkazandiran

sinavkazandiran

BURSLAR

Burs başvuruları belirtilen başvuru süreleri içerisinde Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü’ne yapılır.
Burs Çeşitleri:
(1) Öğrenim ücretinden muafiyet sağlayan burslar
a) Üniversiteye Giriş Başarı Bursu (GBB)
b) Üstün Başarı Bursu (ÜBB)
c) Sporcu Bursları (SB)
ç) Personel ve Ticaret Odası Üyeleri Destek Bursları (PTODB)
d) Mezun Bursları (MB)
e) Şehit ve Gazi Bursları (ŞGB)
f) Kardeş Bursu (KB)
(2) Öğrenim ücretinden muafiyet sağlamayan diğer burslar
a) Üniversiteye Giriş Yüksek Başarı Bursu (GYBB)
b) Dil Okulu Bursları (DOB)
c) Yurtdışı, Yaz ve Kış Okulu Bursları (YYKOB)
ç) Yurtdışı Yüksek Lisans Bursları (YYLB)
d) Barınma Bursları (BB)
e) Asistan Öğrenci Bursları (AÖB)
f) Akademik İzinli Bilim İnsanı Destekleme Bursları (AİBİDB)
İki farklı burs almaya hak kazanan öğrencilerin sadece yüksek olan bursu geçerlidir.

TERCİH BURSU

YGS, LYS yolu ile Üniversitemiz Lisans (Hukuk ve Tıp Fakültesi hariç) ve Ön lisans Programlarından birini, ilk tercihine yazarak bu tercihine yerleştirilenlere %25, ikinci tercihine yazarak bu tercihine yerleştirilenlere %10 oranında, Lisans Programlarında 4 yıl (Hazırlık Programı dahil 5 yıl), ön lisans programlarında ise 2 yıl süresince tercih bursu verilir.
Not: DGS ile yerleşen öğrenciler için tercih bursu yoktur.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ YÜKSEK BAŞARI BURSU

ÖSYM başarı sıralaması ile yerleştiği puan türüne göre aşağıda ayrıntıları belirtilen başarı sıralamasına sahip olan öğrencilere sağlanan burstur.
Bu burs, lisans mezunu olup da Üniversitemizi kazanan öğrencilere uygulanmaz.
Bu burs için başvuru süresi ilan edilen Üniversiteye kayıt tarihinden itibaren 1 aydır. 1 ay içerisinde burs başvurusunda bulunmayan öğrenci GYBB’ den vazgeçmiş sayılır.
GYBB hazırlık dahil normal öğrenim süresi boyunca sağlanır, bu süre müddetince başarısız olunması halinde burs kesilmez.
Üniversiteye Giriş Yüksek Başarı Bursu (GYBB) bursunu kazanan bir öğrenci akademik yıl boyunca sekiz ay olmak üzere, Türkiye genelinde;

TS ve DİL Puanı hariç olmak üzere diğer puan türlerinden;

1-100 arası derece yapan öğrenciler aylık: 3.000,00 TL
101-1000 arası derece yapan öğrenciler aylık: 2.500,00 TL
1001-2500 arası derece yapan öğrenciler aylık: 2.000,00 TL
2501-5000 arası derece yapan öğrenciler aylık: 1.500,00 TL
5001-10000 arası derece yapan öğrenciler aylık: 1.000,00 TL

TS (Türkçe- Sosyal) puan türünden;

1-100 arası derece yapan öğrenciler aylık: 2.000,00 TL
101-1000 arası derece yapan öğrenciler aylık: 1.500,00 TL
1001-2500 arası derece yapan öğrenciler aylık: 1.000,00 TL
2501-5000 arası derece yapan öğrenciler aylık: 500,00 TL

DİL puan türünden;

1-100 arası derece yapan öğrenciler aylık: 1.500,00 TL
101-1000 arası derece yapan öğrenciler aylık: 1.000,00 TL ödeme yapılır.

ÜSTÜN BAŞARI BURSU

Bu burs, İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç her ders yılı sonunda eğitim programında belirlenen asgari ders yükünü almış olmak kaydıyla yıllık not ortalaması 4,00 üzerinden 3,25 veya daha yüksek olan, alttan dersi bulunmayan, okuldan uzaklaştırma cezası almamış olan ve kendi sınıfında derece yapan öğrencilere sağlanan burstur. Buna göre;
a) 25 ya da daha az öğrencisi olan sınıflarda 1. olan öğrenci bir sonraki yıl için tam bursu,
b) 26 – 50 arasında öğrencisi olan sınıflarda 1. olan öğrenci tam bursu, 2. olan öğrenci burssuz ise % 50 bursu, kısmî burslu ise bir üst bursu,
c) 51 – 100 arasında öğrencisi olan sınıflarda 1. ve 2. olan öğrenciler bir sonraki yıl tam bursu; 3. ve 4. olan öğrenciler burssuz ise %50 bursu, kısmî burslu ise bir üst bursu,
ç) Yüzden fazla öğrencisi olan sınıflarda 1. 2. ve 3. olan öğrenciler tam bursu; 4. 5. ve 6. olan öğrenciler burssuz ise %50 bursu, kısmî burslu ise bir üst bursu,
hak ederler.
Sınıf dereceleri hesap edilirken tam burslu öğrenciler de dikkate alınır. ÜBB bursu öğrencinin sadece sınıfını derece ile geçtiği yılı takip eden öğretim yılı için geçerlidir. Öğrencilerin not ortalamaları ve sınıf dereceleri bütünleme sınavının sonuçlarına göre değerlendirilir.

Bu burs için başvuru süresi akademik takvimde ilan edilen kayıt yenileme tarihinden itibaren bir aydır. Bir ay içerisinde burs başvurusunda bulunmayan öğrenci üstün başarı bursundan vazgeçmiş sayılır.

SPORCU BURSLARI (SB)

Milli Sporcu Bursu

Üniversitemize kayıt tarihinde bir spor dalında milli takım kadrosunda yer alan öğrencilere sağlanacak burstur. Burs, öğrencilerin milli takımda bulundukları süreyi kapsamak üzere, Mütevelli Heyetince her yıl belirlenecek branşlar ve kontenjanlar esas alınarak öğrenim ücretinden %100 muafiyet sağlar.

Öğrencinin Milli Sporcu Bursu almaya hak kazanması için, bursluluğun devam ettiği süre içinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği veya düzenlemesine izin verdiği üniversitelerarası spor faaliyetlerine Üniversitemiz adına katılmayı kabul ettiğine dair bir taahhütnameyi imzalaması gerekir.

Üniversitemize kayıt yaptırdıktan sonra bir spor dalında milli takım kadrosuna giren öğrenci, o yıl için belirlenmiş milli sporcu kontenjanı kapsamında bu burstan yararlanabilir. Bu durumda, öğrenim ücreti muafiyeti öğrencinin milli takım kadrosuna alındığı tarihi takip eden akademik yılı başından itibaren geçerlilik kazanır.
Milli sporcu kontenjanı kapsamında öğrenim ücretinden muaf olmak üzere kayıt yaptırmak isteyenler, kayıtlar için ilan edilen sürede ön başvurularını yapar. Süre sonunda, gerekli şartları taşıyan başvuranlara kontenjan dâhilinde ÖSYM başarı sıralamaları ile Üniversitemize yerleştiği puan türü dikkate alınarak bu burs sağlanır.
ÖSYM başarı sıralamalarına göre yapılan yerleştirmelerin tamamlanmasından sonra kontenjan kaldığı takdirde, sırasıyla Dikey Geçiş Sınavı ve Yatay Geçiş ile üniversiteye kayıt yaptıran milli sporcular bu burstan yararlandırılır.

Bu burs, 2016-2017 akademik yılından itibaren Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.

Diğer Sporcu Bursları

Bireysel spor dallarında, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen veya Federasyon tarafından katılım sağlanan üstün başarı göstererek uluslararası yarışmalarda ilk üç derecede yer alan ön lisans ve lisans öğrencilerine %50, ulusal yarışmalarda ilk üç derecede yer alanlara %25 burs sağlanır.

Takım sporlarında, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen veya Federasyon tarafından katılım sağlanan uluslararası ve ulusal yarışmalarda Üniversitemizi temsilen okul takımlarında yer alarak; ilk üç derecede yer alan öğrencilere Rektörlük makamının uygun görüşü ve Mütevelli Heyetin onayına göre belirlenen oranlarda başarı bursu sağlanır.

Öğrenim ücreti muafiyeti öğrencinin ulusal ve uluslararası spor yarışmalarında derece aldığı tarihi takip eden akademik yılı başından itibaren geçerlilik kazanır.
Bu burs, 2016-2017 akademik yılından itibaren Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.

TİCARET ODASI ÜYELERİ DESTEK BURSLARI

Konya Ticaret Odası üyelerinin ve birinci derece yakınlarının herhangi bir ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırmaları halinde %15 oranında destek bursu sağlanır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarının Üniversitemiz ile protokol yapmaları şartı ile üyelerinin ve birinci derece yakınlarının herhangi bir ön lisans veya lisans programlarına kayıt yaptırmaları halinde %10 oranında destek bursu sağlanır.

Ticaret odası üyeleri destek bursu, üyelerin yetki belgesi getirmesi ve bu yetki belgesinin öğrenim hayatı boyunca her akademik yılbaşında yenilenmesi şartı ile sağlanır.

MEZUN BURSLARI (MB)

Üniversitemiz lisans mezunu olan öğrencilerin, yüksek lisans eğitimine kayıt yaptırmaya hak kazanmaları durumunda %50 oranında, lisans programından derece ile mezun olmaları halinde %100 oranında mezun bursu sağlanır.

Doktora eğitimine hak kazanılması durumunda, lisans ve yüksek lisans öğrenimi Üniversitemizde alınmışsa %50 oranında, yalnızca yüksek lisans eğitiminin Üniversitemizde alınmış olması durumunda, %30 oranında mezun bursu sağlanır.

ŞEHİT-GAZİ BURSU

2017-2018 eğitim-öğretim yılında YGS, LYS, DGS ve yatay geçiş yolu ile Üniversitemiz programlarına ücretli veya kısmi burslu kontenjandan yerleşen şehit veya gazi olmuş Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu ve devlet görevlilerinin çocuklarına, bu durumlarını belgelemeleri koşuluyla tüm programlarda tam burslu 5’şer kontenjan ayrılmıştır. Belirlenen sayıdan fazla başvuru olması durumunda başvuranlar arasından ÖSYM başarı sıralamaları esas alınarak normal eğitim öğretim süresi boyunca bu burstan faydalandırılır.
Şehit-Gazi burs başvurusu, kayıtlar için ilan edilen süre içerisinde yapılmalıdır.
ÖSYM başarı sıralamalarına göre yapılan yerleştirmelerin tamamlanmasından sonra kontenjan kaldığı takdirde, Dikey Geçiş ve Yatay Geçiş ile Üniversiteye kayıt yaptıran şehit ve gazi çocukları da bu burstan yararlandırılır.

KARDEŞ BURSLARI (KB)

Üniversitemizde öğrenim gören (ön lisans, lisans ve lisansüstü) kardeşlere uygulanan burstur. Kardeşlerden birinin tam burslu veya kısmi burslu olması halinde diğer kardeşe %5 oranında, kardeşlerden ikisinin de burslu olmaması durumunda ayrı ayrı %10 oranında öğrenim ücretinden muafiyet sağlanır.

Kardeşlerden birinin mezuniyet durumu dışında Üniversiteden ilişik kesmesi halinde diğer kardeşe indirim uygulaması ilişik kesmeyi takip eden akademik yılbaşında sona erer.
Bu burs, diğer burslarla birleşmez, birden fazla bursa hak kazanılması durumunda en yüksek burs geçerlidir.

Bu burs için başvuru süresi akademik takvimde ilan edilen ikinci kardeşin üniversiteye kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Bir ay içerisinde burs başvurusunda bulunmayan öğrenci kardeş bursundan vazgeçmiş sayılır.

DİL OKULU BURSLARI (DOB)

ÖSYM başarı sıralaması ile TS ve DİL puan türleri hariç olmak üzere diğer puan türlerinden ilk 5.000 başarı sıralaması, TS puan türünden ilk 2.500 başarı sıralaması, DİL puan türünden ilk 100 başarı sıralaması olan öğrenciler, yaz ayını kapsayacak şekilde en fazla iki ay olmak üzere 1.sınıf, 2. sınıf veya 3.sınıfı tamamlamalarını müteakip, öngörülen sürelerde talepte bulunmaları halinde Üniversitemizin anlaşma yaptığı ülke ve organizasyonlarda dil kursuna gönderilir.
Burs; dil okulu ücreti ile KTO Karatay Üniversitesi Seyahat Yönergesinde Dil Okulu için belirtilen aylık burs bedelinden ibarettir.
Bu burstan her öğrenci yalnızca bir defa yararlanabilir.
Bu burs, 2016-2017 Akademik yılından itibaren Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.
Bu burs, lisans mezunu olup da Üniversitemizi kazanan öğrencilere uygulanmaz.

YURT DIŞI YAZ VE KIŞ OKULU BURSLARI (YYKOB)

ÖSYM başarı sıralaması TS ve DİL puan türleri hariç olmak üzere diğer puan türlerinden 5.001-10.000 arası başarı sıralaması, TS puan türünden 2.501- 5.000 arası başarı sıralaması, DİL puan türünden 101-1.000 arası başarı sıralaması olan öğrenciler, öngörülen sürelerde talepte bulunmaları halinde 1.sınıf, 2.sınıf veya 3.sınıfın yaz veya kış aylarında 2 hafta süre ile Üniversitemizin anlaşma yaptığı ülke ve organizasyonlarda dil kursuna gönderilir.
Burs; yaz ve kış okulu ücreti ile KTO Karatay Üniversitesi Seyahat Yönergesinde Yurt Dışı Yaz ve Kış Okulu için belirtilen haftalık burs bedelinden ibarettir.
Bu burstan her öğrenci yalnızca bir defa yararlanabilir.
Bu burs, 2016-2017 Akademik yılından itibaren Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.
Bu burs, lisans mezunu olup da Üniversitemizi kazanan öğrencilere uygulanmaz.

YURTDIŞI YÜKSEK LİSANS BURSLARI (YYLB)

Okul birincisi ve ikincisi olarak Üniversitemizden mezun olan öğrenciler, öngörülen sürelerde talepte bulunmaları halinde Rektörlük onayı ile gideceği ülke, üniversite ve alan belli olmak üzere Yüksek Lisans amacıyla yurtdışına gönderilir. Ancak öğrencinin yeterli yabancı dil düzeyine sahip olması sorumluluğu mevcuttur. Öğrencinin yüksek lisans eğitim gideri, yılda bir kez ulaşım gideri ile KTO Karatay Üniversitesi Seyahat Yönergesinde Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursu için belirlenen harcırah, normal öğrenim süresi içerisinde karşılanır. Bu kapsamda öğrenciden öğretim süresinde yapılacak harcama öngörülerine göre belirlenen miktarın iki katı senet alınır ve burs geçerliliği bu senedin ve çalışma taahhüdünü kapsayan sözleşmenin imzalanmasını müteakip geçerlilik kazanır.

Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan öğrenci, gerekli şartları taşımak kaydıyla eğitim sürecinin iki katı süre, üniversitenin ilgili biriminde araştırma görevlisi olarak çalışmak zorundadır. Eğitimini tamamlayamayan veya tamamladıktan sonra öngörülen sürede üniversitede çalışmayan bursiyerden, yapılan masrafın iki katı tahsil edilir.
Bu burstan yatay geçiş ve DGS ile üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler yararlanamaz.

BARINMA BURSLARI (BB)

Üniversitemize YGS ve LYS sınavları ile yerleşen ve il merkezi dışında ikamet eden TS ve DİL puan türleri hariç olmak üzere diğer puan türlerinden ilk 10.000 ÖSYM başarı sıralamasına sahip, TS puan türünde ilk 5.000 başarı sıralamasına sahip, DİL puan türünde ilk 1.000 başarı sıralamasına sahip tam burslu öğrenciler, üniversitemizin uygun göreceği konukevinde ücretsiz kalma hakkını kazanırlar. Bu öğrencilerden Üniversitemizi 1-1000 ÖSYM başarı sıralamasından kazananlara tek kişilik odalarda konaklama imkânı sağlanır.
Eğitim-öğretim başarısı ile ilişkilendirilmeden uygulanan bir burstur.
Barınma bursu diğer burslarla birleşebilir.
Ek yerleştirme ile Üniversitemize yerleşen öğrenciler bu burstan yararlanamaz.
Bu burs için başvuru süresi akademik takvimde ilan edilen üniversiteye kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Bir ay içerisinde burs başvurusunda bulunmayan öğrenci barınma bursundan vazgeçmiş sayılır.

Bu burstan yararlanan öğrencinin bir akademik yıl içerisinde 3 (üç) hafta konukevine devamsızlık sağlaması, konukevinden kendi isteği ile ayrılması durumunda barınma bursu kesilir.

BURSLARIN KESİLMESİ

Burs kazanan öğrencilerin Üniversiteden ilişik kesmeleri, kayıt dondurmaları, kayıt yenilememeleri ve normal öğrenim süresini aşmaları halinde bursları kesilir. Kayıt dondurma ve kayıt yenilememe sebebiyle bursları kesilen öğrenciler, kayıtlarını yenilettikleri andan itibaren burs alma şartlarını kaybetmemişlerse, tekrar burs almaya devam ederler. Mücbir sebeplerden dolayı Üniversitemiz ile ilişikleri kesilen öğrencilerin durumu Burs Komisyonunda değerlendirilir. Okuldan bir aydan fazla süre ile uzaklaştırma cezası alan öğrenciler GBB bursları dışında kalan bursları alma hakkını kaybeder.

Üniversite tarafından görevlendirilen, yurt içi veya yurt dışı değişim programlarına katılan veya Üniversitemiz tarafından izin verilen öğrencilerin bursları kesilmez.
Paraf, Maximum, World, Card Finans ve Bonus’a yıl ücretinin tamamı 8 taksite kadar taksitlendirilmektedir.
Yıl ücretinin tamamının tek seferde nakit ödenmesi hâlinde %6, kredi kartıyla tek çekimde ise %5 indirim uygulanmaktadır.
Burslar hakkında her türlü sorunuz için WhatsApp’tan ulaşabilirsiniz: 0549 511 12 51

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.