Eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılacak

Eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılacak. Bakanlar Kurulu’nun aldığı karara göre eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması gündemde. Önümüzdeki yıl başarı sırası barajı getirileceği açıklanan eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması ve müfredatının da değiştirilmesi söz konusu.

Bakanlar Kurulu'nun, 30 Ekim Pazar günü Resmi Gazete'de yayımlanan "2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı Eki"na göre eğitim fakültelerinin müfredatları sil baştan değişecek.  

İşte söz konusu ekte yer alan ve hem öğretmen kariyer basamaklarının hem de eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılmasını öngören değişiklikler: 

MÜFREDATLARI YENİLENECEK: Eğitim fakülteleri, bölüm, ana bilim dalı ile öğretmenlik genel ve alan yeterlilikleri arasında ilişki kuracak şekilde yeniden yapılandırılacak, bu kapsamda müfredat da yenilenecek. 

ÖĞRENCİ VE MEZUNLARA ÇİFT ANADAL, YANDAL: Eğitim fakültesi öğrenci veya mezunlarına eğitim fakültesi dışındaki fakültelerde çift ana dil veya yan dal yapma imkanı sağlanacak şekilde düzenlemeler gerçekleştirilecek. 

FAKÜLTE İLE OKUL ARASINDA İLİŞKİ OLACAK: Öğretmen yetiştiren fakülteler ile okullar arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi sağlanacak. Öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemi, yeterlilikleri esas alan bir biçimde yeniden yapılandırılacak. Böylece öğretmenlik kariyer, gelişim ve performans değerlendirme sistemi oluşturulacak. Öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemi, öğrenci ve öğretmen yeterliliklerini esas alan kişisel ve mesleki gelişimi sürekli teşvik eden, kariyer gelişimi ile performansa dayanan bir yapıda düzenlenecek. 

YÖK YENİDEN YAPILANDIRILACAK: Yapılandırma çalışmaları yalnızca eğitim fakültelerini kapsamayacak. Aynı zamanda YÖK de eleştiriliyor ve yeniden yapılandırılması gerektiği ifade ediliyor. YÖK'ün yükseköğretim yönetim sisteminin yeniden yapılandırılmaması ve buna bağlı olarak üniversitelerin idari ve mali özerkliklerinin sağlanamaması kaliteyi olumsuz yönde etkiliyor. Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun yeniden yapılandırılarak kalite güvence sisteminin altyapısının kurulmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi olumlu bir gelişme. 

YÜKSEKÖĞRETİM KANUN TASLAĞI: Bakanlar Kurulu'nun 2017 Yılı Programında, yükseköğretim sisteminin, hesap verilebilirlik temelinde özerklik, performans odaklılık, ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı rekabetçi bir yapıya dönüştürüleceği kaydedildi. Buna göre, özerkliği ve kaliteyi odağına alan bir Yükseköğretim Kanun Taslağı hazırlanacak. Üniversite yönetimi, özerklik ve hesap verilebilirlik temelinde yeniden örgütlendirilecek, öğretim kalitesini ve araştırma kapasitesini artıran, girişimciliği, yeniliği, toplumsal ve ekonomik faydayı ve rekabeti odağına alan yeni bir taslak hazırlanacak.

KALİTE GÜVENCE KURULU OLUŞTURULACAK: Yükseköğretim sisteminin planlamasından sorumlu kurumdan bağımsız ve özerk bir kalite güvence kurulunun kurulmasına yönelik yasal düzenleme yapılacak. 

Kaynak:Pervin Kaplan

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 13 + 4 kaçtır?