Endüstride ve Canlılarda Enerji Konu Anlatımı

Kimya ayt konu anlatımı, Kimya tyt konu anlatımı , Kimya yks konu anlatımı… Merhaba arkadaşlar sizlere bu yazımızda Endüstride ve Canlılarda Enerji hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okuyarak bilgi edinebilirsiniz..

Endüstride ve Canlılarda Enerji

Fosil Yakıtlar

Fosil yakıtlar, canlı kalıntılarının milyonlarca yıldır toprak altında ayrışması sonucunda meydana gelen enerji kaynağıdır. Petrol, kömür ve doğal gaz fosil yakıtlara örnektir.

Kömür

Bitki ve hayvan fosillerinden oluşur. Bitki, havasız ortamda bakteriler tarafından parçalanır ve çürür. Böylece oksijen ve hidrojen ortamdan uzaklaşır ve maddenin karbon içeriği zamanla artar. Dönüşüm süresi ne kadar uzun olursa fosil bileşimi saf karbona o oranda yakın olur.

Turba: Henüz karbonlaşma sürecini tamamlamamış en genç kömürdür. Yüksek miktarda su ve safsızlık içerir.

Antrasit: Yüksek kalorili kömür türüdür. Oluşumu en uzun süren kömürdür. Doğada az bulunur ve pahalıdır. Koku ve duman çıkarmaz, zor tutuşur, sert ve yoğundur, parmakta leke bırakmaz, kısa ve mavi renkli bir alevle yanar. Antrasit, kimyasal reaksiyonlarda indirgeyici ve lokomotiflerde yakıt olarak kullanılır. Elektrik üretimi ve endüstride yaygın kullanılır.

Linyit: Oluşumunu henüz tamamlamamıştır. Yaklaşık 60 milyon yıl önce oluşmaya başlamıştır. Antrasit, kimyasal reaksiyonlarda indirgeyici ve lokomotierde yakıt olarak kullanılır. Elektrik üretimi ve endüstride yaygın kullanılır. Su ve bir çok yabancı madde içerir. CO2 ve CH4 salınımı ile taş kömürüne dönüşebilir.

Kahverengi kömür de denir. Isıl değeri düşük, nem ve kül miktarı fazladır. Türkiye’de en çok bulunan kömürdür.

Taş Kömürü: Yüksek kalorili bir kömürdür. Kömürleşme derecesi bakımından antrasit ve linyit arasında yer alır. Maden kömürü olarak bilinir ve uçucu maddeler açısından zengindir. Kauçuk, madeni yağ, akaryakıt yağı, yapay reçine, naylon gibi maddelerin üretiminde hammadde olarak kullanılır. Zonguldak yöresinde çıkarılır.

Kömürün yanması sonucu atmosfere zararlı maddeler (toz, kükürt oksitler, azot oksitler, CO2, hidrokarbonlar ve aldehitler) salınır.

Petrol

Petrol sözcüğü Latince petra (taş) ve oleum (yağ) sözcüklerinden türetilmiştir. Çok koyu yeşil (siyaha yakın yeşil) renginde bir sıvıdır. Petrolün yoğunluğu 0,8–0,95 g/cm3 arasında değişir. Petrolü doğal mineral yağ olarak da kabul edebiliriz.

Petrolde hidrokarbon bileşiklerinin sonsuz sayıda karışımının yanı sıra çok daha düşük oranlarda ancak petrolün kimyasal yapısını etkileyecek düzeylerde azot, kükürt ve oksijen elementleride bulunur. Ham petrol çıkarıldığı coğrafyaya göre değişen bileşimlere sahiptir.

Petrolün Rafinasyonu: Tipik bir petrol bir karbonlu C1 moleküllerden (CH4), kırk karbonlu C40 moleküllere (C40 H82 ) kadar değişen yüzlerce farklı hidrokarbondan oluşur.

Ham Petrolden Elde Edilen Ürünler

* Benzin
* Motorin
* Gaz yağı (aydınlatma ve jet yakıtı)
* Petrol gazı (LPG)
* Fuel oil (gemi, santral, ısıtma)
* Makine yağları
* Asfalt
* Çeşitli kimyasallar
* Mum ve cilalar

Petrolün Bileşenleri: Petrol, fiziksel ve kimyasal özellikleri çok değişik olmakla birlikte hemen hemen bütün sıvı petrollerin kütlece % 82-87 arasında karbon, yüzde 12-15 arasında hidrojen ve %5’i geçmeyecek bir oranda diğer bileşenlerden içerir.

Ana bileşeni karbon ve hidrojen de olsa yapısında az miktarda kükürt, azot, oksijen elementleri de içerir. Ağırlıkça % bolluk olarak, karbon ve hidrojenden sonra kükürt (S) % 0,05-5 oranında bulunur. Hemen hemen her petrolün yapısında sodyum klorür (NaCl)
de bulunur.

Petrolde en bol bulunan metal elementler vanadyum ve nikel olup, eser miktarda anorganik tuzlar, H2S ve su bulunur. Ham petrol bir karışım olduğundan belirli bir erime ve kaynama noktası yoktur.

Temiz Enerji Kaynakları

Mısırdan Glikoz Üretimi

Genel formülleri Cn(H2O)m şeklinde gösterilen karbon, hidrojen ve oksijen içeren organik bileşiklere karbonhidrat denir. Karbonhidratlar; monosakkarit, disakkarit ve polisakkarit olarak üçe ayrılır. Karbonhidratların en küçük birimi olan monosakkaritlere basit şeker adı verilir.

Meyve Şekerinin Etanol ve Sirkeye Dönüşümü

Biyogaz, artık organik maddelerin, anaerobik fermantasyonu sonucu açığa çıkan renksiz, kokusuz, havadan hafif, havaya göre yoğunluk oranı 0,83 ve oktan sayısı 110 olan , parlak mavi bir alevle yanan gaz karışımıdır. Biyogaz üretiminin üç aşaması vardır:

Fermantasyon ve hidroliz.
Asedik asidin oluşumu.
Metan gazının oluşumu.

Biyogaz üretiminde üç temel sistem vardır:

Kesikli fermantasyon.
Beslemeli-kesikli fermantasyon.
Sürekli fermantasyon.

Diğer Enerji Kaynakları: Güneş, rüzgâr, dalga, jeotermal ve hidro elektrikenerji gibi temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.

 

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN
2022 AÖF DGS Taban Puanları Kontenjanları ÖSYM - DGS Zootekni 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Yönetim Bilişim Sistemleri 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Yerel Yönetimler 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Yeni Medya ve İletişim 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Yeni Medya 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Yazılım Mühendisliği 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Veteriner 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Uzay Mühendisliği 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Uzay Bilimleri ve Teknolojileri 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları -
reklam