İnsan ve Göç Konu Anlatımı

Tarih ayt konu anlatımı, Tarih tyt konu anlatımı , Tarih yks konu anlatımı… Merhaba arkadaşlar sizlere bu yazımızda İnsan ve Göç hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okuyarak bilgi edinebilirsiniz.

İnsan ve Göç

Göç; insanların yaşadıkları yeri bazı siyasal, sosyal ya da ekonomik nedenlerden ötürü devamlı olarak veya uzun aralıklarla değiştirmesi durumudur. Göç insanlığın varlığından bu yana yapılan nüfus hareketi olarak kabul edilir.

Göçler insanların kalış süresine göre çeşitlere ayrılır. Bunlar sürekli kalıcı göç olarak ikiye ayrılır. Sürekli göç halinde insanlar yerleşimde bulundukları yeri değiştirip başa bir yere yerleşirler ve eski ikamet yerlerine geri dönmezler. Ancak geçici göçlerde ise bir geriye dönüş durumu bulunmaktadır.

Göçebeler ve Yerleşikler

Yerleşik yaşamın başlaması ile birlikte göçebe – yerleşik çatışması da başlamıştır. Çiftçiler için önemli olan güvenli bir barınak, verimli topraklar ve bol kazanç sağlayan ürünlerdi. Göçebeler içinse özgürlük sağlayan geniş diyarlar ve sürülerdi.

Göçebelerin zaman zaman yerleşik köy ve kasabalara ani baskınlar yaparak her şeyi yağmalaması göçebe yerleşik çatışmasının en önemli nedeni olmuştur. Göçebelerin hayvanlarının, yerleşiklerin ürünlerine verdiği zararlar diğer bir çatışma nedeni olmuştur.

İnsanlık Tarihindeki Önemli Göçler

Toplumların göç etmelerinin başlıca nedenleri şunlardır;

Yerleşim yerleri ve iklimdeki değişiklikler (Coğrafi)
Geçim kaynaklarının daralması (Ekonomik)
Savaş, istila ve politik değişiklikler (Siyasi)
İnanç gruplarının baskı altına alınması (Dinî)
Salgın hastalıklar ve nüfus artışı (Sosyal)

Ege Göçleri

MÖ XIII. yüzyıl sonları ile MÖ XII. yüzyıl başlarında yaşanmıştır. “Deniz Kavimleri Hareketi” olarak da ifade edilen göçleri gerçekleştiren toplumlar genellikle Yunanistan’dan başlayarak Ege ve Akdeniz’deki adalardan geldiği için bu göçlere Ege Göçleri ismi verilmiştir.

Göçlerin başlıca nedenleri şunlardır;

Yunanistan’ın dağlık bir coğrafyaya sahip olması ve tarım alanlarının yetersizliği
Nüfus artışı ve ekonomik kıtlık yaşanması
Doğu Avrupa ve Balkanlardan gelen Dorlar ve Akaların Yunanistan’daki kavimleri doğuya sürüklemesi

Amurru (Babil) Göçleri

Amurrular, MÖ III. binyılın son yüzyıllarında Arabistan’dan yola çıkarak Filistin ve Suriye çevresine göç etmişlerdir ve daha sonra buradan da doğuya doğru göçlerini sürdürmüşlerdir. Amurrular’ın göç hareketleri, Elamlar ile birlikte Sümer Devleti’nin yıkılmasında başlıca rolü oynamıştır.

Akad Göçü

MÖ III. binde Sami kökenli olan Akadların, Suriye’den Sümer ülkesine gerçekleştirdiği göçlerdir. Bu göçler sonrasında Akadlar, Mezopotamya ve çevresine hakim olmuşlardır. Sümer kent kültürünü benimseyen Akadlar bu kültürü sonraki toplumlara aktarmışlardır.

Hurri Göçleri

Bu göçler; Mezopotamya ve çevresine MÖ III. binyılın sonlarında büyük bir göç dalgası şeklinde yaşanmıştır. Kuzeyden gelen Hurriler; Doğu Anadolu, Orta Fırat Havzası ve Filistin’e kadar geniş çaplı bir alana yayılmışlardır.

Frig Göçleri

MÖ 1200 – 800 yılları arasında yaşanmıştır. Frigler, Makedonya ve Trakya’dan Boğazlar yoluyla Anadolu’ya göç eden Trak boylarındandır. Sakarya ırmağı boylarına yerleşen Frigler bölgede güçlü bir devlet kurmuşlardır.

İç Asya Göçleri

Orta Asya’dan dünyanın diğer coğrafyalarına milattan önce ve milattan sonraki dönemlerde yapılan Türk göçleridir. Milattan önceki dönemlerde meydana gelen göçlerin nedenleri ve sonuçları tam olarak aydınlatılamamıştır. Milattan sonraki Türk göçleri ile ilgili Çin ve Bizans kaynakları sayesinde daha detaylı bilgiler elde edilmiştir.

Türk göçlerinin başlıca nedenleri şunlardır;

İklimin kuraklaşması, su kaynaklarının azalması ve otlakların daralması
Nüfus artışı ve salgın hastalıklar
Türk boyları arasındaki çatışmalar, Çin ve Moğol baskısı

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN
6. Sınıf Gezegenleri Tanıyalım Konu Anlatımı - 6. Sınıf Güneş Sistemi Konu Anlatımı - 6. Sınıf Hikaye Unsurları Konu Anlatımı - 6. Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı - 6. Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı - 6. Sınıf Yazım Kuralları Konu Anlatımı - 6. Sınıf Edat-Bağlaç-Ünlem Konu Anlatımı - 6. Sınıf Zamirler Konu Anlatımı - 2021 LGS kılavuzu yayımlandı! Meb LGS başvuru kılavuzu indir - 2021-MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı - 6. Sınıf Paragrafın Yapı Yönü Konu Anlatımı - 6. Sınıf Paragrafın Anlam Yönü Konu Anlatımı - MEB, 2021 LGS ile öğrenci alacak lise ve kontenjanları açıkladı - 6. Sınıf Cümle Yorumlama Konu Anlatımı - 6. Sınıf Cümlede Anlam İlişkileri(Eş ve Zıt Anlamlı Cümleler) Konu Anlatımı -