İkinci Yeni Şiiri Konu Anlatımı

Merhaba arkadaşlar size bu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı Konuları hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okuyarak  bilgi sahibi olabilirsiniz. İkinci Yeni Şiiri sorusunun cevabı aşağıda sizleri bekliyor…

İkinci Yeni Şiiri

İkinci Yeni, Türk şiirinde 1950’li yıllarda ortaya çıkmış bir şiir hareketidir.

Garip akımının şiir anlayışına tepki olarak doğmuş ve büyük bir şair topluluğu tarafından benimsenmiştr. İkinci Yeni şairlerinin en belirgin özelliği okuyucunun hayal dünyasında farklı çağrışımlar meydana getirebilmek için şiirlerinde Türkçenin kuralları dışına çıkmalarıdır.

» Aklın mantıksal işleyişine sırt çevirdiler, gerçeküstücülüğü daha bilinçli benimsediler.
» Anlama değil imgeye kapılarını sonuna kadar açtılar.
» Konuşma diline uzak kaldılar, edebi sanatlara özgürlük tanıdılar.
» I. Yeni’nin tam tersi noktadan yola çıkarak halk kültüründen uzaklaştılar.
» Anlamı karartan ve gizleyen bir tavır takındılar. Sözcüklerin çağrışımlarla derinleşen ve çoğalan değerine önem verdiler.
» Folklorik malzemenin şairin kişiliğini ezeceğini savunduklarından “Folklor şiire düşman” sloganını geliştirdiler.
» Kentli küçük insan tipinin çizilmesine ve bu tipin “Süleyman Efendi” tiplemesinde olduğu gibi idolleştirilmesine son verdiler.
» Duyguya ve çağrışıma dayanarak şiirin içsel zenginliğini daima yeni yorumlara açık bıraktılar.
» Garip şiiri yoksul çoğunluğun yaşama koşullarını ve zevk anlayışını dikkate alırken, İkinci Yeniciler, daha çok aydın kesimin ve elit tabakanın zevkine hitap ettiler.
» Şiiri, diğer sanatlarla yakın ilişkiye soktular.
» Şiiri aklın, ahlaki endişelerin, yasaların ve alışılmış her türlü sınırlayıcı, baskıcı düzeneklerin dışına çıkarmak istediler.
» Biçimin içerikten önce geldiğini savunan İkinci Yeniciler, siyaset dışı kalmaya özen gösterdiler.

Edip Cansever, İlhan Berk, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Sezai Karakoç, Ece Ayhan ve Ülkü Tamer İkinci Yeni Şiir topluluğu şairlerindendir.

Edip Cansever(1928–1986)
» Edip Cansever’in edebiyata ilgisi çocukluk yaşlarında başlamıştır.
» İlk şiirlerinde güncel yaşam kesitleri içinde bireyin büyük kent karmaşasındaki bunalımlarını, avareliklerini, sevinç ve özleyişlerini yansıttı.
» Değişik bir söyleyişin, imge düzeninin egemen olduğu şiirlerinde çağdaş insanın yabancılaşmasını, düşsel yanı ağır basan bir anlayışla işledi.
» Çok sesli bir şiirin yaratıcısı oldu. Taklit edilemeyecek bir özgünlüğe sahipti.
» Anlaşılması güç kapalı şiirleriyle ikinci Yeni’nin öncüleri arasında yer aldı.
» Yeniliksiz edemeyen, sürekli kendini yenileyen bir şairdi.
» “Yalnızlık” onun şiirlerinin en önemli izleğidir. Şiirlerinde yaşadığı dünyanın geçiciliğini gören tedirgin bir ruhun ürperişleri vardır.
» İkinci Yeni’nin kuyumcu şairidir. Bu kuyumculuğunu şiir sanatındaki dil hassasiyeti bakımından da sürdürür.
» Birinci dönem şiirlerinde folklor unsurları ağırlıklı bir yer tutar.

Eserleri
Şiir: ikindi Üstü, Dirlik Düzenlik, Yerçekimli Karanfil, Umutsuzlar Parkı, Nerde Antigone, Tragedyalar, Çağrılmayan Yakup, Kirli Ağustos..

Cemal Süreya (1931 – 1990)

» İlk şiirlerinde biçim kaygısı ağır basar.
» Eski şiirle bağını sesten çok imge yoluyla kurar ve çağrışımlardan yararlanır.
» Şiiri ince buluşların, duygulanımların, yaşanan gerçekliğin kendine özgü bir söyleyişin toplamıdır.

Eserleri
Şiir: Üvercinka, Göçebe, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Uçurumda Açan, Sevda Sözleri, Sıcak Nal, Güz Bitiği..

Ece Ayhan (1931–2002)
» İkinci Yeni şiirinde dilin aşırı uçlarında dolaşan kendine özgü yeni bir dil kurmaya çalışan şair Ece Ayhan’dır.
» Şiiri okuyucuyu şaşırtma ve sarsma anlayışı üzerine kuruludur.
» Asım Bezirci, Ece Ayhan’ı İkinci Yeni’nin en özgün şairi olarak görür. Sürrealist teknikleri şiire en ciddi biçimde uygulayan şairdir.

Eserleri
Şiir: Kınar Hanımın Denizleri, Bakışsız Bir Kedi (Kara, Ortadokslular, Yurt Savrul, Zambaklı Padişah, Kolsuz Bir Hattat…

İlhan Berk(1918)
» İlhan Berk’in ilk şiirleri, Manisa Halkevi’nin çıkardığı “Uyanış” dergisinde çıktı.
» “istanbul Şiiri”nde İstanbul’un küçük insanlarının macerasını anlattı.
» Şiirde ses ve müzik yerine daha çok anlamca kapalı şiirler yazmış olmasına rağmen “Günaydın Yeryüzü” kitabıyla 142. maddeden ko-ğuşturmaya uğradı.
» Ona göre, erotizm, şiirin atardamarıdır, “Kül” adlı kitabıyla “Türk Dil Kurumu” Şiir Ödülü’nü İstanbul Kitabı’yla da “Behçet Necatigil Şiir Ödülü”nü aldı.

Eserleri
Şiir: Güneşi Yakanların Selamı, İstanbul, Günaydın Yeryüzü, Türkiye Şarkısı, Köroğlu, Çivi Yazısı, Ga-lile Denizi, Otağ, Şenlikname…

Turgut Uyar (1927–1985)
» Turgut Uyar’ın ölçülü, uyaklı ilk şiiri “Yol”, Yedigün dergisinde çıktı.
» Diğer şiirleri Varlık, Yeditepe, Pazar Postası, Türk Dili dergilerinde yer aldı.
ikinci Yeni şairi olarak tanınması ve değerlendirilmesine karşı çıktı. Şiirinde sürekli bir arayış içinde oldu.
» “Divan” adlı eserinde Divan şiirinden yararlanmayı denedi, şiiri hep içerikte arayan bir şair oldu.
» “Tütünler Islak” adlı eseriyle Yeditepe Şiir Ödü-lü’nü, “Kayayı Delen İncir” ile Behçet Necatigil Şiir Ödülü’nü, “Büyük Saat” ile Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü’nü aldı.

Eserleri
Şiir: Arz-ı Hal, Türkiyem, Dünyanın En Güzel Arabis-tanı

12. Sınıf Şiir Konu Anlatımı Tıklayınız…

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları için Tıklayınız…

12. Sınıfta Yer Alan Diğer Ders ve Konuları için Tıklayınız…

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 1 + 3 kaçtır?


Basari Sıralamaları