Hangi üniversiteler öğrencilerin beklentilerini karşılıyor?

Türkiye’de üniversite öğrencilerinin memnuniyetlerini ortaya koymak, üniversitelerin daha öğrenci merkezli olmasına katkı sağlamak amacıyla Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından hazırlanan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın bu yılki raporuna göre 45 üniversite öğrencilerin beklentilerini “çok yüksek ve üst düzeyde” karşılıyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Cemil Yücel ve Prof. Dr. Engin Karadağ tarafından, Türkiye’de lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, üniversitelerin daha öğrenci merkezli üniversiteler olma yolunda ilerlemelerine katkı sağlama amacıyla ilki geçen yıl hazırlanan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2017 raporu yayınlandı.

164 ÜNİVERSİTEDEKİ 13 BİN 694 ÖĞRENCİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
Bu yıl 108 devlet 56 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 164 üniversitedeki 13 bin 694 öğrenciyle yüz yüze görüşülerek hazırlanan raporda üniversiteler eğitim ve öğretim kalitesi, yerleşkelerdeki yaşamın doyuruculuğu, öğrencilere sağlanan akademik destek ve ilgi, yönetim ve işleyiş, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği ile öğrencilere sundukları kişisel gelişim ve kariyer destekleri açısından 6 ana başlıkta incelendi. Prof. Dr. Yücel, öğrencilerin üniversitelerden memnuniyetlerinin A+, A, B, C, D ve FF şeklinde sıralandığını, A+ seviyesinde 11 devlet üniversitesi ile 11 vakıf üniversitesi olmak üzere 22 üniversite yer aldığını aktardı. . Prof. Dr. Yücel, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması sonuçlarını şöyle anlattı:

A+ SEVİYESİNDEKİ ÜNİVERSİTELER: A+ seviyesindeki üniversiteleri Özyeğin, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sabancı, Koç, Abdullah Gül, İhsan Doğramacı Bilkent, Acıbadem, İstanbul, Kadir Has, Akdeniz, MEF, İstanbul Bilgi, İstanbul Teknik, Galatasaray, Boğaziçi, Gebze Teknik, Süleyman Demirel, Karadeniz Teknik, İzmir Katip Çelebi, İstanbul Bilim, Piri Reis ve İzmir Ekonomi olarak sıraladı.

A SEVİYESİNDE HANGİ ÜNİVERSİTELER VAR?: A seviyesinde ise sırasıyla Okan, Hasan Kalyoncu, Marmara, Çukurova, Orta Doğu Teknik, İstanbul 29 Mayıs, Yıldız Teknik, KTO Karatay, İstanbul Medeniyet, Bezm-İ Alem Vakıf, Ondokuz Mayıs, Çanakkale Onsekiz Mart, Mersin, Yaşar, Işık, İstanbul Kültür, TED, Muğla Sıtkı Koçman, Erciyes, Yeditepe, İstanbul Şehir Üniversitesi, Trakya ve Sağlık Bilimleri üniversiteleri yer aldı. Prof. Dr. Yücel, sonuçları şöyle anlattı:

45 ÜNİVERSİTE BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE: İlk 22 üniversitenin öğrencilerin beklentilerini çok yüksek düzeyde karşıladığını görüyoruz. A seviyesinde ise 23 üniversitemiz var. Bu seviyedeki üniversiteler ise öğrencilerin beklentilerini üst düzeyde karşılıyor. Başka bir ifadeyle ülkemizdeki 164 üniversiteden 22’si çok yüksek düzey, 23 üst düzey olmak üzere toplam 45 üniversitenin öğrencilerin beklentilerini üst düzeyde karşıladığını belirledik. Bu 45 üniversitenin öğrenciler ve veliler açısından gelecek kaygısının az olduğu, yaşam ve eğitim kalitesinin beklentilerin üzerinde karşılandığı mutlu bir üniversite kültürü sunmada oldukça öne çıktıkları anlaşılıyor.

89 ÜNİVERSİTE C VE ALTI SEVİYELERDE: FF seviyesinde 31 devlet üniversitesi ile 9 vakıf üniversitesi bulunuyor. 164 üniversitenin 89 gibi büyük bir çoğunluğu C ve altı seviyededir. Ayrıca genel memnuniyet düzeyleri bağlamında 2017 yüzdeleri ile 2016 yüzdeleri devlet üniversitelerinde A+ düzeyi dışında benzerlik göstermektedir. Devlet üniversitelerinde 2017 yılında A+ üniversitelerin sayısında önemli bir artış olduğu görünmektedir.

İLK 10’DA YER ALAN ÜNİVERSİTELER: Üniversitelerin genel memnuniyet sıralamasında ilk 10’da sırasıyla Özyeğin, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sabancı, Koç, Abdullah Gül, İhsan Doğramacı Bilkent, Acıbadem, İstanbul, Kadir Has ve Akdeniz üniversitelerinin yer alıyor.

TIP, DİŞ HEKİMLİĞİ VE EĞİTİMDE MEMNUNİYET YÜKSEK: Tıp, diş hekimliği ve eğitim fakültelerinde okuyan öğrencilerin memnuniyet düzeyinin yüksek. En yüksek memnuniyetsizlik ise fen-edebiyat, orman, ziraat ve turizm fakültelerinde okuyan öğrencilerde.

30 ÜNİVERSİTE TATMİN EDİCİ: Eğitim-öğretim başlığında 30 üniversite yüksek düzeyde tatmin edici bulundu. Bu üniversitelerin ilk 10’u sırasıyla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Özyeğin, Acıbadem, Sabancı, Galatasaray, İzmir Katip Çelebi, Abdullah Gül, İhsan Doğramacı Bilkent, Koç ve İstanbul Bilgi üniversiteleri. Bu 30 üniversitede öğretim elemanları oldukça üst düzeyde derslerini verimli işlemekte, öğrencilerle etkili iletişime geçebilmekte, değerlendirmelerinde objektif davranabilmekte ve öğrenciyi derste aktif hale getirebilmektedir. Bir önceki yıla göre öğrenim deneyimi tatminkarlığı puanını en fazla yükselten üniversiteler Kırklareli, Hasan Kalyoncu ve Alanya Hamdullah Emin Paşa üniversiteleri; en fazla düşürenler ise İstanbul Aydın, Harran, İstanbul Yeni Yüzyıl, Bozok, Uşak, Kırıkkale, İstanbul Medipol ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversiteleridir.

EN İYİ KAMPUSLAR: En iyi kampuslar sıralamasında ilk onda sırasıyla Özyeğin, Akdeniz, Galatasaray, Boğaziçi, Yeditepe, Koç, Abdullah Gül, İstanbul Bilgi, Sabancı ve İstanbul üniversiteleri geliyor. Bir önceki yıla göre yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu puanını en fazla yükseltenler Uluslararası Antalya, İstanbul Medeniyet, Bezm-i Alem Vakıf ve TED üniversiteleri, en fazla düşürenlerin ise Nuh Naci Yazgan, Ankara ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversiteleri.

AKADEMİK DESTEK VE İLGİDE İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Karadağ da üniversitelerin akademik destek ve ilgi açısından sıralandığında ilk 10’da sırasıyla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Özyeğin, Sabancı, Koç, İhsan Doğramacı Bilkent, Acıbadem, İzmir Katip Çelebi, Kadir Has, İstanbul Bilim ve Ankara Yıldırım Beyazıt üniversiteleri yer alıyor. Kurumun yönetimi açısından sıralandığında erişilebilir ve demokratik yaklaşımda diğer üniversitelerden ayrışan üniversitelerin ilk 10’unda sırasıyla Özyeğin, Kadir Has, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Akdeniz, Sabancı, Acıbadem, MEF, Gebze Teknik, Süleyman Demirel ve İskenderun Teknik üniversiteleri bulunuyor.

ÖĞRENME İMKAN VE KAYNAKLARININ ZENGİNLİĞİNDE BİLKENT

Prof. Dr. Karadağ, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği açısından en iyi ilk 10 üniversite sıralamasında İhsan Doğramacı Bilkent, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Koç, Sabancı, İstanbul Bilgi, Özyeğin, İstanbul, İstanbul Teknik, Yeditepe ve Anadolu üniversitelerinin, kişisel gelişim ve kariyer desteği açısından ilk 10 sırada sırasıyla Koç, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Özyeğin, Sabancı, Abdullah Gül, İstanbul Teknik, İstanbul, İzmir Katip Çelebi, İstanbul Bilim ve Acıbadem üniversitelerinin yer aldığını kaydetti.

Kaynak:Pervin Kaplan

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 72 + 4 kaçtır?


Basari Sıralamaları