KPSS Puan Türleri ve Meslekleri 2022

KPSS Puan Türleri Hangi Mesleklere Karşılık Geliyor? KPSS’de hangi puan türü nerede kullanılıyor?

kpss puan türleri ve meslekler,kpss puan türleri 2021 ,kpss puan türleri ve meslekler,kpss puan türleri ve kurumlar,kpss puan türlerine göre alım yapan kurumlar

KPSS’DE 121 ÇEŞİT PUAN TÜRÜ BULUNUYOR

KPSS’de şuanda toplam 121 çeşit puan bulunmaktadır. Bu puanların her biri hem bileşen olarak hem de bileşen ağırlığı olarak farklıdır.

Kaç Çeşit KPSS Vardır? Hangi Gruplar İçin KPSS Düzenlenmektedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı dahilinde farklı mezuniyet durumu olan adaylar için farklı oturumlar gerçekleştirilmektedir. Yazımızın konusu olan KPSS A Grubu ve KPSS B Grubu sınavlarının yanında başka alanlar için de KPSS oturumları bulunmaktadır. Şimdi KPSS kapsamında yapılan sınav oturumlarına ve ilgilendirdikleri alanlara kısaca değinelim;

 • KPSS Lisans Sınavı – Tüm lisans mezunu adaylar
 • KPSS Ön Lisans Sınavı – Tüm önlisans mezunu adaylar
 • KPSS Orta Öğretim – Tüm ortaöğretim (lise) mezunu adaylar
 • KPSS Eğitim Bilimleri – Eğitim Fakültesi mezunu adaylar ile diğer lisans programlarından mezun olup da pedagojik formasyon alan adaylar
 • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) – Eğitim Fakültesi mezunu adayların yanı sıra diğer lisans programlarından mezun olup da pedagojik formasyon alan adaylar
 • KPSS Lisans Sınavı; KPSS Lisans sınavı üniversitelerin lisans programlarından mezun olan adaylar için gerçekleştirilen ve ÖSYM’nin gerçekleştirdiği merkezi yerleştirmeler ile kurumların açıktan gerçekleştirdiği alımlarda kullanılacak puanın elde edildiği sınavdır.
 • KPSS Önlisans Sınavı; Bu sınav üniversitelerin ön lisans programlarından, meslek yüksek okullarından mezun olan adaylar için gerçekleştirilen ve ÖSYM’nin merkezi yerleştirmeler ile kurumların açıktan gerçekleştirdiği alımlardan kullanılacak puanın elde edildiği sınavdır.
 • KPSS Ortaöğretim Sınavı; Bu sınav lise ve dengi sayılan okullardan mezun olan adaylar için gerçekleştirilen ve ÖSYM’nin merkezi yerleştirmeler ile kurumların açıktan gerçekleştirdiği alımlardan kullanılacak puanın elde edildiği sınavdır.
 • KPSS A Grubu Sınavı: KPSS A Grubu sınavı üniversitelerin başta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile dengi okullarının bölümlerinden mezun olan adaylar ile Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Aktüerya, Matematik, İstatistik bölümlerinden mezun olan adaylar için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve kamu kurumlarında yer alan denetmen yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, stajyer kontrolörlük, denetçi yardımcılığı gibi kadrolara yerleşmek için gerekli puanların alınmasını sağlayan sınavdır.
 • KPSS Öğretmenlik Sınavları; Üniversitelerden mezun olmuş olan öğretmen adaylarının, atanmalarına esas olan puan türlerini alabilmeleri için katılmaları gereken KPSS oturumları KPSS Öğretmenlik adı altında değerlendirilebilir. KPSS Eğitim Bilimleri ve KPSS ÖABT olarak iki farklı sınavdan ilkine tüm öğretmen adayları, alan sınavına ise belirli öğretmenlik alanları katılmalıdırlar.
 • KPSS DHBT: Devlet uhdesinde yer alan din hizmetleri görevlerine atanmak isteyen adayların katılması gereken din hizmetleri alan sınavıdır.
 • EKPSS: Kamu kurumlarında yer alan engelli çalışan kadrolarına atanmak isteyen engelli adayların katılması gereken sınavdır.

Bileşen, bir puanın hesaplanmasında etkili olan alanlardır. Örnek verecek olursak, P3 puanı Genel Kültür ve Genel Yetenek bileşenleri yeterlidir. P48 puanı da GK, GY, hukuk, iktisat, muhasebe ve maliye bileşenlerinden oluşur.

Bileşen ağırlığı; bir puanın bileşeninin, o puanı yüzde kaç oranında etkilediğidir. Örneğin P3 puanında Genel Kültür %50 ve Genel Yetenek %50 etkilemektedir. P2 puan türünde GK%60 ve GY %40 etkilemektedir.

Puanların kullanım alanları

KPSS’de 121 çeşit farklı puan bulunmaktadır. Bunların hangi alanlarda kullanıldıklarını aşağıdaki tabloda görebiliriz:

Puan Kullanım Alanı Puan Kullanım Alanı
P3 Lisans – A ve B grubu P124 Lisans- imam alımları
P10 – P121 Eğitim mezunları: Öğretmenlik ve A grubu

 

Lisans (4 yıllık) mezunu adayların hem B grubu hem de A grubu alımlarda kullanabildiği puan türüdür. Ancak P3 puan türünün özelliği yıldan yıla değişmektedir. Çünkü tek yıllarda (2017-2019 gibi) yapılan KPSS’lerde hesaplanan P3 puan türleri sadece A GRUBU alımlarda kullanılabilmektedir. Çift yıllarda (2018, 2020 gibi) yapılan KPSS’lerde hesaplanan P3 puanı ise A GRUBU + B GRUBU alımlarda kullanılabilmektedir. P3 puanı 2 yıl geçerlidir.

P121 Puanı

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. Bu puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri + Öğretmen Alan Bilgisi Testi bileşenlerinden oluşur.

Kılavuzda belirtilen sadece 18 bölümden mezun olan adaylar bu sınav oturumlarına katılırlar ve bu puanla tercih yaparlar. Diğer bölümlerden mezun olan adaylar ise P10 puan türü ile tercih yaparlar.

P121 puan türü 2 yıl geçerlidir. Her yıl yapılan KPSS ile bu puan türü hesaplanmakta ve kullanılmaktadır.

P10 Puanı

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. Bu puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri bileşenlerinden oluşur.

P121 puan türü gelmeden önce sadece P10 puan türü kullanılmaktaydı. Şuan ise yukarıda belirttiğimiz 18 bölüm haricindeki eğitim fakültesi mezunları bu puan türü ile tercih yapmaktadır.

P10 puan türü 2 yıl geçerlidir. Her yıl yapılan KPSS ile bu puan türü hesaplanmakta ve kullanılmaktadır.

Diğer puan türleri nerede kullanılıyor?

Yukarıda yer verilen puan türleri dışında kalan puan türleri, KPSS-A grubu alımlarında kullanılmaktadır.
Örneğin, SGK, denetmen yardımcısı alımını KPSS P13, KPSS P23, KPSS P40, KPSS P42 ve KPSS P47 puan türleriyle yapmıştır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, uzman yardımcısı alırken, hukuk bölümü mezunu adaylar için P4, iktisat bölümü mezunu adaylar için P14 ve uluslararası ilişkiler bölümü mezunu adaylar için P34 puan türünü esas almıştır.
Rekabet Kurumu uzman yardımcısı alırken, KPSS P14, KPSS P15, KPSS P16, KPSS P24, KPSS P25, KPSS P26 KPSS P27, KPSS P28, KPSS P31 veya KPSS P36 puan türlerini kullanmıştır.

KPSS’de 121 çeşit farklı puan bulunmaktadır. Bunların hangi alanlarda kullanıldıklarını aşağıdaki tabloda görebiliriz:

PUAN TÜRÜ BÖLÜM/FAKÜLTE KURUMLAR KADROLAR
KPSS P1 Bankacılık T.C Merkez Bankası Uzman Yardımcısı
Bankacılık ve Finans T.C Merkez Bankası Uzman Yardımcısı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri T.C Merkez Bankası
Ekonometri T.C Merkez Bankası Uzman Yardımcısı
Ekonomi T.C Merkez Bankası Uzman Yardımcısı
İktisat T.C Merkez Bankası Denetçi Yardımcısı
İş İdaresi T.C Merkez Bankası Uzman Yardımcısı
İşletme T.C Merkez Bankası Uzman Yardımcısı
Kamu Yönetimi T.C Merkez Bankası Uzman Yardımcısı
Sigortacılık T.C Merkez Bankası Uzman Yardımcısı
Uluslararası Ticaret T.C Merkez Bankası Uzman Yardımcısı
Hukuk T.C Merkez Bankası Uzman Yardımcısı
İktisat Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcısı
İşletme Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcısı
Siyasal Bilgiler Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcısı
İ. İ. B. F. Mezunları Rekabet Uzman Yardımcısı
Endüstri Mühendisliği Rekabet Uzman Yardımcısı
İnşaat Mühendisliği Rekabet Uzman Yardımcısı
Hukuk Rekabet Uzman Yardımcısı
KPSS P2 İşletme T.C Merkez Bankası Denetçi Yardımcısı
İ. İ. B. F. Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı
İ. İ. B. F. Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
KPSS P3 MEMUR VE SÖZLEŞMELİ ALIMLARDAKİ ANA PUAN TÜRÜ
KPSS P4 Mühendislik Fakültesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı
İletişim Fakültesi BDDK Uzman Yardımcısı
SPK Uzman Yardımcısı
BDDK Uzman Yardımcısı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı
KPSS P6 ÖSYM Uzman Yardımcısı
BDDK Uzman Yardımcısı
İ. İ. B. F. SPK Uzman Yardımcısı
Siyasal Bilgiler-Siyaset Bilimi SPK Uzman Yardımcısı
Mühendislik Fakültesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığı Enerji Uzman Yardımcılığı
Hukuk SPK Uzman Yardımcısı
KPSS P7 Bilgisayar Mühendisliği Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcısı
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı
Çevre Mühendisliği Uzman Yardımcısı
Endüstri Mühendisliği Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcısı
Gıda Mühendisliği Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcısı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcısı
KPSS P8 Matematik Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı
İ. İ. B. F.-Hukuk-Siyasal Bilgiler- Matematik-İstatistik-Ziraat ve İletişim Fakülteleri Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı
Toprak Mahsulleri Müfettiş Yardımcısı
Başbakanlık Uzman Yardımcısı
Çevre ve Orman Bakanlığı Uzman Yardımcılığı
KPSS P10 EĞİTİM FAKÜLTESİ
KPSS P11 Hukuk-Siyasal Bilgiler-İletişim- İktisat-İşletme-İktisadî ve İdari Bilimler-İlahiyat, İletişim Fakülteleri-Sosyoloji-Psikoloji- Antropoloji, Tarih, İnsan ve Toplum Bilimleri, Mütercim- Tercümanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı
Hukuk BDDK Bankacılık Uzman Yardımcısı
KPSS 12 Ev Ekonomisi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolör (İdari)
Kimya ve Kimya Mühendisliği Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı
SGK Müfettiş Yardımcılığı
KPSS P13 SGK Müfettiş Yardımcılığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettiş Yardımcısı
KPSS P16 BDDK Uzman Yardımcısı ve Denetçi
KPSS P17 Mühendislik Fakültesi Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı
KPSS P18 Uluslararası Ticaret Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcısı
KPSS P20 Hukuk BDDK Bankacılık Uzman Yardımcısı
KPSS P21 AB Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı
Hukuk Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı
Hukuk Hazine Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı
Hukuk BDDK Bankacılık Uzman Yardımcısı
KPSS P22 İktisat Hazine Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı
İktisat AB Genel Sekreterliği AB Uzman Yardımcısı
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı TÜİK Uzman Yardımcısı
KPSS P23 İşletme Hazine Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı
İşletme AB Genel Sekreterliği AB Uzman Yardımcısı
KPSS P24 Maliye AB Genel Sekreterliği AB Uzman Yardımcısı
Maliye Hazine Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı
TBMM Uzman Yardımcısı
KPSS P25 İstatistik Hazine Müsteşarlığı Uzman Yardımcısı
SGK Sigorta Uzman Yardımcısı
KPSS P27 BDDK Uzman Yardımcısı
KPSS P28 İller Bankası Uzman Yardımcısı – Teknik Uzman Yardımcısı
KPSS P29 İller Bankası Hazine Uzman Yardımcısı
KPSS P30 Kamu Yönetimi Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
Kamu Yönetimi Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
KPSS P31 İçişleri Bakanlığı İl Göç Uzmanlığı
İçişleri Bakanlığı Uzman Yardımcılığı
İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzman Yardımcılığı
TBMM Uzman Yardımcılığı
KPSS P33 İ. İ. B. F. TBMM Genel Sekreterliği Uzman Yardımcılığı
TÜİK Uzman Yardımcılığı
KPSS 34 Matematik-Ekonometri-İktisat- İstatistik Başkanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcılığı
TBMM Uzman Yardımcısı
KPSS P35 İ. İ. B. F. TBMM Uzman Yardımcısı
BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü Denetmen Yardımcısı
Ulaştırma Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı
Maliye bakanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı
İ. İ. B. F.-Hukuk-Siyasal Bilgiler- Endüstri Mühendisliği-İstatistik BDDK BDDK Uzman Yardımcısı BDDK Yeminli Murakıp Yardımcısı Bankacılık Uzman Yardımcısı
KPSS P36 Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
KPSS P37 İçişleri Bakanlığı Kaymakam
TBMM Uzman Yardımcısı
KPSS P39 Muhasebat Genel Müdürlüğü Stajyer Muhasebet Kontrolörü
Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzmanı
KPSS P40 İ. İ. B. F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakültelerine bağlı bölümler ile Bankacılık, Bankacılık ve Finans, İstatistik, Endüstri Mühendisliği BDDK Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı-Bankacılık Uzman Yardımcılığı
İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri PTT PTT Müfettiş Yardımcısı
İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı
İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Gençlik ve Spor Bakanlığı- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müfettiş Yardımcısı
KPSS P42 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Maliye Bakanlığı Devlet Malları Uzman Yardımcısı- Milli Emlak Denetmen Yardımcısı- Milli Emlak Uzman Yardımcısı
KPSS P43 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Maliye Bakanlığı Muhasebe Uzman Yardımcısı-Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı- Muhasebe Denetmen Yardımcısı
İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Gümrük ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı-Uzman Yardımcısı
KPSS P44
KPSS P45 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı
KPSS P46 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettiş Yardımcısı
KPSS P47 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Başkabanlık Devlet Personel Başkanlığı-Gençlik ve Spor Bakanlığı Uzman Yardımcısı
KPSS P48 Hukuk-Siyasal Bilgiler-İletişim- İktisat-İşletme-İktisadi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı
İdari Bilimler-İlahiyat, İletişim Fakülteleri-Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji, Tarih, İnsan ve Toplum Bilimleri, Mütercim- Tercümanlık
KPSS P49 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı-Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı-Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı
KPSS P51 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Sağlık Bakanlığı-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı-Stajyer Kontröler-Bankalar Uzman Yardımcısı
KPSS P53 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Kültür ve Turizm Bakanlığı-BDDK Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı- Stajyer Kontröler-Bankalar Uzman Yardımcısı
KPSS P54 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Maliye Bakanlığı-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcısı- Uzman Yardımcısı-Hukuk Uzman Yardımcısı-SPK Uzman Yardımcısı
KPSS P56 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Maliye Bakanlığı-BDDK-TBMM Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı- Maliye Uzman Yardımcısı -BDDK Uzman Yardımcısı
KPSS P57 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Maliye Bakanlığı Stajyer Gelirler Kontrolörü
KPSS P58 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri- Sosyoloji Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı- Devlet İstatistik Enstitüsü-İçişleri Bakanlığı Uzman Yardımcısı-Dernekler denetçi Yardımcısı-Stajyer Gelirler Kontrolörü
KPSS P59 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri İçişleri Bakanlığı Dernek Denetçi Yardımcısı
İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı
KPSS P61
KPSS P62 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcısı
KPSS P63 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri SGK Uzman Yardımcısı
KPSS P64 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcılığı
KPSS P67 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı (İdari)
KPSS P70 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Müfettiş Yardımcısı
KPSS P72 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcılığı
KPSS P77-78 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Telekomünikasyon Kurumu Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı
KPSS P79 Hukuk Savunma Sanayi-ÖSYM Uzman Yardımcısı-Test Geliştirme
KPSS P82 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Dışişleri Bakanlığı-Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı-Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
KPSS P84 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri- Mühendislik Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolör-Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı
KPSS P88 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı-Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası İlişkiler)-Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcısı
KPSS P89 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı-Kontrolör Yardımcısı
KPSS P92 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler-İktisat, İşletme Fakülteleri-Matematik-İstatistik- Ekonometri-İletişim Fakültesi- Fizik-Sosyoloji-Psikoloji Başkanlık Hazine Müsteşarlığı TÜİK Hazine Uzman Yardımcısı (Matematik)-Hazine Uzman Yardımcısı (Ekonometri)-TÜİK Uzman Yardımcısı
KPSS P95-97 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Başbakanlık Uzman Yardımcılığı
KPSS P96 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Denetmen Yardımcılığı
İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri
KPSS P98 TBMM-Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
KPSS P100 Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü
KPSS P103-P104 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı-Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzman Yardımcılığı
KPSS P105 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri- Ekonometri Maliye Bakanlığı Maliye Uzman Yardımcılığı
KPSS P106 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı
KPSS P107 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler-İktisat, İşletme Fakülteleri Maliye Bakanlığı Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğü
KPSS P108 İ.İ.B.F.-Hukuk, Uluslararası İlişkiler-İktisat, İşletme Fakülteleri-İnşaat Mühendisliği Başbakanlık-Ulaştırma Bakanlığı Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı-AB Uzman Yardımcılığı
KPSS P109 İ.İ.B.F.-Hukuk, Uluslararası İlişkiler-İktisat, İşletme Fakülteleri-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi-Psikoloji-Sosyal Hizmetler Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
KPSS P110 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
KPSS P111-P112 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler- İktisat, İşletme Fakülteleri-Ekonometri-İstatistik TBMM-SGK Uzman Yardımcısı
KPSS P113 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler-İktisat, İşletme Fakülteleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Türkiye İş Kurumu
KPSS P114 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler-İktisat, İşletme Fakülteleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
KPSS P115 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler-İktisat, İşletme Fakülteleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Uzman Yardımcısı
KPSS P116 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uzman Yardımcısı
KPSS P117 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler-İktisat, İşletme Fakülteleri Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı
KPSS P118 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler-İktisat, İşletme Fakülteleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Başbakanlık Sigorta Müfettiş Yardımcısı
KPSS P119 İktisat-İşletme-Maliye-Ekonometri Merkez Bankası Araştırmacı
KPSS P120 İ.İ.B.F.-Hukuk, Siyasal Bilgiler-İktisat, İşletme Fakülteleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolörlüğü

 

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 5 YORUM
 1. yeşil dedi ki:

  Kpsss hukuk iyimi

 2. seval dedi ki:

  Merhaba ziraat mühendisleri hangi puan türüyle (p1 p2 p3?) atanır?

 3. fisun dedi ki:

  merhaba iibf mezunları da kpss b den atanabilir mi?

  1. Emre D. dedi ki:

   atanabilirler düz memurluğa veri hazırlama muhasebe vb yerlere atanbiliyorlar
   okuduğun bölüme göre kodlar var kpss merkezi atamada ordan bakabilirsin

 4. mehmet dedi ki:

  p14 puan türü neden yok?

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 53 + 4 kaçtır?


6. Sınıf Fen Bilimleri Ortak Sınav Konuları ve Soru Dağılımı 2023 2024 - 6. Sınıf Matematik Ortak Yazılı Sınav Konuları ve Soru Dağılımı 2023 2024 - 6. Sınıf Türkçe Ortak Yazılı Sınav Konuları ve Soru Dağılımı 2024 - Fiat Egea Cross Fiyat Listesi 2023 (12 Ay Güncel Fiyatlar) - Fiat Egea Hatchback Fiyat Listesi 2023 (12 Ay Güncel Fiyatlar) - Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi 2023 (12 Ay Güncel Fiyatlar) - Dacia Jogger Fiyat Listesi 2023 (12 Ay Güncel Fiyatlar) - Dacia Spring Fiyat Listesi 2023 (12 Ay Güncel Fiyatlar) - Dacia Duster Fiyat Listesi 2023 (12 Ay Güncel Fiyatlar) - Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi 2023 (12 Ay Güncel Fiyatlar) - Dacia Sandero Fiyat Listesi 2023 (12 Ay Güncel Fiyatlar) - Citroen Jumper Fiyat Listesi 2023 (12 Ay Güncel Fiyatlar) - Citroen Jumpy Van Fiyat Listesi 2023 (12 Ay Güncel Fiyatlar) - Citroen Jumpy Fiyat Listesi 2023 (12 Ay Güncel Fiyatlar) - Citroen Berlingo Van Fiyat Listesi 2023 (12 Ay Güncel Fiyatlar) - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik,üniversite,vakıf üniversitesi, özel üniversite, hukuk, tıp, sağlık bölümleri,pilotaj, özel sağlık sigortaları, forex, amerika dil eğitimi,Tıp Fakültesi Ücretli, hukuk ücretli,
Basari Sıralamaları