Gerçekçilik Nedir? Hakkında Kısaca Bilgi

Gerçekçilik Nedir? Hakkında Kısaca Bilgi

Gerçekçilik Nedir? Gerçekçilik Hakkında Kısaca Bilgi (TDK), Gerçekçilik nedir, Gerçekçilik nasıl yazılır tdk, Gerçekçilik anlamı tdk, Gerçekçilik Hakkında Kısaca Bilgi,Terimleri Sözlüğü

Sizlere bu yazımızda –Gerçekçilik – kelimesi hakkında bilgi vereceğiz. 

Gerçekçilik  kelimesinin anlamı:

Gerçekçilik Edebiyat Terimi Olarak Gerçekçilik:
19. yüzyılda başlayan, gerçeği ve doğayı değiştirmeden, tüm çirkinlikçikleriyle birlikte aktarmayı amaçlayan sanat ve edebiyat akımıdır.

Gerçekçilik Sanat Terimi Olarak Gerçekçilik:
1. Realizm de denir. Yaşanan zaman ve mekân içinde duyularla algılananların nesnel olarak anlatımı plastik sanatlarda ve edebiyatta “Gerçekçilik” olarak tanımlanır. Gerçekçi yaklaşıma yakın olan ‘Natüralizm’ ise gerçeğin genel ve nesnel aktarımını daha ileriye götürerek tikel örneklerin özelliklerini olduğu gibi yansıtmaya çalışır. Gerçekçi yaklaşım idealist yaklaşımın karşıtıdır.

2. Doğayı göründüğü gibi değil, olduğu gibi vermeyi amaç edinen ve üsluplaştırmaktan kaçınan sanat anlayışı.

Türk Dil Kurumu’na göre Gerçekçilik  kelimesinin anlamı:

BİLİM VE SANAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü – 1981
gerçekçilik
Türkçe: meslek-i hakikiyyun, realizm, İngilizce: realism, Fransızca: réalisme, Almanca: Realismus
Sinema/TV. Dışımızdaki dünyayı, nesnel bir tutumla yansıtmayı amaçlayan sinema ve televizyon akımı. Gerçekçilik bir yandan dış dünyayı bütün çapraşıklığı, derinliği, zenginliğiyle anlayabilecek, kavrayabilecek bilgiyi, bilinci gerektirir; bir yandan dış dünyanın gerçeğini çarpıtmayacak, bozmayacak, değiştirmeyecek bir dürüstlük, soğukkanlılığı zorunlu kılar; ayrıca bu gerçeği izleyiciye en inandırıcı, en benimsetici yolda aktaracak, sunacak büyük bir sanat yeteneği ister.

Tiyatro Terimleri Sözlüğü – 1966
gerçekçilik
Fransızca: réalisme, Almanca: Realizm
bk. realizm.

Ruhbilim Terimleri Sözlüğü – 1974
gerçekçilik
İngilizce: realism
(Piaget) Özellikle çocukların, kişisel görüş ve algılarını gerçek olarak benimsemeleri eğilimi.

Eğitim Terimleri Sözlüğü – 1974
gerçekçilik
Türkçe: hakikîye, İngilizce: realism, Fransızca: réalisme
1. Bilgi konusunun bilme işleminden ayrı bağımsız olarak var olduğunu, nitelik ya da özelliklerinin bilinmekle değişmeyeceğini ileri süren çağdaş bir felsefe öğretisi. 2. Rönesanstan sonra okullarda sözlü etkinliklere ağırlık vermeyen bir eğitim akımı. 3. Öğrencilere çevreleri üzerine gerçekliği kabul edilmiş bilgiler kazandırılmasını, onlara çevrelerine uymalarında yardımcı olmayı amaç olarak benimseyen ve öğrenmede ders konuları yanında etkinliğin ve kişisel özgürlüğün de önemi üzerinde duran eğitim felsefesi.

Yazın Terimleri Sözlüğü – 1974
gerçekçilik
Fransızca: réalisme
Doğayı ve gerçeği olduğu gibi ya da görünüşte sanıldığı gibi, çirkinlikleri ve bayağılıklarıyle birlikte göstermek yolunu tutan ve XIX. yüzyılda başlayan sanat ve yazın akımı.

Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü – 1968
gerçekçilik
İngilizce: realism, Fransızca: réalisme, Almanca: Realismus
(Resim) Doğayı göründüğü gibi değil, olduğu gibi vermeyi amaç edinen ve üslûplaştırmadan kaçınan sanat anlayışı.

Felsefe Terimleri Sözlüğü – 1975
gerçekçilik
Türkçe: hakikiye, İngilizce: realism, Fransızca: réalisme, Almanca: Realismus, Latin: realismus
I. 1. Düşünmenin temeli ve eylemenin ölçüsü olarak gerçekliğe bağlanan görüş ve tutum. 2. Sorunları yarar açısından ele alan tutum. II. (Felsefe kavramı olarak) Bilinçten bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu benimseyen görüşler. 1. (Fizikötesi açısından) Skolastik felsefedeki kavram gerçekçiliği, Platon’un idealar öğretisine bağlı olan görüş: Tümel kavramların bilincin dışında kendine özgü gerçek bir varlıkları olduğunu öne sürer. (Ortaçağda karşıtı: adcılık ve kavramcılık.) 2. (Bilgi kuramı açısından) Bilen özneden bağımsız olarak var olan bir gerçekler evreninin bulunduğunu ve bu gerçekler evreninin bilgisine algı ya da düşünme yolu ile erişebileceğimizi kabul eden öğretiler. Karşıtı bk. idealizm. 3. Bazı modern matematikçiler matematik kavramların dışımızda gerçekten varolduklarını söyleyerek Platon’un idealar öğretisini canlandırmışlardır. 4. (Estetikte) Sanat yapıtının gerçeğin yansıtılması olduğunu öne süren görüş.

Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü – 1948
gerçekçilik
Fransızca: Réalisme
Tabiatı ve gerçeği olduğu gibi veya görünüşte sanıldığı gibi çirkinlikleri ve bayağılıklariyle birlikte göstermek yolunu tutan ve ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısında başlıyan sanat çığırı (GERÇEKÇİ, Réaliste).

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü – 2015
gerçekçilik
İngilizce: realism
1. Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak ortaya çıkmış bir sanat akımı. 2. Nesnelerin var oluşları ve neye benzediklerinin, bizden ve bizlerin onlara ulaşmasından bağımsız olduğunu savunan görüş.

Zıt Anlamlı Kelimeler İçin Tıklayınız

Terimler Sözlüğü İçin Tıklayınız

Nasıl Yazılır Kelimeleri İçin Tıklayınız

Atasözleri ve Anlamları İçin Tıklayınız

Deyimlerin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımları İçin Tıklayınız

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN
İzmir Sosyal Bilimler Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - İzmir Fen Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - İzmir Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - İzmir Anadolu İmam Hatip Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - İstanbul Sosyal Bilimler Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - İstanbul Fen Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - İstanbul Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - İstanbul Anadolu İmam Hatip Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Isparta Sosyal Bilimler Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Isparta Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Isparta Fen Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Isparta Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) - Isparta Anadolu İmam Hatip Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2021 2022 (Son 2 Yıl) -
reklam