Düşmek Kelimesinin Zıt-Karşıt Anlamlısı (TDK)

Düşmek Kelimesinin Zıt Anlamlısı nedir, Kalkmak Kelimesinin Zıt Anlamlısı nedir,Düşmek Kelimesinin Karşıt Anlamlısı nedir, Kalkmak Kelimesinin Karşıt Anlamlısı nedir,Düşmek nasıl yazılır tdk, Düşmek anlamı tdk, Kalkmak nedir,Kalkmak nasıl yazılır tdk, Kalkmak anlamı tdk, Kalkmak nedir,

Sizlere bu yazımızda –Düşmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı hakkında bilgi vereceğiz. 

Düşmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kalkmak

Türk Dil Kurumu’na göre Düşmek kelimesinin anlamı:

1. -e Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek:
      “Havada uçan kuş, vurulmuş gibi birdenbire sokağa düşüyor.” – Reşat Nuri Güntekin

2. -den Durduğu, bulunduğu, tutunduğu yerden ayrılarak veya dayanağını, dengesini yitirerek yukarıdan aşağıya inmek:
      “Çocukken ağaçtan düşüp ayağım kırılmıştı da ağlayamamıştım.” – Sait Faik Abasıyanık

3. -e Yere devrilmek, yere serilmek:
      Çocuk koşarken yere düştü.

4. -e Hava taşıtları kaza sonucu hızla yere inerek çarpmak.

5. -e Vücuda bol gelen giysi aşağı kaymak.

6. -e Yağmak:
      Dağlara kar düştü.

7. -e Vurmak, değmek, rastlamak:
      “İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyordu.” – Ömer Seyfettin

8. nesnesiz Vakti gelmeden ölü doğmak.

9. -den Atlanmak, aradan çıkmak, eksik kalmak:
      Kitabın yeni baskısında buradan bir kelime düşmüş.

10. nesnesiz Eksilmek:
      “Gündelikleri yarı yarıya düşmüştü.” – Necati Cumalı

11. -e Aşırı ilgi veya sevgi göstermek:
      Sen bu işin üstüne çok düştün.

12. -e Uğramak, kapılmak:
      “Kadınlar yeni baştan telaşa, heyecana, korkuya düştüler.” – Aka Gündüz

13. -e Yakışmak, uygun gelmek:
      Bu resim buraya iyi düştü.

14. -e Yakışık almak:
      “Bize düşen, medeniyetin zorlamaları karşısında bir ayıklamayı başarabilmek olmalıdır.” – İsmet Özel

15. -e Ödevi veya yetkisi içinde bulunmak:
      “Bana arada bir bakkaldan tuz, limon almak düşüyor, o kadar.” – Haldun Taner

16. -e Bulunmak:
      “Birlikte evden çıkmışlar, limanda iskelenin karşısına düşen kahveye doğru yürümüşlerdi.” – Necati Cumalı

17. -e Biriyle yaşama, çalışma, birlikte olma durumunda kalmak:
      “O asker, gittiğimiz yerde bir aralık benim bölüğüme düşmüştü.” – Reşat Nuri Güntekin

18. -e Bir bölüşme sonunda payına ayrılmak:
      Mirastan ona bu ev düştü.

19. -e Kötü bir sebeple istenmeden bir yerde bulunmak:
      “Bu yaşta mahkemelere düşmek…” – Sait Faik Abasıyanık

20. nesnesiz İşbaşından uzaklaşmak:
      Kabine düştü.

21. nesnesiz Hızı, gücü, değeri azalmak:
      Arabanın hızı düştü. Paranın değeri düştü.

22. nesnesiz Isı, basınç, ateş vb. eksilmek, azalmak:
      “İki gün içinde ateş düştü; ağrılar, sızılar hafifledi.” – Reşat Nuri Güntekin

23. nesnesiz Düşkünleşmek:
      “Babam balıkçı amma vaktiyle zenginmiş efendim. Sonradan düşmüş.” – Reşat Nuri Güntekin

24. -e Bir yere ansızın gelmek, damlamak, tesadüfen gelmek:
      “Bir rastlantı sonucu aralarına düşmüştüm.” – Haldun Taner

25. -e Belirli zamana rastlamak:
      “Babasının Sütlüce’de yeni bir ev alması bu tarihlere düşer.” – Memduh Şevket Esendal

26. nesnesiz Fırsat çıkmak:
      Bir kelepir düştü.

27. nesnesiz Olmak, olumsuz bir duruma girmek:
      Yorgun düşmek. Zayıf düşmek. Şehit düşmek. Esir düşmek.

28. nesnesiz Savaşta savunulmaz duruma gelerek teslim olmak:
      “Medine’nin düştüğünü söylemek istedim.” – Falih Rıfkı Atay

29. -e Bazı deyimlerde “yürümek, birlikte gelmek” anlamlarında kullanılan bir fiil:
      Önüne, peşine, arkasına düşmek.

30. nesnesiz Bayağılaşmak.

31. nesnesiz Kötü yola girmek:
      “Düşmüş kadınları bu dönemin yazarlarının yücelterek duygudaşlıkla çizdiklerini görüyoruz.” – Metin And

32. -e Alışmak, müptela olmak.

33. -e, teknik Telefon, sanal ağ vb. alanlarda bağlantı kurmak.

Türk Dil Kurumu’na göre Kalkmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Gitmek üzere yerinden ayrılmak:
      Niye kalktınız, biraz daha otursaydınız.

2. -den Oturma durumundan dik duruma gelmek, doğrulmak:
      “Annem yerinden kalktı, yanıma geldi, bir kolunu uzatarak omzuna doladı.” – Halit Ziya Uşaklıgil

3. -den Uyanarak yataktan ayrılmak:
      “İstemeye istemeye, altüst olmuş yataktan kalktım.” – Ömer Seyfettin

4. nesnesiz Yukarı doğru yükselmek:
      Terazinin bir gözü inince öbürü kalkar.

5. nesnesiz Taşıtlar yola çıkmak:
      Tren saat onda kalktı.

6. -den Uçmak, havalanmak:
      Uçak pistten kalktı.

7. nesnesiz Yerinden ayrılıp yol almaya başlamak:
      “Çıkın arabaya, kalkacak şimdi, kalacaksınız buracıkta!” – Osman Cemal Kaygılı

8. -e Hayvan iki art ayağı üzerinde dik durum almak:
      At, art ayakları üzerine kalktı.

9. nesnesiz Kabarmak, ayrılmak:
      Masanın kaplaması kalktı.

10. nesnesiz Derlenip götürülmek:
      “Ne zaman kalkacağını, nereye gömüleceğini bilmek, bildirmek mümkün değil.” – Memduh Şevket Esendal

11. nesnesiz Hasta iyileşerek gezecek duruma gelmek:
      Hasta bir haftaya kadar kalkar.

12. nesnesiz Varlığı, hayatı son bulmak:
      Halifelik kalktı.

13. -den Yok olmak, artık bulunmamak:
      Ortalıktan kar kalkınca gelebilirim.

14. -e Girişmek, başlamak, davranmak, yeltenmek:
      “Gözlüklerini takmadan okumaya kalktı.” – Necati Cumalı

15. nesnesiz Geçerli olmamak, geçerliğini yitirmek, geçmez olmak:
      Yasanın bu maddesi kalktı.

16. nesnesiz Uygulanmaz olmak:
      Sıkıyönetim kalktı.

17. nesnesiz Güncelliğini yitirmek:
      Bu âdet çoktan kalktı.

18. -e Bir durumdan başka bir duruma geçmek:
      Dörtnala kalkmak.
      Tırısa kalkmak.

19. -e, -den Başka yere gitmek, taşınmak:
      “O yıl çok geçmeden piyade taburu bizim ilçeden başka ilçeye kalktı.” – Necati Cumalı

20. -e Ayakta beklemek:
      “Mektepte cezaya kalkmış gibi duruyorsun.” – Falih Rıfkı Atay

NOT : İki kelimenin (kökeni ne olursa olsun) anlamdaş, yakın anlamlı veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekir.Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.

Zıt Anlamlı Kelimeler İçin Tıklayınız

Terimler Sözlüğü İçin Tıklayınız

Nasıl Yazılır Kelimeleri İçin Tıklayınız

Atasözleri ve Anlamları İçin Tıklayınız

Deyimlerin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımları İçin Tıklayınız

📝
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN
DGS Biyokimya 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Taban Puanları ve Kontenjanları 2022 ÖSYM - 2022 AÖF DGS Taban Puanları Kontenjanları ÖSYM - DGS Zootekni 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Yönetim Bilişim Sistemleri 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Yerel Yönetimler 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Yeni Medya ve İletişim 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Yeni Medya 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Yazılım Mühendisliği 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Veteriner 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Uzay Mühendisliği 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları - DGS Uzay Bilimleri ve Teknolojileri 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları -
reklam