İngilizce İsim-Fiil(Fiilimsi) (Gerunds & Infinitives)

Gerund, kelime anlamı olarak isim-fiil anlamı taşımaktadır. İsim-fiiller, fiilimsi olarak da bilinir. Fiilin -ing takısı alması ile oluşur. Infinitives, mastarlar olarak bilinir. Mastar, eylemin gelmek, gitmek gibi -mek, -mak ekleri alması ile oluşan bir yapıdır ve farklı amaçlarla kullanılır. Aşağıda konuyu detaylı olarak anlattık.

Gerunds & Infinitives

Bazı fiillerin arkasına -ing koyuyoruz , bazılarını to ile kullanıyoruz , bazılarını ise fiilin yalın hâli ile kullanıyoruz. Bakalım bunlar hangi fiillerle oluyormuş.

Gerund

Belli fiillerin ve ifadelerin arkasından gelen ikinci fiil gerund olarak kullanılır. Gerundlar, yani fiilimsiler, yüklemden sonraki fiilin -ing alması ile oluşur.

He went by speaking English. (İngilizce konuşarak gitti.)

Gerund sıfatlarla, beğenme ve beğenmeme durumlarında, isimlerle, cümlede özne olarak kullanılabilir.

She bought the floating steamer toy. (Yüzen vapur oyuncağı aldı.)
We love the smiling face man Kemal Sunal very much. (Gülen yüzlü adam Kemal Sunal’ı çok severiz.)
I saw the crying clown. (Ağlayan palyaçoyu gördüm.)

I love walking to you. (Size yürümeyi seviyorum.)
I enjoy reading romance novels. (Romantik roman okumaktan hoşlanıyorum.)

I dropped my phone in the speaking room. (Telefonumu konuşma odasına düşürdüm.)
The cleaning shop was very crowded. (Temizleme dükkanı çok kalabalıktı. )

Swimming is a very good activity. (Yüzmek çok güzel bir aktivite.)
Losing is the biggest mistake. (Kaybetmek en büyük hatadır.)

Belirli fiiller -ing takısını alarak gerund cümle oluşturur. Aşağıda tabloda bu fiillerden bazıları verilmiştir.

Avoid Kaçınmak
Consider Düşünmek
Deny Reddetmek
Look forward to Dört gözle beklemek, iple çekmek
Involve Kapsamak
Risk Riske atmak
Spend Harcamak
Mind Kulak vermek, kafaya takmak
Mention Bahsetmek, ima etmek
Admit Kabul etmek, itiraf etmek
Imagine Hayal etmek
Suggest Önermek
Escape Kaçmak, kurtulmak, firar etmek
Report Bildirmek, rapor etmek
Suffer Katlanmak
Understand Anlamak
Keep Tutmak, korumak, muhafaza etmek
Finish Bitirmek
Start Başlamak
Try Denemek
Begin Başlamak
Lose Kaybetmek
Continue Devam etmek

Infinitive

Mastar, Türkçe de olduğu gibi cümledeki ana fiilden farklı fiillerin -mek, -mak eki alması demektir ve infinitive cümlelerde bu etki to eki ile sağlanır.

I want to sleep without drinking water. (Su içmeden uyumak istiyorum.)
I’m working hard to come to you. (Sana gelmek için çok çalışıyorum.)
He promised to help us. (Bize yardım edeceğine söz verdi.)

Infinitive Türleri

Passive Infinitives To + Be + Verb3
Present Infinitives To + Verb
Present Continuous Infinitives To + Be + Verb + ing
Perfect Infinitives To + Have + Verb3
Perfect Continuous Infinitives To + Have + Been + Verb + ing

I want to be loved for the song contest. (Şarkı yarışması için sevilmeyi isterim.) → Passive Infinitives
I want to check your new seats. (Yeni koltuklarınızı kontrol etmek istiyorum.) → Present Infinitives
She looks to be eating. (Yemek yiyor gibi görünüyor.) → Present Continuous Infinitives
She seems to have missed the sleep. (Uykuyu kaçırmış görünüyor.) → Perfect Infinitives
I see you to have been cooking all day. (Bütün gün yemek yaptığını görüyorum.) →Perfect Continuous Infinitives

Infinitive Kullanım Alanları

Gerund infinitive kullanım alanları benzerlik gösterse de cümle kalıplarına bakarak zamanla hangisi gerund hangisi infinitive olduğu anlaşılacaktır.

Modal Verbs, amaç-sonuç, özne olarak, sıfatlarla, Would like-love  gibi kelime gruplarından sonra infinitive kullanılır.

You must study hard for university. (Üniversite için çok çalışmalısın.)
You shouldn’t be late home to eat. (Yemek yemek için eve geç kalmamalısın.)
We cleaned the house to go to the movies. (Sinemaya gitmek için evi temizledik.)
It was very kind of you to see me. (Beni görmen çok kibar bir davranıştı.)
I wouldn’t want you to come here. (Buraya gelmeni istemezdim.)

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN
6. Sınıf Solunum Sistemi Konu Anlatımı - 6. sınıf Kan Grupları ve Kan Alışverişi Konu Anlatımı - 6. Sınıf Kan Dolaşımı Konu Anlatımı - 6. Sınıf Kan Konu Anlatımı - 6. Sınıf Kan Damarları Konu Anlatımı - 6. Sınıf Kalbin Yapısı ve Görevleri Konu Anlatımı - 6. Sınıf Dolaşım Sistemi Konu Anlatımı - 2021 LGS Mayıs Ayı Örnek Soruları Yayımlandı - 6. Sınıf Sindirime Yardımcı Organlar Konu Anlatımı - 6. Sınıf Besinlerin Emilim Olayı Konu Anlatımı - 2021 MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı - 6. Sınıf Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar Konu Anlatımı - Burs Veren Üniversiteler - 6. Sınıf Fiziksel (Mekanik) ve Kimyasal Sindirim Konu Anlatımı - 6. Sınıf Sindirim Sistemi Konu Anlatımı -