Kaside Nedir? Hakkında Kısaca Bilgi

Kaside Nedir? Hakkında Kısaca Bilgi

Kaside Nedir? Kaside Hakkında Kısaca Bilgi (TDK), Kaside nedir, Kaside nasıl yazılır tdk, Kaside anlamı tdk, Kaside Hakkında Kısaca Bilgi,Terimleri Sözlüğü

Sizlere bu yazımızda –Kaside – kelimesi hakkında bilgi vereceğiz. 

Kaside  kelimesinin anlamı:

Kaside Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Kaside:
Cenabı Hakkı ve Hz. Peygamber (sav)’i metheden şiirlerdir.

Kaside Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Kaside:
On beş ila yüz beyitten oluşan ve tek kafiye düzenine göra kurulan ve ünlü kişilere övgü niteliği taşıyan nazım eser.

Kaside Edebiyat Terimi Olarak Kaside:
Divan şiirinde genellikle din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan, kafiye düzeni gazelle aynı olan beyit sayısı çoğunlukla 33 ile 99 arasında değişen nazım şekli.

Türk Dil Kurumu’na göre Kaside  kelimesinin anlamı:

BİLİM VE SANAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Yazın Terimleri Sözlüğü – 1974
kaside
Türkçe: nesip, teşbip
1. Araplardan Farslara, sonra divan yazınımıza geçmiş bir övgü koşuğu. 30-99 koşalı olur. Uyak düzeni bakımından gazele benzer. İlk koşa, doğuş uyaklı, öteki koşaların birinci dizeleri uyaksız, ikincileri doğuş ile uyaklı olur. Kasidenin bölümleri: a. başlangıç bölümü: : Kasidede konusu sevgi, sevgili, doğa ya da önemli olaylar olan giriş bölümü. b. övgü bülümü: [es. t. kasit = maksat, medih, methiye]: övülecek kişinin övüldüğü bölüm. c. övünüş: [es. t. fahriye]: Ozanın kendi kendini övdüğü bölüm. ç. tegazzül: Kimi keşidelere bir gazelin katılması ya da gazelin katıldığı bölümün adı. d. dua: Övülen kimse için dua edilen bölüm. 2. Kasideyi oluşturan kimi koşalar özel terimlerle adlandırılır: a. doğuş: [es. t. matla]:. 1. Gazel ve kasidelerin ilk koşası. 2. Ozanın, koşuklarından birine katmayıp yalnız bıraktığı uyaklı çift dize. b. girişlik: [es. t. girizgâh]: Kasidelerde başlangıç bölümünden övgü bölümüne geçişi sağlayan koşa. c. taç beyit: Kasidelerde ozanın adını ya da takma adını taşıyan koşa. ç. beyt-üt-kasit: kasidenin en güzel koşası. d. kesmelik: [es. t. makta]: Divan koşuğunda ozanın adını ya da takma adını taşıyan son koşa, son bağlam. 3. Konularına göre keşideler: a. tevhit: Tanrı’nın birliğine, ululuğuna övgü. b. mürsacat: Tanrı’ya yakarış. c. naat: Hz. Muhammet’e övgü. d. methiye: Bir kimseyi ya da bir şeyi övmek için yazılan kaside. A. Bunlar övgü konularına göre ad alır: cülusiye: Padişahın tahta çıkışını konu edinen kaside. suriye: Düğün törenlerini konu edinen kaside. ramazaniye: Konusu ramazanın gelişini kutlama olan kaside. bayramiye: [es. t. idiyye]: Konusu bayram kutlaması olan kaside. muharremiye: Muharrem ayında Hz. Hüseyin’in şehit edilmesini konu edinen kaside. B. Konusu mevsimler olan kasideler: Bahariye, sayfiye, şitaiye. C. Başka konularda yazılan kasideler: hamamiye, at kasidesi: [es. t. kaside-i rahşiye, rahşiye], av kaîidesi: [es. t. şikâriye] vb. 4. Kasideler uyak ve yedeklerinin son harflerine göre de adlandırılır: Uyaklarına göre: t kasidesi: [es. t. kaside-i taiye], r kasidesi: [es. t. kaside-i raiye] vb. gibi. Rediflerine göre: su kasidesi, adem kasidesi vb. II- Doğu Anadolu’da kısa öykülere verilen genel ad.

Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü – 1948
kaside
(Divan edebiyatı terimi) Konusu en çok övme olan ve en az onbeş yirmi beyti bulunan uzun gazel.

Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü – 1983
kaside
Kısa öykü.

Zıt Anlamlı Kelimeler İçin Tıklayınız

Terimler Sözlüğü İçin Tıklayınız

Nasıl Yazılır Kelimeleri İçin Tıklayınız

Atasözleri ve Anlamları İçin Tıklayınız

Deyimlerin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımları İçin Tıklayınız

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN
Sinop Anadolu İmam Hatip Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Zonguldak Fen Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Zonguldak Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Zonguldak Anadolu İmam Hatip Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Yozgat Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Yozgat Fen Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Yozgat Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Yozgat Anadolu İmam Hatip Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Yalova Sosyal Bilimler Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Yalova Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Yalova Fen Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Yalova Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Yalova Anadolu İmam Hatip Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Van Sosyal Bilimler Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) -